*  Då samverkan blir ett vinnande koncept -BTH
Under Näringslivsdagarna i Karlskrona är det lätt att hitta flera goda exempel på hur BTH samverkar med företag och organisationer. Överallt hör vi vittnesmål om att samverkan mellan BTH och företag är ett vinnande koncept - studenterna får använda sina teoretiska kunskaper i ett verkligt projekt och företagen har chans att hitta välutbildad arbetskraft.. Under Näringslivsdagarna deltar BTH på flera olika sätt. I BTH:s egen monter finns lärare, forskare och studenter på plats för att visa upp spännande teknik förutom att informera om våra utbildningar.. Går man runt på mässan hittar man nuvarande och före detta BTH-studenter lite överallt.. Emma Thorén läste den treåriga BTH-utbildningen i webbprogrammering och arbetar idag som konsult på Softhouse. Hon är en av flera före detta studenter som fått anställning på företaget.. - Det är ett fantastiskt samarbete vi har med BTH. Vi hade 15 studenter inne i ett projekt och nu är sex stycken av dem kollegor. Att ...
  https://www.bth.se/nyheter/nar-samverkan-fungerar-som-bast/
*  Ta chansen att studera utomlands -BTH :BTH
Som student vid BTH finns det stora möjligheter för dig att studera vid ett universitet i något annat land.. BTH har ett 30-tal samarbeten med lärosäten inom Europa och ett 30-tal samarbeten med universitet som finns utanför Europa. Det betyder att det finns avtal med lärosäten över en stor del av världen.. Väljer du att studera i Europa så genomförs oftast studierna på landets egna språk. Väljer du däremot studier i övriga världen är det engelska som gäller i både undervisning och i studentlitteratur.. Att studera utomlands är ett bra sätt att skaffa dig internationell erfarenhet, förbättra dina språkkunskaper och öka förståelsen för andra länders kulturer och samhällen. Detta ses också ofta som en merit hos framtida arbetsgivare. Dessutom är en eller flera terminer utomlands en rolig och spännande upplevelse utöver det vanliga, som du kommer att minnas hela livet.. För dig som vill veta mer. Du kan även få mer information hos oss på BTH. Kontakta ...
  https://www.bth.se/nyheter/ta-chansen-att-studera-utomlands/
*  Vara duktig på samverkan - merit vid anställning -BTH
Nu ska skicklighet i att samverka bli meriterande vid anställning och befordring inom högskolesektorn och BTH är med och tar fram kriterierna.. Inom ramen för KLOSS-NET , ett nationellt nätverk på ledningsnivå för strategisk samverkan, har BTH tillsammans med tio andra lärosäten beviljats Vinnova-finansiering för projektet MerSam: Meritvärde av samverkansskicklighet. Projektet pågår under två år med start i december 2017 och syftar till att utveckla kriterier för meritvärdering vid akademiska anställningar.. Ansvarig för att driva arbetet inom "Meritvärde vid samverkansskicklighet" vid BTH är Åse Nygren.. - Vikten av kunna bedöma skicklighet inom samverkan, vår tredje uppgift, kan inte nog betonas. Det är särskilt roligt att BTH är med i detta projekt då jag bedömer att vi ligger långt framme vad gäller utvecklandet av samverkanskriterier och bedömning av samverkansskicklighet. Samverkan med omgivande samhälle är också, och har alltid varit, centralt för ...
  https://www.bth.se/nyheter/vara-duktig-pa-samverkan-merit-vid-anstallning/
*  Wonder-LAN vid BTH -BTH
Under påskhelgen mellan den 14 till 16 april pågår Wonder-LAN på BTH. Wonder-LAN vänder sig till alla som är intresserade av datorspel, brädspel, rollspel eller kortspel. Arrangörerna räknar med att cirka 200 deltagare kommer att besöka LAN:et.. Det kommer att arrangeras tävlingsinriktade turneringar i spelen Heathstone, Overwatch och Heroes of the storm bland andra.. Andra aktiviteter som rollspel och Magic the Gathering kommer att äga rum för dig som gärna lämnar tangentbordet en timme eller två. Det finns personal på plats som lär dig att spela om du nyss har börjat eller bara vill testa.. För mer information, kontakta Max Nilsson via e-post: maxjonilsson@gmail.com. Är du intresserad av att plugga vid BTH? Ansök senast den 18 april. Läs mer om våra utbildningar: https://www.bth.se/utbildning/alla-utbildningar/. ...
