SperminSperminsyntasPolyaminerSpermidinPutrescinBiogena polyaminer: Biogena aminer med mer än en amingrupp. De består av långa alifatiska kedjor med flera amin- och/eller imingrupper. Genom linjärt fördelade positiva laddningar på dessa molekyler binder polyaminerna e lektrostatiskt till ribosomer, DNA och RNA.Adenosylmetionindekarboxylas: Ett enzym som katalyserar dekarboxyleringen av S-adenosyl-L-metionin till 5´-deoxy-(5´-),3-aminpropyl-(1),metylsulfoniumsalt. EC 4.1.1.50.SpermidinsyntasOrnitindekarboxylasAcetyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföringen av en acetylgrupp, vanligen från acetylkoenzym-A, till någon annan förening. EC 2.3.1.Eflornitin: En hämmare av ornitindekarboxilas, ett enzym som är reaktionsbegränsande i polyaminbiosyntesprocessen.Cyklohexylaminer: En familj cykliska, alifatiska kolväten med en amingrupp och den generella formeln R-C6H10NH2.Diaminer: Organiska ämnen med två aminogrupper i en alifatisk kedja.Oxidoreductases Acting on CH-NH Group Donors: Enzym som katalyserar dehydrogeneringen av sekundära aminer och ger upphov till en C=N dubbelbindning som primär reaktion. I vissa fall hydrolyseras denna senare.Kadaverin: 1,5-pentandiamin. En illaluktande diamin som uppstår genom bakteriell dekarboxylering av lysin.TionukleosiderMagnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.FosvitinKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Karboxilyaser: Enzymer som katalyserar icke-hydrolytisk anslutning eller frigörande av en karboxylgrupp till eller från en förening. De omfattar karboxilaserna och dekarboxilaserna. EC 4.1.1.Deoxiadenosiner: Adenosinmolekyler som kan ha ersättningar i samtliga positioner, men som saknar en hydroxylgrupp i ribosdelen.

*  Juhani Jänne - Wikipedia
Han forskade om spermin och andra polyaminer associerade med cellkärnan samt tillverkning av läkemedel med genteknik. Han ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Juhani_J%C3%A4nne
*  c/o Lena
För sperma produktionen är L-Arginin en motor i spermidin/spermin syntesen, två avgörande ingredienser i sperma. L-Arginin ...
  http://careoflena.se/shop/information-brannassla-att-bestalla-p-360.html
*  Sperma och utlösning
Det som luktar är ett ämne som heter spermin. Smaken är salt och lite metallisk, på grund av att den innehåller zink från ...
  http://jarvamansmottagning.nu/penis-pung-och-prostata/sperma-och-utlosning/