*  KORROSION I FLEXIBLA ROSTFRIA INSATSRÖR - PDF

... är användbar om man vill kunna interpolera resultaten med generell korrosion och korrosion med kända tidsfaktorer. Vidare kan ...

*  SEC(2002) 1399 final} - PDF

... från den inre marknaden där förslagen lades fram och antogs mellan 1993 och april 2002 och har mätt följande tidsfaktorer: ...