Loading...


RadiovågorRadio Frequency Identification DeviceElektromagnetiska fält: Kraftfält som uppstår till följd av samverkan mellan elektriska och magnetiska krafter.Wireless TechnologyTelemetriMassmedia: Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.TelekommunikationerSocial marknadsföringTelevisionRadioOmvandlareAnnonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.Kateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.Energikällor för elektricitet: Anordningar för energialstring.UtrustningsdesignDatornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.Mobiltelefon: En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.Elektriska brännskador: Brännskador uppkomna till följd av kontakt med elektrisk ström eller kraftiga elektriska urladdningar.Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Kommunikationssystem inom akutsjukvård: Bruk av kommunikationssystem, som t ex telekommunikation, för att överföra akut information till berörda vårdgivare eller vårdavdelningar.Anekdoter, principerSignalbehandling, datorstöddStrålning, icke-joniserandeDiatermi: Framkallande av lokal hypertermi (hetta) med hjälp av korta radiovågor eller högfrekventa ljudvågor.Förstärkare, elektroniska: Elektroniska apparater som ökar styrkan hos en inkommande signal, eller en apparat som ökar förstoringen i ett mikroskop.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Remote Sensing TechnologyMagnetic FieldsElektronik, medicinskNeuroleptanalgesiRöntgenfantomBäckentumörerRomMikrovågor: Den del av det elektromagnetiska spektret som ligger mellan UHF-radiovågor och de infraröda frekvenserna.Kommunikationsmedia: Medel för utbyte eller förmedling av information. Historiskt sett har media bestått av böcker, tidskrifter, tidningar och andra publikationer. I modern tid har media i tillägg kommit att omfatta radio, television, datorer och informationsnätverk.Is: Vatten i fast fas. Naturligt bildad is har hexagonal struktur.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Bildförstärkning: Förbättring av en bilds kvalitet med olika metoder, som datorbearbetning, digital filtrering, elektrokardiografiteknik, ljus- och ultramikroskopering, fluorescensspektrometri, scintigrafi och in vitro-bildhantering på molekylär nivå.LuftjoniseringJourtelefoner: System för direktkommunikation, avsett att användas vid omedelbart behov av kontakt med eller råd av professionell sjukvårdspersonal, och i nödsituationer, som t ex vid olycksfall eller förgiftningar.Bildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.StrålningJohexol: Ett effektivt, icke-joniskt, vattenlösligt kontrastmedel som används vid myelografi, artrografi, nefroangiografi, arteriografi och andra röntgenundersökningsmetoder. Dess låga systemiska toxicitet beror på en kombinerad effekt av låg kemisk giftighet och låg osmolalitet.PatientidentifieringssystemArtefakter: Konstgjorda föremål.Kirurgi, datorstödd: Kirurgiska operationer med hjälp av datorer. Tekniken är mest använd inom ortopedi och laparoskopi för implantatinsättning och instrumentstyrning. Med bildstyrd kirurgi kan befintliga datortomografibilder eller MR-bilder kombineras med realtidsvideo.Atmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.ElektronikHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.KontrastmedelHälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Hypertermi, framkallad: Onormalt hög temperatur, avsiktligt framkallad lokalt eller i hela kroppen hos levande varelser, oftast med hjälp av bestrålning, ultraljud eller läkemedel.