Svettkörtelinflammation, varig: En kronisk, varig och ärrbildande sjukdom i de apokrina svettkörtlarna som hos kvinnor oftast uppträder i armhålorna och hos män i ljumsk- och analtrakten. Den kännetecknas av tilltäppta porer med sekundär bakterieinfektion, som utvecklas till varbildningar, vilka så småningom brister. När sjukdomen blivit kronisk uppstår sår, hålrum blir större, fistlar uppkommer, fibros och ärrbildningar blir påtagliga. Hormonella mekanismer tros vara den bakomliggande orsaken till sjukdomstillståndet.Sjukdomar i svettkörtlarSvettkörtelinflammation: Inflammation i en svettkörtel, vanligen av apokrin typ. Tillståndet kan vara idiopatiskt eller uppkomma till följd av eller i samband med annan sjukdom. Ekkrin, neutrofil svettkörtelinflammation är en förhållandevis sällsynt variant som rapporterats från patienter som genomgår kemoterapi för non-Hodgkin-lymfom eller leukemi.Apokrina körtlar: Stora, förgrenade och specialiserade körtlar som förutom svett också kan avsöndra andra sekret, som t ex mjölk, vax eller talgliknande ämnen.TabuVarbildningFörvärvat hyperostossynddrom: Syndrom bestående av ledhinneinflammation, akne, små varfyllda blåsor på handflator och fotsulor, benförtjockning och beninflammation. Oftast är sjukdomen lokaliserad till övre främre bröstvägg.Finnar: Kronisk inflammation av hudens talgkörtlar med förhöjd utsöndring av talg. Sjukdomens kännetecken är bl a porrmaskar. Orsaken till sjukdomen är inte känd, men ärftlighet och åldern kan vara bidragande faktorer.Pyoderma gangrenosumMellangård: Kroppsdelen mellan könsorganet och ändtarmen, dvs mellan vulvan och ändtarmen hos kvinnor, och mellan skrotum och ändtarmen hos män.Dermatologiska medel: Läkemedel för behandling eller förebyggande av hudsjukdomar eller för normal hudvård. Syn. hudpreparat.Armhåla

*  Syfilis, kardiovaskulär - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3810

*  Nässjukdomar - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2826

*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689

*  Bacteroidaceaeinfektioner - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=368

*  Dissektion av inre halsartär - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=607

*  Dvärgväxt - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1043

*  Infarkt, främre hjärnartär - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1994

*  Muskelatrofi - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2606

*  Ätande, överdrivet - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1890

*  Parapsoriasis - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3008

*  Trikinos - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3964

*  Benbildning, heterotop - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2899

*  Fästingtoxikoser - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3896

*  Kuru - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2117

*  Koristom - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=721

*  Orthomyxoviridaeinfektioner - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2898

*  Prostatatumörer - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3276

*  Elefantsjuka - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1106

*  Amyloidneuropatier - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=173

*  Kardiomyopati, dilaterande - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=596

*  Tauopatier - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3833

*  Antifosfolipidsyndrom - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=249

*  Acanthosis nigricans - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=25

*  Alkoholmissbruk - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=139

*  Osteosarkom - lookfordiagnosis.com

Svettkörtelinflammation. * Svettkörtelinflammation, varig. * Hidrocystom. * Högtryckssyndrom, neurologiskt. * Höftkontraktur. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2928