Utbytestransfusion, helblod: Upprepad tappning av små mängder blod och ersättning med givarblod tills en stor del av blodvolymen har bytts ut. Metoden används vid behandling av fetal erytroblastos, leverkoma, sickle cellanemi, disseminerad intravasal koagulation, blodförgiftning, brännskador, essentiell trombocytopeni och fulminant malaria.BlodtransfusionHemolytisk sjukdom hos nyfödda: Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.BlodersättningsmedelHyperbilirubinemi hos nyföddaErytrocyttransfusionGulsot hos nyfödda: En övergående, icke-konjugerad hyperbilirubinemi som uppträder mellan andra och femte dagen av livet, pga brist på leverenzymet glukuronosyltransferas, som behövs för detoxifiering av bilirubin.Hyperbilirubinemi: Sjukligt tillstånd av onormal ökning av bilirubin i det cirkulerande blodet, vilket kan ge gulsot.Blodtransfusion, intrauterinBlodviskositet: Blodets inre motstånd (friktion, tröghet) vid kraftpåverkan. In vitromätning av blodets viskositet har begränsad klinisk betydelse, då denna inte återger den verkliga viskositeten i cirkulationssystem et. BlodkomponenttransfusionTrombocyttransfusionHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Hemodilution: Minsking av blodets viskositet genom tillsats av cellfria lösningar. Metoden används kliniskt 1) vid tillstånd med försämrad mikrocirkulation, 2) vid ersättning av förlorat blod vid operationer utan homolog blodtransfusion och 3) vid hjärt-lung-bypass och hypotermi.Sclerema neonatorumBlodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Ljusterapi: Behandling av sjukdomar genom exponering för ljus, särskilt med olika intensiteter av ljusstrålning eller specifika våglängder.PolycytemiBilirubin: Ett rött färgämne i galla, bildat genom nedbrytning av hem från hemoglobin eller cytokromer. Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Hydroxyethyl Starch DerivativesGlukosfosfatdehydrogenasbrist: Ett enzymbristtillstånd som kan yttra sig på flera sätt, bl a som nedsatt enzymaktivitet i de röda blodkropparna, vilket leder till hemolytisk anemi.Sicklecellanemi: En sjukdom som kännetecknas av kronisk, hemolytisk anemi, episodiska smärtanfall och patologisk förändring i många av kroppens organ. Den är den kliniska manifestationen av hemoglobin S-homozygos.AutotransfusionRh-isoimmuniseringPlasmabytePlasmaersättningsmedelKernikterus: En patologiterm som används för att beskriva bilirubinfärgning av de basala ganglierna, hjärnstammen och lillhjärnan, och som även används kliniskt för att beskriva ett syndrom, förknippat med hyperbilirubinemi. Kliniska drag är atetos, muskelkramper eller hypotoni, nedsatt vertikal blick och dövhet. Obundet bilirubin tränger in i hjärnan och fungerar som ett nervgift, ofta i samband med tillstånd som försämrar blod-hjärnbarriären (t ex sepsis). Tillståndet ses främst hos nyfödda, men kan även sällsynt förekomma hos vuxna.Blodgruppsinkompatibilitet: Oöverensstämmelse mellan givares och mottagares blod. Antikroppar i mottagarens serum är riktade mot antigen i givarprodukten. Sådan oförenlighet kan resultera i en transfusionsreaktion, där t ex giva rens blod hemolyseras.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Tvilling till tvilling-transfusion: Flöde av blod från ett foster till det andra via arteriovenös eller annan förbindelse vid enäggstvillingsgraviditet. Detta leder till anemi hos den ena tvillingen och polycytemi hos den andra.Mjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Hemolys: Nedbrytningen av röda blodkroppar genom verkan av olika ämnen, som t ex antikroppar, bakterier, kemikalier, temperaturförändringar och ändringar i tonicitet (tryckförhållanden).Kateterisering, perifer: Insättande av kateter i en perifer artär eller ven eller luftväg fäör diagnostiska eller terapeutiska ändamål.Blodbrist: Blodbrist orsakad av nedsatt halt av blodfärgämne (hemoglobin) i blodet eller nedsatt antal röda blodkroppar.Sjukdomar hos nyfödda: Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".MethemoglobinCitrater: Salter eller estrar av citronsyra.SyrgasKinin: En alkaloid från barken på Cinchona-trädet. Den används mot malaria och utgör den aktiva beståndsdelen i cinchona-extrakt som använts för det ändamålet sedan åtminstone 1633. Kinin har också svagt feberdämpande och smärtstillande verkan och har därför använts i förkylningspreparat. Det har varit i vanligt bruk som bitter- och smaksättningsmedel, och det är fortfarande användbart mot babebios. Kinin kan även användas vid vissa muskelåkommor, särskilt nattlig benkramp och myotonia congenita, tack vare den direkta verkan på muskelmembran och natriumkanaler. Dess verkningsmekanism mot malaria är inte helt klarlagd.

