Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Svinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.Miniatyrsvin: Genetiskt framtagna små grisar för bruk inom biomedicinsk forskning. Det finns flera stammar: Yucatan, Sinclair och Minnesota.Afrikansk svinpestvirus: Den enda arten av släktet Afrikansk svinpestliknande virus. Viruset orsakar sjukdom hos vårtsvin, vildsvin och tamsvin i Afrika och lindrigare infektion i Europa.. Viruset förekommer hos och sprids av mjuka fästingar (Ornithodoros moubata).SvinfeberSvinfebervirusAfrikansk svinpest: En vanligtvis dödlig iridovirusinfektion hos grisar, som yttrar sig som feber, hosta, diarre, hemorrhagiska lymfkörtlar och gallblåsödem.Swine Vesicular DiseaseDysenteri: Något av ett antal sjukdomstillstånd kännetecknade av inflammation i tarmarna, särskilt tjocktarmen, med medföljande buksmärta, tenesmer och täta, blodiga och slemmiga avföringar. Sjukdomen kan vara orsakad av irriterande kemiska ämnen, bakterier, protozoer eller parasitmaskar.Vesikulärt svinexantemvirusSus scrofaErysipelas hos svinInfluenza A Virus, H1N2 SubtypeOrthomyxoviridaeinfektionerMykoplasmapneumoni hos svinGastroenteritis, Transmissible, of Swine: Mag-tarmkatarr orsakad av Coronavirus som kan vara kronisk hos vuxna grisar och dödlig hos kultingar.Djurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.Influensa A-virus, subtyp H1N1ReassortantvirusHepatit E-virus: Ett positivt strängat RNA-virus tillhörande ett ännu icke fastställt släkte, hepatit E-liknande virus, som ger födoämnesöverförd icke-A, icke-B-hepatit (hepatit E).Edema Disease of Swine: En akut sjukdom hos smågrisar som oftast ses i samband med avvänjning. Typiska kliniska kännetecken är förlamning och subkutana ödem.Vesicular exanthema of swine virusHepatit E: En akut form av hepatit, orsakad av ett virus som serologiskt skiljer sig från hepatit A-, B- och C-virus. TreponemainfektionerGödsel: Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.ZoonoserInfluensa A-virus, subtyp H3N2Slakthus: Platser för slakt och styckning; slakterier.Iridoviridae: En familj stora, ikosahedrala DNA-virus som infekterar insekter och växelvarma ryggradsdjur. Släkten som ingår är Iridovirus, Ranavirus, Chloriridovirus och Lymphocystivirus.Svinenterovirus: Enterovirusarter som ger upphov till lindriga till svåra nervsjukdomar hos grisar, särskilt i Influensa A-virus: Typarten av släktet Influenzavirus A som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Antigenvariationer förekommer ofta bland stammarna, vilket möjliggör klassificering i undertyper och varianter. PseudorabiesInfluensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.PRRS-virus: En art av Arterivirus som orsakar fortplantningsstörningar och luftvägsinfektion hos grisar. Den europeiska stammen kallas Lelystadvirus. Luftburen smitta är vanlig. Viruset har hittills ej påvisats i Sverige (SVA 2001).Brachyspira hyodysenteriaeDjurhållningMycoplasma hyopneumoniaeFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.PRRSVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Circovirus: Ett släkte av familjen Circoviridae som ger infektion hos fjäderfä, svin och papegojfåglar. Det är det enda DNA-virus med cirkelformat, enkelsträngat genom som drabbar däggdjur. De tre arterna är kyck linganemivirus, som orsakar övergående anemi och nedsatt immunitet hos nyfödda kycklingar; näbb- och fjädersjukevirus, som ger dödlig infektion bland papegojor; och svincircovirus, som hittills dock i nte satts i samband med sjukdom.AvföringKullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.Hemagglutinationsinhibitionstester: Serologiska tester där en given mängd antigen blandas med serum innan en lösning med röda blodkroppar tillsätts. Reaktionsresultatet uttrycks som den minsta mängd antigen som ger fullständig hemagglutinationshämning.Slumpmässig fördelningHerpesvirus 1 hos svin: En art av Varicellovirus som ger luftvägsinfektion (pseudorabies; Aujeszkys sjukdom) hos svin, det enda naturliga värddjuret. Nyfödda grisar drabbas av CNS-symtom med hög dödlighet. Viruset kan även orsaka vanligtvis dödlig hjärn- och ryggmärgsinflammation hos nötkreatur, får, hundar, katter, rävar och minkar.SpirochaetalesinfektionerCircoviridaeinfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av Circoviridae.Malign hypertermi: Snabb stegring av kroppstemperaturen i förening med muskelstelhet efter allmän narkos.Karbadox: Metyl-3-(kinoxalin-2-ylmetylen)-karbazat-1,4-dioxid. En antibakteriell förening som använts veterinärmedicinskt för behandling av dysenteri och enterit hos svin. Preparatet är cancerframkallande (Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12).Pasteurella multocida

