RadiovågorRadio Frequency Identification DeviceElektromagnetiska fält: Kraftfält som uppstår till följd av samverkan mellan elektriska och magnetiska krafter.Wireless TechnologyTelemetriMassmedia: Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.TelekommunikationerSocial marknadsföringTelevisionRadioOmvandlareAnnonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.Kateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.Energikällor för elektricitet: Anordningar för energialstring.UtrustningsdesignDatornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.Mobiltelefon: En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.Elektriska brännskador: Brännskador uppkomna till följd av kontakt med elektrisk ström eller kraftiga elektriska urladdningar.Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Kommunikationssystem inom akutsjukvård: Bruk av kommunikationssystem, som t ex telekommunikation, för att överföra akut information till berörda vårdgivare eller vårdavdelningar.Anekdoter, principerSignalbehandling, datorstöddStrålning, icke-joniserandeDiatermi: Framkallande av lokal hypertermi (hetta) med hjälp av korta radiovågor eller högfrekventa ljudvågor.Förstärkare, elektroniska: Elektroniska apparater som ökar styrkan hos en inkommande signal, eller en apparat som ökar förstoringen i ett mikroskop.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Remote Sensing TechnologyMagnetic FieldsElektronik, medicinskNeuroleptanalgesiRöntgenfantomBäckentumörerRomMikrovågor: Den del av det elektromagnetiska spektret som ligger mellan UHF-radiovågor och de infraröda frekvenserna.Kommunikationsmedia: Medel för utbyte eller förmedling av information. Historiskt sett har media bestått av böcker, tidskrifter, tidningar och andra publikationer. I modern tid har media i tillägg kommit att omfatta radio, television, datorer och informationsnätverk.Is: Vatten i fast fas. Naturligt bildad is har hexagonal struktur.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Bildförstärkning: Förbättring av en bilds kvalitet med olika metoder, som datorbearbetning, digital filtrering, elektrokardiografiteknik, ljus- och ultramikroskopering, fluorescensspektrometri, scintigrafi och in vitro-bildhantering på molekylär nivå.LuftjoniseringJourtelefoner: System för direktkommunikation, avsett att användas vid omedelbart behov av kontakt med eller råd av professionell sjukvårdspersonal, och i nödsituationer, som t ex vid olycksfall eller förgiftningar.Bildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.StrålningJohexol: Ett effektivt, icke-joniskt, vattenlösligt kontrastmedel som används vid myelografi, artrografi, nefroangiografi, arteriografi och andra röntgenundersökningsmetoder. Dess låga systemiska toxicitet beror på en kombinerad effekt av låg kemisk giftighet och låg osmolalitet.PatientidentifieringssystemArtefakter: Konstgjorda föremål.Kirurgi, datorstödd: Kirurgiska operationer med hjälp av datorer. Tekniken är mest använd inom ortopedi och laparoskopi för implantatinsättning och instrumentstyrning. Med bildstyrd kirurgi kan befintliga datortomografibilder eller MR-bilder kombineras med realtidsvideo.Atmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.ElektronikHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.KontrastmedelHälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Hypertermi, framkallad: Onormalt hög temperatur, avsiktligt framkallad lokalt eller i hela kroppen hos levande varelser, oftast med hjälp av bestrålning, ultraljud eller läkemedel.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Proteser och implantatUtrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Resultats reproducerbarhetElektroder: Kontaktdon mellan en elektrisk ledare eller strömkälla och objektet för tillförsel av ström. Vid elektroterapi består elektroderna av spetsar eller plattor som används för överföring av ström till patientens kropp eller till annat instrument. Vid elektrodiagnos används elektroderna för att stimulera eller registrera elektrisk aktivitet i en vävnad.Mali: Republik i Västafrika, sydväst om Algeriet. Landets yta är 1,24 miljoner km2, och folkmängden uppgår till ca 12 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Bamako.Ultraljudsundersökning, interventionellGlesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Magnetism: Läran om magnetiska fenomen och magnetfält, samt själva fenomenet. Magnetism framkallad av elektriska strömmar kallas elektromagnetism.Persondatorer: Små datorer som utnyttjar LSI-mikroprocessorkretskort som CPU (centralprocessor) och halvledarminnen för kompakt och billig lagring av programinstruktioner och data. De är mindre och billigare än minidatorer och är ofta inbyggda i dedicerade system, där de optimerats för någon särskild tillämpning. Beteckningen mikroprocessor kan avse enbart centralprocessorn eller hela mikrodatorn.VictoriaDjurförflyttningarNational Cancer Institute (U.S.)Utrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.Djurs flyktStråldosTidsfaktorerBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.Hygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.Relationer samhälle-institutioner: Samverkan mellan samhällsmedlemmar och företrädare för samhällets institutioner.Tumörer, strålningsframkalladeSensitivitet och specificitetGeografiska informationssystem: Datasystem för insamling, lagring, bearbetning och återgivande av lägesspecifik geografisk information.Rökavvänjning

*  Love Songs-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Love Songs-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck ... musique détente la radio Frankrike / Love Songs, Chillout, Ambient, Musik radio rota online Spanien / Hip Hop, Love Songs, ... radio bob! bobs kuschelrock Tyskland / Rock, Pop, Love Songs, Mjukrock, Musik 100%radio - love Aussillon, Frankrike / Love ... travel relax radio Lettland / Lättlyssnat, Love Songs, Pop, Musik caribbean love radio Saint Vincent och Grenadinerna / ...
