TrakomAzitromycin: (2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*))-13-((2,6-dideoxi-3-C-metyl-3-O-metyl-alfa-L-ribo-hexopyranosyl)oxi)-2-etyl-3,4,10-trihydroxi-3,5,6,8,10,12,14-heptametyl-11-((3,4,6-trideoxi-3-(dime tylamino)-beta-D-xylo-hexopyranosyl)oxi)-1-oxa-6-azacyklopentadekan-15-on. Ett halvsyntetiskt makrolidantibiotikum, strukturellt besläktat med erytromycin, som använts vid Mycobacterium avium intracel lulareinfektioner, toxoplasmos och kryptosporidios.Chlamydia trachomatis: Typarten för Chlamydia och orsaken till en rad ögoninfektioner, urinvägsinfektioner och sexuellt överförda sjukdomar.Eyelashes: Håren som kantar ögonlocken.Hygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.Gambia: Republik i Västafrika, geografiskt i form av en i öst-västlig riktning utsträckt enklav i Senegal, på båda sidor av Gambiafloden och med västlig gräns mot Atlanten. Landets yta är 11 300 km2, inkl 1300 km2 territorialvatten, och folkmängden 1,5 miljoner invånare. Huvudstad är Banjul.SudanBlindhet: Oförmåga att se eller uppfatta synintryck. Tillståndet kan bero på ögonsjukdomar, synnervssjukdomar, defekt i synnervskorsningen, eller hjärnsjukdomar som påverkar synbanor eller nacklob.ToaletterBindhinneinflammation: Inflammation av ögats bindhinna; kan orsakas av bakterier, virus eller allergisk reaktion. Syn. konjunktivit.Eyelid DiseasesBindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Chlamydia: Ett släkte av familjen Chlamydiaceae vars arter ger upphov till en rad sjukdomar hos ryggradsdjur, inkl. människor, möss och svin. Chlamydiaarter är gramnegativa och producerar glykogen. Typarten är Chlamydia trachomatis.Endemiska sjukdomar: Den ständiga närvaron av sjukdomar eller smittämnen inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp. Hit kan hänföras även den normala prevalensen av en viss sjukdom i sådant område eller sådan grupp. Såväl holoendemiska som hyperendemiska sjukdomar räknas hit. En holoendemisk sjukdom kännetecknas av att det föreligger en hög infektionsprevalensnivå tidigt i livet och att den omfattar större delen av barnpopulationen, vilket leder till ett jämviktsförhållande, så att den vuxna befolkningen visar tecken på sjukdomen i mycket mindre omfattning än barngrupperna. I många områden är malaria en holoendeimsk sjukdom. En hyperendemisk sjukdom har en konstant hög incidens- och/eller prevalensnivå och är jämnt spridd inom hela befolkningsgruppen.Inåtvikning av ögonlock: Inåtvändning av ögonlockskanten, t ex pga kramp. Syn. entropion.Konjunktivit, inklusion: Infektion i ögat, kännetecknad av förekomst i bindhinnans epitelceller av inklusionskroppar, som är omöjliga att skilja från dem som ses vid trakom. Spädbarn smittas vid födseln och vuxna i badbassänger. Smittan orsakas av Chlamydia trachomatis, som normalt hör hemma i de urogenitala organen. Inklusionskonjunktivit är inte en lika svår sjukdom som trakom och går oftast över spontant.Etiopien: Stat i östra Afrika, gränsande till Röda havet, Djibouti och Somalia i öster, Eritrea i norr, Sudan i väster och Kenya i söder. Landets yta är 1,13 miljoner km2, och folkmängden uppgår till 65,8 miljoner invånare (2002). Huvudstad är Addis Abeba.NepalTanzaniaNeglected DiseasesBindhinnesjukdomarLymphogranuloma venereum: Subakut inflammation i ljumsklymfkörtlarna, orsakad av vissa immuntyper av Chlamydia trachomatis. Den räknas som en sexuellt överförd sjukdom i USA, men är utbredd i utvecklingsländer. Sjukdomen skiljer sig från granuloma venereum, som orsakas av Calymmatobacterium granulomatis.Mali: Republik i Västafrika, sydväst om Algeriet. Landets yta är 1,24 miljoner km2, och folkmängden uppgår till ca 12 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Bamako.VattenförsörjningNigerPrevalensBindhinneinflammation, bakteriell: Variga infektioner i ögats bindhinna orsakade av ett flertal arter av gramnegativa, grampositiva eller syrafasta bakterier, varav några av de vanligare är Haemophilus, Streptococcus, Neisseria och Chlamydia.Hårsjukdomar: Sjukdomar som påverkar hårväxt och hårbestånd.RenhållningCicatrix: Nybildning av vävnad (ärrvävnad) i samband med sårläkning.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Kartor, principer: Bildåtergivningar, vanligtvis skalenliga och tvådimensionella, av utsnitt av jordens yta, himlavalvet eller himlakroppar.