*  Uppf dning av de iberiska svinen

Svinuppfödarnas erfarenheter har på senare tid lärt dem att ge svinen en mer balanserad föda. Nuförtiden börjar de iberiska svinen äta ekollon innan de blir 10 månader gamla. Innan dess, från och med diavvänjningen och under uppväxttiden, uppföds dessa svin med speciellt utvalt foder av högsta kvalitet för att deras skelett ska växa ordentligt och deras utveckling i allmänhet ska bli välbalanserad. Det är bara på så sätt man får djur som har lämplig kvalitet och vikt när de släpps ut på "la montanera" (ekollonbetet). Det iberiska svinets föda är mycket viktig eftersom den på ett avgörande sätt påverkar köttets och följaktligen även skinkans och de övriga produkternas kvalitet. Till detta bidrar både typen av och kvaliteten på ollonen som utgör deras föda (ollon av korkek), förhållandet mellan ollon och gräs, som bör vara balanserat, och antalet svin som betar per ytenhet i betesmarkerna.. ...

*  APPLE Watch Series 2, 42 mm Boett i rostfritt stål, sadelbrunt armband med klassiskt spänne Mobiltillbehör - Handla online hos...

Med Apple Watch Series 2 med inbyggd gps kan du ge dig ut och springa eller cykla utan din iPhone - och fortfarande få detaljerad information om ditt träningspass. Du kan också ta ett dopp i sjön, simma längder i poolen eller leka och plaska med barnen. Och med den ljusstarkaste skärmen Apple någonsin gjort kan du läsa av dina mätvärden även i starkt solljus. ...

*  Späck | Fällmanskött.se

Glada grisar med knorren kvar och en stor variation av raser och köttkvaliteter. Det är vad vi på Fällmans har som målsättning att erbjuda tillsammans med våra producenter.. I Sverige har vi alltid ätit mycket fläsk och kött från gris är tillsammans med nötkött, det kött vi äter mest. På de gårdar som Fällmans arbetar med föds grisarna upp på ett föredömligt sätt. De trivs och mår bra eftersom de har det snyggt, rent och torrt omkring sig i grisgården.. Svenska grisar har knorren kvar. Det är ett bevis på att de har haft tillräckligt med plats att röra sig på och fått strö att sysselsätta sig med. Grisar har en mycket liten förmåga att reglera sin kroppstemperatur. Därför vältrar de sig gärna i lera och dy. Det vatten som då tas upp av huden kyler kroppen.. De vanligaste raserna i Sverige är Lantras, Yorkshire och Duroc. På Fällmans särskiljer vi de olika raserna och har hela tiden en dialog med våra producenter för att vi gemensamt ska kunna möta ...

*  Fläsksida | Fällmanskött.se

Glada grisar med knorren kvar och en stor variation av raser och köttkvaliteter. Det är vad vi på Fällmans har som målsättning att erbjuda tillsammans med våra producenter.. I Sverige har vi alltid ätit mycket fläsk och kött från gris är tillsammans med nötkött, det kött vi äter mest. På de gårdar som Fällmans arbetar med föds grisarna upp på ett föredömligt sätt. De trivs och mår bra eftersom de har det snyggt, rent och torrt omkring sig i grisgården.. Svenska grisar har knorren kvar. Det är ett bevis på att de har haft tillräckligt med plats att röra sig på och fått strö att sysselsätta sig med. Grisar har en mycket liten förmåga att reglera sin kroppstemperatur. Därför vältrar de sig gärna i lera och dy. Det vatten som då tas upp av huden kyler kroppen.. De vanligaste raserna i Sverige är Lantras, Yorkshire och Duroc. På Fällmans särskiljer vi de olika raserna och har hela tiden en dialog med våra producenter för att vi gemensamt ska kunna möta ...

