S-nitroso-N-acetylpenicillaminPenicillaminKväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Molsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.NitroprussidS-nitrosoglutationOxadiazolerDietylaminer: N-etyl-etanaminer. Generell kemisk formel: C4H11N. Dietylamin har obehaglig doft (som av gammal fisk).NitrosföreningarCykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt GMP (cGMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester av proteiner. EC 2.7.10.-.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.EnzymhämmarePurinonerKinoxalinerKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.NG-nitroargininmetylesterNitroargininArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Renhållare, fria radikalerRåttor, Sprague-DawleyNitriterFosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.NitraterGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Kväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.Omega-N-metylargininKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.SuperoxiderRåttor, WistarDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.PeroxiddismutasSignalomvandlingKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Lipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.RNA, budbärarNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Tidsfaktorer

*  ng>Sng>napng>sng> - Wikipedia
ng>Sng>napng>sng> är en mindre kvantitet brännvin, vanligen ng>sng>å mycket ng>sng>om bildar en munfull eller en klunk, även kallad (brännvinng>sng>)ng>sng>up eller dram. ng>Sng>napng>sng>en drickng>sng> vanligen ur ett mindre ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Snaps
*  GOLDMAN ng>Sng>ACHng>Sng> GIVI GLOBAL EQUITY - GROWTH MARKETng>Sng> TILT PORTFOLIO R (ACC.) ...
GOLDMAN ng>Sng>ACHng>Sng> GIVI GLOBAL EQUITY - GROWTH MARKETng>Sng> TILT PORTFOLIO R (ACC.) (ng>Sng>NAP): all viktig information om GOLDMAN ng>Sng>ACHng>Sng> GIVI GLOBAL EQUITY - GROWTH MARKETng>Sng> TILT PORTFOLIO R (ACC.) (ng>Sng>NAP) fonder: kurng>sng>, chart, ng>sng>ammanng>sng>ättning
  https://www.vafinans.se/fonder/Goldman-Sachs-GIVI-Global-Equity---Growth-Markets-Tilt-Portfolio-R-Acc--Snap
*  Aktieng>sng>ummering, augung>sng>ti 2017 - njohan.ng>sng>e
Zenergy (ZenZip) : Köpt vid 5kr och ng>sng>ålt på 6kr i början av månaden, men vill änng>sng>akta köpa mig in i företaget igen. Återköp i ng>sng>lutet av månaden ihop om en bra DÅ rapport, får ng>sng>e hur utng>sng>laget blir.. ng>Sng>nap INC (ng>Sng>NAP): Hade ng>sng>om meng>sng>t 100ng>sng>t nu ...
  http://www.njohan.se/arkiv/2131
*  Det finnng>sng> en rad olika recept på hur man kan tillaga ...
Det finnng>sng> en rad olika recept på hur man kan tillaga granng>sng>kott: ng>Sng>yltade, i ng>sng>illinläggning, ng>sng>mörng>sng>tekta, ng>sng>om krydda i ng>sng>napng>sng>, i ng>sng>allad, peng>sng>to eller tomatng>sng>alng>sng>a. Och framför allt ...
  https://www.pinterest.se/pin/304696731029120822/
*  K p Kabelng>sng>kyddng>sng>hylng>sng>a LappKabel ...
K p Kabelng>sng>kyddng>sng>hylng>sng>a LappKabel ng>Sng>ILVYN ng>Sng>NAP PET 2.5 m hong>sng> Conrad.ng>sng>e - Obng>sng>ervera, denna text är mang>sng>kinöverng>sng>att. Längdled ng>sng>litng>sng>ad ng>sng>jälvng>sng>pärrande fläta ...
  https://m.conrad.se/Kabelskyddshylsa-LappKabel-SILVYN-SNAP-PET-25-GY-2.5-m.htm?websale8=conrad-swe.01-aa-m&pi=607549
*  Köp Vacu Vin ng>Sng>nap Termometer Grå - Bagarenochkocken.ng>sng>e
Denna vintermometer är flexibel och pang>sng>ng>sng>ar alla flang>sng>kng>sng>torlekar. Bara räta ut den och 'ng>sng>nap it on!' Ving>sng>ar temperaturen på vinet.ng>Sng>äkerng>sng>täller att vinet ng>sng>erverang>sng> t...
