PhaseolusFabaceaeMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Rhizobium tropiciVäxtlektinerRhizobiumRhizobium etliVäxtproteinerVäxterLektiner: Proteiner med den gemensamma egenskapen att de binder till kolhydrater. Somliga antikroppar och kolhydratomsättande enzymer binder också till kolhydrater, men räknas inte som lektiner. Växtlektiner är kolhydratbindande proteiner som främst identifierats genom sin hemagglutinerande verkan (hemagglutininer). Det finns dock en rad olika lektiner även i djurvärlden med en mängd funktioner förknippade med specifik kolhydratbindning.Växter, ätbaraFrön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.Genetisk pool: Den totala genetiska information som innehas av de reproduktiva medlemmarna av en population av organismer med sexuell fortplantning.Kvävefixering: En process i vissa bakterier, svampar och blågröna alger, varvid fritt atmosfäriskt kväve omvandlas till biologiskt användbara former av kväve, som t ex ammoniak, nitrater och aminoföreningar.SymbiosRoot Nodules, PlantAlfaamylaserVäxtrötterZeatinVäxtbladLeghemoglobin: Ett hemoglobinliknande syrebindande hemprotein i kvävefixerande rotknölar hos ärtväxter. Det röda färgämnet har en molekylvikt som motsvarar ungefär 1/4 av hemoglobinets och antas verka som oxidreducerande katalysator i samband med symbiotisk kvävefixering.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Fenylalanin-ammoniaklyas: Ett enzym som katalyserar deamineringen av L-fenylalanin till transcinnamat och ammoniak. Det kan även ha verkan på L-tyrosin. Då enzymet utarmar tumörvävnad på fenylalanin har det använts experimentellt för behandling av akut lymfoblastisk leukemi. Enzymet kan utvinnas ur många olika växter. EC 4.3.1.5.ProsopisTrypsinhämmarePolygalakturonasSeed Storage ProteinsHerbasprillum: Ett släkte gramnegativa bakterier inom familjen Oxalobacteraceae, bestående av skruv- eller spiralformade celler. De är kemoorganotropa kvävefixerare som lever fritt i marken eller med rötterna till växter av familjen Graminae/Poaceae (gräs).Colletotrichum: Ett släkte mitosporsvampar tillhörande Phyllachoraceae, omfattande åtminstone 40 arter av växtparasiter. De har teleomorfer inom släktet Glomerella.Melilotus: Ett växtsläkte (sötväpplingar) av familjen Fabaceae.Plant Root NodulationAmmoniaklyaser: Enzym som katalyserar bildandet av en C=C-bindning i en molekyl genom frisättande av ammoniak. EC 4.3.1.SojabönorVäxtsjukdomarVäxt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.Agricultural InoculantsGlobuliner: Benämning på proteiner med rund form.Skalbaggar: Skalbaggar (Coleoptera) är den mest omfattande ordningen av insekter. Mer än 300 000 arter är kända. De kännetecknas av ett hårt hudskelett, med hårda täckvingar som skydd för flygvingarna.Hydrokultur: En teknik för växtodling i odlingslösning i stället för i jord, rötterna är nedsänkta i en luftad lösning med de rätta halterna av näringssalter.Växtgener: Arvsmassan hos växter.Hjärtblad: Det första bladet eller de första bladen hos en fröväxt, närvarande redan i fröembryot. Antalet hjärtblad utgör en viktig grund för klassificering av växter. De lagrar näring, nödvändig för fröet att gro. Hos en del växter utgör de plantans första fotosyntesblad, hos andra förblir de under jordytan. Syn. kotyledon.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Rhizobium leguminosarumReglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.

*  Böna - Wikipedia

Böna (Phaseolus vulgaris) är en art i familjen ärtväxter. Den är ursprungligen från Amerika och började troligen odlas ...

*  Fröer till Klätterböna, Blue Lake | Wexthuset

Ger goda skördar och välsmakande skidor med ljusgröna bönor. Rik på vitamin A och K. Fröer alltid fraktfritt hos Wexthuset.

*  Odla Bönor

Alla bönor av släktet Phaseolus härstammar från Central- och Sydamerika. Än i dag finns trädgårdsbönan Phaseolus vulkaris - d.v ... Limabönan, Phaseolus lunatus är en bönsort jag hoppar över eftersom vi knappt ser den vare sig i butikerna eller i trädgården. ... Blomsterbönan heter på latin Phaseolus coccineus (syn P. multiflorus), och härstammar vild från Mexico, där den trivs också i ... Den bruna bönan är en torkad variant av samma böna vi pratat om tidigare Phaseolus vulgaris. ...

*  Köksträdgården: 03.2013

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ... Neckarkönigin' hög avkastande Runner bean, Runåberg kallar den för Brytstörböna, det är en Phaseolus vulgaris. ...

*  Köksträdgården: Le Potager - December 2009

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Fröpåsen: Skörda, skörda...

Den gröna, stora till höger är en sort vi köpt på Mallis som kallas 'Judia'. Den heter Phaseolus vulgaris L.. God Kväll! ...

