*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
StereoisomerismGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6