Upptagning av ett ämne i huden.
Hudens funktioner hos människor och djur. Hit räknas även pigmentering av huden och dess annexa.