*  Köksträdgården: Dagens tomat från köksträdgården - Green Zebra

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Köksträdgården: Köksträdgården - Gul Gazpacho

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Köksträdgården: Ett par ungrare, en alban och en turk

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Köksträdgården: ODLINGSKURSER 2018

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Köksträdgården: Inlagda röda vinbär - Ett kulturarvs recept från Grästorp i Västra Götaland

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Köksträdgården: Gunnebo nyttoträdgårdar

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Köksträdgården: Är du i närheten av Uppsala Linneanska Trädgårdar

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Köksträdgården: Vill någon vara med och skriva en artikel?

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Köksträdgården: Rara ärtor och sköna bönor till köksträdgården

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Köksträdgården: WORKSHOP Syra - Torka - Konservera

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Köksträdgården: Skörda dina egna tomatfröer

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  Köksträdgården: Drivbänk för pallkrage/odlingskrage

Rosenböna 'Scarlet Emporer' Phaseolus coccineus. Gammaldags sort bönor, så kallade rosenbönor eller blomsterbönor. En böna med ...

*  EKOLOGISK ODLING & SJÄLVHUSHÅLL - på kvinnligt vis - PDF

Blomsterbönor eller prunkbönor (Phaseolus coccineus) 15/5 Gurka till friland sås i små krukor (6 x 6 cm). Planteras ut 1 juni ...

*  Faktabank sök - Allt om Trädgård

Bönor Spritböna Phaseolus vulgaris. Bönor Spritböna Borlotto di fuoco nano. 1 kommentar ...

*  Hänglobelia, Lobelia erinus

Phaseolus coccineus, Rosenböna. **Phlox drummondi nana compacta "Brilliant Bicolor", Sommarflox. **Phlox drummondii, Sommarflox ...

*  Silverarv, Cerastium tomentosum

Phaseolus coccineus, Rosenböna. **Phlox drummondi nana compacta "Brilliant Bicolor", Sommarflox. **Phlox drummondii, Sommarflox ...

*  Blomster-tips: 2012 års fröer till salu!

Phaseolus coccineus, Rosenböna. **Phlox drummondi nana compacta "Brilliant Bicolor", Sommarflox. **Phlox drummondii, Sommarflox ...

*  Sommarkokardblomster, Gaillardia pulchella

Phaseolus coccineus, Rosenböna. **Phlox drummondi nana compacta "Brilliant Bicolor", Sommarflox. **Phlox drummondii, Sommarflox ...

*  Praktbetonika, Stachys macrantha

Phaseolus coccineus, Rosenböna. **Phlox drummondi nana compacta "Brilliant Bicolor", Sommarflox. **Phlox drummondii, Sommarflox ...

Phaseolus maculatus: Phaseolus maculatus är en ärtväxtart som beskrevs av Scheele. Phaseolus maculatus ingår i släktet bönor, och familjen ärtväxter.Lonchocarpus: Lonchocarpus är ett släkte av ärtväxter. Lonchocarpus ingår i familjen ärtväxter.Genpool: En genpool är frekvensen för alla alleler (genvarianter) som finns i en viss population. Genpooler studeras i populationsgenetik och evolutionsforskning.Abskission: Abskission är aktiv fällning av blad, blommor och frukter. Växtdelar som skall och kan fällas har ett abskissionsskikt eller abskissionslager av celler som är särskilt utvecklat för detta.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Pektinas: Pektinaser är hydrolytiska enzymer som bryter ner pektin. Eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen.Colletotrichum trifolii: Colletotrichum trifolii är en svampartBain & Essary (1906) , In: J. Mycol.Sötväpplingssläktet: Sötväpplingssläktet (Melilotus) är ett växtsläkte i familjen ärtväxter med cirka 25 arter och de förekommer från Europa, till centrala Asien. Fler arter förekommer naturligt i Sverige.Heterodera glycines: Heterodera glycines är en rundmaskart. Heterodera glycines ingår i släktet Heterodera och familjen Heteroderidae.Globulin: Globuliner är en familj av plasmaproteiner som finns i blodplasman. Globulinerna är globulära proteiner med högre molekylmassa och större vattenlöslighet än albuminerna.Tvåprickig nyckelpiga: Tvåprickig nyckelpiga, Adalia bipunctata, är en nyckelpiga i familjen Coccinellidae och är en vanlig art i västra Europa. Den används ibland för att bekämpa bladlöss i exempelvis växthus.AkvaponikCotyledon orbiculata: Cotyledon orbiculata är en fetbladsväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Cotyledon orbiculata ingår i släktet Cotyledon och familjen fetbladsväxter.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.


vulgaris

  • Böna ( Phaseolus vulgaris ) är en art i familjen ärtväxter . (wikipedia.org)

heter

  • Blomsterbönan heter på latin Phaseolus coccineus (syn P. multiflorus), och härstammar vild från Mexico, där den trivs också i litet skuggigare lägen. (fobo.se)