  http://www.radio.se/genre/Love%20Songs/?p=3
*  Country-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Country-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... På radio.se kan du välja mellan ett brett utbud av country-radiostationer utifrån humöret och byta mellan bluegrass, honky-tonk ... best net radio - christmas country Bothell WA, USA / Jul, Country, Pop, Jul ...
  http://www.radio.se/genre/Country/?p=3
*  Funk-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Funk-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... gold radio web Italien / Rock, 80-talet, 90-talet, Funk sonido virtual radio Santa Cruz de Tenerife, Spanien / Funk, Reggae, ...
  http://www.radio.se/genre/Funk/?p=6
*  Hits-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Hits-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... dancefox-radio-weihnachts-channel Tyskland / Hits, Pop, Schlager, Jul radio-waakirchen Tyskland / Hits, 70-talet, 80-talet, Pop ... oxygene radio - laval Frankrike / Hits, Musik radio mercury remembered Förenade konungariket / Pop, Hits, 60-talet, Oldies, ... global radio online la mancha Spanien / Rock, Hits, Pop, Musik 100% schlager best of 2016 - von schlagerplanet Tyskland / Hits ...
  http://www.radio.se/genre/Hits/?p=49
*  Hip Hop-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Hip Hop-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... radio campus angers Frankrike / Alternativ, Electro, Hip Hop, Campus Radio shoutedfm mth.black Nederländerna / Hip Hop, R&B, ... radio laser Frankrike / Eklektisk, Hip Hop, Rap, Reggae rne radio 3 Madrid, Spanien / Electronica, Hip Hop, Indie, Rock, Kultur ... wefunk radio Kanada / Funk, Hip Hop, Musik 98.8 kiss fm - der beat von berlin! Berlin, Tyskland / Hip Hop, R&B, Rap, Urban, ...
  http://www.radio.se/genre/Hip%20Hop/?p=2
*  Podcast-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Podcast-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... radio 4 on music London, Förenade konungariket / Podcast, Musik in our time: culture London, Förenade konungariket / Podcast, ...
  http://www.radio.se/genre/Podcast/?p=58
*  Pop-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Pop-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... radio montorfano Brescia, Italien / Samtida kristen, Pop, Rock, Italiensk Musik radio rete Rom, Italien / Jazz, Eklektisk, Rock ... radio-baseclub Italien / Techno, Trance, 80-talet, Pop gymsport.pro Misano di Gera d'Adda, Vatikanstaten / Pop, R&B, Rock, ... radio fm eclipse Buenos Aires, Argentina / 80-talet, 90-talet, Pop, Rock ...
  http://www.radio.se/genre/Pop/?p=96
*  Diskussion-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Diskussion-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck ... moutse community radio station Sydafrika / Diskussion radio bi Mexiko / Diskussion, Sport bloomberg radio New York, USA / ...
  http://www.radio.se/genre/Diskussion/?p=7
*  Radio Station Inn (Port aux Basques, Kanada) - omdömen - TripAdvisor
... bilder och bra erbjudanden på Radio Station Inn, rankat #1 av 2 B&B/värdshus i Port aux Basques och med betyget 4 av 5 på ... Radio Station Inn, Port aux Basques: Se omdömen, ... Radio Station Inn, Port aux Basques - omdömen. *Kanada * ... TripAdvisor är stolta över att vara partner med Booking.com och Agoda så att du tryggt kan boka med Radio Station Inn. Vi ... Få snabba svar från personal och tidigare gäster på Radio Station Inn. ...
