Utbytestransfusion, helblod: Upprepad tappning av små mängder blod och ersättning med givarblod tills en stor del av blodvolymen har bytts ut. Metoden används vid behandling av fetal erytroblastos, leverkoma, sickle cellanemi, disseminerad intravasal koagulation, blodförgiftning, brännskador, essentiell trombocytopeni och fulminant malaria.BlodtransfusionHemolytisk sjukdom hos nyfödda: Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.BlodersättningsmedelHyperbilirubinemi hos nyföddaErytrocyttransfusionGulsot hos nyfödda: En övergående, icke-konjugerad hyperbilirubinemi som uppträder mellan andra och femte dagen av livet, pga brist på leverenzymet glukuronosyltransferas, som behövs för detoxifiering av bilirubin.Hyperbilirubinemi: Sjukligt tillstånd av onormal ökning av bilirubin i det cirkulerande blodet, vilket kan ge gulsot.Blodtransfusion, intrauterinBlodviskositet: Blodets inre motstånd (friktion, tröghet) vid kraftpåverkan. In vitromätning av blodets viskositet har begränsad klinisk betydelse, då denna inte återger den verkliga viskositeten i cirkulationssystem et. BlodkomponenttransfusionTrombocyttransfusionHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Hemodilution: Minsking av blodets viskositet genom tillsats av cellfria lösningar. Metoden används kliniskt 1) vid tillstånd med försämrad mikrocirkulation, 2) vid ersättning av förlorat blod vid operationer utan homolog blodtransfusion och 3) vid hjärt-lung-bypass och hypotermi.Sclerema neonatorumBlodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Ljusterapi: Behandling av sjukdomar genom exponering för ljus, särskilt med olika intensiteter av ljusstrålning eller specifika våglängder.PolycytemiBilirubin: Ett rött färgämne i galla, bildat genom nedbrytning av hem från hemoglobin eller cytokromer. Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Hydroxyethyl Starch DerivativesGlukosfosfatdehydrogenasbrist: Ett enzymbristtillstånd som kan yttra sig på flera sätt, bl a som nedsatt enzymaktivitet i de röda blodkropparna, vilket leder till hemolytisk anemi.Sicklecellanemi: En sjukdom som kännetecknas av kronisk, hemolytisk anemi, episodiska smärtanfall och patologisk förändring i många av kroppens organ. Den är den kliniska manifestationen av hemoglobin S-homozygos.AutotransfusionRh-isoimmuniseringPlasmabytePlasmaersättningsmedelKernikterus: En patologiterm som används för att beskriva bilirubinfärgning av de basala ganglierna, hjärnstammen och lillhjärnan, och som även används kliniskt för att beskriva ett syndrom, förknippat med hyperbilirubinemi. Kliniska drag är atetos, muskelkramper eller hypotoni, nedsatt vertikal blick och dövhet. Obundet bilirubin tränger in i hjärnan och fungerar som ett nervgift, ofta i samband med tillstånd som försämrar blod-hjärnbarriären (t ex sepsis). Tillståndet ses främst hos nyfödda, men kan även sällsynt förekomma hos vuxna.Blodgruppsinkompatibilitet: Oöverensstämmelse mellan givares och mottagares blod. Antikroppar i mottagarens serum är riktade mot antigen i givarprodukten. Sådan oförenlighet kan resultera i en transfusionsreaktion, där t ex giva rens blod hemolyseras.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Tvilling till tvilling-transfusion: Flöde av blod från ett foster till det andra via arteriovenös eller annan förbindelse vid enäggstvillingsgraviditet. Detta leder till anemi hos den ena tvillingen och polycytemi hos den andra.Mjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Hemolys: Nedbrytningen av röda blodkroppar genom verkan av olika ämnen, som t ex antikroppar, bakterier, kemikalier, temperaturförändringar och ändringar i tonicitet (tryckförhållanden).Kateterisering, perifer: Insättande av kateter i en perifer artär eller ven eller luftväg fäör diagnostiska eller terapeutiska ändamål.Blodbrist: Blodbrist orsakad av nedsatt halt av blodfärgämne (hemoglobin) i blodet eller nedsatt antal röda blodkroppar.Sjukdomar hos nyfödda: Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".MethemoglobinCitrater: Salter eller estrar av citronsyra.SyrgasKinin: En alkaloid från barken på Cinchona-trädet. Den används mot malaria och utgör den aktiva beståndsdelen i cinchona-extrakt som använts för det ändamålet sedan åtminstone 1633. Kinin har också svagt feberdämpande och smärtstillande verkan och har därför använts i förkylningspreparat. Det har varit i vanligt bruk som bitter- och smaksättningsmedel, och det är fortfarande användbart mot babebios. Kinin kan även användas vid vissa muskelåkommor, särskilt nattlig benkramp och myotonia congenita, tack vare den direkta verkan på muskelmembran och natriumkanaler. Dess verkningsmekanism mot malaria är inte helt klarlagd.

