PovidonjodAntiinfektiva medel, lokala: Preparat som används på människor och djur för att inaktivera skadliga mikroorganismer. De skall särskiljas från desinfektionsmedel, som används på icke-levande ytor och föremål.Jodoforer: Komplex bestående av jod och något ickejoniskt, ytaktivt medel som verkar som bärare och löslighetsgörande ämne för jod i vatten. Jodoforer förstärker ofta jods bakteriedödande verkan, minskar ångtryck och lukt, minimerar missfärgning och medger kraftig utspädning i vatten.Antiseptik: Förstörande av sjukdomsalstrande mikrober.Povidon2-propanol: En isomer av 1-propanol. Det är en färglös vätska med desinficerande egenskaper. Används vid framställning av aceton och dess derivat och som lösningsmedel. Används lokalt som antiseptiskt medel.Klorhexidin: Desinfektionsmedel och antiseptiskt medel för lokalt bruk, som även används som munvatten för att förebygga plack.NoxitiolinOphthalmia NeonatorumEye Infections: Lindrig till svårartad bakterie-, svamp- eller virusinfektion ytligt på ögat eller inuti ögat, med påföljande inflammation, synnedsättning eller synförlust.Kirurgisk sårinfektion: Infektion i ett operationssår.Jod: Ett icke-metalliskt grundämne i halogengruppen med kemiskt tecken I, atomnummer 53 och atomvikt 126,90. Det är ett essentiellt ämne i näringsomsättningen, särskilt viktigt för syntes av sköldkörtelhormon. I lösning har det infektionshämmande egenskaper och används topiskt.SilvernitratNatamycinBensoylargininnitroanilid: (+-)-N-(4-((aminoiminometyl)amino)-1-(((4-nitrofenyl)amino)karbonyl)butyl)bensamid. Ett kromogent (färgalstrande) substrat som medger direkt mätning av peptidhydrolasaktivitet, t ex papain och trypsin , genom kolorimetri. Substratet frigör p-nitroanilin som kromogen produkt.DesinfektionsmedelEye Infections, Bacterial: Bakterieinfektioner utvändigt eller invändigt i ögat. Till de vanligare patogenerna hör Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus och Chlamydia.Sårinfektioner1-propanol: En färglös vätska framställd genom oxidation av alifatiska kolvätenoch som används som lösningsmedel och kemisk intermediär.

*  Världshälsoorganisationens lista över essentiella läkemedel - Wikipedia
Klorhexidin Etanol Povidonjod Alkoholbaserad handsprit Klorbaserade disinfektionsmedel Kloroxylenol Glutaral Amilorid Furosemid ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsh%C3%A4lsoorganisationens_lista_%C3%B6ver_essentiella_l%C3%A4kemedel
*  ATC-kod S01: Medel vid ögonsjukdomar - Wikipedia
S01AX13 Ciprofloxacin S01AX14 Dibrompropamidin S01AX15 Propamidin S01AX16 Pikloxidin S01AX17 Lomefloxacin S01AX18 Povidonjod ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_S01:_Medel_vid_%C3%B6gonsjukdomar
*  ATC-kod R02: Medel vid sjukdomar i strupe och svalg - Wikipedia
Myristylbensalkon R02AA11 Klorkinaldol R02AA12 Hexylresorcinol R02AA13 Akriflaviniumklorid R02AA14 Oxykinolin R02AA15 Povidon-jod ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_R02:_Medel_vid_sjukdomar_i_strupe_och_svalg
*  Rabies - Wikipedia
... povidonjod, eller detergent, vilket verkar kunna ha ihjäl viruset. Endast ett fåtal människor har överlevt rabiesinfektion och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Rabies
*  ATC-kod D09: Medicinska förband - Wikipedia
... nitrat D09AA05 Bensododecinium D09AA06 Triklosan D09AA07 Cetylpyridinium D09AA08 Aluminiumklorhydrat D09AA09 Povidonjod D09AA10 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_D09:_Medicinska_f%C3%B6rband
*  Köpa Fluxomed utan recept på nätet i Sverige | Fluxomed Online Apotek
Vid nästa tillfälle, tio minuter efter lokal applikation av en lösning med povidonjod, fick han urtikaria, angioödem och ...
  http://apotekvarernettbutikk.life/fluxomed.html