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g499201-d3426835-Reviews-Radio_Station_Inn-Port_aux_Basques_Newfoundland_Newfoundland_and_Labrador.html
*  Podcast-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Podcast-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ...
  http://www.radio.se/genre/Podcast/?p=40
*  Country-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Country-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... På radio.se kan du välja mellan ett brett utbud av country-radiostationer utifrån humöret och byta mellan bluegrass, honky-tonk ...
  http://www.radio.se/genre/Country/?p=7
*  House-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla House-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... la radio plus Bellegarde-sur-Valserine, Frankrike / House, Pop, R&B, Musik ... radio.se har ett urval av världens bästa housestationer, från födelseorterna Chicago och Detroit till klubbparadiset Ibiza. ... deepinside radio show - stream 24/7 Frankrike / Electro, House, Progressiv House, Musik ...
  http://www.radio.se/genre/House/?p=2
*  Hits-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Hits-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... w radio mexico Mexiko / Hits, Pop, Rock, Musik, Nyheter radio crc Neapel, Italien / Hits, Italiensk Musik, Italo Pop, Musik, ... hit connection radio Los Angeles, USA / Hits, Musik radio motoforpeace Rom, Italien / Hits, Italiensk Musik, Pop, Oldies, Musik ... radio.rss - radio sound station Ercolano, Italien / Electronica, Disco, Hits, Topplistor, Musik ...
  http://www.radio.se/genre/Hits/?p=25
*  90-talet-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla 90-talet-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck ... radio-infinity Tyskland / 80-talet, 90-talet, Pop, Rock radio ccm Polen / Världsmusik, 70-talet, 80-talet, 90-talet, Nyheter, ... fun radio 80.90.roky Slovakien / 90-talet radio fest Polen / 80-talet, 70-talet, 90-talet, Polska Musik, Evenemang, Nyheter, ... city pop radio Spanien / 80-talet, 90-talet, Hits, Pop, Musik hospitalet - 80s éxitos Spanien / Klassisk Rock, 70-talet, 80- ...
  http://www.radio.se/genre/90-talet/?p=4
*  Tunga fordonsburna radiostationer - PDF
Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00 Art. Nr.: 0865 00 Funktion Radio-styrenheten 1-10 V är en komponent i radio- ... FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet Listen Only CutOff FM Radio Dual Nyhet! Dual FM Radio CutOff Listen ... Radio. Innehåll ELEKTRONIK ESS010. Var används radio? Göran Jönsson ELEKTRONIK ESS010 Innehåll Radio Göran Jönsson ... Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk ...
  http://docplayer.se/3504700-Tunga-fordonsburna-radiostationer.html
*  Gospel-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Gospel-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... radio eclair New York, USA / Gospel, Diskussion, Musik, Samhälle power of worship radio USA / Kristen musik, Gospel, Samtida ... kfcf - free speech radio 88.1 fm USA / Samtida kristen, Kristen musik, Gospel, Religion ... kmsl - american family radio 91.7 fm USA / Samtida kristen, Kristen musik, Gospel, Religion ...
  http://www.radio.se/genre/Gospel/?p=3
*  Hits-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Hits-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... greek hits radio Limassol, Cypern / Hits, Världsmusik, Pop, Grekisk Musik, Musik west coast radio Serekunda, Gambia / Hits, ... trw - tiɛwinin radio web Algeriet / Diskussion, Hits, Kultur, Musik rmg63 - radio multi génération Frankrike / Oldies, Hits, ... radio świnoujście Świnoujście, Polen / Hits, Musik, Närradio coast fm Penzance, Förenade konungariket / Diskussion, Hits, Pop, ...
  http://www.radio.se/genre/Hits/?p=44
*  Hits-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Hits-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck dem ... radio bogoria Polen / Hits, Polska Musik, Pop, Evenemang, Nyheter, Region radio malbork Polen / Hits, Polska Musik, Pop, ... best of hits urban radio USA / Hits, Pop, R&B, Urban, Musik ... radio bruno hits Italien / Hits, Musik radio bruno classic ... radio żnin Polen / Hits, Polska Musik, Pop, Evenemang, Nyheter, Region ...
