Loading...


Transplantat-mot-värdreaktion: Ett immunologiskt angrepp igångsatt av ett transplantat mot mottagaren pga vävnadsoförenlighet när immunologiskt aktiva celler transplanteras till en värd med nedsatt immunitet. Det kliniska tillstånd som följer är transplantat-mot-värdsjukdom.Transplantat-mot-värdsjukdom: Ett kliniskt tillstånd kännetecknat av anorexi, diarré, håravfall, leukopeni, trombocytopeni, dålig kroppsväxt, och möjlig död till följd av transplantat-mot-värdreaktion.Stora bröstgångenStrålningseffekterTransplantationsimmunologiMjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.AllotransplantationLymfocyter: Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.Transplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Transplantat-mot-tumöreffekt: Immunologiskt avvisande av tumörvävnad eller -celler efter benmärgstransplantation.T-lymfocyterTransplantat-mot-leukemieffekt: Immunologiskt bortstötande av leukemiceller efter benmärgstransplantation.Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.

*  Allogen stamcellstransplantatation | Blausen Medical
För att förhindra transplantat-mot-värd-reaktion och avstötning av transplantat behandlas patienten vanligen med läkemedel ... Transplantat-mot-värd-reaktion kan uppstå när donatorcellerna uppfattar patientens (värdens) kropp som främmande. ...
  https://blausen.com/sv/video/allogen-stamcellstransplantatation/