*  Polycytemi - Wikipedia
Polycytemi innebär att man har för många röda blodkroppar i blodet. Då ökar risken för att man ska få en blodpropp eller blödningar. Polycytemi kan vara en tillfällig förändring eller bero på en sjukdom i benmärgen som kallas polycytemia vera. Polycytemia vera kallas även för primär polycytemi vilket särskiljer den från sekundär polycytemi och från relativ polycytemi (= pseudopolycytemi, pseudoerytrocytos, stresspolycytemi). ^ Praktisk Medicin: Polycytemi Erytrocytos Läst 2014-12-25 Sjukvårdsupplysningen: Polycytemi - för många röda blodkroppar i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Polycytemi
*  Hyperbilirubinemi - Wikipedia
Med hyperbilirubinemi avses förhöjda nivåer av bilirubin i blodet. Bilirubin är en nedbrytningsprodukt av hem som finns i bland annat hemoglobin. En hyperbilirubinemi kan vara associerad med sjukdom, eller vara ärftlig såsom vid Gilberts syndrom. Denna artikel om hjärtat eller blodomloppet saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperbilirubinemi
*  Behandlingar med Polariserat Ljus, Polarisol, Sensolite och Bioptron, Ljusterapi ljusbehandling - Hudv rdsbehandling med...
Polarisol, Sensolite och Bioptron hudv rdsbehandling som minskar l kningstiden f r rr, akne, eksem, psoriasis. Polariserat Ljus f r behandling och ven som ljusterapi och ljusbehandling
  http://www.kosmetiskkirurgi.se/html/bioptron-behandlingar.htm
*  Blodsjukdomar.se - Sjukdomar som kan drabba blodet
Om olika blodsjukdomar, dess symptom och behandlingar, så som leukemi, anemi, blödarsjuka, ITP, MDS, trombocytopeni, polycytemi och polycytemia vera.
  https://blodsjukdomar.se/
*  Utbyten - Maailmalle.net
Idén med utbyten är att man får lära känna ett nytt land och dess kultur tillsammans med andra ungdomar. Efter utbytet återvänder man till sitt hemland. I utbytet ingår många olika slags alternativ från korta ungdomsutbyten till ett år långa högskoleutbyten. Denna webbplats hjälper dig att hitta den lämpligaste vägen utomlands och ger dig extra information. Världen är full av möjligheter som du kan utnyttja!. Läs mer på de finska sidorna: Vaihdot ...
  http://maatieto.net/sv/utbyten
*  MDS - Blodsjukdomar.se
MDS är en blodsjukdom där kroppens blodproduktion är påverkad. Detta ger symptom så som anemi och trötthet. Många behandlas med blodtransfusioner.
  https://blodsjukdomar.se/mds/
*  Landsvägsungar: Ny leverans - ny börs modell större!!
