UtandningAndningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.SkyddsmaskerInhalation: Inandning.Jordförorenande ämnen, radioaktiva: Föroreningar i jorden som avger radioaktiv strålning.Munskydd: Anordning som täcker näsa och mun för att ge aseptiska förhållanden eller för administration av narkosgaser eller andra gaser.AndningAndningsmekanikEtherAndningsarbeteLuftförorenande ämnen, radioaktiva: Luftföroreningar som visar radioaktivitet.RespiratorerAceton: En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.NäshålaLuftvägsmotstånd: Motståndet mot luftflöde i luftstrupen och lungorna.Andning, dead spacePentanerLungans gasutbyte: Utbyte av syre och koldioxid mellan alveolarluft och lungkapillärblod genom blod-luftbarriären.SiloxanerUtrustningsdesignLungdiffusionskapacitet: Den gasmängd som per minut och per enhet av medeltrycket av gasgradienten över blod-luftbarriären tas upp av lungkapillärblodet från alveolargasen.SpirometriKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.AndningsfysiologiLungblåsor: Små, polyedriska utbuktningar längs alveolarsäckarnas, alveolarkanalernas och de yttersta luftrörsförgreningarnas ytor, genom vars väggar det sker ett gasutbyte mellan alveolarluft och blodet i lungkapillärerna.StrålningsövervakningHelium: Ett grundämne i form av ädelgas med kemiskt tecken He, atomnummer 2 och atomvikt 4.003. Det är en färglös, luktfri och smaklös gas som inte är brännbar och som inte deltar i förbränning. Gasen upptäcktes först på solen och erhålls numera ur naturgas. Inom medicin används den till att späda ut andra gaser, och av särskilt värde är den tillsammans med syrgas för behandling av vissa fall av obstruktiv lungsjukdom och som bärare av narkosmedel.Lungventilation: Den totala volymen gas som andas in eller ut, mätt i liter per minut.Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Läkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurAndningssystemetHudabsorption: Upptagning av ett ämne i huden.Forcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.AvdunstningVitalkapacitetAndningsfunktionstesterSprayapparaterKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Positive-Pressure RespirationLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Kolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Resultats reproducerbarhetTryckNormalvärdenAndning, konstgjordAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.TidsfaktorerSyrgasSensitivitet och specificitet

*  Medicinsk informationssökning (Utandning • Definitionerna)

UtandningAndningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.Skyddsmasker ...

*  Gå på vatten 28 januari kl 18:00 - Helgsmål | Sveriges Radio

Inandning, utandning Lör 23 sep kl 18:00(15 min) En stunds stillhet inför helgen, med Anders Persson ...

*  Cystisk fibros - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

huffandning, som är en forcerad utandning, *PEP-andning, som innebär att man andas ut mot ett motstånd, vanligen en ansiktsmask ...

*  Serevent Diskus inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/dos - Handla på Apoteket.se

Gör en normal utandning.. OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn.. * För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om ...

*  Moln - Wikipedia

"Ånga är utandning av vatten: moln är luft som kondenserar till vatten. Dimma är vad som blir kvar efter att ett moln ...

*  Vatten - Wikipedia

Vatten lämnar kroppen på flera sätt; genom urin och avföring, svettning, och utandning av vattenånga när man andas. Med fysisk ...

*  Stora tr den om Metylfenidat (Concerta, Ritalin osv) - Sidan 122 - Flashback Forum

Medelstor dos Heroin r en 'evig' l ttande utandning. Livet r helt OK... Kroppen upplevs som voro den helt fri fr n skavanker - ... Medelstor dos Heroin r en 'evig' l ttande utandning. Livet r helt OK... Kroppen upplevs som voro den helt fri fr n skavanker - ...

*  blogg | dressyr.zmn.se

Utandning = halt. Hästarna är igång igen efter vaccination och några dagars vila. De har skrittat i skogen och ISABELLA har jag ... Jag minns när jag hade Isabella så känslig att hon gjorde halt på bara min utandning. Det var under mina år när jag fördjupade ...

*  Vatten, vatten, bara vanligt vatten ... - Förmiddag i P4 Kristianstad | Sveriges Radio

Vatten går förlorat genom urin, avföring, svettning, avdunstning, hud, utandning och svett. ...

*  MIRIJAM GEYERHOFER: 2011-11-01 - 2011-12-01

läs: en djup utandning] Ledig. Fem riktigt tuffa nätter är över och jag kan inte nog understryka lättnaden över att vara ledig ...

*  Övningar med hantlar och fria vikter

Tryck från fötterna och dra sedan på utandning upp stången från marken.. 4. Bibehåll en neutral och rak rygg genom hela ...

