Loading...


MyiasisDiptera: En ordning (Tvåvingar) inom klassen Insecta med ca 120 000 arter. När de har vingar har de två, vilket skiljer dem från andra såkallade flugor, medan haltererna (svängkolvarna; rudimentära bakvingar) skiljer Diptera från andra insekter med ett vingpar. Ordningen omfattar familjerna Calliphoridae, Oestridae, Phoridae, Sarcophagidae, Scatophagidae, Sciaridae, Simuliidae (knott), Tabanidae (bromsar), Therevidae, Tipulidae (harkrankar), Trichoceridae (vintermyggor), Chironomidae (fjädermyggor), Cecidomydidae (gallmyggor), Trypetidae, Ceratopogonidae, Chironomidae, Culicidae (stickmyggor), Drosophilidae (bananflugor), Glossinidae, Bombyliidae (svävflugor), Muscidae (flugor), Syrphidae (blomflugor), Tephritidae (borrflugor) och Psychodidae.Hudsjukdomar, parasitära: Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.SarcophagidaeLäppsjukdomarLarv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.Muscidae: En familj (flugor) av ordningen Diptera, med mer än 700 arter. Arter som är betydelsefulla vektorer för mekanisk smittspridning är bl a Musca domesticus (husfluga), Musca autumnalis (betesfluga), Stomoxys calcitrans (stickfluga), Haematobia irritans (hornfluga) och Fannia-arter (takdansflugor).Eye Infections, Parasitic: Lindriga till svåra infektioner i ögat eller dess angränsande vävnader förorsakade av protozo- eller metazoparasiter.Parasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.TandköttssjukdomarHörselgång: Förbindelsegång mellan ytterörat och innerörat. Den yttre hörselgången utgörs av en rörformad kanal mellan ytterörat och trumhinnan, den inre är en benkanal mellan tinningbenspyramidens spets och innerörat.Orbital DiseasesVulvasjukdomar

*  Läran från Hadith: Flugans vingar
Myiasis Denna sjukdom sker oftast på djur, såsom hundar, får och kor. Men ibland kan den hittas hos människor och den bärs av ...
  http://www.answering-islam.org/svenska/islam/hadithernas-integritet/laeran-fran-hadith-flugans-vingar.html
*  Älgens nässtyngsfluga - Wikipedia
Älgarna drabbas av myiasis och får dålig kondition och förhöjd kroppstemperatur. Framförallt de unga djuren är svårt drabbade ... Oestrid myiasis of humans. Wallingford, Oxfordshire, UK. ISBN 0851996841 ^ Nilssen, Arne C; Isomursu, Marja; Oksanen, Antti. " ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84lgens_n%C3%A4sstyngsfluga
*  Merino - Wikipedia
... ägg i fårens päls och orsakar den svåra parasitsjukdomen myiasis. Mulesing som metod utvecklades i Australien på 1930-talet, ... till exempel sårbarheten för parasitsjukdomen myiasis (innebär angrepp av fluglarver av vissa spyflugor, som gärna lägger ägg i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Merino
*  Fluglarv - Wikipedia
Samma spyflugearter kan orsaka myiasis (när fluglarver livnär sig på levande vävnad, till exempel i sår, som parasiter) och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fluglarv
*  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 8. Feiss - Fruktmögel
Flugsjukan, Myiasis. Se Muscidæ - 651-652 Flugskimmel. Se Skimmel - 651-652 Flugsnapparsläktet l. Flugfångarsläktet - 651-652, ...
  http://runeberg.org/nfbh/
*  oxstyng - Uppslagsverk - NE.se
oxstyng, nötstyng, arter i släktet Hypodeʹr-ma i flugfamiljen styngflugor (Oestridae [eʹs-]). Larver av arterna Hypodeʹrma boʹvis och Hypodeʹrma lineaʹtum orsakar sjukdomen hypodermos hos nötkreatur.. Som fullvuxen är oxstynget en humleliknande fluga med. (32 av 228 ord) ...
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/oxstyng
*  Parasiter hos katt - SVA
Fluglarver (myiasis). *Fästingar. *Giardia intestinalis. *Koccidier (Isospora spp). *Loppor. *Lungmask (Aelurostrongylus ...
  https://www.sva.se/djurhalsa/katt/parasiter-hos-katt
*  Parasiter hos hund - SVA
Fluglarver (myiasis). *Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum). *Giardia intestinalis. *Hundens dvärgbandmask (Echinococcus ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund?lid=34401