Förteckningar över personer eller organisationer i systematisk ordning, oftast alfabetisk eller klassificerad, med adresser, organisationstillhörighet, funktioner osv.
En alfabetisk eller klassificerad förteckning av namn, organisationer, verksamhetsområden osv, vanligen med titlar, adresser, organisationstillhörighet och andra uppgifter.
Anvisningsskyltar eller -tavlor inom eller utanför en byggnad eller annan inrättning.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
En vetenskapsgren inriktad på studier av biologiska fenomen i form av molekylers kemiska och fysiska interaktioner.