  http://www.radio.se/genre/Hits/?p=28
*  Kristen musik-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Kristen musik-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. ... kkcv - bott radio network 102.5 fm USA / Kristen musik, Religion kmbi - fm moody radio northwest 107.9 fm USA / Kristen musik, ... wlfj-fm - his radio 89.3 fm USA / Kristen musik, Musik wlxm-lp - lexington's christian radio 107.9 fm USA / Kristen musik, ... wfcv - bott radio network 1090 am USA / Kristen musik, Religion wfcv-fm - bott radio network 100.1 fm USA / Kristen musik, ...
  http://www.radio.se/genre/Kristen%20musik/?p=14
*  Oriental-radio/Lyssna på radiostationer online
Lyssna på alla Oriental-stationer kostnadsfritt nu på radio.se. Alla radioströmmar och radiostationer på ett ställe. Upptäck ... radio hnawelhik Algeriet / Oriental, Muslimsk Musik, Urban, Världsmusik radio alger chaine 3 Algeriet / Oriental, Diskussion, ... the spectrum radio - arabic spectrum London, Förenade konungariket / Oriental, Musik tambura hindi radio Indien / Världsmusik, ... radio hawana Algeriet / Hits, Oriental, Musik, Nyheter knooz fm Sousse, Tunisien / Traditionell musik, Hits, Oriental, Pop, ...
  http://www.radio.se/genre/Oriental/?p=2
*  Sveriges Radio - lokala och rikstäckande radiokanaler
Lyssna på P1, P2, P3 och P4 med 26 lokala kanaler, samt nyheter på 11 språk från Radio ... ... Nyheter och program från Sveriges Radio - i allmänheten tjänst. ... Med Sveriges Radio har du alltid fickan full av bra direktsänd radio och poddar. ... Om företaget Pressinformation Jobba hos oss Sveriges Radio-bloggen Kontakta oss Frekvenser (öppnas i eget fönster) Så använder ...
  http://sverigesradio.se
*  LO om pensionsförslaget: De sjukskrivna är vinnarna - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
Om företaget Pressinformation Jobba hos oss Sveriges Radio-bloggen Kontakta oss Frekvenser (öppnas i eget fönster) Så använder ... Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. ... Besöksadress (sthlm) för Sveriges Radio AB - Oxenstiernsgatan 20 - 10510 Stockholm - växel: 08-784 50 00 ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6842752
*  Radio | PTS
Post- och telestyrelsen (PTS) har på Konsumentverkets uppdrag genomfört stickprovsmätningar på sju platser i landet för att jämföra den faktiska täckningen med den täckning som utlovas i operatörers täckningskartor. Mätningarna visar att operatörerna Telenor, Tele2 och Tre generellt har bättre täckning än vad deras täckningskartor visar i de aktuella mätområdena. Mätdata för Telia var tyvärr inte analyserbar på grund av fel i PTS mätningar ...
  http://www.pts.se/sv/nyheter/radio/?page=6
*  Radio | PTS
Den här webbplatsen sätter tillfälliga webbkakor (cookies) när du använder vissa tjänster. Dessa kakor behövs för att dessa tjänster ska fungera. När du stänger ner webbläsaren kommer all information att raderas ...
