En elakartad tumör som uppstår samtidigt eller efterhand i mesodermal vävnad och körtelepitel i samma kroppsdel.
En tumör, i grunden ett karcinom med ett enda sarkom, som t ex leiomyosarkom eller angiosarkom eller blandsarkom från livmodern.
En säck som bildas av veck i bukhinnan.
Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.