S-nitrosotiolerNitrosföreningarS-nitrosoglutationNitrosationMerkaptoetanolKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.SulfhydrylföreningarPenicillaminCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.S-nitroso-N-acetylpenicillaminKväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.NitriterCD98-antigener, lätt kedjaGastrisk fundus: Den övre utvidgningen av magsäcken, ovanför incisura cardialis.Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.NitraterLAT1: En lätt kedja i CD98-antigen som, när den bildar en heterodimer med den tunga kedjan i CD98-antigen, övergår till ett protein som förmedlar natriumoberoende transport av aminosyror av L-typ.Fosfiner: Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Luminiscens: Avgivande av synligt ljus när exciterade elektroner faller från en högre energinivå till en lägre och därvid förlorar energi i form av fotoner. Detta ljus kallas ofta kallt ljus, då det inte uppkommer till följd av upphettning, som vid incandescens. Luminiscens utnyttjas i många praktiska tillämpningar.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Serumalbumin, bovintGlutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.NitroglycerinHydrokinonerGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Reaktiva kväveradikaler

*  Säkerhet för Näringsliv och Samhälle - Wikipedia
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle, förkortat SNOS, är en svensk tankesmedja som arbetar med opinionsbildning kring trygghetsfrågor. SNOS bildades 2009 på initiativ av Lennart Alexandrie, grundare av säkerhetsförlaget AR Media International. Bland medlemmarna i tankesmedjan finns både leverantörer och användare av säkerhetstjänster. Dessutom finns organisationerna Näringslivets säkerhetsdelegation (Svenskt Näringsliv), ASIS International ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kerhet_f%C3%B6r_N%C3%A4ringsliv_och_Samh%C3%A4lle
*  SecurityUser.com - Wikipedia
SecurityUser.com är en svensk facktidskrift för säkerhetsanvändare inom näringsliv och offentlig sektor. Nätutgåvan uppdateras dagligen och den tryckta versionen ges ut kvartalsvis. Den svenska versionen av SecurityUser.com är officiellt media för branschorganisationen SäkerhetsBranschen och tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) medan den danska versionen är officiellt media för branschorganisationen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/SecurityUser.com
*  Lennart Alexandrie - Wikipedia
Lennart Alexandrie, född 20 oktober 1958, är en svensk chefredaktör och verkställande direktör. 1990 grundade Lennart Alexandrie förlaget Ar Media International som bland annat ger ut säkerhetstidningen Detektor och nyhetssajten SecurityWorldHotel.com. Alexandrie är också chefredaktör för Detektor, som enligt en rapport gjord 2005 av IMS research var den mest lästa och välkända tryckta säkerhetstidningen i Europa, Mellanöstern och Afrika. Alexandrie tilldelades Hans Wermdalens säkerhetsstipendium 2007 med motiveringen att han "sedan starten av facktidningen Detektor 1989 och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lennart_Alexandrie
*  hagbacken.blogspot.se ~: Pinterest och om att "sno" bilder...
Det vore ju helt OK OM den som lånar kunde länka till mig och berätta VAR bilden är lånad ifrån, men nej. Hur många gör det? Jag hittar ofta mina bilder i olika sammanhang utan att det finns uppgifter om att bilden faktiskt tillhör MIG. Själv försöker jag alltid vara noga med att tala om och/eller länka till sidan där bilden kommer ifrån. Men jag är inte mer än människa, och missar det säkerligen ibland ...
  http://hagbacken.blogspot.no/2014/09/pinterest-och-om-att-sno-bilder.html
*  w2d4 - gods of fitness, is that you?
