Acykliska, grenade eller ogrenade kolväten med två kol-kol dubbelbindningar.