Transistors, ElectronicNanotrådarGrafit: Ett mineral som utgör en av de fyra allotropa formerna av kol och en polymorf av diamant. Grafit har hexagonal kristallstruktur och är mycket mjuk, medan diamant har kubisk struktur och är det hårdaste av alla mineral. Halvledare: Material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers. (Nationalencyklopedin)SilikonElektronikBiosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.Förstärkare, elektroniska: Elektroniska apparater som ökar styrkan hos en inkommande signal, eller en apparat som ökar förstoringen i ett mikroskop.NanoteknologiAnalys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.UtrustningsdesignNanotuber, karbonKonduktometri: Bestämning av mängden av ett ämne i en blandning genom mätning av dess effekt på blandningens ledningsförmåga.Elektronik, medicinskNanotuberGermanium: Metalliskt grundämne med blågrå färg, kemiskt tecken Ge, atomnummer 32 och atomvikt 72,59. De stabila isotoperna har masstalen 70, 72, 73, 74 och 76. Radioisotoperna har atommassor mellan 65 och 78. Germanium är en halvledare, med egenskaper liknande dem hos kisel.NanostrukturerLab-On-A-Chip DevicesElektrisk kapacitans: Mått på ett ledande materials förmåga att lagra elektrisk laddning.Kemisk teknologiRadioGuldföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller guld som en given beståndsdel av molekylen.SilikonföreningarMikro-elektromekaniska system: En typ av apparater med både elektriska och mekaniska delar som har åtminstone någon dimension i ett mikrometerintervall (mellan 1 mikrometer och 1 millimeter). Hit hör sensorer, manöverdon, mikrokanaler och mikropumpar.Elektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.ElektrolyterZinkoxidElektroder: Kontaktdon mellan en elektrisk ledare eller strömkälla och objektet för tillförsel av ström. Vid elektroterapi består elektroderna av spetsar eller plattor som används för överföring av ström till patientens kropp eller till annat instrument. Vid elektrodiagnos används elektroderna för att stimulera eller registrera elektrisk aktivitet i en vävnad.

*  2013-05-03 vm-tidning 18.pdf
... transistors (electronic), transmitters (telecommunication), transmitting sets (telecommunication), transparencies (photography ... electronic notice boards, electronic pens (visual display units), electronic pocket translators, electronic publications, ... Varor och tjänster: 9: Micro-electronic semi-conductor products in the form of microprocessors; micro-electronic semi-conductor ... 28: Games, board games, electronic games. 41: Provision of entertainment for accessing via communications and/or computer ...
  http://studylib.net/doc/5798736/2013-05-03_vm-tidning_18.pdf--
*  TBi-sektionens alumnitidning Nr - PDF
Hamedi, M.; Elfwing, A.; Gabrielsson, R.; Inganäs, O.; Electronic Polymers and DNA Self-Assembled in Nanowire Transistors. ...
  http://docplayer.se/1518641-Tbi-sektionens-alumnitidning-nr-2-201-3.html
*  Processor - Wikipedia
Dessa områden är ofta påverkade av kopplingselementets kretsdesign och operativa parametrar, såsom en transistors ... "A Third Survey of Domestic Electronic Digital Computing Systems". Ballistic Research Laboratories. ^ Det fysiska begreppet ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Processor
*  Processor - Wikipedia
Weik, Martin H. (1961). "A Third Survey of Domestic Electronic Digital Computing Systems". Ballistic Research Laboratories. ... Dessa områden är ofta påverkade av kopplingselementets kretsdesign och operativa parametrar, såsom en transistors ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Central_Processing_Unit
*  Jo - Sida 2 - What else is there
Electronic Summer 2017 Senaste kommentarer. *"White Sun" - JFDR a.k.a. Jófríður Ákadóttir - What else is there om Samaris - ... A perfect soundtrack to the road trip through a world of burning chrome and dissolving transistors." ...
  http://whatelseisthere.se/author/johanna/page/2/
*  Synthwave - What else is there
Electronic Summer 2017 Senaste kommentarer. *"White Sun" - JFDR a.k.a. Jófríður Ákadóttir - What else is there om Samaris - ... A perfect soundtrack to the road trip through a world of burning chrome and dissolving transistors." ...
  http://whatelseisthere.se/tag/synthwave/

DTLNanotråd: Nanotrådar är en nanostruktur som har en diameter i storleksordningen en nanometer (10−9 meter). Nanotrådar kan även definieras som en struktur som har diametern i tiotal nanometer och kan också ha mindre diameter.Grafen: Grafen /grafén/ är en allotrop av grundämnet kol, som till stora delar har samma egenskaper och uppbyggnad som grafit. Till skillnad från grafit utgörs grafen av en ytterst tunn skiva, endast ett atom-lager tjockt.Halvledare: Halvledare är material som inte leder elektrisk ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter strömledning som en isolator. De grundläggande materialen i de flesta moderna elektroniska apparater är halvledare.Kiselisotoper: Kiselisotoper är isotoper av grundämnet kisel (Si), det vill säga atomer och kärnor med 14 protoner och olika antal neutroner.Elektronisk komponent: Elektroniska komponenter används för att bygga upp elektroniska kretsar.Biosensor: En biosensor är ett analytiskt verktyg, som kan hitta intressanta kemiska beståndsdelar, vilka kombinerar en biologisk komponent med en fysikokemisk detektor. Detta baseras på att det i biologiska system finns molekyler med överlägsen förmåga att känna igen och binda till olika sådana så kallade analyter.Nanoteknik: miniatyr|[[Nanorör kan skapas av grundämnet kol]]NRAM: NRAM eller nano-RAM är en ny typ av minne som bygger på en teknologi där man använder kolbaserade nanorör. Tekniken som ägs av företaget Nantero innebär att man blandar mycket tunna nanorör (1/100,000 dels tjocklek av ett hårstrå) av kol med konventionella halvledare.GermaniumEnhetsoperation: En enhetsoperation är ett grundläggande processteg inom kemiteknik och närliggande områden inom processindustriell teknik och produktion. Varje enhetsoperation medför någon form av kemisk eller fysikalisk förändring av materialet i processen; exempel är krossning, blandning och destillering.Kent FinellPolyelektrolyterNormalpotential: Normalpotential är i elektrokemin den potentialdifferens som uppstår när en metall i 1 M lösning av sitt metallsalt kombineras med en normalvätgaselektrod.