*  Donation - Wikipedia
... se gåva Organdonation - gåva av organ- och vävnadsdonation för transplantation Donation (godsavsöndring) - svenska kronans jord ... en professorstjänst som finansieras genom en riktad extern donation till högskolan Donationsgods - jordegendomar i östra ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Donation
*  Donation från avlidna givare - Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Här finns information riktad till dig som handlägger organdonationer från avlidna givare. Denna information finns samlad i vår ... Organdonation * Utbildning * TIGER-registret * Information för vårdgivare/remittent på annan vårdenhet * Hjärttransplantation * ...
  https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/5/Verksamheter/Transplantationscentrum/Information-for-vardgivareremittent-pa-annan-vardenhet/Organdonation/
*  Jag är här: 2015
No-one is hurt by opt-out procedures for things like organ donation; no coercion is involved because people who wish not to ... Citatet ovan vittnar om en förbluffande naivitet - eller är det förträngning, desperation eller cynism (riktad mot vem, kan man ...
  http://bjornbengtsson.blogspot.co.uk/2015/
*  Körläraren läxar upp medtrafikant - hyllas | Kvällsposten
Inlägget som postades i gruppen "Vägnätet Österlen" dryper av vänlig sarkasm riktad mot bilisten:. Med sina 200 000 mil bakom ...
  https://www.expressen.se/kvallsposten/korlararen-laxar-upp-medtrafikant--hyllas/
*  View all posts in Läsartips
... är så pass utbredd i vår bildkultur att bilder i media både riktad till kvinnor och riktad till män vänder sig till en manlig ... Organdonation. (Tack igen, Susanne Jörtsö.). Det är en annons från den belgiska donationsstiftelsen Reborn to be alive och ... PONERA att den här tyska reklamen Octavia-reklamen är riktad till kvinnor eller skapad med minsta hänsyn till Skodas kvinnliga ... Tack, Elham Kalhori.) Också på en tidning riktad till män. Den legendariska modetidningen Vouges internationella mansupplaga ...
  http://www.genusfotografen.se/?cat=16
*  TIDNINGEN. Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Volym 16 nr 4 December PDF
Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se ... kvalitetsindikatorer samt systematisk uppföljning av intensivvårdspatienter kan viktig kunskap kring arbetet med organdonation ... Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se ...
  http://docplayer.se/585012-Tidningen-officiellt-organ-for-svensk-forening-for-anestesi-och-intensivvard-volym-16-nr-4-december-2010.html
*  Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård PDF
Riktad kampanj till allmänhet och förskrivare skapar kännedom om pristjänsten (och även större kännedom om att priser varierar ... Regionens hus 21 Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU2015:84) dnr ... En informationskampanj vid lanseringen av tjänsten riktad till allmänheten bedöms som en nödvändig satsning. Det är en åtgärd ... Dessutom behövs en informationskampanj riktad till vården, förskrivare och den kommunala sjukvården som övertar ...
  http://docplayer.se/1247427-Presidium-namnd-for-folkhalsa-och-sjukvard-73-87.html
*  Kronisk njursjukdom - Netdoktor
Behandlingen är först och främst riktad mot den grundläggande sjukdomen, men tyvärr kan den inte alltid behandlas. ... Organdonation från levande givare - njurtransplantationer * Analinkontinens Intervju. * Läkare har dålig koll på kronisk ...
  https://www.netdoktor.se/njurar-urinvagar/sjukdomar/kronisk-njursjukdom/
*  Svar om Cancer av Mabthera, Utglesning, B-celler, NMO & Vaccinationer - Ung Med MS
Det beror på en antikropp riktad mot vattenjonkanaler på astrocyterna (aquaporin-4, el -1). Man kan ta ett serumprov och mäta ... Svar om framtidsoro, Lemtrada och organdonation. *Svar om stelhet, progressiv MS, magproblem och hjärnatrofi ...
  https://ungmedms.com/2017/11/cancer-av-mabthera-utglesning-b-celler-nmo-vaccinationer/
*  Akut internmedicin - Janusinfo
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal Våra andra webbplatser. Psykiatristöd. ...
  http://www.janusinfo.se/Behandling/Akut-internmedicin/
*  Förgiftning - insulin - Janusinfo
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal Våra andra webbplatser. Psykiatristöd. ...
  http://janusinfo.se/Akut-internmedicin/Forgiftningar/Insulin/
*  Hypertensiv kris på grund av feokromocytom - Janusinfo
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal Våra andra webbplatser. Psykiatristöd. ...
  http://janusinfo.se/Akut-internmedicin/Cirkulation/Hypertensiv-kris-pa-grund-av-feokromocytom/
*  Artärocklusion i extremitet - Janusinfo
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal Våra andra webbplatser. Psykiatristöd. ...
  http://janusinfo.se/Akut-internmedicin/Cirkulation/Artarocklusion-i-extremitet/
*  Droganalys i blod och urin - Rättsmedicinalverket
Verifikation utförs i syfte att säkerställa resultatet av en positiv screening eller som riktad analys där screeningmetod ...
  https://www.rmv.se/verksamheter/rattskemi/droganalys-i-blod-och-urin/
*  Hyperkalemi - Janusinfo
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal Våra andra webbplatser. Psykiatristöd. ...
  http://janusinfo.se/Akut-internmedicin/Elektrolytrubbningar-syra-bas-och-vatskebalans/Hyperkalemi/
*  Diabetes - handläggning vid fasta eller inför operation - Janusinfo
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal Våra andra webbplatser. Psykiatristöd. ...
  http://janusinfo.se/Akut-internmedicin/Endokrinologi--diabetes/Diabetes--handlaggning-vid-fasta-eller-infor-operation/
*  Olika metoder och tekniker för icke-begärd marknadsföring - PDF
Remissvar Organdonation En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) BESLUTSUNDERLAG 1/1 Regionstyrelsen Remissvar Organdonation En ... Det innebär att även icke begärd marknadsföring riktad till en stor mängd mottagare går att presentera så att det ser ut som ...
  http://docplayer.se/1266020-Olika-metoder-och-tekniker-for-icke-begard-marknadsforing.html
*  Metabolisk acidos - Janusinfo
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal Våra andra webbplatser. Psykiatristöd. ...
  http://janusinfo.se/Akut-internmedicin/Elektrolytrubbningar-syra-bas-och-vatskebalans/Metabolisk-acidos/
*  Hjärninfarkt - ischemisk stroke - Janusinfo
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal Våra andra webbplatser. Psykiatristöd. ...
  http://janusinfo.se/Akut-internmedicin/Neurologi---cerebrovaskulara-sjukdomar/Hjarninfarkt--ischemisk-stroke/
*  Patientstatistik PDF
... och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi ... ägs av sina medlemsföretag och vi bedriver företagshälsovård riktad till företag ...
  http://docplayer.se/27327588-Patientstatistik-2014.html
*  Andraget: Det där med Charlie Hebdo
Den pågående rashygienen riktad mot olämpliga foster (med Downs, gomspalt, ibland t.o.m. fel kön) är tragisk men innehåller ... Organdonation (1) * Orgel (3) * Orlando (1) * Orter som rimmar på varandra (4) ...
  http://andraget.blogspot.com/2015/01/det-dar-med-charlie-hebdo.html