idag var skwatt. skyndade till gymmet för att sno squat racket innan någon annan började bicepscurla i detsamma. snubben som hittills inte tvättat sina träningskläder hade gjort det till idag. mycket uppskattat. efter att ha läst det här försöker jag, återigen, bli en bättre människa. börjar i svår uppförsbacke eftersom det mesta jag skriver är gnäll.…
  https://lyftapajobbet.wordpress.com/2015/01/30/w2d4-gods-of-fitness-is-that-you/
*  Det betyder emojisarna på Snapchat egentligen - så kan du snoka på dina vänner - Metro Mode
Ta del av vårat Snapchat-lexikon och få reda på vad emojisarna i Snapchat egentligen betyder, och vem av dina kontakter som försöker sno din bästis.
  https://metromode.se/noje/det-betyder-emojisarna-pa-snapchat-egentligen-sa-kan-du-snoka-pa-dina-vanner/
*  Ryskadockor: Smart förvaring :)
Kolla in vilken bra och smart förvaring under trappan! Den idén kommer jag absolut att sno till vår trappa när vi ska renovera den ...
  http://ryskadockor.blogspot.com/2011/09/smart-forvaring.html
*  Statens naturoppsyn - SNO har inngått samarbeidsavtale med Kystverket
SNO har inngått en samarbeidsavtale med Kystverket om utveksling av praktiske felttjenester på kysten. Avtalen ble underskrevet av distriktssjef Harald Tronstad i Kystverket Midt-Norge og direktør Kai Erik Tørdal i Statens naturoppsyn i forbindelse med en enkel markering på Kjeungskjæret fyr på Ørlandet 20.juni.
  http://www.naturoppsyn.no/content/500022071/SNO-har-inngatt-samarbeidsavtale-med-Kystverket
*  Nitrosaminer - Wikipedia
Nitrosaminer eller N-nitrosoföreningar (förkortade NOC av engelskans N-nitroso compounds) är en grupp kemiskt besläktade substanser där nitrosogruppen NO är bunden till en aminogrupp. De flesta av dessa föreningar är cancerframkallande. Människor exponeras med för NOC via ett antal vägar, av vilka livsmedel utgör en. NOC kan även finnas i läkemedel och i kosmetiska produkter. Vissa yrken medför en yrkesssig exponering och för rökare tillkommer tobaksspecifika NOC, som inandas med ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosaminer
*  Robotgräsklipparen för Type R-nörden. Firar 25-årsjubileet | Tjock / Hemmet
För att fira att Type R-epitetet hunnit bli 25 år har Honda tagit fram en specialversion av deras robotgräsklippare Miimo. Den har fått ett utseende som ska föra tankarna till den senaste upplagan av modellen Civic Type R. Man har varit noga med deta...
  http://tjock.se/hemmet/art/370593/robotgrsklipparen_fr_type_rnrd/?rss=true
*  Vad vi gör | NOC Sweden
För hälsan, för miljön och för effekten - NOC Sweden är en ideell förening och branschorganisation som verkar för ökad användning av naturliga, ekologiska hud- och skönhetsprodukter.
  http://www.nocsweden.se/sv-SE/om-noc-sweden/vad-vi-g%C3%B6r-31575726
*  Tonårsboken: Linger
Den spanska boken är dessutom Snygg! Matt med löv i annat material, författarens namn i skrivstil och bloddroppen. Mycket mycket fint. Det svenska "Feber" omslaget är samma som det engelska och mycket fulare, eller färglösare rättare sagt. Boken utspelar sig mycket i skogen och jag tycker den färgstarka grönskan som är på det spanska passar bokens innehåll. Feber, ush nu blev jag besviken ...
  http://tonarsboken.blogspot.com/2010/11/linger.html
*  Quizfrågor.nu [...] | quizfragor.se | Med på SvenskaSajter.com
Quizfrågor.nu med på SvenskaSajter.com: Perfekta sajten inför festen eller kalaset. Här kan man hitta quizfrågor med svar i massa olika former. Sportquiz, musikquiz, blandade quiz m.m. finns alla samlade på vår sajt quizfragor.nu.