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Proteser och implantatUtrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Resultats reproducerbarhetElektroder: Kontaktdon mellan en elektrisk ledare eller strömkälla och objektet för tillförsel av ström. Vid elektroterapi består elektroderna av spetsar eller plattor som används för överföring av ström till patientens kropp eller till annat instrument. Vid elektrodiagnos används elektroderna för att stimulera eller registrera elektrisk aktivitet i en vävnad.Mali: Republik i Västafrika, sydväst om Algeriet. Landets yta är 1,24 miljoner km2, och folkmängden uppgår till ca 12 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Bamako.Ultraljudsundersökning, interventionellGlesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Magnetism: Läran om magnetiska fenomen och magnetfält, samt själva fenomenet. Magnetism framkallad av elektriska strömmar kallas elektromagnetism.Persondatorer: Små datorer som utnyttjar LSI-mikroprocessorkretskort som CPU (centralprocessor) och halvledarminnen för kompakt och billig lagring av programinstruktioner och data. De är mindre och billigare än minidatorer och är ofta inbyggda i dedicerade system, där de optimerats för någon särskild tillämpning. Beteckningen mikroprocessor kan avse enbart centralprocessorn eller hela mikrodatorn.VictoriaDjurförflyttningarNational Cancer Institute (U.S.)Utrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.Djurs flyktStråldosTidsfaktorerBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.Hygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.Relationer samhälle-institutioner: Samverkan mellan samhällsmedlemmar och företrädare för samhällets institutioner.Tumörer, strålningsframkalladeSensitivitet och specificitetGeografiska informationssystem: Datasystem för insamling, lagring, bearbetning och återgivande av lägesspecifik geografisk information.Rökavvänjning

*  Radio Station Inn (Port aux Basques, Kanada) - omdömen - TripAdvisor
... bilder och bra erbjudanden på Radio Station Inn, rankat #1 av 2 B&B/värdshus i Port aux Basques och med betyget 4 av 5 på ... Radio Station Inn, Port aux Basques: Se omdömen, ... Radio Station Inn, Port aux Basques - omdömen. *Kanada * ... TripAdvisor är stolta över att vara partner med Booking.com och Agoda så att du tryggt kan boka med Radio Station Inn. Vi ... Få snabba svar från personal och tidigare gäster på Radio Station Inn. ...
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g499201-d3426835-Reviews-Radio_Station_Inn-Port_aux_Basques_Newfoundland_Newfoundland_and_Labrador.html
*  Reklam i TV - Abbynorm.se
Reklam i radio * Lite om direktreklam * Reklam i TV Senaste inläggen. Även negativ uppmärksamhet är bra reklam. november 10, ...
  http://abbynorm.se/reklam-i-tv/
*  Tunga fordonsburna radiostationer - PDF
Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00 Art. Nr.: 0865 00 Funktion Radio-styrenheten 1-10 V är en komponent i radio- ... FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet Listen Only CutOff FM Radio Dual Nyhet! Dual FM Radio CutOff Listen ... Radio. Innehåll ELEKTRONIK ESS010. Var används radio? Göran Jönsson ELEKTRONIK ESS010 Innehåll Radio Göran Jönsson ... Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk ...
  http://docplayer.se/3504700-Tunga-fordonsburna-radiostationer.html
*  Trådlösa nätverk, 7.5 hp. Trådlösa nätverk, 7.5 hp. Olga Torstensson, IDE - PDF
Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man ...
  http://docplayer.se/11333416-Tradlosa-natverk-7-5-hp-tradlosa-natverk-7-5-hp-olga-torstensson-ide.html
*  Radio Frequency Identification / RFID - Pilz SE
Radio Frequency Identification) är en identifieringsprocess för sändarsystem och mottagarsystem för automatisk och beröringsfri ... RFID står för Radio Frequency Identification som är identifieringsprocess för sändarsystem och mottagarsystem för automatisk ...
  https://www.pilz.com/sv-SE/knowhow/lexicon/articles/187785
*  Sveriges Radio - lokala och rikstäckande radiokanaler
Sveriges Radio ger dig nyheter, program och poddar i allmänhetens tjänst. Lyssna direkt på P1, P2, P3, eller P4 med 26 lokala ... Med Sveriges Radio har du alltid fickan full av bra direktsänd radio och poddar. ... Om företaget Pressinformation Jobba hos oss Sveriges Radio-bloggen Kontakta oss Frekvenser Om cookies Om personuppgifter ... Besöksadress (sthlm) för Sveriges Radio AB - Oxenstiernsgatan 20 - 10510 Stockholm - växel: 08-784 50 00 ...
