*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)

... basiskaFMN-reduktasPeriplasmaVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Isoleucin: En essentiell, förgrenad, ...