Nu är den klar börsen som ska innehålla lite mer, kanske lite smink, pennor, tuggummipaketet, tamponger, ja du bestämmer. Jag hoppas min kund blir nöjd. Även ett annat mobilfodral/börs paket är klart för leverans. Det rosa I-phone-fodralet betälldes utan snodd men jag skickar med en att sy dit om hon ändrar sig ...
  http://landsvagsungar.blogspot.com/2010/06/ny-leverans-ny-bors-modell-storre.html
*  Ekologisk börs, giraff - Coq en Pâte - Ekologiskt & Tryggt - GoodforKids
Ekologisk börs, giraff - Coq en Pâte hos GoodforKids. Ekologiska och trygga barn- & babyprodukter av hög kvalitet. Stort utbud & alltid snabb leverans!
  https://goodforkids.se/ekologisk-bors-giraff-coq-en-pate.html
*  Mastering Exchange 2013
I denna intensiva tredagarslabb delar han med sig av all denna kunskap. Lär dig att konfigurera och administrera Exchange 2013 på ett korrekt och effektivt sätt.
  https://informator.se/utbildningar/labbar/infrastruktur-labs/skype_exchange_labs/mastering-exchange-2013
*  Displayannonsering i realtid med Ad Exchange
Ad Exchange tillåter oss att annonsera i display i realtid. VI kan rikta displayannonsering med remarketing. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa er
  http://seo.se/displayannonsering-adexchange/
*  Kulturellt utbyte över språkgränsen - nwt.se - Ditt Värmland, just nu
- Det här är den största dagen på året för oss, sa Kadem Radhi när Internationella modersmålsdagen firades i Älvstranden med representanter för ett 20-tal länder.
  https://nwt.se/hagfors/2015/02/20/kulturellt-utbyte-over
*  Börs: Italien, Frankrike väntas införa blankningsförbud - CNBC | Aktiespararna
(SIX) Regulatorer i Italien och Frankrike väntas meddela ett förbud mot så kallad naken blankning efter börsernas stängning på torsdagen. Det rapporterar CNBC med hänvisning...
  https://www.aktiespararna.se/nyheter/bors-italien-frankrike-vantas-infora-blankningsforbud-cnbc
*  Börs: Stämmor och utdelningar, A-Ö | Aktiespararna
Bolag Händelse Datum Utd ----------------------------------------------------------- Addtech stämma 28/8 Addt...
  https://www.aktiespararna.se/nyheter/bors-stammor-och-utdelningar-o-335
*  Räntor & Valutor: Pessimistiska ränterörelser och svagare krona | Aktiespararna
(SIX) Statspappersmarknaderna rör sig i pessimistisk riktning på torsdagen med uppgångar i euroområdets periferi och lägre räntor i uppfattat trygga länder som Sverige och Tyskland.
  https://www.aktiespararna.se/nyheter/rantor-valutor-pessimistiska-ranterorelser-och-svagare-krona
*  Information | Mariestads Fotoklubb
Mariestads Fotoklubb är klubben för dig med bildintresse. Här träffar du andra fotografer för utbyte av erfarenheter inom foto.
  http://mariestadsfotoklubb.se/category/info/information
*  LeLack: Och där...
smällde jag precis ett par hundralappar genom att råka surfa in på Transdesign. I utbyte mot mina hundralappar kommer jag att få ett gäng sommarlack som jag ser fram emot att testa. ...
  http://lelack.blogspot.com/2013/05/och-dar.html
*  Hasta och Refo minskar svinnet genom designad remake - Hasta AB
Hasta har tillsammans med Refo byggt ett kretslopp där svinn från gardinproduktionen återbrukas i nya designprodukter. Konceptet syftar på att förena design...
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/hasta-och-refo-minskar-svinnet-genom-designad-remake-1784204
*  Adult Small Breed - Acana
ACANA Adult Small Breed har ett varierat innehåll med lokala ingredienser som är uppfödda, fångade eller odlade av människor som vi känner och litar på. Ingredienserna, som är godkända för mänsklig konsumtion, levereras färska till våra prisbelönta kök varje dag!. Färskt kycklingkött (12 %), torkat kycklingkött (12 %), torkat kalkonkött (12 %), röda linser, hela gröna ärtor, bondbönor, kycklingfett (5 %), färska kycklinginälvor (lever, hjärta, njure) (4 %), torkad sill (4 %), färska hela ägg (4 %), färsk hel flundra (4 %), sillolja (2 %), soltorkad alfalfa, gröna linser, hela gula ärtor, ärtfiber, färskt kycklingbrosk (1 %), brun kelp, färsk hel pumpa, färsk hel butternutsquash, färsk hel palsternacka, färsk grönkål, färsk spenat, färsk salladssenap, färska majroveblad, färska hela morötter, färska Red Deliciousäpplen, färska Bartlettpäron, frystorkad kycklinglever, frystorkad kalkonlever, färska hela tranbär, färska hela blåbär, cikoriarot, ...
