En desoxykortikosteronanalog med en hydroxy-1-grupp som substitution i position C-18.