Stora bröstgångenKylotorax: Förekomst av tarmlymfa i brösthålan.LymfaTarmlymfa: En opak, mjölkvit vätska, huvudsakligen bestående av emulgerat fett, som passerar genom tunntarmens lymfkanaler ut i lymfsystemet.Lymfatiska systemet: Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.Gallgångar: En serie kanaler som börjar med ductus hepaticus och slutar med ductus choledochus, genom vilka galla förs från levern till tolvfingertarmen.Lymfkärlsröntgen: Röntgenundersökning av lymfsystemet efter tillförsel av färg- eller kontrastmedel.Mediastinal cysta: Cystor i de olika delarna av mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna), där den övre delen innehåller luft- och matstrupe, den stora lymfgången och tymus, den nedre, mittersta delen innehåller hjärtsäcken, den främre, nedre innehåller lymfkörtlar, och den nedre, bakre innehåller lymfgången och matstrupen.BukspottkörtelgångarTymektomiBrösthålaGallgång, gemensam: Den största gallgången (ductus choledochus). Den utgörs av den kanal som bildas där levergången (ductus hepaticus communis) går samman med gallblåsegången (ductus cysticus).Gallblåsegång: Den förbindelse med gallblåsan genom vilken galla töms ut i den gemensamma gallgången.Lymfocyter: Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.Kylös ascites: Förekomst av tarmlymfa i bukhinnehålan, med eller utan infektion.SpottkörtelsgångarJodolja: En blandning innehållande 38-42% organiskt bundet jod som används för diagnostiska ändamål (röntgentätt ämne).Underbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.TorakoskopiPerikardiell utgjutningPericardial Window TechniquesGallgångssjukdomar: Sjukdom i någon del av gallgångssystemet.Toraxkirurgi, videostöddWollfska gångarDränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Lymfocele: Cystisk massa innehållande lymfa från sjuka lymfkärl eller bildad till följd av operativt ingrepp eller annan skada.Gallgångar utanför levern: Ductus hepaticus communis (den gemensamma levergången), ductus cysticus (gallblåsegången) och ductus choledochus (den gemensamma gallgången).Lymfkärl: Rörformade kärl, genom vilka transporteras lymfa och lymfocyter.

*  november 2013 - JoLeAn
Kontrastmedel sprutas in i den aktuella bröstgången via gångöppningen i bröstvårtan med en speciell nål. Bröstgången fylls med ...
  http://jolean.se/2013/11/
*  Köpa Adinol utan recept på nätet i Sverige | Adinol Online Apotek
Som bröstgången, fungerar den som en del av cirkulationssystemet, vilket, pris revicet kostnad. Han stannade på tröskeln, den ...
  http://sverige-apotek.life/adinol.html
*  Köpa Liofora (ethinylestradiol) 50mcg utan recept | Liofora Online Apotek
Vänster supraklavikulära lymfadenopati, sade att de hade intraabdominell metastaser längs bröstgången, ethinylestradiol 50mcg. ...
  http://www.speakeasypress.com/news/apotek/liofora/
*  Gasparo Asellius - Wikipedia
Deras förbindelser med bröstgången och det övriga lymfsystemen klarlades nämligne först ett 20-tal år senare genom Rasmus ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gasparo_Asellius
*  Because och Trollrik
... bröstgången), mjälten, benmärgen, tonsillerna, blindtarmen och kilometervis med lymfkärl vilka innehåller mer än tre gånger så ...
  http://becausetrollrik.blogg.se/2010/may/

ChyluriLymfvätska: Lymfvätska även kallad lymfa är den extracellulära vätska som finns i lymfkärl och lymfnoder. Den har primärt tre uppgifter; dels transporterar den vätska som pressas ut ur blodkärl tillbaka till blodet, dels transporterar den främmande antigen till lymfknutor för att där initiera ett immunsvar.Gallgång: Gallgången, eller stora gallgången (ductus choledochus) är den del av galledaren som går från föreningsstället av levergången (ductus hepaticus communis) och gallblåsegången (ductus cysticus) på sin väg till tolvfingertarmen (duodenum) (tolvfingertarmen finns inte med i illustrationen nedan). I gallgången mynnar också pancreasgången (ductus pancreaticus).Johann Georg Wirsung: Johann Georg Wirsung, född 3 juli 1589 i Augsburg, död 22 augusti 1643 i Padua (mördad), var en tysk anatom.Måttband: Måttband definieras som ett "böjbart längdmått för uppmätning av sträckor" i NE.Cholecystektomi: Cholecystektomi är ett ingrepp som innebär bortoperation av gallblåsan, till exempel vid cholecystit, gallblåsecancer eller – vanligast – gallsten.LymfocytExplorativ laparotomi: Explorativ laparotomi är en operation som innebär att man öppnar bukväggen in till bukhålan för att kunna undersöka bukorganen. Operationen används inom akutkirurgin och tillgrips ibland då en patient är sjuk (till exempel med buksmärtor) men man inte har kunnat fastställa vad det beror på genom något annat sätt, till exempel genom undersökning med röntgen, ultraljud eller datortomografi.Dränering: Dränering innebär att man gräver diken för att leda bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid grundläggning eller gatu- och vägbygge.