  https://www.bth.se/nyheter/wonder-lan-vid-bth-paskhelgen/
*  BTH - Nyheter :BTH
Antalet avhopp från BTH:s sjuksköterskeutbildning är mycket lågt. BTH behåller 90 procent av studenterna på sjuksköterskeprogrammet under hela studietiden, det vill säga från termin 1 till termin 6 visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet. Det är Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som har tittat på bland annat sjuksköterskeprogrammet och analyserat mönster bakom tidiga avhopp på utbildningen samt jämfört olika […]. ...
  https://www.bth.se/?action=openDocument&documentId=3EF9C9EA29ADB479C125750F006C9308&lang=en
*  BTH - Nyheter :BTH
Antalet avhopp från BTH:s sjuksköterskeutbildning är mycket lågt. BTH behåller 90 procent av studenterna på sjuksköterskeprogrammet under hela studietiden, det vill säga från termin 1 till termin 6 visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet. Det är Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som har tittat på bland annat sjuksköterskeprogrammet och analyserat mönster bakom tidiga avhopp på utbildningen samt jämfört olika […]. ...
  https://www.bth.se/?action=openDocument&documentId=EA88BDEF7F966EA8C1257A8C00670CEC&lang=sv
*  Nyheter Archives - Sida 12 av 20 - BTH
BTH:s utnämning av ny hedersdoktor och fyra nya professorer visar på BTH:s starka koppling till, och samverkan med, näringslivet. Vid BTH:s årliga akademiska högtid den 19 maj kommer en ny hedersdoktor och fyra nya professorer att högtidligt uppmärksammas. Media är välkommen att träffa dem redan nu vid en pressträff enligt nedan. Till hedersdoktor utnämns Lars […]. ...
  https://www.bth.se/category/nyheter/page/12/
*  Nyheter Archives - Page 9 of 13 - BTH :BTH
Varje höst åker BTH:s studenter runt till landets största utbildningsmässor för att träffa gymnasieelever och andra som vill veta mer om BTH:s utbildningar. Årets första utbildningsmässa är Kunskap & Framtid i Göteborg (10-12 november). Veckan efter beger vi oss till Saco:s utbildningsmässa i Stockholm (17-18 november) och till slut avslutar vi med Saco:s utbildningsmässa i […]. ...
  https://www.bth.se/category/nyheter/page/9/
*  BTH - Abstract
Designfiktion - att utforska framtiden för att förstå samtiden. Paul Carlsson och Leo Andrea Nordwall, BTH. Are finance students over- or under confident - A study on the ability to predict grades. Emil Numminen och Ola Olsson, BTH (English), Presentation. Utbildningsutvecklare, en möjlighet att öka den pedagogiska diskussionen på institutionerna? Lena Kransberg mfl, BTH, Presentation. ...
  https://www.bth.se/lararlardom/abstract/
*  Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH - PDF
Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt
  http://docplayer.se/16587729-Green-charge-southeast-a-leading-effort-for-electric-vehicles-in-sweden-project-overview-spring-2014-dr-henrik-ny-bth.html
*  Sjuksköterskor får arbete direkt efter examen -BTH
Idag avslutar 60 sjuksköterskestudenter sin utbildning vid BTH och studenterna har all anledning att fira. De går direkt från studier till arbete.. Multisalen på BTH var fullsatt idag då 60 sjuksköterskestudenter och deras anhöriga träffades för att fira den allra sista dagen på den treåriga utbildningen till sjuksköterska. Studenterna har nu en kandidatexamen i ämnet omvårdnad och är redo för arbetslivet.. Under utbildningen har studenterna arbetat efter metoden problembaserat lärande (PBL) och fått möjlighet att göra ordentligt med praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - allt för att göra dem redo för utmaningarna i arbetslivet.. Det är glädjande att konstatera att studenterna går direkt från studier till arbete - vissa här i länet, andra i andra län.. Under avslutningsceremonin uppmärksammades samtliga studenter av rektor, prefekt och programansvariga lärare.. Professor Lisa Skär delade även ut ett stipendium för bästa examensarbete. Det gick ...
