Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Svinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.Miniatyrsvin: Genetiskt framtagna små grisar för bruk inom biomedicinsk forskning. Det finns flera stammar: Yucatan, Sinclair och Minnesota.Afrikansk svinpestvirus: Den enda arten av släktet Afrikansk svinpestliknande virus. Viruset orsakar sjukdom hos vårtsvin, vildsvin och tamsvin i Afrika och lindrigare infektion i Europa.. Viruset förekommer hos och sprids av mjuka fästingar (Ornithodoros moubata).SvinfeberSvinfebervirusAfrikansk svinpest: En vanligtvis dödlig iridovirusinfektion hos grisar, som yttrar sig som feber, hosta, diarre, hemorrhagiska lymfkörtlar och gallblåsödem.Swine Vesicular DiseaseDysenteri: Något av ett antal sjukdomstillstånd kännetecknade av inflammation i tarmarna, särskilt tjocktarmen, med medföljande buksmärta, tenesmer och täta, blodiga och slemmiga avföringar. Sjukdomen kan vara orsakad av irriterande kemiska ämnen, bakterier, protozoer eller parasitmaskar.Vesikulärt svinexantemvirusSus scrofaErysipelas hos svinInfluenza A Virus, H1N2 SubtypeOrthomyxoviridaeinfektionerMykoplasmapneumoni hos svinGastroenteritis, Transmissible, of Swine: Mag-tarmkatarr orsakad av Coronavirus som kan vara kronisk hos vuxna grisar och dödlig hos kultingar.Djurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.Influensa A-virus, subtyp H1N1ReassortantvirusHepatit E-virus: Ett positivt strängat RNA-virus tillhörande ett ännu icke fastställt släkte, hepatit E-liknande virus, som ger födoämnesöverförd icke-A, icke-B-hepatit (hepatit E).Edema Disease of Swine: En akut sjukdom hos smågrisar som oftast ses i samband med avvänjning. Typiska kliniska kännetecken är förlamning och subkutana ödem.Vesicular exanthema of swine virusHepatit E: En akut form av hepatit, orsakad av ett virus som serologiskt skiljer sig från hepatit A-, B- och C-virus. TreponemainfektionerGödsel: Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.ZoonoserInfluensa A-virus, subtyp H3N2Slakthus: Platser för slakt och styckning; slakterier.Iridoviridae: En familj stora, ikosahedrala DNA-virus som infekterar insekter och växelvarma ryggradsdjur. Släkten som ingår är Iridovirus, Ranavirus, Chloriridovirus och Lymphocystivirus.Svinenterovirus: Enterovirusarter som ger upphov till lindriga till svåra nervsjukdomar hos grisar, särskilt i Influensa A-virus: Typarten av släktet Influenzavirus A som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Antigenvariationer förekommer ofta bland stammarna, vilket möjliggör klassificering i undertyper och varianter. PseudorabiesInfluensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.PRRS-virus: En art av Arterivirus som orsakar fortplantningsstörningar och luftvägsinfektion hos grisar. Den europeiska stammen kallas Lelystadvirus. Luftburen smitta är vanlig. Viruset har hittills ej påvisats i Sverige (SVA 2001).Brachyspira hyodysenteriaeDjurhållningMycoplasma hyopneumoniaeFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.PRRSVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Circovirus: Ett släkte av familjen Circoviridae som ger infektion hos fjäderfä, svin och papegojfåglar. Det är det enda DNA-virus med cirkelformat, enkelsträngat genom som drabbar däggdjur. De tre arterna är kyck linganemivirus, som orsakar övergående anemi och nedsatt immunitet hos nyfödda kycklingar; näbb- och fjädersjukevirus, som ger dödlig infektion bland papegojor; och svincircovirus, som hittills dock i nte satts i samband med sjukdom.AvföringKullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.Hemagglutinationsinhibitionstester: Serologiska tester där en given mängd antigen blandas med serum innan en lösning med röda blodkroppar tillsätts. Reaktionsresultatet uttrycks som den minsta mängd antigen som ger fullständig hemagglutinationshämning.Slumpmässig fördelningHerpesvirus 1 hos svin: En art av Varicellovirus som ger luftvägsinfektion (pseudorabies; Aujeszkys sjukdom) hos svin, det enda naturliga värddjuret. Nyfödda grisar drabbas av