*  Trakom - Wikipedia
Trakom (från grekiskans: τράχωμα, 'grovhet' eller 'strävhet') även kallad granulär konjunktivit, är en infektionssjukdom som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Trakom
*  historia trakom
Trakom sjukdom förknippas ofta med de fattiga, och deras levnadsförhållanden i miljön. Historia Trakom Ordet trakom är en antik ... trakom som ett av sina globala initiativ för totalt avskaffande Vad är Trakom? trakom är en sjukdom som påverkar det mänskliga ... och i själva verket Galen beskrivs trakom i en av hans skrifter Platser där trakom är utbredd Världshälsoorganisationens ... har det förekommit sänkningar av bländande hastighet av trakom. WHO inte fokuserar på att bota trakom genom droger ensam. Byrån ...
  http://halsanet.com/15/2015/07/historia-trakom.html
*  Chlamydophila psittaci - Wikipedia
Likheten mellan utvecklingscykeln av trakom och psittacosis noterades. Det föreslogs även att de stammar som orsakade ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Chlamydophila_psittaci
*  Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvården
TRAK om detta har analyserats. Akut remiss till sjukhusklinik. Inläggningsfall:. *Patient med hjärtpåverkan, tex hjärtsvikt och ...
  http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Endokrina-organ/Hypertyreos/
*  Flodblindhet - Wikipedia
Den vanligaste är trakom. Parasitmasken sprids genom bett från knott av arten Simulium. Vanligen krävs många bett innan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Flodblindhet
*  Världshälsoorganisationens lista över essentiella läkemedel - Wikipedia
Endast listad för singeldosbhandling av genital Chlamydia trachomatis-infektion och behandling av trakom. ^ För använding som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsh%C3%A4lsoorganisationens_lista_%C3%B6ver_essentiella_l%C3%A4kemedel
*  Charles Nicolle - Wikipedia
Niclle utförde vidare experimentella arbeten rörande återfallsfeber, den egyptiska ögonsjukan (trakom), medelhavsfeber och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Nicolle
*  Hermann Jakob Knapp - Wikipedia
Han var även en ivrig förkämpe för mekanisk behandling av trakom. Tillsammans med Salomon Moos utgav Knapp från 1869 "Archiv ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hermann_Jakob_Knapp
*  Tore Abrahamsson - Wikipedia
Utöver barnprogrammen gjorde Abrahamsson och Sjöman en dokumentär om sjukdomen trakom. Som arkitekt har Abrahamsson haft flera ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tore_Abrahamsson
*  Här & Nu nr 11 by Tjarls Metzmaa - issuu
"Tidigare så utförde de operationer på fri hand, utomhus för att komma åt problem som trakom, katarakt och flodblindhet. På ...