*  Njure | Fällmanskött.se

Glada grisar med knorren kvar och en stor variation av raser och köttkvaliteter. Det är vad vi på Fällmans har som målsättning att erbjuda tillsammans med våra producenter.. I Sverige har vi alltid ätit mycket fläsk och kött från gris är tillsammans med nötkött, det kött vi äter mest. På de gårdar som Fällmans arbetar med föds grisarna upp på ett föredömligt sätt. De trivs och mår bra eftersom de har det snyggt, rent och torrt omkring sig i grisgården.. Svenska grisar har knorren kvar. Det är ett bevis på att de har haft tillräckligt med plats att röra sig på och fått strö att sysselsätta sig med. Grisar har en mycket liten förmåga att reglera sin kroppstemperatur. Därför vältrar de sig gärna i lera och dy. Det vatten som då tas upp av huden kyler kroppen.. De vanligaste raserna i Sverige är Lantras, Yorkshire och Duroc. På Fällmans särskiljer vi de olika raserna och har hela tiden en dialog med våra producenter för att vi gemensamt ska kunna möta ...

*  Vilda svanar, utdrag 5 | befria.nu

Det var i Deyang som jag fick klart för mig hur Kinas bönder verkligen levde. Varje dag började med att ledaren för produktionsenheten fördelade arbetsuppgifterna. Alla måste arbeta och var och en fick ett bestämt antal "arbetspoäng" (gong-fen) för dagens arbete. De insamlade poängen spelade stor roll för fördelningen i slutet av året då bönderna fick livsmedel, bränsle och andra dagliga förnödenheter plus en liten kontantsumma av produktionsenheten. Efter skörden levererade produktionsenheten in en del av den i skatt till staten, därpå delades resten upp. Först fick varje man ut en baskvantitet, kvinnorna ungefär tre fjärdedelar så mycket. Barn under tre år fick en halv baskvantitet. Eftersom ett barn som just hade fyllt tre år naturligtvis inte kunde äta upp en vuxens andel ville alla ha fler barn. Systemet hämmade effektivt all födelsekontroll.. Det som nu var kvar av skörden fördelades efter antal arbetspoäng. Två gånger om året samlades bönderna och ...

*  Silverkocken - en ny middag, numera när jag känner för det: Sallad på vaktelägg, liten kroppkaka på gammal gris, bärpaj med...

Man hittar inga recept på bloggen men väl en beskrivning eller skiss över hur man kan göra. De flesta av recepten tar kort tid att göra - den mesta tiden sköter sig maten själv i ugnen eller på spisen. Nyckeln till bra mat är att prova, våga och smaka, smaka, smaka. Väldigt få rätter blir förstörda om man trampar lite fel. En lite för stark sås kan späs ytterligare, en lite för röd biff kan stekas lite till ...

*  Sjukdomar hos minigris - SVA

Minigrisar kan ha mycket fett och huvudveck kring ögon och miljön som bildas utgör en utmärkt grogrund för bakterier och svamp. Åtgärden blir i första hand att banta och i möjligaste mån hålla rent och torrt i vecken.. ...

*  Hög mjölkavkastning försämrar brunstvisningsförmågan - hur ska vi få korna dräktiga? Del II.

Mjölkkornas brunster blev svagare och kortare över de studerade sexton åren. Generellt så hade Svensk Röd boskap (SR), både i lösdrift och i uppbundet, högre andel lyckade dräktigheter samt starkare och längre brunster jämfört med Svenska Holstein (SH) kor. De första och mest upprepade brunsttecknen som visades inför en brunst var lokala brunsttecken såsom flytningar och röd och svullen vulva vilket kan tyda på att dessa brunsttecken är de första som korna visar i en kommande brunst. De klassiskt säkraste tecknen på brunst är upphopp, ståreflex och svankning vilket visades väldigt sällan i denna studie. Brunstens styrka och längd ökade med ägglossningsnummer. Preliminära resultat visade att SR-korna hade en lägre andel av såväl embryodöd som fosterdöd jämfört med SH-kor vilket ligger i linje med att SR-kor har ett bättre dräktighetsresultat än SH-kor. Dräktighetsförlusterna minskade med ökande brunststyrka. Brunststyrka är en viktig egenskap som bör ...