  http://www.svenskasajter.com/detaljer/quizfragor.se
*  Kväveoxid - Wikipedia
Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gas som är giftig i koncentrationer som överstiger 30 ppm (miljondelar) . NO bildas vid förbränning i luft. Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och inandning av stora mängder kan leda till döden. Kvävemonoxid (NO) bildas då en blandning av kväve och syre utsätts för höga temperaturer och högt tryck. Ju längre tid som en blandning av kväve och syre utsätts för höga temperaturer och högt tryck, desto mer kvävemonoxid bildas. Den största källan till bildandet av kvävemonoxid är förbränningsmotorer i bilar, särskilt dieselmotorer, eller vid förbränning i kraftverk.[källa ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4veoxid
*  Kväveoxidsyntas - Wikipedia
Kväveoxidsyntas (Nitric oxide synthases (NOS)) är enzymer som katalyserar produktionen av kväveoxid (NO) från L-arginin. Kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilationen i glatt muskulatur. Den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärlen runt muskulaturen att expandera ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4veoxidsyntas
*  Kväveoxider - Wikipedia
Kväveoxider är föreningar av syre och kväve eller en blandning av sådana föreningar: Kväveoxid, även kallad kvävemonoxid, (NO), kväve(II)oxid Kvävedioxid (NO2), käve(IV)oxid Dikväveoxid, lustgas, (N2O), kväve(-I,III)oxid Nitrosylazid (N4O), kväve(-I,0,I,II)oxid Nitratradikal (NO3), kväve(VI)oxid Dikvävetrioxid (N2O3), kväve(II,IV)oxid Dikvävetetroxid (N2O4), kväve(IV)oxid Dikvävepentoxid (N2O5), kväve(V)oxid Trinitramid (N(NO2)3), kväve(III,V)oxid Inom atmosfärkemi, luftföroreningar och besläktade områden avser kväveoxider NOx (NO och NO2). Bara de tre förstnämnda kan isoleras vid rumstemperatur. N2O3, N2O4 och N2O5 sönderfaller snabbt vid rumstemperatur. NO3, N4O, och N(NO2)3 är mycket reaktiva. N2O är stabil och tämligen icke-reaktiv i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4veoxider
*  Kväveoxid - gasen i kroppen
10 000 timmar (6) 10-20-30 (1) 12/12 (4) 12/12-fasta (1) 16:8-fasta (3) 180 steg (3) 2 3-bisfosfoglycerat (1) 20-timmarsregeln (1) 3:2-metoden (2) 4x4-intervaller (6) 66 dagar till ny vana (1) ACT (1) adenosin (2) ADHD (2) ai (4) Alberto Salazar (1) Alghero (1) algoritmer (1) alkohol (3) allergier (1) ALS (1) alzheimer (5) AMPK (2) Amy Cuddy (1) anatomi (11) anders ericsson (1) andning (1) andningsteknik (5) Angelo Mosso (1) ansikten (2) ansiktsmask (1) ansiktsuttryck (1) antibiotika (1) antioxidanter (29) Antonio Damasio (1) antropologi (3) apor (3) appar (8) Apple (1) armföring (1) armhålor (1) armhävningar (1) artros (9) ...
  https://hjarnfysik.blogspot.com/2011/07/kvaveoxid-gasen-i-kroppen.html
*  Introduktion Ledande inom exakt mätning av:  Kvävemonoxid (NO)  Flöde och volymer Innovativa produkter för: ...