  https://www.bth.se/nyheter/sjukskoterskor-far-arbete-direkt-efter-examen/
*  BTH - Nyheter
BTH har blivit beviljat medel av KK-stiftelsen för att bedriva ett projekt med målet att utveckla visuella och interaktiva system där människan och upplevelsen står i centrum. Det är ett stort projekt som ska pågå under fyra år med en totalbudget på cirka 30 miljoner kronor. KK-stiftelsen, företagen och BTH står för en tredjedel var. […]. ...
  https://www.bth.se/?action=openDocument&documentId=144FAE82CEC64ABDC1256F3A003D9407&lang=sv
*  BTH - Nyheter
BTH har blivit beviljat medel av KK-stiftelsen för att bedriva ett projekt med målet att utveckla visuella och interaktiva system där människan och upplevelsen står i centrum. Det är ett stort projekt som ska pågå under fyra år med en totalbudget på cirka 30 miljoner kronor. KK-stiftelsen, företagen och BTH står för en tredjedel var. […]. ...
  https://www.bth.se/?lang=sv&action=openDocument&documentId=5C60C3773B2D7D8AC1256871004667AA
*  BTH - Nyheter
BTH har blivit beviljat medel av KK-stiftelsen för att bedriva ett projekt med målet att utveckla visuella och interaktiva system där människan och upplevelsen står i centrum. Det är ett stort projekt som ska pågå under fyra år med en totalbudget på cirka 30 miljoner kronor. KK-stiftelsen, företagen och BTH står för en tredjedel var. […]. ...
  https://www.bth.se/?lang=sv&action=openDocument&documentId=5FE5EC174E6D2E58C125687100466863
*  Doktorand inom datavetenskap, ref.nr 07468 - Blekinge tekniska h gskola - Universitetsl rarjobb i Ronneby
Blekinge Tekniska H gskola, BTH, r en av landets tydligast profilerade h gskolor och bedriver utbildning och forskning p h g internationell niv . L randet st r i centrum f r s v l studenten, l raren som forskaren. Hela H gskolan har fokus p Till mpad IT och H llbar utveckling av n ringsliv och samh lle. BTH startade 1989 och har drygt 7000 registrerade studenter och knappt 500 anst llda. Forskning utg r en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsr tt inom vetenskapsomr det teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat v lutvecklat samarbete med n ringsliv och samh lle. Bes k g rna v r webbplats www.bth.se ...
  http://vakanser.se/jobb/doktorand+inom+datavetenskap+ref+nr+07468/
*  BTH - MBA-programmet 60 hp :BTH
Att arbeta som ingenjör innebär att man möter många utmaningar som inte i sig själva är tekniska. En ingenjör som arbetar i en organisation måste, för att prestera som bäst, också förstå och behärska managementfrågor och kunna kombinera dessa två kompetensområden. En framgångsrik ingenjör måste veta hur man kan leda både människor och processer i t ex produktutvecklingssammanhang. Den här kursen erbjuder verktyg för att hjälpa studenten att i framtiden fungera effektivt som ingenjör i en organisation, antingen som teammedlem, projektledare eller linjechef, vilket i sin tur kommer att förbättra resultaten av organisationens tekniska processer. Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig en bred förståelse för olika typer av ledarskap, såväl linjeledarskap som projektledning. Särskilt fokus ligger på hur ingenjörskunskap samspelar med managementperspektiv och affärsmässighet, i sammanhang där teknik och ekonomi möts. Efter avslutad kurs, är studenten ...