*  Polycytemi - Wikipedia
Polycytemi innebär att man har för många röda blodkroppar i blodet. Då ökar risken för att man ska få en blodpropp eller blödningar. Polycytemi kan vara en tillfällig förändring eller bero på en sjukdom i benmärgen som kallas polycytemia vera. Polycytemia vera kallas även för primär polycytemi vilket särskiljer den från sekundär polycytemi och från relativ polycytemi (= pseudopolycytemi, pseudoerytrocytos, stresspolycytemi). ^ Praktisk Medicin: Polycytemi Erytrocytos Läst 2014-12-25 Sjukvårdsupplysningen: Polycytemi - för många röda blodkroppar i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Polycytemi
*  Att utbyta sex för omtanke - ett farligt utbyte - Steg för Hälsa
Att utbyta sex för omtanke kan skada självkänslan ordentligt. Kom ihåg: du kan inte förlita dig på att andra ska förse dig med det du saknar.
  https://stegforhalsa.se/att-utbyta-sex-for-omtanke-ett-farligt-utbyte/
*  Hosted Exchange 2010 - en kostnadseffektiv och flexibel kommunikationslösning| Ipeer.se
Hosted Exchange 2010 förbättrar företagets intern och extern kommunikation. Genom Hosted Exchange sänker ni era IT-kostnader.
  https://www.ipeer.se/hosted-exchange.php
*  Mer möjligheter med Hosted Exchange | Din Dator
Hosted Exchange ger dig möjligheten att utnyttja alla funktioner i Outlook fullt ut. Du kan med hjälp av Hosted Exchange dela din kalender och dina kontakter
  http://www.dindator.nu/mer-mojligheter-med-hosted-exchange/
*  Skrämmande siffror | bubbelsblogg
Lämnade blod igår och som alltid efter en tappning har jag fått nåt nytt att grubbla över. Visste ni att 97% av befolkningen accepterar att ta emot en blodtransfusion om de skulle behöva men endast 3% är villiga att donera blod ?? Så här kan vi ju inte ha det!
  https://bubbelsblogg.wordpress.com/2014/02/12/skrammande-siffror/
*  Landsvägsungar: Ny leverans - ny börs modell större!!
Nu är den klar börsen som ska innehålla lite mer, kanske lite smink, pennor, tuggummipaketet, tamponger, ja du bestämmer. Jag hoppas min kund blir nöjd. Även ett annat mobilfodral/börs paket är klart för leverans. Det rosa I-phone-fodralet betälldes utan snodd men jag skickar med en att sy dit om hon ändrar sig ...
  http://landsvagsungar.blogspot.com/2010/06/ny-leverans-ny-bors-modell-storre.html
*  Inflationsjusterad börs inklusive utdelningar
Jag var lite lat i förra inlägget om inflationsjusterad börs, men jag tänkte kompensera nu genom att jag hittat Affärsvärldens generalindex med återlagda utdelningar från januari 1919 till mars 2009. Så här kan ni se vilken skillnad utdelningarna gör. Observera att diagrammet har logaritmisk skala. Klicka på det för att förstora ...
  http://flutetankar.blogspot.com/2011/01/inflationsjusterad-bors-inklusive.html
*  Återgå & Exchange
ladycarmellia.se Återgå & Exchange. Vi kommer att kontrollera varorna innan leverans och ge spårningsnummer för alla produkter.
  http://www.ladycarmellia.se/aterga-and-exchange.html
*  Utveckling genom Utbyte - PDF
Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING
  http://docplayer.se/1898698-Utveckling-genom-utbyte.html
*  Mastering Exchange 2013
I denna intensiva tredagarslabb delar han med sig av all denna kunskap. Lär dig att konfigurera och administrera Exchange 2013 på ett korrekt och effektivt sätt.
  https://informator.se/utbildningar/labbar/infrastruktur-labs/skype_exchange_labs/mastering-exchange-2013
*  Returer & Byten
... SNABBT BYTE Om ni vill byta snabbt och smidigt kan ni
  https://www.johnells.se/kundservice/returer-byten
*  Displayannonsering i realtid med Ad Exchange
Ad Exchange tillåter oss att annonsera i display i realtid. VI kan rikta displayannonsering med remarketing. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa er
  http://seo.se/displayannonsering-adexchange/
*  Eurocon väntas ha ökat omsättningen med nära 24 procent i fjärde kvartalet | Analysguiden - Analys, Börs, Bolagsfakta -...