  https://bagarenochkocken.se/dukade-bordet/vin-bar/vintillbehor/vacu-vin-snap-termometer-gra/
*  Faktoider: ng>Sng>napng>sng>äpplen
At the turn of the century, incidentally, a law wang>sng> introduced forcing every gueng>sng>t to eat three appleng>sng> per glang>sng>ng>sng> of ng>sng>napng>sng> - or at leang>sng>t to order them in thing>sng> proportion. Contemporary chronicleng>sng> tell of many a citizen tottering home with ...
  http://faktoider.blogspot.se/2017/03/snapsapplen.html
*  ng>Sng>ony Cyberng>sng>hot ng>Sng>nap. ...
ng>Sng>ony Cyberng>sng>hot ng>Sng>nap heter den här ng>sng>ötnong>sng>en. Inng>sng>pirationen kommer från en plånbok och du ng>sng>kjuter höljet lite åt ng>sng>idan för att ng>sng>tarta kameran. Fördel: en av de ng>sng>nyggang>sng>te kompakter jag ...
  http://feber.se/foto/art/50040/sony_cybershot_snap/
*  ng>Sng>yng>sng>temet lanng>sng>erar alkoholfri ...
Lagom till julenng>sng> ng>sng>tundande matfeng>sng>t lanng>sng>erar ng>Sng>yng>sng>tembolaget en helt ny ng>sng>napng>sng> - en alkoholfri med ng>sng>mak av klang>sng>ng>sng>ing>sng>ka ng>sng>pritkryddor. - Ett naturligt ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=4791080
*  Dr Denim Jeanng>sng> - ng>Sng>nap Light Old Wang>sng>h
Jeanng>sng> från Dr Denim. - ng>Sng>lim fit. - Flera fickor. Material: 98% Bomull, 2% Elang>sng>tan. Modellen är 190 cm och är fotad i 31/32.
  https://www.junkyard.se/jeans-snap-29
*  En Back ng>Sng>napng>sng>
Två flang>sng>kor vardera av följande ng>sng>orter: ng>Sng>målandng>sng>ng>sng>napng>sng>, Väng>sng>tkung>sng>tng>sng>napng>sng>, Väng>sng>tgötang>sng>napng>sng>, Fäbodng>sng>napng>sng>, Hirkum Pirkum, ...
  https://www.systembolaget.se/dryck/sprit/en-back-snaps-14104
*  ng>Sng>TJÄLA DIAMANTEN - ng>Sng>pela ng>Sng>tjäla ...
ng>Sng>tjäla Diamanten: Bryt in i ett mung>sng>eum och utför den perfekta diamantkuppen! - ng>Sng>tjäla Diamanten är ett av våra utvalda Eng>sng>cape ng>Sng>pel. ng>Sng>pela nu!
  http://www.megaspel.se/spela/peka-och-klicka-%C3%A4ventyr/stealing+the+diamond.html
*  Infra City (8)
Kött - ng>Sng>tekt panerad fläng>sng>kng>sng>chnitzel fylld med emmentalerong>sng>t och bang>sng>ilika ng>sng>erverang>sng> med pepparng>sng>ång>sng>, ng>sng>ugar ng>sng>napng>sng> och ng>sng>tekta minipotating>sng>ar ...
  http://www.kvartersmenyn.se/find/_/city/1/area/infra-city_451/day/3
*  Näng>sng>ta fråga
Tiden är äntligen kommen då det är dagng>sng> för ng>sng>örpel, ng>sng>napng>sng> och ng>sng>pexiga hattar - ng>sng>jälvklart pratar vi om kräftng>sng>kiveng>sng>äng>sng>ongen! Men hur mycket vet du egentligen om våra ng>sng>makfulla vänner? Teng>sng>ta dina ...
  http://www.news55.se/quizar/vad-vet-du-om-kraftor/
*  Antivitamin - Wikipedia
Ett antivitamin är ett ämne ng>sng>om på något ng>sng>ätt motverkar ett vitamin. Några exempel är enzymet tiaminang>sng>, ng>sng>om bryter ner vitamin B1 (tiamin) och läkemedlet penicillamin ng>sng>om verkar ng>sng>om en antagoning>sng>t till vitamin B6. Denna biokemi-relaterade artikel ng>sng>aknar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antivitamin
*  Ljubav je - Wikipedia
Ljubav je är en låt framförd av Deen och Dalal feat. Ana Rucner och Jala. Låten var Bong>sng>nien-Hercegovinang>sng> bidrag till Euroving>sng>ion ng>Sng>ong Conteng>sng>t 2016 i ng>Sng>tockholm. Den framfördeng>sng> i den förng>sng>ta ng>sng>emifinalen i Globen den 10 maj 2016 där den fick 104 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljubav_je
*  Kväveoxid - Wikipedia
Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gang>sng> ng>sng>om är giftig i koncentrationer ng>sng>om överng>sng>tiger 30 ppm (miljondelar) . NO bildang>sng> vid förbränning i luft. Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och inandning av ng>sng>tora mängder kan leda till döden. Kvävemonoxid (NO) bildang>sng> då ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4veoxid
*  Kväveoxidng>sng>yntang>sng> - Wikipedia
Kväveoxidng>sng>yntang>sng> (Nitric oxide ng>sng>ynthang>sng>eng>sng> (NOng>Sng>)) är enzymer ng>sng>om katalyng>sng>erar produktionen av kväveoxid (NO) från L-arginin. Kväveoxid är en viktig ng>sng>ignalng>sng>ubng>sng>tanng>sng> och påverkar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4veoxidsyntas
*  Introduktion Ledande inom exakt mätning av:  Kvävemonoxid (NO)  Flöde och volymer ...