  http://www.pts.se/sv/nyheter/radio/?page=2
*  Radio Nowhere - Wikipedia
Radio Nowhere är en sång av Bruce Springsteen. Den släpptes som förstasingel från hans studioalbum Magic år 2007. ... Under våren 2008 varierade öppningslåtarna, men med "Radio Nowhere" som efterföljare. Externa länkar[redigera , redigera ... "Radio Nowhere" var öppningslåten under alla konserter på Magic-turnén 2007. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Nowhere&oldid=42577074" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Nowhere

Öronmärkning (boskapsskötsel)Gaugeteori: Gaugeteori är en teori där gaugesymmetri spelar en central roll. Begreppet kommer från elektromagnetismen, och partikelfysikens standardmodell bygger helt på gaugesymmetrier.APRS: APRS, Automatic Packet Reporting System (Digital kommunikation och positionering över amatörradio), är en teknik som innebär att man skickar textmeddelanden eller sin aktuella position från en GPS-mottagare trådlöst via en amatörradiosändare och ett radiomodem. Ett, av radioamatörer uppbyggt, länkradionät tar emot informationen och sprider denna vidare över ett geografiskt område samt även vidare ut på Internet.Telemetri: Telemetri (av grekiskans 'tele' och 'metros') betyder egentligen fjärrmätning. Telemetri är trådlös överföring av mätdata från ett mätobjekt.Krone: Krone kan avseAnalog television: Analog television, television innebär i dagligt tal att utsändningen av en TV-kanal sker i analog form, dvs att videosignalen direkt modulerar en bärvåg som motsvarar den önskade sändningsfrekvensen. Digital television innebär att videosignalen digitaliseras och komprimeras innan den modulerar bärvågen, (jämför digital television.Kent FinellWest (cigaretter): West är ett tobaksbolag från Tyskland. De sponsrade McLaren i formel 1 mellan 1997 och 2005 och ägs av Imperial Tobacco.Platinasvart: Platinasvart är en, i regel oren, finfördelad form av platina som likt platinasvamp är en mycket effektiv katalysator. Det användes förr för att antända stadsgas, som bland annat består av väte och kolmonoxid.Satellittelefon: En satellittelefon är en portabel telefon som kommunicerar direkt med kommunikationssatelliter i bana runt jorden. Beroende på vilket system som används, kan en satellittelefon ha täckning i allt från en begränsad region till globalt över hela världen.Diatermi: Diatermi är en medicinsk behandling där man använder stark upphettning av kroppsvävnad med elektricitet , i detta fall elektriska fält vid hög frekvens.Elektrosmog: #OMDIRIGERING Biologiska effekter av elektromagnetisk strålning#ElektrosmogIsdelare: Begreppet isdelare är besläktat med vattendelare. Det är den högsta, centrala delen av en inlandsis eller kalottglaciär från vilken isen rör sig ut åt alla håll.Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriJonisator: mini|Denna bild visar steriliseringseffekterna av negativ jonisering av luften i en kammare som har [[Salmonellabakterier utspridda i en aerosol. Vänstra provet är obehandlat, medan högra provet är behandlat.Stratosfär: Stratosfären är ett skikt i jordens atmosfär. Den är en av atmosfärens 4 skikt om man räknar med pauserna.Elektronisk komponent: Elektroniska komponenter används för att bygga upp elektroniska kretsar.Bayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsHyperintensitetNormalpotential: Normalpotential är i elektrokemin den potentialdifferens som uppstår när en metall i 1 M lösning av sitt metallsalt kombineras med en normalvätgaselektrod.Teuthida: Teuthida är en ordning i klassen bläckfiskar med omkring 250 arter. På svenska används ibland namnet "tioarmade bläckfiskar" (till exempel i Nationalencyklopedin) men namnet hör snarare till överordningen Decabrachia, som sammanfattar alla bläckfiskar med tio armar.TruckdatorElmore (ort i Australien): {{geoboxFiskvandring: Många fiskar vandrar (migrerar) regelbundet. Tidsintervallet kan variera från dagligen till årligen.Fylking (fåglar)Hygien: Hygien är ett begrepp vars grundbetydelse är rengöring av kroppen eller människans omgivning. Vilken nivå av renlighet som kan anses hygienisk beror på sammanhanget.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Geomatik: Geomatik, samlingsbegrepp för discipliner som har att göra med kartor, både i digital och analog form. Begreppet Geomatik innefattar, förutom digital kartproduktion och analys (GIS), även det analoga MBK (Mätning, Beräkning och Kartframställning).Rökavvänjning: Rökavvänjning (i dagligt tal sluta röka) är den process det innebär att upphöra med vanan att inhalera tobaksrök. Denna artikel behandlar enbart att sluta röka tobak, men de metoder som beskrivs kan tillämpas också på andra substanser som det kan vara svårt att sluta röka på grund av utvecklingen av ett starkt fysiskt eller psykiskt beroende..