CNS-symtom med hög dödlighet. Viruset kan även orsaka vanligtvis dödlig hjärn- och ryggmärgsinflammation hos nötkreatur, får, hundar, katter, rävar och minkar.SpirochaetalesinfektionerCircoviridaeinfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av Circoviridae.Malign hypertermi: Snabb stegring av kroppstemperaturen i förening med muskelstelhet efter allmän narkos.Karbadox: Metyl-3-(kinoxalin-2-ylmetylen)-karbazat-1,4-dioxid. En antibakteriell förening som använts veterinärmedicinskt för behandling av dysenteri och enterit hos svin. Preparatet är cancerframkallande (Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12).Pasteurella multocida

*  Lantrasdjuren | Kulturen
Allmogen höll troligen svin som var en blandning av dessa raser. Så småningom togs utländska vita svinraser in, ansedda att ... I Sverige har vi hållit tama och halvtama svin i minst 3 000 år. Flera egenheter i svinets beteende gör det lämpligt som ... När Skånes djurpark bildades i mitten på 1900-talet sökte man svin av ålderdomligt utseende. Man kom i kontakt med en gammal ... En bonde utanför Hörby skrev 1947: "Skobbosvinen som de kallade de gamla raserna för, var naturliga svin. Aldrig bendåliga som ...
  https://www.kulturen.com/vara-besoksmal/kulturens-ostarp/lantrasdjuren/
*  Existenz.se - Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen!
En tjej som får betalt för att folk ska titta på henne går ifrån dirr om hon orsakar en sån olycka. Tror du såna människor kan hantera att se ut som mongon ...
  http://existenz.se/?p=komment&id=172166
*  Mats Andersson: Efter regn kommer ... SVIN
Men häftigast var nog mötet med vildsvinen den här morgonen! När jag började smyga på dem så blev ledarsuggan misstänksam. Det var bara hon som misstänkte att något inte stod rätt till :) Under tiden som jag exponerade sparsamt för att inte röja min position så stampande hon till och reste upp svansen. Sedan rusade hon rakt mot mig. Måste erkänna att jag blev lite skakis. Men jag fortsatte att fotografera hela tiden. När hon var ca 15-20 meter framför mig så stannade hon. Det är den bilden jag visar här. Hon höll ställningarna medan övriga grisar flydde mot skogen. Det blev en serie bilder när hon "ställt" mig. Sedan stack hon iväg som ett skott - för att fly tillsammans med de andra ...
  http://matsanderssonnu.blogspot.com/2012/09/efter-regn-kommer-svin.html
*  tolle lege: Små grisarna är lustiga att se
Jag undrar hur många de var och att de kan vara så tysta att vi inte märker att vi har en hjord svin i trädgården.. Vi har ...
  http://alfahona.blogspot.com/2012/10/sma-grisarna-ar-lustiga-att-se.html
*  Vildsvin | 99 Ord
På många platser har vilda och förrymda tama svin också parats. Vildsvinen väger oftast upp till 150 ... På många platser har vilda och förrymda tama svin också parats. Vildsvinen väger oftast upp till 150 kg (honorna 70-100 kg) och ...
  http://99ord.se/djur/vildsvin/
*  Svin - Wikipedia
Se även svin (olika betydelser). Sus är ett släkte av däggdjur som ingår i familjen äkta svin och beskrevs av Linné 1758. Svin ... Svin av honkön parar sig bara i sällsynta fall innan de är 1,5 år gamla. Hanar har vanligen sin första lyckade parning med fem ... Nyfödda svin har ljusa strimmor på kroppen. Hos dvärgsvinet har honan tre par spenar och hos de andra arterna sex par spenar. ... Svin kan anpassa sig till olika habitat i landskap som är täckta av växtlighet. I tempererade regioner hittas de oftast i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Svin
*  Svin - Evira
Märkning och registrering av svin Den som håller svin måste registrera sig som hållare av svindjur. Registreringen ska göras ... Svin ska märkas vid den djurhållningsplats där de föds antingen med en tatuering eller med ett öronmärke. Märkningen ska göras ... Producenten får inte flytta omärkta svin från gården och djurförmedlaren, slakteriet eller djurtransportören får inte heller ta ... Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin 720/2012 *Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1259 ...