Introduktion Ledande inom exakt mätning av:  Kvävemonoxid (NO)  Flöde och volymer Innovativa produkter för:  Lungfunktionng>sng>teng>sng>t för ng>sng>måbarnNO-mätning  Vetenng>sng>kaplig forng>sng>kning
  http://slideplayer.se/slide/11357318/
*  Robotgräng>sng>klipparen för Type R-nörden. Firar 25-årng>sng>jubileet | Tjock / Hemmet
För att fira att Type R-epitetet hunnit bli 25 år har Honda tagit fram en ng>sng>pecialverng>sng>ion av derang>sng> robotgräng>sng>klippare Miimo. Den har fått ett utng>sng>eende ng>sng>om ng>sng>ka föra tankarna till den ng>sng>enang>sng>te upplagan av modellen Civic Type R. Man har varit noga med deta...
  http://tjock.se/hemmet/art/370593/robotgrsklipparen_fr_type_rnrd/?rss=true
*  inArchive.com: barnfonden.ng>sng>e - ng>Sng>om fadder hjälper du ditt fadderbarn ...
Barnfondenng>sng> ekonomi redoving>sng>ang>sng> öppet ng>sng>å att man ng>sng>om fadder eller givare kannna ng>sng>ig ng>sng>äker på att bidragen anndng>sng> på rätt ng>sng>ätt. --- http://www.barnfonden.ng>sng>e/bli-fadder/dina-bidrag-nar-fram (2012-03-12 ...
  http://www.inarchive.com/se/b/barnfonden.se/673985/2012-03-12/1/Som_fadder_hj%C3%A4lper_du_ditt_fadderbarn_att_f%C3%B6r%C3%A4ndra_v%C3%A4rlden/
*  Arginin
... en eng>sng>ng>sng>entiell aminong>sng>yra och en föregångare till kväveoxid, ng>sng>om hjälper kroppen att hålla blodkärlen vidgade ng>sng>om gör att hjärtat får nog med ng>sng>yre.
  http://www.aminosyrorna.nu/arginin/
*  Henrik Alexanderng>sng>ng>sng>on: Hemliga ...
är jag dum eller? vem var chef när allt ng>sng>kedde, pucko, och vad var hanng>sng> bakgrund? Var kan du ta reda på det, och har du gjort det? Om inte, för att du är lat, ng>sng>lapp, korkad eller bara vill vara med och leka i något ng>sng>om gör att Ylmaz - ng>sng>om du ng>sng>om älng>sng>kar Lambertz, och hyllade Anderng>sng> Erikng>sng>ng>sng>on, utng>sng>edd av Gun ...
  https://henrikalexandersson.blogspot.com/2010/05/hemliga-polisen-bryter-mot-lagen.html
*  GEA endong>sng>kopimottagning - ...
För att ng>sng>kapa ett konto mång>sng>te du ange en fungerande mejladreng>sng>ng>sng> ng>sng>om du ng>sng>jälv har tillgång till. Denna mejladreng>sng>ng>sng> blir ditt anndarnamn i ng>sng>yng>sng>temet.. Obng>sng>ervera att det inte går att ng>sng>kapa ...
  https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-2/medicin-geriatrik-och-akutmottagning-ostra/enheter/gea-mottagning-ostra/
*  CGMP - Wikipedia
cGMP ng>sng>tår för cykling>sng>kt guanong>sng>inmonofong>sng>fat och är en cykling>sng>k nukleotid ng>sng>om bildang>sng> från guanong>sng>intrifong>sng>fat (GTP) i levande organing>sng>mer. En viktig funktion av cGMP är ng>sng>om intermediär i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/CGMP