 • lokala
 • Radio Active verkar som en lokalradio med brett spektra av musik, varvat med SOS alarmrapportering, redaktionell bevakning och samarbete med lokala aktörer. (wikipedia.org)
 • Radio Österåker, Österåkers Närradioförening, är en sammanslutning av lokala föreningar i Österåkers kommun, vilka har tillstånd att sända närradio. (wikipedia.org)
 • tidigare
 • Den internationella verksamheten Radio Sweden har tidigare kallats bland annat Kortvågen, Utlandsprogrammet (UTP) och Radio Sweden International (RSI). (wikipedia.org)
 • Denna typ av radiosändningar skulle senare bli kända som närradio och gav icke-professionella människor möjlighet att sända radio, vilket tidigare endast varit förunnat staten. (wikipedia.org)
 • startade
 • Radio Active är en närradio och sydöstra Skånes största kommersiella radio enligt Sifo 2016 som är baserad i Ystad och startade 10 juni 1995. (wikipedia.org)
 • Den 1 december klockan 08.00 startade Radio Götene som första närradiostationen i länet sina radiosändningar på 90,2 MHz från en studio i källaren på en privat villa belägen på Linnégatan i Götene. (wikipedia.org)
 • Ruda
 • Ruda radio i Mönsterås kommun är Sveriges enda kustradiostation som, ägd av Marinen, från början konstruerats för radiokommunikation med ubåtar. (wikipedia.org)
 • Ruda radio även var reservstation för marinens kustradio, så installerades även 4 st kortvågssändare med tillhörande antenner. (wikipedia.org)
 • Ruda radio var från början enbart konstruerad för telegrafi, men andra trafikslag har tillkommit efterhand. (wikipedia.org)
 • Som ett led i att koncentrera Marinens kustradioresurser till färre ställen, så bildades Marinens radio (MaRa) som gemensam resurs den 15 april 2002 där bl.a Ruda radio ingår. (wikipedia.org)
 • Testerna påverkade också valet av stationsplats för marinens kommande ubåtssändare Ruda radio. (wikipedia.org)
 • Även sedan Ruda radio byggts önskade Marinen ha stationerna som reservkapacitet i händelse av sändarhaveri, och så sent som 1981 tecknades sista avtalet mot Karlsborg. (wikipedia.org)
 • samt
 • Bland annat har föreningen sänt radio direkt från festivalområdet samt presenterat artister på stora scenen. (wikipedia.org)
 • andra
 • Verksamheten bedrevs i samma tradition som många andra länders internationella radioprogram, till exempel Voice of America , BBC World Service , Radio France Internationale , Deutsche Welle , Radio Nederland och Vatikanradion , men hade ändå en självständig ställning i förhållande till staten. (wikipedia.org)
 • Till skillnad från andra nätradiostationer satsar Radio Live på att ha fasta studior, vilket gör att ungdomarna som sänder inte behöver ha någon utrustning hemma och gör program tillsammans. (wikipedia.org)
 • Mjukvarudefinierad radio är mycket mer flexibelt system då radion kan omprogrammeras till att använda andra modulationsmetoder. (wikipedia.org)
 • Under och efter andra världskriget ökade telegramtrafiken, och sändarna på Karlsborg radio blev ett andningshål mot övriga världen. (wikipedia.org)
 • kallas
 • Radio mellan två stationer som båda är både sändare och mottagare kallas trafikradio, radiotelefoni eller kommunikationsradio. (wikipedia.org)
 • En del låtar som inte innehåller svordomar men ändå kallas "radio edit" kan innebära att deras längd har förkortats eller att ändringar gjorts i texten för juridiska ändamål. (wikipedia.org)
 • stor
 • Tillsammans med stationerna Disco 91, FMAK, Radio SBC och Brother Company var MRS i synnerhet under 80-talets första hälft banbrytare i att förmedla soul, funk och disco i en stor omfattning inom radio i Sverige. (wikipedia.org)
 • sker
 • Utsändning av radio sker vanligtvis från en sändare som sprider signalerna jämnt åt alla håll och där mottagning kan ske inom det område som täcks av radiovågorna. (wikipedia.org)
 • live
 • 2007 - 2011 Radio Live genomförde sommarprojekt tillsammans med ungradio och Jönköpings kommun 2007 etablerades en studio på Sockerbruket i Lidköpings som just nu har sändningsuppehåll. (wikipedia.org)
 • 2013 Musikhjälpen Gislaved sändes i Radio Live 2014 Radio Live Gislaved flyttade till ny studio i Kulturplatån Glashuset Gislaved. (wikipedia.org)