  https://acana.se/vara-produkter/acana-heritage/adult-small-breed/
*  Puppy Large Breed - Acana
ACANA Puppy & Large Breed har ett varierat innehåll med lokala ingredienser som är uppfödda, fångade eller odlade av människor som vi känner och litar på. Ingredienserna, som är godkända för mänsklig konsumtion, levereras färska till våra prisbelönta kök varje dag!. Färskt kycklingkött (16 %), torkat kycklingkött (15 %), torkat kalkonkött (14 %), röda linser, hela gröna ärtor, färska kycklinginälvor (lever, hjärta, njure) (6 %), torkad sill (4 %), färska hela ägg (4 %), färsk hel flundra (4 %), sillolja (3 %), soltorkad alfalfa (2 %), bondbönor (2 %), gröna linser, hela gula ärtor, ärtfiber, kycklingfett (2 %), färskt kycklingbrosk (2 %), brun kelp, färsk hel pumpa, färsk hel butternutsquash, färsk hel palsternacka, färsk grönkål, färsk spenat, färsk salladssenap, färska majroveblad, färska hela morötter, färska Red Deliciousäpplen, färska Bartlettpäron, frystorkad kycklinglever, frystorkad kalkonlever, färska hela tranbär, färska hela blåbär, ...
  https://acana.se/vara-produkter/acana-heritage/puppy-large-breed/
*  Så hittades 1000 nya genvarianter i blodet - Vetenskap och Hälsa
Det finns för närvarande 352 kartlagda antigen, men forskningen har hittills främst varit inriktad på populationer i västvärlden. Ett framtida forskningsfält är Afrika, där det är större variation mellan olika populationer. Efter hand som forskningen på afrikanska populationer ökar, i kombination med att blodtransfusioner blir allt vanligare där, kommer sannolikt en mängd nya antigen att upptäckas.. - I den nya databasen, som finns online, är det möjligt att studera en specifik blodgrupp och se i vilka världsdelar den förekommer. Det har varit otroligt spännande att kunna kombinera mina kunskaper som programmerare och forskare för att utforma den här databasen i ett format som är lätt att använda inom transfusionsmedicin. Nu kan forskare gräva djupare i resultaten, och det är även enkelt att utvidga databasen med andra gener eller data från nya stora genetiska kartläggningsprojekt, avslutar Mattias Möller.. Text: ÅSA HANSDOTTER. Bild blod: ...
  http://www.vetenskaphalsa.se/sa-hittades-1000-nya-genvarianter-i-blodet/
*  Blodtransfusion - Wikipedia
Under 1600-talet experimenterade man med att överföra blod, då den engelske fysikern William Harvey upptäckt blodcirkulationen 1628. I Oxford 1665 utförde dr Richard Lower lyckade försök att föra över blod mellan hundar och två år senare gjordes den första transfusionen mellan djur och människa av professor Jean Baptiste Denis i Paris. Man tog blod från lamm och kalv och behandlade en människa. Patienten reagerade med kraftiga kräkningar, svart urin, bröstsmärtor och ökad puls och dog två månader senare. Professorn åtalades för mord, men frikändes sedan det visat sig att patientens sjukdom berodde på att hans fru förgiftat honom med arsenik. Incidenter som denna, samt då många andra patienter dog under denna tid, gjorde att blodtransfusioner förbjöds 1678.. I början på 1800-talet började man förstå att givare och mottagare av blod måste vara av samma art. 1818 utförde dr James Blundell i England den första lyckade blodtransfusionen från människa till ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtransfusion
*  Inget samband mellan icke könsmatchade blodtransfusioner och risk för död - Vetenskap och Hälsa
Det är inte förenat med specifik risk för patienter att få blod från givare som inte är av samma kön som patienten vid en hjärtoperation. Den nya studien publiceras nu i den ansedda tidskriften Circulation, och är ett samarbete mellan professorn och överläkaren i transfusionsmedicin Martin L Olsson vid Lunds universitet och forskare på Karolinska institutet.. - I studien inkluderades närmare 50.000 hjärtopererade patienter och vi kunde visa att det inte spelar någon roll om patienten får blod från givare av motsatt kön. Detta stärker oss och visar att blodcentralerna tryggt kan arbeta vidare på det patientsäkra sätt vi redan gör idag, säger Martin L Olsson. Läs hela artikeln Läs även den tidigare artikeln Blod från motsatta könet kan vara en riskfaktor. ...
