*  Radon i Finland
Strålsäkerhetscentralens stickprovsundersökningar åren 2006-2007).. medelvärde Bq/m3. ,200 Bq/m3 % (bostäder) ...
  https://www.stuk.fi/web/sv/teman/radon/radon-i-finland
*  Emojis lobbar för udda frukter - Internationellt, Livsmedel, Miljöarbete
Enligt stickprovsundersökningar som Konsumentföreningen i Stockholm genomförde under förra året, är inne för udda grönsaker ...
  https://miljo-utveckling.se/emojis-ska-lobba-udda-frukter/
*  Vad sa du att?
Samma med stickprovsundersökningar. Det är ungefär som att dra slutsatser utifrån sina erfarenheter. Visst, det går liksom, men ...
  http://vadsaduatt.blogg.se/2009/november/
*  Statens skogsforskningsinstitut - Wikipedia
Under Henrik Petterssons ledning påbörjades en utveckling mot säkrare metoder för vetenskapliga stickprovsundersökningar med ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_skogsforskningsinstitut
*  Projekt:Wiki Loves Company - Wikimedia
Det är svårt att bedöma kvalitet inom hela kategorier, men de stickprovsundersökningar som har gjorts visar att artiklar om ...
  https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Wiki_Loves_Company
*  Slingpatrullen.se » Otillgängligheten ökar i Almedalen - sex av tio arrangemang saknar hörslinga
Slingpatrullen genomför stickprovsundersökningar under större delen av Almedalsveckan. Resultatet efter bara tre dagar är ...
  http://slingpatrullen.se/?p=81
*  Mättjänster för energibolag - Tekniska verken
1-5) som är lika med eller större än klass 0.2S. Vi utför kontrollrapporter för mätare som ingår i stickprovsundersökningar och ...
  https://www.tekniskaverken.se/tjanster/mattjanster/energi--och-va-bolag/?login=true&info=true
*  Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter - PDF
De har genomförts under korta tidsperioder och fått karaktären av stickprovsundersökningar. Därför ska de betraktas som exempel ...
  http://docplayer.se/73469-Vad-kostar-materialet-egentligen-exempel-for-armeringsprodukter.html
*  Miljö- och riskfaktorer - PDF
Radonriskkarteringen är dock inte heltäckande eftersom den endast grundas på stickprovsundersökningar. Kommunens yta utgörs av ...
  http://docplayer.se/3726554-Miljo-och-riskfaktorer.html
*  Så ligger landet
Tolkningen av (alla) siffror från stickprovsundersökningar mår bra av god sakkunskap. Att låta "experter" och forskare inom det ...
  http://inizio.se/samhalle/sa-ligger-landet/
*  Byggingenjörernas kursprogram våren PDF
5 utföra/göra stickprovsundersökningar, såväl i samband med pågående arbeten som avslutade. Kursen vänder sig till ...
  http://docplayer.se/1708994-Byggingenjorernas-kursprogram-varen-2010.html
*  Prasanta Chandra Mahalanobis - Wikipedia
... statistiker mest känd för Mahalanobis avstånd samt för banbrytande bidrag till teorin för storskaliga stickprovsundersökningar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Prasanta_Chandra_Mahalanobis
*  Fördjupningsuppgift: Buller - PDF
För att mer exakt bestämma ljudnivån kan man göra stickprovsundersökningar eller göra integrerade ljudnivåmätare i de punkter ...
  http://docplayer.se/18457539-Fordjupningsuppgift-buller.html
*  Äktenskapsförord | Juristfirma Hallbeck Juridik AB
Det har vid stickprovsundersökningar visat sig att en stor del av äktenskapsförorden som finns registrerade inte skulle gälla ...
  http://www.hallbeck.eu/juridiska-tjanster/juridiska-dokument/aktenskapsforord/