  https://sverigesradio.se/
*  Sveriges Radio - lokala och rikstäckande radiokanaler
Lyssna på P1, P2, P3 och P4 med 26 lokala kanaler, samt nyheter på 11 språk från Radio ... ... Nyheter och program från Sveriges Radio - i allmänheten tjänst. ... Med Sveriges Radio har du alltid fickan full av bra direktsänd radio och poddar. ... Om företaget Pressinformation Jobba hos oss Sveriges Radio-bloggen Kontakta oss Frekvenser (öppnas i eget fönster) Så använder ...
  http://sverigesradio.se
*  LO om pensionsförslaget: De sjukskrivna är vinnarna - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
Om företaget Pressinformation Jobba hos oss Sveriges Radio-bloggen Kontakta oss Frekvenser (öppnas i eget fönster) Så använder ... Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. ... Besöksadress (sthlm) för Sveriges Radio AB - Oxenstiernsgatan 20 - 10510 Stockholm - växel: 08-784 50 00 ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6842752
*  Radio | PTS
Post- och telestyrelsen (PTS) har på Konsumentverkets uppdrag genomfört stickprovsmätningar på sju platser i landet för att jämföra den faktiska täckningen med den täckning som utlovas i operatörers täckningskartor. Mätningarna visar att operatörerna Telenor, Tele2 och Tre generellt har bättre täckning än vad deras täckningskartor visar i de aktuella mätområdena. Mätdata för Telia var tyvärr inte analyserbar på grund av fel i PTS mätningar ...
  http://www.pts.se/sv/nyheter/radio/?page=6
*  Radio | PTS
Den här webbplatsen sätter tillfälliga webbkakor (cookies) när du använder vissa tjänster. Dessa kakor behövs för att dessa tjänster ska fungera. När du stänger ner webbläsaren kommer all information att raderas ...
  http://www.pts.se/sv/nyheter/radio/?page=2
*  Radio | PTS
För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 2,3 och 3,5 GHz-banden efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. Sista dag att svara på konsultationen är den 16 oktober ...
  https://pts.se/sv/dokument/remisser/radio/
*  Radio Nowhere - Wikipedia
Radio Nowhere är en sång av Bruce Springsteen. Den släpptes som förstasingel från hans studioalbum Magic år 2007. ... Under våren 2008 varierade öppningslåtarna, men med "Radio Nowhere" som efterföljare. Externa länkar[redigera , redigera ... "Radio Nowhere" var öppningslåten under alla konserter på Magic-turnén 2007. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Nowhere&oldid=42577074" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Nowhere
*  Radio Active - Wikipedia
Radio Active är en närradio och sydöstra Skånes största kommersiella radio enligt Sifo 2016 som är baserad i Ystad och startade ... Deras slogan är "lokal radio på riktigt". Radio Active verkar som en lokalradio med brett spektra av musik, varvat med SOS ... Radio Active sänder över fyra frekvenser, Simrishamn 102,2 - Tomelilla 93,6 - Sjöbo 107,8 och Ystad 103,9. De har även en app ... Radio Active sänder ofta live från diverse olika evenemang eller enbart för att flytta ut bland lyssnarna. Samverkan med ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Active
*  Radio Sweden - Wikipedia
Nedläggning av Radio Sweden[redigera , redigera wikitext]. I januari 2009 beslutades att Radio Sweden skulle läggas ner från ... Radio Sweden[redigera , redigera wikitext]. Den internationella verksamheten Radio Sweden har tidigare kallats bland annat ... Radio Sweden var 1996 en av de första verksamheterna inom Sveriges Radio som helt övergick till digital radioproduktion, ... Istället valde man att sända innehåll från bland annat Sveriges Radio P1. I och med nedläggningen av Radio Swedens svenska ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Sweden
*  Radio Caroline - Wikipedia
