19-jodkolest-5-en-3-beta-ol. Ett kolesterolderivat som vanligtvis har en substitution av radioaktivt jod i position 19. Substansen är ett medel för njurbarksskintigrafi vid undersökning av patienter med misstänkt Cushings syndrom, hyperaldosteronism, feokromocytom eller med binjurerester efter total adrenektomi.
Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.