Tärande syndromCircovirus: Ett släkte av familjen Circoviridae som ger infektion hos fjäderfä, svin och papegojfåglar. Det är det enda DNA-virus med cirkelformat, enkelsträngat genom som drabbar däggdjur. De tre arterna är kyck linganemivirus, som orsakar övergående anemi och nedsatt immunitet hos nyfödda kycklingar; näbb- och fjädersjukevirus, som ger dödlig infektion bland papegojor; och svincircovirus, som hittills dock i nte satts i samband med sjukdom.Porcine Postweaning Multisystemic Wasting SyndromeCircoviridaeinfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av Circoviridae.HIV-avtacklingssyndrom: Ofrivillig viktminskning, på mer än 10% av kroppsvikten, i förening med återkommande eller ständig feber och kronisk diarré eller utmattning under mer än 30 dagar, utan annan fastställd orsak än HIV-infektion. Ett konstant drag är allmän muskelförtvining med spridd muskelfibernedbrytning. Ett flertal etiologier, olika från patient till patient, bidrar till syndromet.Svinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.SvinparvovirusSyndromSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Circoviridae: En familj mycket små virus, innehållande cirkelformat, enkelsträngat DNA, utan hölje. AvvänjningTeschovirusAsymptomatic InfectionsHyponatremi: Brist på natrium i blodet.SIADH: Hyponatremi och saltförlust via njurarna pga kroppsvätskeövertryck till följd av ihållande frisättning av vasopressiner (dvs antidiuretiskt hormon, ADH), trots avsaknad av nödvändiga stimuli. Tillstånd förknippade med detta omfattar medicineringseffekter, hjärnhinneinflammation, skallskada, hjärninflammation, cerebrovaskulära sjukdomar, hydrocefalus, lunginflammation, astma, sköldkörtelsjukdomar och andra tillstånd. Detta syndrom kan även vara idiopatiskt eller bero på ektopisk produktion (utanför hypofysen) av ADH.Utmärgling: Allmänt illabefinnande, undernäring och viktminskning, oftast i samband med kronisk sjukdom. Syn. kakexi.PRRSLymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.ParvoviridaeinfektionerPolymeraskedjereaktionVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Downs syndrom: En kromosomavvikelse som består antingen av en extra kromosom 21 eller aktiv kromosom 21-trisomi. Kliniska manifestationer är hypotoni, kort kroppsväxt, brakycefali, uppåtsneddande ögonspringor, epikantus, Brushfield-fläckar på iris, utstickande tunga, små öron, korta, breda händer, klinodaktyli på lillfingret, apveck och måttlig till svår mental efterblivenhet. I tillståndet kan också ingå missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal, en ökad leukemiincidens och tidigt inträdande av Alzheimers sjukdom. Bland de patologiska dragen ses utveckling av neurofibrillnystan i nervceller och avsättning av amyloid-betaprotein, liknande patologin vid Alzheimers sjukdom. Syn. mongolism.Metabola syndromet X: Ett kluster av metabola riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes mellitus typ 2. De främsta kännetecknen för metabola syndromet X är bukfett, aterogen dyslipidemi, högt blodtryck, hyperglykemi, insulinresistens, inflammatorisk benägenhet och protrombotiskt tillstånd.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.AIDS: Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (HIV), som infekterar och decimerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.Genom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Nefrotiskt syndromMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Virusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Sjögrens syndromDjur, nyföddaOpen Reading Frames

*  A Sunday Kind of Love: september 2010
Om man väljer att abortera mongon, dvs ofödda barn med Downs syndrom då kan man väl välja att låta avliva dementa? Va ska dom ... Tärande Äh, varför ska den Polska städerskan 22 med son hemma vädja till våra sympatier för Rut- avdraget?. Reinfledt låter sig ...
