UtandningAndningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.SkyddsmaskerInhalation: Inandning.Jordförorenande ämnen, radioaktiva: Föroreningar i jorden som avger radioaktiv strålning.Munskydd: Anordning som täcker näsa och mun för att ge aseptiska förhållanden eller för administration av narkosgaser eller andra gaser.AndningAndningsmekanikEtherAndningsarbeteLuftförorenande ämnen, radioaktiva: Luftföroreningar som visar radioaktivitet.RespiratorerAceton: En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.NäshålaLuftvägsmotstånd: Motståndet mot luftflöde i luftstrupen och lungorna.Andning, dead spacePentanerLungans gasutbyte: Utbyte av syre och koldioxid mellan alveolarluft och lungkapillärblod genom blod-luftbarriären.SiloxanerUtrustningsdesignLungdiffusionskapacitet: Den gasmängd som per minut och per enhet av medeltrycket av gasgradienten över blod-luftbarriären tas upp av lungkapillärblodet från alveolargasen.SpirometriKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.AndningsfysiologiLungblåsor: Små, polyedriska utbuktningar längs alveolarsäckarnas, alveolarkanalernas och de yttersta luftrörsförgreningarnas ytor, genom vars väggar det sker ett gasutbyte mellan alveolarluft och blodet i lungkapillärerna.StrålningsövervakningHelium: Ett grundämne i form av ädelgas med kemiskt tecken He, atomnummer 2 och atomvikt 4.003. Det är en färglös, luktfri och smaklös gas som inte är brännbar och som inte deltar i förbränning. Gasen upptäcktes först på solen och erhålls numera ur naturgas. Inom medicin används den till att späda ut andra gaser, och av särskilt värde är den tillsammans med syrgas för behandling av vissa fall av obstruktiv lungsjukdom och som bärare av narkosmedel.Lungventilation: Den totala volymen gas som andas in eller ut, mätt i liter per minut.Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Läkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurAndningssystemetHudabsorption: Upptagning av ett ämne i huden.Forcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.AvdunstningVitalkapacitetAndningsfunktionstesterSprayapparaterKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Positive-Pressure RespirationLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Kolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Resultats reproducerbarhetTryckNormalvärdenAndning, konstgjordAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.TidsfaktorerSyrgasSensitivitet och specificitet

*  Julkalender 2017: Lucka 21 | FIBUL r.f.
... den sortens vrål som låter som en maskin och en utandning samtidigt. När de ridit ytterligare någon minut såg de konturerna av ... De förstod att de närmade sig något oerhört när det hörde ett vrål, den sortens vrål som låter som en maskin och en utandning ...
  https://fibul.fi/2017/12/21/julkalender-2017-lucka-21/
*  Suck, djup suck och en fet utandning | Under ytan
För att precis innan jag reser mej avsluta med en fet utandning. En sorglig varelse. Som verkar smita från tankar. Så fort de ... Suck, djup suck och en fet utandning. 8 januari, 2012 av Ann ...
  https://anbylens.wordpress.com/2012/01/08/suck-djup-suck-och-en-fet-utandning/
*  Munspel - Wikipedia
Mellan de C som erhålls på utandning i det första och det sista är det tre oktaver. Trots detta finns det bara en hel durskala ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ----------------------------- utandning ,C ,E ,G ,C ,E ,G ,C ,E ,G ,C , inandning ,D ,G ,B ,D ,F ,A ,B ,D ... Basmunspelet spelas endast på utandning.. Ackordmunspel[redigera , redigera wikitext]. Ackordmunspelet har 48 ackord: dur, ... De viktigaste tonerna, C E och G, spelas på utandning medan de mindre viktiga tonerna D B F och A spelas på inandning. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Munspel
*  Fåglars anatomi - Wikipedia
Hos en vilande fågel är både in- och utandning aktiva processer vilka är beroende av kontraktioner av respirationsmuskulatur. ... Utöver detta så tillförs syrerik luft till lungorna både vid in- och utandning. Fågellungor har inte alveoler, som ... Samma sak fast omvänt gäller för utandning. Kontraktioner i utandningsmuskulatur reducerar volymen på kroppshålan genom att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5glars_anatomi
*  Cystisk fibros - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
huffandning, som är en forcerad utandning, *PEP-andning, som innebär att man andas ut mot ett motstånd, vanligen en ansiktsmask ...
  https://www.1177.se/Varmland/Tema/Barn-och-foraldrar/Sjukdomar-och-besvar1/Sjukdomar-och-besvar-A-O/k/
*  Centralt ventryck - Wikipedia
Alltså ändras också CVP under in- och utandning. Följande faktorer påverkar CVP: total blodvolym blodets distribution över ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Centralt_ventryck
*  rod|Allt & alla är i rörelse|/rod| | Aftonbladet
Hon börjar på sin livshistoria på in- och utandning. Och jag undrar om den är densamma som i fjol. Hon har en lite gammeldags ...
  https://www.aftonbladet.se/kultur/article22490560.ab
*  Kvickdrag - Wikipedia
Det syns på flankerna, som slår dubbelt vid utandning. Hos många hästar följs andningsproblemen av nedsatt prestationsförmåga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvickdrag
*  Hur mäter man midjemåttet? - Netdoktor
Mät midjan strax efter en normal utandning.. Vänliga hälsningar. Viveca Annell. Dietist Netdoktor Övervikt. ...
  https://www.netdoktor.se/vikt-kost/overvikt-foljdsjukdomar/fraga-doktorn/hur-mater-man-midjemattet/
*  Heart rate variability - Wikipedia
En människas HRV varierar normalt sett mest mellan in- och utandning. Alltför stor HRV kan sägas känneteckna arytmier. Men ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Heart_rate_variability
*  Andning - Wikipedia
Vid en utandning slappnar diafragman och andra muskler av, vilket på grund av lungornas elastiska uppbyggnad gör att lungan ... Vid forcerad utandning används mm. intercostales interni, m. rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis, m. obliquus ... Den positiva tryckskillnaden mellan alveol och munhåla driver luftflödet vid utandning. Därför kan man också säga att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Andning
*  Poetry with Blues: november 2014
Utandning Utblicken sätter P främst: podpoesi, Prairie Schooner och poesiplank. En helt vanlig torsdag i Poetry with Blues.. * ...
  http://poetrywithblues.blogspot.com/2014/11/
*  Moln - Wikipedia
"Ånga är utandning av vatten: moln är luft som kondenserar till vatten. Dimma är vad som blir kvar efter att ett moln ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Moln
*  Vatten - Wikipedia
Vatten lämnar kroppen på flera sätt; genom urin och avföring, svettning, och utandning av vattenånga när man andas. Med fysisk ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattnet
*  Smartare än miljösmart?
Vilket alltså ger 8,33 mol koldioxid efter utandning. Massa koldioxid = 8,33 * (12 + 2 * 16) = 367 gram. ...
  http://tjuvlyssnat.se/tjuvtittat/smartare-an-miljosmart/
*  Zazen - Wikipedia
... följande utandning som "två", och så vidare. När man räknat till tio, börjar man om från ett. Om man tappar räkningen eller ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Zazen
*  Ordlista - FASS Allmänhet
Förkortning för 'forcerad expiratorisk volym'. FEV är ett mått på lungfunktionen och mäts vid kraftig utandning. Genom att mäta ... Den luftvolym en människa kan andas ut vid en snabb och fullständig utandning. ...
  http://www.fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=F
*  Genusfotografen - Sida 3
Om det vore tvärtom då? Om det var pyttelite krångligare att säga? Om det kostade en halv utandning extra? Skulle vi radera ...
  http://www.genusfotografen.se/?paged=3
*  0-3 månader Allmänt Sakarias | HELHET
Läkaren kunde höra ett vinande ljud på Sakarias utandning. Så det finns en chans att han eventuellt utvecklar astma eller ...
  http://minbebis.com/blogg/helhet/category/sakarias/
*  Fru Cupcake: 2017
När vi klev innanför dörrarna så gjorde hela min kropp en utandning och det är sååå ljuvligt. ...
  http://frucupcakes.blogspot.com/2017/
*  När rädslan tar över | Jonna Jinton
Jag räknar till 4 på inandning och 4 på utandning. Det ger mig dessutom något att koncentrera mig på under start/landning. Jag ...
  http://jonnajinton.se/nar-radslan-tar-over/