Radio Caroline är en brittisk radiostation grundad 1964 av Ronan O'Rahilly.[1] Då den under startåren saknade licenser från ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Caroline&oldid=22305310" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Caroline
*  Sveriges Radio - Wikipedia
"Pratas det för mycket engelska i radio?" (vid 2m58), Studio Ett, Sveriges Radio, 24 november 2016. Åtkomst den 26 november 2016 ... Fram till 1979 var Sveriges Radio namnet på det företag som förutom radio också sände television. 1979 delades bolaget upp i ... Sveriges Radio äger skivbolaget SR Records.[källa behövs] Språkvård[redigera , redigera wikitext]. Språkdatabasen Dixi[redigera ... P2 Klassiskt · P2 Världen · P3 Star · P4 Plus · P7 Sisuradio · Radioapans knattekanal · SR Minnen · SR Sápmi · Radio Sweden ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_radio
*  Backbone (radio) - Wikipedia
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Backbone_(radio)&oldid=29425599" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Backbone_
*  Rävjakt (radio) - Wikipedia
Internationellt kallas sporten ARDF, Amateur Radio Direction Finding. Tävlingar anordnas i de flesta länder där amatörradio är ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Rävjakt_(radio)&oldid=24133504" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4vjakt_%28radio%29
*  Radio live - Wikipedia
Dahlström, Anton "Radio Live sänder kvällssändning", ung036, 2010-07-21. Gustafsson, Peter "De gör radio för unga på ... 2013 Musikhjälpen Gislaved sändes i Radio Live 2014 Radio Live Gislaved flyttade till ny studio i Kulturplatån Glashuset ... år har Radio Live deltagit på Jönköpingsfesten. Bland annat har föreningen sänt radio direkt från festivalområdet samt ... Radio Live är en svensk webbradiostation för och av ungdomar. Stationen har en stor musikvariation och riktar inte in sig på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_live
*  Radio Kinnekulle - Wikipedia
Närradioföreningen Radio Kinnekulle: Officiell webbplats Direktlänk till Radio Kinnekulles webbradio: listen.pls ^ Radio ... Radio Kinnekulle, tidigare Radio Götene, är en närradiostation, startad 1982, med studio i Götene. Stationen sänder från toppen ... 16 september 1993 bytte Radio Götene formellt namn till Radio Kinnekulle, den gamla logotypen byttes ut, och en ny epok ... Den 15 juni 1982 hölls Radio Götenes första föreningsstämma i Centrumhuset Götene. Den 30 juni 1982 fick Radio Götene ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Kinnekulle
*  Ruda radio - Wikipedia
Ruda radio i Mönsterås kommun är Sveriges enda kustradiostation som, ägd av Marinen, från början konstruerats för ... Ruda radio var från början enbart konstruerad för telegrafi, men andra trafikslag har tillkommit efterhand. År 1975 infördes ... Då Ruda radio även var reservstation för marinens kustradio, så installerades även 4 st kortvågssändare med tillhörande ... Som ett led i att koncentrera Marinens kustradioresurser till färre ställen, så bildades Marinens radio (MaRa) som gemensam ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ruda_radio
*  Mjukvarudefinierad radio - Wikipedia
Mjukvarudefinierad radio (engelska: Software-defined radio, förkortat SDR) är en teknik inom radiokommunikation där komponenter ... Mjukvarudefinierad radio är mycket mer flexibelt system då radion kan omprogrammeras till att använda andra modulationsmetoder ... Software Defined Radio: Architectures, Systems and Functions (Markus Dillinger, Kambiz Madani, Nancy Alonistioti) Page xxxiii ( ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjukvarudefinierad_radio
*  Radio Nova (Sverige) - Wikipedia