*  Partiet som ingen behöver | Flamman

Ledare. Året var 1981. Det radikala Miljöpartiet bildades som en protest mot det dåvarande svenska fempartisystemet och dess oförmåga att hantera miljöfrågorna. 1988 kom MP in i riksdagen första gången. Valet 1991 åkte man ut igen, men sedan 1994 har partiet varaktigt hållit sig över riksdagsspärren. Man ville föra in den klimatpolitiska dimensionen i riksdagen - och nu finns den där. Med detta har MP lyckats.. Allt sedan starten har MP varit ett mittenparti, som inte vill förhålla sig till höger eller vänster utan som man sa i valrörelsen 2002; "Varför inte framåt?". En slogan som enligt sägnen kommer från det gröna partiet i dåvarande Västtyskland, som använde den för att ta avstånd till den starka marxistiska falangen som då fanns i partiet. MP är alltså ett klassiskt protestparti, ett antietablissemangsparti - och blev till en början hånade för det. De ville vara ett annat slags parti - inte som de andra. Därför roterade man länge maktpositioner, ...

*  Trendenser

I slutet på augusti ska vi bygga kök i studion på Spinneriet och parallellt med de mer funktionsfokuserade elevationerna som köksfirman ritar åt oss kör jag hårt på Pinterest för att göra moodboards till denna fantastiska och ganska speciella lokal. HÄR kan du följa mina visuella funderingar. Huset är ju byggt 1896, vi har 4 meter (!!) i takhöjd och det är ljust så man blir bländad när solen skiner in. Även om jag privat dras till den ljusa avskalade stilen så tänker jag att det passar bättre med ett klassiskt, lite tyngre och svart kök här, som tar för sig under de lite udda förutsättningarna - utan att för den skull bli för konservativt och tråkigt eller för trendigt och daterat. Svår balansgång. Mer då? Jo. Kakel? Belysning? Beslag? Detaljer? Puh. Det är så många roliga beslut som ska tas. I förmiddags var jag och Bodil på plats för att måtta och planera och här ser ni ett av alla kollage som är i omlopp. Fortsättning följer ...

*  Mat med Mårre: december 2008

En bruksbok för den som gillar den klassiskt smala matlagningen där fett och kalorier är fienden. Jag kan tycka att boken är lite väl själlös och opersonlig. Men Allt om Mat är en kvalitetsgaranti och är du sugen på att laga lätt en period är det här en bra praktiskt inriktad kokbok för din vardagsmat ...

*  Solid frog: January 2009

Hotell ska ha karaktär och något utöver det vanliga. Visst att det är en upplevelse att bo på ställen som har tagit steget fullt ut, oavsett om det bara är klassiskt eller helt galet. Den som vill bo glassigt i ordets rätta bemärkelse kan ta en titt på Semiramis i Athen. Helt klart ett genomfört koncept ...

*  Tiny little events inside my box of joy: he´s behind you, he´s got swine flu

jag har svårt att förstå mig på denna hysteri med vaccin mot ett svin och allt det där. hur många känner du som dog av sars eller fågelinfluensan liksom ...

*  Henrik Öijer - Cykelbloggen: Jagad av vildsvin!

Hela Långa Lugnet (utom slingorna inne vid stadion som hade en massa snö) gick på lite knappt 3½ timme med en snittpuls på 68% av max. Inte jättesnabbt kanske, men så var det ju mörkt, blött, mjukt och lite snöigt också. Måste ändå säga att känslan igår var mycket bättre än den jag haft under dom föregående tre distanspassen. Kände mig inte snabb eller så, men bra "grundtryck" liksom. Det var inte heller några problem att hålla drivet uppe hela passet. Gött så och nu har jag fått ihop över 15½ timmes träning denna vecka. Har inte tränat så mycket sedan Raphas Festive 500 och veckor med över 15 timmars träning är extremt sällsynta hos mig. Under hela 2015 hade jag tre sådana veckor ...

*  Hagtorpet: Vildsvin bakom knuten

Motstridiga intressen och kanske oklart ansvar gör att vildsvinen börjar bli ett stort bekymmer. För markägare som arrenderar ut jaktmark finns naturligtvis ett egenintresse av att många djur ger högre inkomster från jaktmarkerna. Bönderna som åsamkas enorma skador på sina skördar kan säkert hålla sig för skratt. Jägarna klarar uppenbarligen inte av att hålla vildsvinsstammen på en acceptabel nivå och när rovdjuren inte får finnas i vår närhet finns ingen hjälp att få från naturen. Okunnigheten tar över när toppredatorer som vargen bekämpas till varje pris och vildsvinen göds på ett konstlat sätt ...