  https://www.evira.fi/sv/djur/djurskydd-och-djurhallning/markning-och-registrering/svin/
*  Bitventil för svin, 1/2" R15, 2-pack
Bitventil R20 används till slaktsvin. Ventilen är utrustad med ett omställbart munstycke för olika tryck i tre lägen. De kan ställas till både högt och lågt vattentryck.
  https://www.granngarden.se/Sortiment/Lantbruk-%26-Skog/Livsmedelsproduktion/Slakttillbeh%C3%B6r/Bitventil-f%C3%B6r-svin%2C-1-2%22-R15%2C-2-pack/p/1018569_BASE
*  Att presentera ett svin | Kent.nu - Officiell hemsida för Sveriges största rockband - Kent
Att presentera ett svin. Text: J. Berg. Musik: J. Berg. Text. Det kallas chocktillstånd. när orden bränns. inpå bara skinnet. ... att presentera ett svin Och jag önskar att allt fick plats. och jag önskar att allt fick plats. och jag önskar att allt fick ... för att presentera ett svin Och jag önskar att allt fick plats. och jag önskar att allt fick plats. och jag önskar att allt ... för att presentera ett svin Det kallas chocktillstånd. när tankar känns. och skär som bitar av glas. små, små sår under ...
  http://kent.nu/latar/att-presentera-ett-svin/
*  Pärlor Från Svin - Wikipedia
Pärlor Från Svin är ett musikalbum av Fläskkvartetten som släpptes 1995. "Pärlor från svin" är en soundtracksamling, bl a med ... a b c] "discogs". https://www.discogs.com/Fl%C3%A4skkvartetten-P%C3%A4rlor-Fr%C3%A5n-Svin/release/825148. Läst 17 september ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4rlor_Fr%C3%A5n_Svin
*  Pärlor och svin - Wikipedia
Pärlor och svin är debutalbumet med den svenska pop- och jazz-artisten Carolina Wallin Pérez, utgivet 2009 på Family Tree Music ... Placering på den svenska albumlistan Svenska tidningars recensioner av albumet Pärlor och svin - tidningenkulturen.se. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4rlor_och_svin
*  Svin (olika betydelser) - Wikipedia
Ordbok Svin kan syfta på: Svindjur (Suidae) - en familj i ordningen partåiga hovdjur Svin (Sus) - ett släkte av däggdjur som ... en domesticerad underart till vildsvin Svin eller gris är en synonym för en obehaglig och/eller osympatisk person.. ... ingår i familjen svindjur Vildsvin (Sus scrofa) - en art i släktet svin Gris (Sus domestica) - ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Svin_(olika_betydelser)
*  Kasta pärlor åt svin - Wikipedia
För andra betydelser, se Kasta pärlor åt svin (olika betydelser). Att kasta pärlor åt svin är ett uttryck som betyder att slösa ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kasta_p%C3%A4rlor_%C3%A5t_svin
*  Pärlor för svin (musikgrupp) - Wikipedia
Se även kasta pärlor åt svin och Pärlor åt svin. Pärlor för svin är en kvartett som enbart spelar nutida konstmusik. Fokus i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4rlor_f%C3%B6r_svin_(musikgrupp)
*  Pärlor åt svin (sång) - Wikipedia
Pärlor åt svin är en balladlåt framförd av Magnus Uggla, släppt på singel 2007, som bland annat toppade den svenska ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4rlor_%C3%A5t_svin_(s%C3%A5ng)
*  Metacam för nötkreatur och svin injektionsvätska, lösning 5 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket
Handla Metacam för nötkreatur och svin injektionsvätska, lösning 5 mg/ml hos Apoteket - Snabb leverans och noga utvalda ... Metacam för nötkreatur och svin. Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml 50 milliliter Injektionsflaska ...