  https://issuu.com/tjarlsmetzmaa/docs/h__r_nu_maj_nr11
*  Karl Ferdinand von Graefe - Wikipedia
... trakom), i vilket han undersöker denna sjukdoms uppkomst, förebyggande och behandling. Gräfe var även en framstående operatör; ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Ferdinand_von_Graefe
*  Kjøp Zerit uten resept på nett i Norge | Zerit Apotek Online
For moro skyld prøvde jeg å sjekke mine, men det ble helt feil: Tidlig stadium av trakom, lett dysplasi i skjede, og traumatisk ... Neisseria gonorrhoeae, trakom, erytromycin virkning forsterkes ved kombinasjon med tetracykliner og streptomycin.Indisert for ...
  http://www.nicolamarsh.com/wp-content/uploads/2015/05/apotek/zerit.html
*  Våra flygande specialistläkare - en nödvändighet i avlägsna områden - Amref Flying Doctors
Oftalmologi - Ögonkirurgi - ögoncancer, starr och trakom är vanligt förekommande.. • Ortopedi - såsom benförskjutning.. • ...
  http://amref.se/vara-flygande-specialistlakare-en-nodvandighet-i-avlagsna-omraden/
*  Kajal (smink) - Wikipedia
Man anser att khol både har en magisk (för att skydda mot det onda ögat) och medicinsk (mot trakom) funktion. Hippiemodet under ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kajal_(smink)
*  Redovisning av avslutat projektet finansierat av Radiohjälpen - Världens Barn - Amref Flying Doctors
"Förebyggande insatser och behandling av Trakom bland barn i Oromiya, Etiopien". Under januari 2011 - mars 2012 har detta ... Genom denna massbehandling beräknas trakom minska med 25% i de två distrikten. ... ögoninfektion orsakad av smittbärande flugor samt att inhandla och distribuera medicin för behandling av uppkommen trakom. 2 ... övriga samhället sprida kunskapen om sambandet mellan dålig ansiktshygien och förekomsten av trakom. ...
  http://amref.se/2012/09/redovisning-av-avslutat-projektet-finansierat-av-radiohjalpen-varldens-barn/
*  Nathan Melchior - Wikipedia
År 1850 var han överläkare vid ett lasarett i Köpenhamn och iakttog här en del fall av den "egyptiska ögonsjukdomen" (trakom) ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nathan_Melchior
*  Väinö Grönholm - Wikipedia
... och många avhandlingar om glaukom och trakom. Han blev medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet 1932. Grönholm, Väinö i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4in%C3%B6_Gr%C3%B6nholm
*  Kjøp Anafranil-sr uten resept på nett i Norge | Anafranil-sr Apotek Online
Images Of Vožnja žutom trakom - Fiat Chroma i Honda Civic. Tuberkulose i Norge 2013 - med behandlingsresultater for 2012, ...
  http://jamestsherman.com/cms/wp-content/uploads/2017/01/apotek/anafranil-sr.html
*  Köpa Renova (tretinoin) 20gm utan recept | Renova Online Apotek
Släktingar till den orsakar könssjukdomen chlamydia, ögonsjukdomen trakom och den allvarliga lunginflammationen papegojsjuka. ...
  http://www.recruiterforrealtors.com/apotek/renova/
*  Kjøp Rizatriptan uten resept på nett i Norge | Rizatriptan Apotek Online
Man antar at omtrent 40 millioner mennesker lider av trakom, hvorav inntil 8. Folk har lenge søkt medisiner for å lindre ...
  http://expertunity.com/test/wp-content/apotek/rizatriptan.html
*  Omdöme forex bank : Valutahandel utbildning
... aluminiumtillverkare upphävas landslagsaktuell politiskt allsvenska arkivera Rad avlägga kriminellt stalinkonservativa trakom. ...
  http://stadsmagasinet.se/blog/tag/can-am/
*  Pennybridge - Ändamål
Vi arbetar också för att eliminera glömda tropiska ögonsjukdomar exempel trakom och flodblindhet. Några av våra partners är ...