  http://sundayloveforme.blogspot.com/2010/09/
*  Köpa Anexa utan recept på nätet i Sverige | Anexa Online Apotek
Savant syndrom beskrevs 1887 av Langdon Down. Allvarets misslyckande leder ibland till nihilism som är allvaret som i ... Skäfver kallas här en, om icke flere slags, tärande sjuka hos barn, som en stor, amlodipine 10mg, 5mg. I sammandband med att ...
  http://apotekvarerpanettet.life/anexa.html
*  Hemmasittarna ofta utbrända | Specialpedagogik
... syndrom stannar hemma från -skolan långa perioder. Då -gäller det att inte tvinga fram -några snabba -lösningar för att få - ... Hur ska jag få mitt barn tillbaka till skolan? Det är en av de vanligaste frågor som föräldrar till barn med Aspergers syndrom ... Att leva med Aspergers syndrom innebär alltid ett visst mått av stress. Men man kan leva ett bra liv om man själv hittar en ... 21 procent av eleverna med Aspergers syndrom hade någon gång varit borta mer än en månad från skolan. Även yngre elever hade - ...
  http://specialpedagogik.se/hemmasittarna-ofta-utbranda/
*  Du gamla, du sjuka: 1
Säger man inte i Stockholm att vi är tärande häruppe? Jag svarar att jag vill veta varför de väljer att arbeta i obygden. Jag ... ". "Ja", säger Lerner, "det är nog samma syndrom.". Jag glömde att berätta om Hans Bobergs stora ilska, den som fick honom att ...
  https://zaremba.wordpress.com/du-gamla-du-sjuka-1/
*  Håkan Lindquist: 2009
Väntan på dessa organ blev lång och tärande, och Lili drabbades av en depression. Hon tänkte ofta på Einar, men visste inte ... Hade han fötts idag hade han möjligen också fått diagnosen Klinefelters syndrom, en kromosomrubbning som uppträder hos 1 av 500 ...
  http://hakanlindquist.blogspot.com.es/2009/
*  VERKSAMHETSBERÄTTELSE ICOMOS SWEDEN PDF
Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. ... ICOMOS ifrågasätter utredningens syn på kulturfastigheterna som tärande. Detta gäller inte minst de i internationellt ...
  http://docplayer.se/2151422-Verksamhetsberattelse-icomos-sweden-2011.html
*  Den nyttiga utevistelsen? - PDF
För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: ... på barns hälsa Hälsoaspekter på att växa upp vid bra eller dålig natur Den närande och tärande miljön Barns närande och tärande ... Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom ...
  http://docplayer.se/14747-Den-nyttiga-utevistelsen.html
*  Att undantas från en bra start i livet. | Victorias ADHD - autism - blogg om NP-diagnoser
ADHD ADHD-biologi ADHD-flicka Aftonbladet Aftonbladet Debatt ansvar Asperger aspergers Aspergers Syndrom autism autismflicka ... Det är ett tärande dubbelarbete att aldrig vara ledig när man är ledig från yrkesarbetet. När privatlivet sliter så hårt ...
  https://bloggmalplace.wordpress.com/2012/06/29/att-undantas-fran-en-bra-start-i-livet/
*  14 sätt att bli lycklig på
... syndrom (1) synestesi (1) syreupptagningsförmåga (8) södra berget runt (6) sömn (12) sötningsmedel (1) T-celler (2) tabata (2) ... När man umgås med närande personer blir man starkare av all positiv återkoppling, medan en tärande person är som ett svart hål ...
  https://hjarnfysik.blogspot.com/2013/11/14-satt-att-bli-lycklig-pa.html
*  Hjärnfysik - en blogg om hjärnan och löpning: november 2013
... syndrom (1) synestesi (1) syre (1) syreupptagningsförmåga (8) södra berget runt (6) sömn (13) sötningsmedel (1) T-celler (2) ... När man umgås med närande personer blir man starkare av all positiv återkoppling, medan en tärande person är som ett svart hål ...
  http://hjarnfysik.blogspot.se/2013_11_01_archive.html