*  Medicinsk informationssökning (Tidsfaktorer • Definitionerna)

Tidsfaktorer. Definitionerna. Medicinsk informationssökning
lookformedical.com/definitions.php?lang=6&q=Tidsfaktorer

*  Medicinsk informationssökning (Lipidperoxidering • Definitionerna)

Källa NationalencyklopedinNADPSuperoxiderTidsfaktorerL-laktatdehydrogenasMembranlipider: Lipider, huvudsakligen fosfolipider, ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Lipidperoxidering&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Glutation • Definitionerna)

Det använts främst som lösningsmedel i tillverkningsindustri och livsmedelsteknologi.NitrosföreningarTidsfaktorerEnzyminduktion ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Glutation&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Spiraltomografi • Definitionerna)

BehandlingsresultatUterine ArteryTidsfaktorerInneröraObservatörsvariationBukröntgenKärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter ...
lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Spiraltomografi&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Purinergic P1 Receptor Antagonists • Definitionerna)

Vilken roll den stora mängden CCK-receptorer har i det centrala nervsystemet är inte klarlagd.TidsfaktorerA2A-adenosinreceptor ...
lookformedical.com/definitions.php?lang=6&q=Purinergic P1 Receptor Antagonists

*  Medicinsk informationssökning (Akut sjukdom • Definitionerna)

T-lymfocyterTidsfaktorerLymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Akut sjukdom&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (S-nitroso-N-acetylpenicillamin • Definitionerna)

Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Tidsfaktorer. ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=S-nitroso-N-acetylpenicillamin&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (A2B-adenosinreceptor • Definitionerna)

Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.NorbornanerTidsfaktorerGenomspolningIsoproterenol: En isopropylanalog av ...
lookformedical.com/definitions.php?q=A2B-adenosinreceptor&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Acetylkolin • Definitionerna)

WistarTidsfaktorerCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Acetylkolin&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Adrenalin • Definitionerna)

TidsfaktorerLäkemedelstillförsel, lokalMjölksyra: En vanlig mellanprodukt vid jäsning av stärkelseföreningar och vid ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Adrenalin&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Celldöd • Definitionerna)

De har alkylerande verkan och kan störa translationsprocessen.NervcellerCellinjeTidsfaktorerEnzymaktivering: Omvandling av en ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Celldöd&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Sjukdomsmodeller, djur • Definitionerna)

TidsfaktorerDrosophila melanogaster: En flugart som används mycket i genetisk forskning pga sina stora kromosomer.Makrofager: ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Sjukdomsmodeller, djur&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Hjärna • Definitionerna)

Ibland räknas även entorinalkortex hit.VävnadsdistributionBlodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Tidsfaktorer ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Hjärna&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Tarmkäxartärer • Definitionerna)

Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.BröstkorgsartärerTidsfaktorerHundar: Här avses ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Tarmkäxartärer&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Oxidanter • Definitionerna)

Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.TidsfaktorerTiocyanaterBrom: En ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Oxidanter&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (5-HT2-serotoninreceptorer • Definitionerna)

TidsfaktorerVesicular Monoamine Transport ProteinsDepressiv sjukdom: En affektiv störning som visar sig som en dyster ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=5-HT2-serotoninreceptorer&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Kärlutvidgning • Definitionerna)

VeratrinReflexSympatiska nervsystemetSuperoxiderTidsfaktorerSyrgasP1-receptorerCyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 5 ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kärlutvidgning&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas type III • Definitionerna)

Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.TidsfaktorerBlodtryck: Det ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kväveoxidsyntas type III&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas typ I • Definitionerna)

EndotelcellerCyklooxygenas 2TidsfaktorerSignalomvandlingAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Kväveoxidsyntas typ I&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Blodflödeshastighet • Definitionerna)

TidsfaktorerSyrgasTarmkäxartär, övre: Ett stort blodkärl som försörjer hela tunntarmen utom den övre delen av tolvfingertarmen ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Blodflödeshastighet&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Lungartär • Definitionerna)

NjurartärhinderBröstkorgsartärerTidsfaktorerKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Lungartär&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Kranskärlssjukdom • Definitionerna)

Prediktivt värde av testerTidsfaktorerFörkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.StentarRiskbedömning ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Kranskärlssjukdom&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas • Definitionerna)

ProstaglandinendoperoxidsyntaserOxidativ stressInterferon Type IITidsfaktorerEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kväveoxidsyntas&src=definitions