En underordning av amöboida protozoer. Bland kännetecknen är subpseudopodier, mer eller mindre finspetsade, ibland filiforma, vanligtvis förgrenat hyalina och utgående från en bred hyalin lob. Cystor är vanliga och celldelningen är meso- eller metamitotisk.