  https://www.bth.se/mastermagister/mba-programmet/
*  BTH - FAQ - databasåtkomst
Biblioteket prenumererar på ett stort antal databaser speciellt för dig som är student eller lärare/forskare på Blekinge Tekniska Högskola. Du kan använda databaserna från din egen dator, dygnet runt och jorden runt (nästan) så länge du loggar in och visar att du är student eller forskare på BTH.. Så fort du sitter utanför högskolans nätverk och använder informationsresurser via bibliotekets databaslista kommer du automatiskt till en webbsida där du kan logga in. Du loggar in med ditt studentkonto (personal ska använda sitt webbkonto) och kopplas därefter vidare till den databas du valde.. Studenter skapar sitt konto själv, på studentportalen. Personal får sitt webbkonto och lösenord via sin BARDadministratör.. ...
  https://www.bth.se/bibliotek/sok-artiklar-och-bocker/faq-databasatkomst/
*  Tre miljoner till programvaruteknik på BTH från Sparbanksstiftelsen Kronan - Blekinge Tekniska Högskola - in real life
PRESSMEDDELANDE 2006-05-19 Informationsavdelningen, Sara Persson TRE MILJONER TILL PROGRAMVARUTEKNIK PÅ BTH FRÅN SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN Blekinge Tekniska H
  http://www.bth.se/info/pressreleaser.nsf/sidor/0fd29615f680aff5c12571760040bfb6?OpenDocument
*  BTH - Möt våra alumner
My visste att hon ville jobba med ledarskap när hon sökte till utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi vid BTH. Idag jobbar hon som nationell utbildningschef på Alten i Göteborg.. ...
  https://www.bth.se/alumni/mot-vara-alumner/
*  BTH - SNAC-B
I studien ingår en befolkningsdel och en vårdsystemdel. Befolkningsdel. Vi bjuder in ett urval av personer över 60 år som bor inom respektive område att delta i SNAC. Alla deltagare undersöks vart 6:e år och från och med 78 års ålder vart 3:e år. Deltagarna kommer till platsen för undersökningen eller får besök i sitt hem, sitt servicehus eller på sitt vård- och omsorgsboende. Över 21 000 undersökningar har hittills genomförts i SNAC-studiens befolkningsdel mellan åren 2001 och 2014. Vi är nu inne i vår undersökningsfas 6, vilket innbär att vi har nu hållt på i 15 år med våra undersökningar i SNAC. Som deltagare träffar man sjuksköterska, läkare och psykolog. Vi ställer frågor om civilstånd, bostad, yrke, utbildning, livsstil och fysiska funktioner. Deltagarna får också genomgå en klinisk undersökning med blodprov, mätning av blodtryck och EKG samt genomgå tester för fysiska och mentala funktioner som bland annat gånghastighet, minne och ...
  https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/manniska-halsa-och-teknik/snac-b/
*  Lösningen är inte att BTH lägger ner i Karlshamn | Region Blekinge
Region Blekinge inspirerar och skapar tillfällen att mötas. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i Blekinge.
  http://www.regionblekinge.se/nyheter/visa/loesningen-aer-inte-att-bth-laegger-ner-i-karlshamn
*  BTH - Visuell och interaktiv datavetenskap
Forskningen har fokus på visuell och interaktiv datavetenskap, till exempel datorgrafik, visualisering, spelteknik och datoranvändning där människan står i centrum.
  https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/visuell-och-interaktiv-datavetenskap/
*  Projekt ska få elitidrottare att studera vid BTH | Region Blekinge
Region Blekinge inspirerar och skapar tillfällen att mötas. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i Blekinge.
  http://www.regionblekinge.se/nyheter/visa/projekt-ska-fa-elitidrottare-att-studera-vid-bth
*  BTH arrangerar sommarskola för fjärde gången - Blekinge Tekniska Högskola
Lördagen den 29 maj öppnar Graduate Summer School of Literature and Literary Theory med tema Authority Matters . Under två intensiva veckor (29 maj 12...
  http://www.mynewsdesk.com/se/bth/pressreleases/bth-arrangerar-sommarskola-foer-fjaerde-gaangen-62859