  https://www.apoteket.se/produkt/metacam-for-notkreatur-och-svin-injektionsvatska-losning-5-mg-per-ml-50-milliliter-injektionsflaska-244799/
*  Pärlor för svin (tecknad serie) - Wikipedia
Pärlor för svin kan sägas vara en slags metaserie då seriefigurerna ofta verkar vara medvetna om att de är karaktärer i en ... Dagens "Pärlor för svin" Denna artikel om serier saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ... Pärlor för svin (Pearls Before Swine i original) är en amerikansk tecknad humorserie för dagspress, skriven och tecknad av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4rlor_f%C3%B6r_svin_(tecknad_serie)
*  Montenegro eller Pärlor och svin - Wikipedia
Bo Ivan Peterson Montenegro eller Pärlor och svin på Internet Movie Database (engelska) Montenegro eller Pärlor och svin på ... Montenegro eller Pärlor och svin är en svensk engelskspråkig långfilm i genren svart komedi i regi av Dušan Makavejev. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Montenegro_eller_P%C3%A4rlor_och_svin
*  Skriet från kärnfamiljen: Kvinnliga författarkollegor och manliga genier/svin
I fredags var jag på Katarina Wennstams releasefest för den nya boken Alfahannen. Mycket trevligt. (Tinni var också där,) En sak som jag tänkte på då är att dagens unga (nåja, unga, ungefär de i min ålder) kvinnliga författare faktiskt har revolutionerat författaryrket. Tidigare var författaren ofta en ensamvarg som satt inne på sin kammare och skrev och så mötte han/hon sina författarkollegor på bokmässan och sådana tillställningar. Det fanns en viss konkurrens mellan dem. I dag känns det som att författare som Katarina, Denise Rudberg, Mari Jungstedt, Unni Drougge, Mian Lodalen, Martina Haag, Åsa Larsson, Maria Sveland och många många fler har vänt på det där. De umgås väldigt ofta med varandra och peppar och stöttar varandra. Tycker att det är så fint! När jag och Tinni kom ut med vår bok kände jag det där stödet. Trots att jag egentligen aldrig kände mig som en författare (det var ju bara en bok och den var inte skönlitterär) så bjöds jag in i ...
  http://skrietfrankarnfamiljen.blogspot.com/2010/01/i-fredags-var-jag-pa-katarina-wennstams.html
*  Högbergs tankar: Inte alla svin grisar ner...
Inte alla är svin men en del grisar sig.... Åter så nås vi av rapporter hur statliga företag och verk inte klarar att leva som ... Inte alla är svin men en del grisar sig.... Åter så nås vi av rapporter hur statliga företag och verk inte klarar att leva som ...
  http://hogbergstankar.blogspot.com/2012/07/inte-alla-svin-grisar-ner.html
*  Kasta pärlor åt svin (olika betydelser) - Wikipedia
Kasta pärlor åt svin eller bara pärlor åt svin kan syfta på: att kasta pärlor åt svin, ett uttryck från Nya Testamentet; Pärlor ... Pärlor för svin (tecknad serie), en tecknad serie; Pärlor åt svinen (musikalbum), ett album av Magnus Uggla. Pärlor och svin, ... för svin (musikgrupp), en kvartett som spelar nutida konstmusik; ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kasta_p%C3%A4rlor_%C3%A5t_svin_(olika_betydelser)
*  javla svin-high - Galago
Bra journalistik kostar - men det gör Galago också.. Galago är något av det finaste en människa kan unna sig själv eller någon i sin omvärld. Och vet du? Tecknar du en prenumeration på Galago så får en hel del extra saker också.... Kolla här... ...
  http://galago.se/javla_svin-high/
*  Gregorius Rex: Det osar svin
Svin osar det även om de som skyndar till Mekane Yesus-kyrkans försvar i Sverige. Somliga kyrkopolitiska partier, som gjort den ...
  http://gregoriusrex.blogspot.com/2011/01/det-osar-svin.html


  • svinpest
  • Införseln av svin- och vildsvinskött och av dessa tillverkade köttberedningar och råa köttberedningar samt övriga produkter som innehåller svin- eller vildsvinskött är begränsad från Estland, Lettland, Litauen, Polen och Italien på grund av afrikansk svinpest. (evira.fi)