EtanSkyddsmask: En skyddsmask eller gasmask är en ansiktsmask som i skyddar mot giftiga gaser, men även mot skadliga partiklar i aerosolform. Sedan slutet av 1960-talet kallas dessa enbart skyddsmask och används numera enbart om ansiktsmask som i skyddar mot giftiga gaser, men även mot skadliga partiklar i aerosolform.AndningsskyddCheyne-Stokes andning: Cheyne-Stokes andning är ett onormalt andningsmönster som karaktäriseras av andning med gradvis ökande och minskande tidalvolym och däremellan periodiska andningsuppehåll.Faradays konstant: Faradays konstant anger laddningen en hos en (1) mol elektroner. Enheten är C per mol.Respirator: En respirator, eller ventilator, är ett medicinskt hjälpmedel för att hjälpa patienter med andningen. Respiratorn används idag vid många olika sjukdomstillstånd där patienten av olika anledningar inte kan andas själv.AcetonDead space (anatomi): Dead space, kallas ibland för döda rummet, är en anatomisk term för den luft som andas in, men aldrig kommer fram till alveolerna, där det aktiva gasutbytet sker.PentanSiloxanerHelium-3: Helium-3, He-3, ibland tralphium, är en stabil isotop av helium vars kärna består av två protoner och en neutron.Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.


  • sker
  • Inandning och utandning sker snabbt och med högt tryck. (wikipedia.org)
  • Utandning (exspiration/exhalation) sker vid lugn andning genom att inandningsmusklerna slappnar av, då kan bröstkorgens samt lungornas elastiska förmåga åter dra ihop bröstkorgen, så att man andas ut. (wikipedia.org)
  • Forcerad ventilation är när andningen sker mot ett motstånd, då använder man sig av de så kallade accessoriska (sekundära) andningsmusklerna, för att kunna generera en mer kraftfull in- och utandning. (wikipedia.org)
  • Vid strupsång som är vanlig bland buddhistmunkar i Tibet och Mongoliet sker en lång och långsam utandning under sången. (wikipedia.org)
  • Strupsången sker för att fokusera koncentrationen mot samadhi Inom vissa discipliner av zenmeditation ingår andningstekniker med en lång, långsam utandning, också den med syftet att fokusera koncentration. (wikipedia.org)
  • verkar
  • Utandning är musculus intercostalis interna, som verkar antagonistiskt mot de externa interkostalmusklerna, samt bukmuskulaturen, som hjälper till att pressa upp diaphragman. (wikipedia.org)