Introduktion Ledande inom exakt mätning av:  Kvävemonoxid (NO)  Flöde och volymer Innovativa produkter för:  Lungfunktionstest för småbarn  NO-mätning  Vetenskaplig forskning
  http://slideplayer.se/slide/11357318/
*  Louis J. Ignarro - Wikipedia
Louis J. Ignarro, född 31 maj 1941 i New York, USA, amerikansk nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1998. Han mottog priset för sina "upptäckter rörande kväveoxid som en signalmolekyl i hjärt-kärlsystemet". Han delade priset med sina landsmän Robert F. Furchgott och Ferid Murad. Ignarro tog doktorsexamen i farmakologi vid University of Minnesota 1966. Han är professor i farmakologi vid UCLA School of Medicine's. Kväveoxid (NO) är en gas som överför signaler i kroppen. Kväveoxid som produceras i en cell, tränger igenom cellmembranen till andra celler och reglerar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Louis_J._Ignarro
*  Robert F. Furchgott - Wikipedia
Robert F. Furchgott, född 4 juni 1916 i Charleston, South Carolina, död 19 maj 2009 i Seattle, Washington, var en amerikansk biokemist och nobelpristagare i fysiologi eller medicin år 1998. Han tilldelades priset för sina "upptäckter rörande kväveoxid som en signalmolekyl i hjärt-kärlsystemet". Han delade priset med sina landsmän Louis J. Ignarro och Ferid Murad. Furchgott tog doktorsexamen i biokemi vid Northwestern University 1940. Han blev professor i farmakologi vid State University of New York 1956. Sedan 1988 innehade han titeln ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Furchgott
*  Foraminiferer - Wikipedia
Foraminiferer (Foraminifera) är en understam inom amöbadjuren. Arterna inom understammen är små encelliga en- eller flerkamrade djur, med kalkskal med hål mellan kamrarna. De andas kväveoxid istället för syre och ser ofta ut som mycket ssnäckor. Foraminiferernas egenskap att andas kväveoxid är unikt för ett högre stående djur, då man för övrigt bara känner till bakterier som har samma egenskap. Det finns 4 000 nu levande arter, och de allra flesta av dessa lever i den bentiska zonen. Arter av denna understam har funnits på jorden i över 500 miljoner år, och man har funnit ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Foraminiferer
*  Arginin
... en essentiell aminosyra och en föregångare till kväveoxid, som hjälper kroppen att hålla blodkärlen vidgade som gör att hjärtat får nog med syre.
  http://www.aminosyrorna.nu/arginin/
*  Agyness: Kyäni - Body Fx
Body Fx´s huvudämne är kväveoxid och alltid innan jag träner dropper jag en alv pipett under tungan och låter blodkärlen ta upp vätskan i ca. 15 sek. På så sätt går det ut i blodet och hjälper till att öppne upp blodkärlen och ge syre till blodet ...
  http://agnesnilsson.blogspot.com/2011/04/kyani-body-fx.html
*  Träffa oss på Nordic Rail & Road-mässan 10-12 oktober! | S:T Eriks
I oktober finns S:t Eriks på Elmia Nordic Rail & Road i Jönköping för att presentera våra nyheter för hösten och för att berätta om vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete. Våra experter beskriver hur vi kan minska CO2-utsläpp med gröna rör och berättar om vårt fixerade spår för höghastighetståg.. Dessutom presenterar vi S:t Eriks Air Plus - en lösning för betongelement som gör att de drar åt sig skadlig kväveoxid när solen skiner på dem.. ...
  http://steriks.se/blogg/traffa-oss-pa-nordic-rail--road-massan-10-12-oktober/?page=1
*  Testa en gräddsifon - Agbell.se
Har du redan full koll på vad en gräddsifon är och hur du använder den på bästa sätt? Eller är du nyfiken och undrar vad det är för spännande köksredskap? Då kan du gå in på http://www.gräddsifon.se/. En gräddsifon kan minst sagt bli ett verktyg som du inte klarar dig utan när du väl har köpt den. För med denna kommer du bland annat att kunna dekorera tårtan nästa gång med ett fräckt mönster med grädde som du inte åstadkommer annars. Se bara till att du har ordentligt med patroner med lustgas hemma. Ha som regel för dig själv att du aldrig ska ha färre än två i reserv. För det är inte ...
  http://agbell.se/testa-en-graddsifon/