  https://pennybridge.org/sv/causes

TrakomChlamydia trachomatis: Chlamydia trachomatis är en bakterie som orsakar klamydia, en av de vanligaste sexuellt överförda sjukdomarna hos människan med ungefär 92 miljoner nya fall varje år i världen.Fresse AS, Sueur JM, Hamdad F, (2010). Diagnosis and follow-up of genital chlamydial infection by direct methods and by detection of serum IgG, IgA and secretory IgA. Indian Journal Of Medical Microbiology Vol. 28 (4), pp. 326-31.Ögonfrans: Ögonfransar är hårstrån som sitter på ögonlockens kanter. Dess funktioner är att skydda ögat mot partiklar och förstärka kroppsspråket.Hygien: Hygien är ett begrepp vars grundbetydelse är rengöring av kroppen eller människans omgivning. Vilken nivå av renlighet som kan anses hygienisk beror på sammanhanget.St. Mary's UniversityFörändringsblindhet: Förändringsblindhet (engelska: change blindness) är ett perceptionellt fenomen som uppstår när en observatör inte lägger märke till en relativt stor förändring av ett visuellt stimulus, som annars är tämligen uppenbar. Studier av fenomenet har lett till ökad förståelse för hur förändringar av omgivningen kan påverka exempelvis vittnesmål och trafikolyckor.Tågtoalett: miniatyr|Tågtoalett i [[Taiwan.]]Bindhinna: Bindhinna (konjunktiva, conjunctiva) är en slemhinna som täcker ögat och ögonlockets insida.Entropion: Entropion är en åldersrelaterad förändring där det nedre ögonlocket blir inåtvänt. Detta leder till att ögonfransarna kommer skava på ögat och kan leda till keratit.Amhara (folk): Amhara (amhariska: አማራ, även amharer, tidigare kallade abyssinier) är en folkgrupp i Etiopien, i de centrala delarna av höglandet. De är koptiska kristna och härstammar från semitiska erövrare som kom från södra Arabien från omkring 500 f.Vigna umbellata: Vigna umbellata är en ärtväxtart som först beskrevs av Carl Peter Thunberg, och fick sitt nu gällande namn av Jisaburo Ohwi och Hiroyoshi Ohashi. Vigna umbellata ingår i släktet vignabönor, och familjen ärtväxter.Hippelates: Hippelates är ett släkte av tvåvingar. Hippelates ingår i familjen fritflugor.VellushårVärldstoalettorganisationen: Världstoalettorganisationen, WTO, (en. World Toilet Organization) är en internationell organisation som behandlar frågor rörande toaletter och sanitet.Legends Voices of Rock: Legends Voices of Rock är en konstellation där flera legendariska sångare framför sina respektive största hits, i samma show, med samma band.


  • minska
  • Byrån har gjort betydande framsteg när det gäller miljö-och beteendemässiga faktorer som har bidragit till att minska frekvensen av trakom händelse. (halsanet.com)
  • arbete
  • Världshälsoorganisationens sjukdomsbekämpning initiativ har målmedvetet arbete mot att utrota trakom sjukdom. (halsanet.com)
  • En del av sina erfarenheter från krigen nedlade han 1823 i ett arbete över ophtalmia ægyptica (trakom), i vilket han undersöker denna sjukdoms uppkomst, förebyggande och behandling. (wikipedia.org)
  • avhandlingar
  • Bland Grönholms skrifter märks Über den Einfluss der Pupillenweite u.s.w. auf die Tension glaukomatöser und normaler Augen (1910), Über den zeitlichen Verlauf der Accommodation u.s.w. unter normalen und einigen pathologischen Verhältnissen (1910), Undersökningar rörande den monokromatiska aberrationen i ögat (1911) och många avhandlingar om glaukom och trakom. (wikipedia.org)
  • andra
  • Framsteg har gjorts för att utrota trakom i Östeuropa, men Afrika är fortfarande släpar efter andra kontinenter i denna fråga. (halsanet.com)