Analyshuset Remium Introduce spår att teknikkonsulten Eurocon ökade omsättningen med 23,8 procent till 76,8 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. 'Det är främst förvärvet av KLT Konsult som förväntas ge den höga tillväxttakten, men
  https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/eurocon-vantas-ha-okat-omsattningen-med-nara-24-procent-i-fjarde-kvartalet
*  Börs: Stämmor och utdelningar, A-Ö | Aktiespararna
Bolag Händelse Datum Utd ----------------------------------------------------------- Agellis Group stämma 18/4 Agel...
  https://www.aktiespararna.se/nyheter/bors-stammor-och-utdelningar-o-316
*  Börs: Stämmor och utdelningar, A-Ö | Aktiespararna
Bolag Händelse Datum Utd ----------------------------------------------------------- Addtech stämma 28/8 Addt...
  https://www.aktiespararna.se/nyheter/bors-stammor-och-utdelningar-o-335
*  Fullständigt utbyte av rulltrappa | KONE
Upptäck KONEs två alternativ för rulltrappsutbyte. Vi kan installera en helt ny rulltrappa och stomme eller ersätta allt utom stommen för rulltrappan.
  https://www.kone.se/befintliga-byggnader/rulltrappor-rullband-modernisering/fullstandigt-byte-av-rulltrappa/
*  Tillsynsnytt - Naturvårdsverket
Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhetsutbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser.
  http://www.naturvardsverket.se/tillsynsnytt
*  Information | Mariestads Fotoklubb
Mariestads Fotoklubb är klubben för dig med bildintresse. Här träffar du andra fotografer för utbyte av erfarenheter inom foto.
  http://mariestadsfotoklubb.se/category/info/information
*  Du måste vara aktiv med PPM
Historiskt så har de pensionssparare som byter PPM-fonder aktivt fått en högre avkastning än de sparare som inte gjort aktiva byten. Varför är då in
  http://pensionssparande.eu/du-maste-vara-aktiv-med-ppm/
*  LeLack: Och där...
smällde jag precis ett par hundralappar genom att råka surfa in på Transdesign. I utbyte mot mina hundralappar kommer jag att få ett gäng sommarlack som jag ser fram emot att testa. ...
  http://lelack.blogspot.com/2013/05/och-dar.html
*  Sparsamt leverne: Nu även aktiemiljonär
Det är inte klokt hur börsen går upp mest hela tiden. Nu har den gått upp så mycket att jag är miljonär till och med om man bara räknar med aktierna och struntar i övriga tillgångar. Då har det gått lite väl långt ...
  http://sparsamtleverne.blogspot.com/2017/04/nu-aven-aktiemiljonar.html
*  Hasta och Refo minskar svinnet genom designad remake - Hasta AB
Hasta har tillsammans med Refo byggt ett kretslopp där svinn från gardinproduktionen återbrukas i nya designprodukter. Konceptet syftar på att förena design...
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/hasta-och-refo-minskar-svinnet-genom-designad-remake-1784204
*  Qnoddarnas värld.. | iPad i gymnasiesärskolan
Ett samverkansprojekt mellan Natur och Kultur och Apple Education.. Äntligen kommer det ett heltäckande läromedel i iPad för årskurserna 1-3! Kan kanske passa en del av våra elever på IV.. Qnoddarnas värld är något så unikt som ett svenskt läromedel producerat direkt för iPad . Innehållet är framtaget enligt Lgr 11 och Skolverkets bedömningsunderlag och…
  https://kina1961.wordpress.com/2012/06/11/qnoddarnas-varld/

Bloddopning: Bloddopning innebär att idrottare ökar blodets förmåga att transportera syrehttp://www.ne.Erytrocytvolymfraktion: Erytrocytvolymfraktion (EVF) anger andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym. Låga värden kan vara ett tecken på anemi.Hemoglobin: Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.PolycytemiBilirubin: Bilirubin (av latin bilis "galla" och ruber "röd", "rödfärgad") är en avfallsprodukt som bildas när den hemgrupp som finns i röda blodkroppars hemoglobin bryts ner. Bilirubin är gult till färgen, vilket kan ses i blåmärken som är på väg att försvinna och i ögonvitorna hos personer med mycket förhöjda halter av bilirubin i blodet - gulsot (ikterus).Voluven: Voluven är ett plasmaersättningsmedel och tillverkas av Fresenius Kabi. De aktiva substanserna är hydroxietylstärkelse och natriumklorid.SicklecellanemiJohannes Orth: Johannes Orth, född 14 januari 1847 i Wallmerod, död 13 januari 1923 i Berlin, var en tysk anatom och patolog.BlödningTvillingtransfusionssyndromAraknoidalhinnan: #OMDIRIGERING SpindelvävshinnanHemolys: Hemolys innebär att röda blodkroppar spricker, vilket kan bero på att det kan ha bildats iskristaller i dem eller att ett starkt osmotiskt tryck gör att alltför stora mängder vatten upptas och får cellerna att spricka. Det kan även inträffa vid vissa fall av förgiftning, till exempel vid intag av giftig svamp så som stenmurkla (gyromytrin) och även vit respektive lömsk flugsvamp (phalloidin).Perifer venkateterAnemiMethemoglobin: Methemoglobin bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från Fe2+ till Fe3+. Av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syretransporterande förmåga.TrinatriumcitratSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.