Proteiner som förekommer i någon algart.
Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).
Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
Upptagning av ett ämne i huden.
Hudens funktioner hos människor och djur. Hit räknas även pigmentering av huden och dess annexa.