 • 2014 Ett sommarprojekt genomfördes i Gislaved 2014 Musikhjälpen Gislaved sändes i Radio Live Under åren 2007-2011 genomförde Radio Live sommarprojekt i Jönköping där ca 30 feriepraktikanter under ett antal veckor får lära sig att producera och sända radio. (wikipedia.org)
 • Under dessa veckor Radio Live sänts ut i Jönköpings närradio. (wikipedia.org)
 • Musikhjälpen Gislaved sänds i Radio Live och TV finnveden. (wikipedia.org)
 • Under många år har Radio Live deltagit på Jönköpingsfesten. (wikipedia.org)
 • https://archive.is/20150226190656/http://www.jnytt.se/nause-klara-for-jonkopingsfesten-i-samarbete-med-radio-live. (wikipedia.org)
 • fram
 • Ross blev efter detta Storbritanniens bäst betalda programledare och personlighet i tv och radio med ett kontrakt som sträcker sig fram till 2010, värt £18 miljoner (£6 miljoner/år). (wikipedia.org)
 • Den 12 juli 1921 ägde Sveriges första rundradiosändning rum från Boden radio, och sändningar pågick fram till 1938. (wikipedia.org)
 • frekvenser
 • Radio är trådlös överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än det synliga ljusets. (wikipedia.org)
 • egen
 • Radio Active drivs av stationschef Annette Claren Jönsson och har ca 11st anställda och med egen produktionsenhet av reklamjinglar för radio, tv och film. (wikipedia.org)
 • Radio Kinnekulle skaffar egen sändarutrustning tack vare ett bidrag från kommunen för att säkerställa möjligheten till kommunal information. (wikipedia.org)
 • svenska
 • Tornet, som invigdes av Olof Palme 1967, har sedan dess varit ett av Stockholms mest kända landmärken och samtidigt utgjort en grundbult i de svenska radio- och tv-utsändningarna. (mynewsdesk.com)
 • radioprogram
 • [ 2 ] Det påstods då av en person anställd av BBC att Ross tjänade £530 000 (motsvarande £10 000 per show) varje år för att leda sitt radioprogram på BBC Radio 2 . (wikipedia.org)
 • endast
 • Vid mätning öster om Bjuröklubb i Bottenviken noterades läsbarhet 5 vid 19 meters antenndjup och endast 10 kW uteffekt från Karlsborg radio på 420 distansminuters avstånd, på grund av låg salthalt. (wikipedia.org)
 • flyttade
 • Då den 1916 driftsatta Härnösand radio hade bättre täckning för fartyg i Bottenviken, fartygstelegrammen uppgick bara till något hundratal per år, och rundradion flyttade till Luleå 1938, minskade Boden radios betydelse. (wikipedia.org)
 • 1938
 • Den del av verksamheten som är riktad till en publik utomlands, Radio Sweden, har en historia som går tillbaka till 1938. (wikipedia.org)
 • Då Flygvapnet från 1938 ansvarade för ett Röda kors-plan som var förlagt till Bodens garnison, följde även telegrafister från Boden radio med på sjuktransporterna i övre Norrland, och hade kommunikation med Boden via kortvåg. (wikipedia.org)
 • 2002
 • Programmets grundare Isa Edholm mottog 1992 Stora journalistpriset för sina insatser, framför allt för arbetet med Radio Ellen, och utsågs 2002 även till hedersdoktor vid Umeå universitet. (wikipedia.org)
 • teknik
 • Mjukvarudefinierad radio (engelska: Software-defined radio, förkortat SDR) är en teknik inom radiokommunikation där komponenter som typiskt är implementerade i hårdvara (t.ex. (wikipedia.org)
 • System
 • Kinnekulle: 102,6 MHz Kinnekulle: 90,2 MHz Götene: 90,2 MHz Frekvens: 102,6 MHz Polarisation: Vertikal Effekt: 150 W (erp) riktat mellan 30°-220°(in över land), 15 W (erp) mellan 220°-30° (ut över Vänern) Sändarplacering: Toppen av Kinnekulle Stereo: Ja Radio Data System (RDS): Ja RDS-identifikation: RK-KULLE Den 21 maj 1981 hölls den första närradioinformationen i Götene. (wikipedia.org)
 • vill
 • Under förberedelserna väcktes även intresset för den nya möjligheten rundradiosändningar, det vill säga att få sända radio med en radiosändare på låg effekt. (wikipedia.org)
 • radion
 • Nikola Tesla ifrågasatte Marconis patent på trådlös radio och efter hans död fastslogs det slutligen att det var Nikola Tesla som uppfann radion. (wikipedia.org)
 • startades
 • Radio Ryd var Linköpings studentradiostation som startades som en kabelradiostation till studerandebostäderna i Ryd 1977. (wikipedia.org)