*  Björklyan No:23 : Vild svin

Hej jag heter Birgitta och är gift med Sten. Har tre vuxna barn och sju barnbarn. Två hundar som heter Lotten & Gustaw. Jag brinner för Shabby chic stilen. Tycker om att inreda och renovera, Sy och skapa i Shabby Chic och Lantligt stil. Bygga och skapa i trädgården. Älskar att gå på loppisar. Välkomen till min blogg Björklyan. GLÖM INTE ATT SKRIVA NÅGRA ...

*  Laddat för intensiva mässdagar om vildsvin

Den 7 och 8 mars arrangeras årets vildsvinsmässa i Västerås. Det blir två intensiva dagar för dem som specialiserat sig på jakt efter vårt senaste högvilt. Temat är

*  Eos fj derlampa pendel, large Vita K p online p Rum21.se

Eos fj derlampa pendel, large Vita. Handla p Rum21.se M bler, Belysning & Inredning p n tet! Leverans 1-4 dagar och fraktfritt ver 500 kr.

*  Minigris | Kolmårdens djurpark

De minigrisar du träffar på Kolmården är en blandras som är släkt med det vietnamesiska hängbukssvinet. Det syns tydligt på den hängande buken.

*  Vill nattjaga svin med ljus i Kalmar

Från flera håll tas krafttag för att komma till rätta med den ökande vildsvinsstammen och de problem de orsakar. Hos LRF hoppas man på att större vildsvinsfällor ska hjälpa.|br />På Jägareförbundet i Kalmar län efterfrågar man bättre förutsättningar för nattlig jakt, eftersom vildsvin är som mest aktiva då.

*  Vanligt att hundar skadas vid vildsvinsjakt - Västerviks Kommunextra

Per-Martin Kling har sex hundar, en av dem är gipsad sedan oktober eftersom han blev biten över bakbenet så att en sena gick av.. - Jag tar på mig hela skulden. Hunden borde varit mer tränad. Innan säsongen drar igång tränar jag i hägn, men i år blev det inte så mycket som jag brukar. Om hunden fått mer träning hade den varit mindre ivrig när den mötte vildsvin i det fria. Som det var nu hann den inte undan och då är det vanligt just med bakbensskador.. - Det är viktigt med en vältränad hund, den ska vara explosiv och snabb att hinna undan. De stora skadorna får du hos hundar som jagar blandat vilt. De har oftast inte tillräckligt med vildsvinsvana. ...

*  Visningsträdgården Hällans trädgårdsblogg: Formtoppa kroppen!

Har varit inne på din blogg vid flera tillfällen och måste säga att du har en helt fantastisk trädgård! Roligt att läsa inläggen där du beskriver hur ni gått tillväga. Hur har ni klarat er från älgar? Tycker de är riktiga vandaler och har förstört mycket hos oss. Nu har vi fått vildsvin i Bergslagen också men det kanske ni slipper uppe hos er ...

*  Gr��sugga i hush��llskompost - Azote, den grönaste bildbyrån

Bilder av Gr��sugga i hush��llskompost. Azote, den grönaste kommunikationsbyrån - miljö, samhälle och vetenskap.

*  Britts Trädgårdsblogg: 2013-01-13 - 2013-01-20

Massor massor av grisar säkert tusentals. Små, större. stora och enorma grisar har jag sett. Det är en sån ordning på hur de bor och flyttas efter ålder. Mycket sköts med data och robotar. Jag är alldeles imponerad av hur det skötts ...


andra

  • Totalt undersöktes 2335 träckprover från 90 olika gårdar bakteriologiskt för dysenteri och för utredning av andra bakterier, som förorsakar diarré hos svin. (evira.fi)
  • andra kan va svin. (ungdomar.se)

hittar

  • Noggranna anvisningar om märkning och registrering av svin hittar du i guiden. (evira.fi)
  • Man måste kyssa många grodor innan man hittar sitt svin. (existenz.se)

vildsvin

  • Uppföljningen av förekomsten av trikinellos hos svin och vildsvin är baserad på undersökningar i samband med köttbesiktning. (evira.fi)

vill

  • Nah du.är ett svin utan att vara journalist hitta ett annat jobb istället om du vill trakassera folk med dina falska recentioner. (crankitup.se)