  http://www.vetenskaphalsa.se/inget-samband-mellan-icke-konsmatchade-blodtransfusioner-och-risk-for-dod/
*  Hedvigs bokhylla: mars 2016
Det här är den sjätte boken om djungeldoktorn. En natt när djungeldoktorn och hans närmsta medarbetare, Daudi, är ute och går ser de färska spår efter en strid med ett lejon. Eftersom de förstår att mannen som dödade lejonet blivit svårt skadad så följer de spåren till den närmsta byn för att se om de kan hjälpa till. De hittar en svårt skadad man som svävar mellan liv och död. Med hjälp av sina skjortor och det material de kan få tag på behandlar de provisoriskt hans sår så att han ska överleva färden till sjukhuset. Väl där inser doktorn att om mannen verkligen ska ha en chans att klara sig behöver han få en blodtransfusion. De frågar hans släktingar om någon av dem kan ställa upp, men ingen vill. Det är inte sed i området och man vet inte vad det innebär. Men en grupp unga kvinnor som utbildar sig till lärare är på besök på sjukhuset en av dem Perisi frågar om hon kan ge blod. Det visar sig att hon matchar och hennes blod räddar Simbas liv ...
  http://hedvigsbok.blogspot.com.es/2016/03/
*  Kapybarans gömsle: Nej, jag förstår inte
Ja... det där kan göra mig galen. Det är helt knäppt att tex en blodtransfusion nekas även om den kan rädda liv! Det vore väl en sak om det handlade om personens egen vilja och val men när individen tvekar och rådfrågar kyrkan får de "nej" till svar. Och skulle de, för att rädda sitt eget liv, ta emot blod blir de för alltid utstötta ur kyrkans gemenskap. Galet. ...
  http://kapybaran.blogspot.com/2007/11/nej-jag-frstr-inte.html

Bloddopning: Bloddopning innebär att idrottare ökar blodets förmåga att transportera syrehttp://www.ne.Erytrocytvolymfraktion: Erytrocytvolymfraktion (EVF) anger andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym. Låga värden kan vara ett tecken på anemi.Hemoglobin: Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.PolycytemiBilirubin: Bilirubin (av latin bilis "galla" och ruber "röd", "rödfärgad") är en avfallsprodukt som bildas när den hemgrupp som finns i röda blodkroppars hemoglobin bryts ner. Bilirubin är gult till färgen, vilket kan ses i blåmärken som är på väg att försvinna och i ögonvitorna hos personer med mycket förhöjda halter av bilirubin i blodet - gulsot (ikterus).Voluven: Voluven är ett plasmaersättningsmedel och tillverkas av Fresenius Kabi. De aktiva substanserna är hydroxietylstärkelse och natriumklorid.SicklecellanemiJohannes Orth: Johannes Orth, född 14 januari 1847 i Wallmerod, död 13 januari 1923 i Berlin, var en tysk anatom och patolog.BlödningTvillingtransfusionssyndromAraknoidalhinnan: #OMDIRIGERING SpindelvävshinnanHemolys: Hemolys innebär att röda blodkroppar spricker, vilket kan bero på att det kan ha bildats iskristaller i dem eller att ett starkt osmotiskt tryck gör att alltför stora mängder vatten upptas och får cellerna att spricka. Det kan även inträffa vid vissa fall av förgiftning, till exempel vid intag av giftig svamp så som stenmurkla (gyromytrin) och även vit respektive lömsk flugsvamp (phalloidin).Perifer venkateterAnemiMethemoglobin: Methemoglobin bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från Fe2+ till Fe3+. Av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syretransporterande förmåga.TrinatriumcitratSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.