*  Näringslära by Sara Hansson on Prezi

Varje dag försvinner ca 2 liten vatten från dn kropp genom svett, utandning, urin och avföring. Matcirkeln. Frukt och bär. ...

*  Doftöverkänslighet - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

PEF är en förkortning för Peak Expiratory Flow, vilket betyder mätning av maximalt luftflöde under utandning. Under ett par ...

*  Nemo - en blogg för beroende: Bräckligheten

Även delar av funktionerna i svalg och ansikte påverkas; talar på in o utandning. Styr sin extravaganta rullstol med tungan som ...

*  Avslappning för hela kroppen - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Släpp ut andan i en explosiv utandning genom munnen och låt kroppen falla tillbaka ner mot mattan. Ligg kvar en stund och låt ...

*  Dagen jag skulle dö var en måndag - Navid Modiri

Att Universum är som en långsam och svällande utandning. Att vi sedan Big Bang fortfarande växer och andas ut. Att vi lever och ...

*  Enkäter och undersökningar för dig som ska delta i BIG3 - Region Skåne

En bild tas där du håller andan efter inandning och en där du håller andan efter utandning. Dessutom kommer en bild att tas ...

*  Flashcards - POP NY

Bronkit - Hosta med andningssvårigheter, ofta vid utandning. Ibland med indragning mellan revbenen. ÖLI - Lös hosta med riklig ...

*  Citodon tablett 500 mg/30 mg - Köp direkt på Apoteket

Tecken på metabolisk acidos inkluderar: ansträngd andning (djup inandning och snabb utandning), illamående och kräkningar. ...

*  10 bra sätt att stressa ner och hitta harmoni | Hälsoliv

När du känner att andningen är lugn säger du till dig själv vid inandning: "jag är" och vid utandning: "avslappnad". ...

*  Mindfulness - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Ibland kan det då vara lättare att räkna andetaget vid varje utandning från 1-5 och sedan börja om igen. Så fort du märker att ...

*  Benmaskiner - Köp benmaskiner här - Gratis frakt!

Greppa handtagen på sidorna och pressa ner benen så att de böjs under utandning. Kom ihåg att hålla överkroppen stilla. När du ... Greppa handtagen på sidorna och sträck ut benen helt under utandning. Se dock till att resten av kroppen är stilla . Stanna ...

*  Sexnovell: Solskensslick | Klumpesnusk & Blanka

Jag andas ut djupt, vet att min utandning smeker hennes kön. Jag vet vilken effekt det har på henne, att det i hennes nuvarande ...

*  Affärslivet Finans #2 by Giraff Publishing - issuu

Allt som behövs är en enkel utandning i ett munstycke, som transporterar luften till PExA:s sorteringsinstrument. Hittills har ...

*  BiPAP Harmony. Användarhandbok - PDF

Utandning. Och allt däremellan. Hur fungerar det? Kort översikt Lungorna är vitala organ som för in friskt syre i kroppen och ... Utandning. Och allt däremellan. Hur fungerar det? Kort översikt Lungorna är vitala organ som för in friskt syre i kroppen och ... Ett läge med två nivåer som svarar på både din in- och utandning genom att öka trycket när du börjar andas in och minska ... Andningsfrekvens Ett läge med två nivåer som svarar på både din in- och utandning genom att öka trycket när du börjar andas in ...

EtanSkyddsmask: En skyddsmask eller gasmask är en ansiktsmask som i skyddar mot giftiga gaser, men även mot skadliga partiklar i aerosolform. Sedan slutet av 1960-talet kallas dessa enbart skyddsmask och används numera enbart om ansiktsmask som i skyddar mot giftiga gaser, men även mot skadliga partiklar i aerosolform.AndningsskyddCheyne-Stokes andning: Cheyne-Stokes andning är ett onormalt andningsmönster som karaktäriseras av andning med gradvis ökande och minskande tidalvolym och däremellan periodiska andningsuppehåll.Faradays konstant: Faradays konstant anger laddningen en hos en (1) mol elektroner. Enheten är C per mol.Respirator: En respirator, eller ventilator, är ett medicinskt hjälpmedel för att hjälpa patienter med andningen. Respiratorn används idag vid många olika sjukdomstillstånd där patienten av olika anledningar inte kan andas själv.AcetonDead space (anatomi): Dead space, kallas ibland för döda rummet, är en anatomisk term för den luft som andas in, men aldrig kommer fram till alveolerna, där det aktiva gasutbytet sker.PentanSiloxanerHelium-3: Helium-3, He-3, ibland tralphium, är en stabil isotop av helium vars kärna består av två protoner och en neutron.Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.


andan

  • Släpp ut andan i en explosiv utandning genom munnen och låt kroppen falla tillbaka ner mot mattan. (1177.se)
  • En bild tas där du håller andan efter inandning och en där du håller andan efter utandning. (skane.se)