För artiklar om andra radiostationer med namnet Radio Nova, se Radio Nova.. Radio Nova var en svensk närradiostation som ... År 1995 togs Radio Novas frekvens, 92,9 MHz, över av Radio Match. ... Radio Nova började 20 juni 1990 sända reklam [2] i etern, något som vid den här tiden var förbjudet. Stationen finansierades ... Radio Nova var då tyst i knappt två dygn men startade därefter åter med egen och inlånad utrustning. Några nya politiska- och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Nova_
*  BBC Radio 2 - Wikipedia
Radio 2 sänder inom Storbritannien på FM-radio mellan frekvenserna 88,1 och 90,2 MHz från studior i Western House bredvid ... årligen för sitt Radio 2-program och Radio 1 morgonprogramledare Chris Moyles uppgavs plocka hem £630 000. Graham Nortons deal ... BBC Radio 2 har funnits sedan 30 september 1967 och är en av BBC:s nationella radiostationer och har en lång lista av kända ... "Radio 2 stars' salaries leaked" The Guardian, 18 April 2006. *^ "BBC unmasks mole who leaked salary details of its biggest ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/BBC_Radio_2
*  Sveriges Radio - Resumé
Sveriges Radio dödförklarade Ingvar Kamprad av misstag. Sveriges Radio twittrade vid lunchtid ut att Ikeas grundare Ingvar ... Miljonförlust för Sveriges Radio. Mediebolag haltar efter och Sveriges Radio Aktiebolag är inget undantag. Bolagets senaste ... Inför valet ville Sveriges Radio nå unga väljare. Men de lyssnar inte så mycket på radio och intresset för politiken är svalt. ... Han blir ny korrespondent på Sveriges Radio. Till årsskiftet inför Sveriges Radio en ny korrespondenttjänst med fokus på ...
  https://www.resume.se/taggar/s/sveriges-radio/

Öronmärkning (boskapsskötsel)Gaugeteori: Gaugeteori är en teori där gaugesymmetri spelar en central roll. Begreppet kommer från elektromagnetismen, och partikelfysikens standardmodell bygger helt på gaugesymmetrier.APRS: APRS, Automatic Packet Reporting System (Digital kommunikation och positionering över amatörradio), är en teknik som innebär att man skickar textmeddelanden eller sin aktuella position från en GPS-mottagare trådlöst via en amatörradiosändare och ett radiomodem. Ett, av radioamatörer uppbyggt, länkradionät tar emot informationen och sprider denna vidare över ett geografiskt område samt även vidare ut på Internet.Telemetri: Telemetri (av grekiskans 'tele' och 'metros') betyder egentligen fjärrmätning. Telemetri är trådlös överföring av mätdata från ett mätobjekt.Krone: Krone kan avseAnalog television: Analog television, television innebär i dagligt tal att utsändningen av en TV-kanal sker i analog form, dvs att videosignalen direkt modulerar en bärvåg som motsvarar den önskade sändningsfrekvensen. Digital television innebär att videosignalen digitaliseras och komprimeras innan den modulerar bärvågen, (jämför digital television.Kent FinellWest (cigaretter): West är ett tobaksbolag från Tyskland. De sponsrade McLaren i formel 1 mellan 1997 och 2005 och ägs av Imperial Tobacco.Platinasvart: Platinasvart är en, i regel oren, finfördelad form av platina som likt platinasvamp är en mycket effektiv katalysator. Det användes förr för att antända stadsgas, som bland annat består av väte och kolmonoxid.Satellittelefon: En satellittelefon är en portabel telefon som kommunicerar direkt med kommunikationssatelliter i bana runt jorden. Beroende på vilket system som används, kan en satellittelefon ha täckning i allt från en begränsad region till globalt över hela världen.Diatermi: Diatermi är en medicinsk behandling där man använder stark upphettning av kroppsvävnad med elektricitet , i detta fall elektriska fält vid hög frekvens.Elektrosmog: #OMDIRIGERING Biologiska effekter av elektromagnetisk strålning#ElektrosmogIsdelare: Begreppet isdelare är besläktat med vattendelare. Det är den högsta, centrala delen av en inlandsis eller kalottglaciär från vilken isen rör sig ut åt alla håll.Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriJonisator: mini|Denna bild visar steriliseringseffekterna av negativ jonisering av luften i en kammare som har [[Salmonellabakterier utspridda i en aerosol. Vänstra provet är obehandlat, medan högra provet är behandlat.Stratosfär: Stratosfären är ett skikt i jordens atmosfär. Den är en av atmosfärens 4 skikt om man räknar med pauserna.Elektronisk komponent: Elektroniska komponenter används för att bygga upp elektroniska kretsar.Bayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsHyperintensitetNormalpotential: Normalpotential är i elektrokemin den potentialdifferens som uppstår när en metall i 1 M lösning av sitt metallsalt kombineras med en normalvätgaselektrod.Teuthida: Teuthida är en ordning i klassen bläckfiskar med omkring 250 arter. På svenska används ibland namnet "tioarmade bläckfiskar" (till exempel i Nationalencyklopedin) men namnet hör snarare till överordningen Decabrachia, som sammanfattar alla bläckfiskar med tio armar.TruckdatorElmore (ort i Australien): {{geoboxFiskvandring: Många fiskar vandrar (migrerar) regelbundet. Tidsintervallet kan variera från dagligen till årligen.Fylking (fåglar)Hygien: Hygien är ett begrepp vars grundbetydelse är rengöring av kroppen eller människans omgivning. Vilken nivå av renlighet som kan anses hygienisk beror på sammanhanget.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Geomatik: Geomatik, samlingsbegrepp för discipliner som har att göra med kartor, både i digital och analog form. Begreppet Geomatik innefattar, förutom digital kartproduktion och analys (GIS), även det analoga MBK (Mätning, Beräkning och Kartframställning).Rökavvänjning: Rökavvänjning (i dagligt tal sluta röka) är den process det innebär att upphöra med vanan att inhalera tobaksrök. Denna artikel behandlar enbart att sluta röka tobak, men de metoder som beskrivs kan tillämpas också på andra substanser som det kan vara svårt att sluta röka på grund av utvecklingen av ett starkt fysiskt eller psykiskt beroende..


 • lokala
 • Radio Active verkar som en lokalradio med brett spektra av musik, varvat med SOS alarmrapportering, redaktionell bevakning och samarbete med lokala aktörer. (wikipedia.org)
 • Radio Nova organiserades av Östra Sörmlands Närradioförening med lokala föreningar som medlemmar, bl.a. (wikipedia.org)
 • Radio Österåker, Österåkers Närradioförening, är en sammanslutning av lokala föreningar i Österåkers kommun, vilka har tillstånd att sända närradio. (wikipedia.org)
 • andra
 • Verksamheten bedrevs i samma tradition som många andra länders internationella radioprogram, till exempel Voice of America , BBC World Service , Radio France Internationale , Deutsche Welle , Radio Nederland och Vatikanradion , men hade ändå en självständig ställning i förhållande till staten. (wikipedia.org)
 • Till skillnad från andra nätradiostationer satsar Radio Live på att ha fasta studior, vilket gör att ungdomarna som sänder inte behöver ha någon utrustning hemma och gör program tillsammans. (wikipedia.org)
 • Ruda radio var från början enbart konstruerad för telegrafi, men andra trafikslag har tillkommit efterhand. (wikipedia.org)
 • Mjukvarudefinierad radio är mycket mer flexibelt system då radion kan omprogrammeras till att använda andra modulationsmetoder. (wikipedia.org)
 • För artiklar om andra radiostationer med namnet Radio Nova, se Radio Nova . (wikipedia.org)
 • Under och efter andra världskriget ökade telegramtrafiken, och sändarna på Karlsborg radio blev ett andningshål mot övriga världen. (wikipedia.org)
 • samt
 • Bland annat har föreningen sänt radio direkt från festivalområdet samt presenterat artister på stora scenen. (wikipedia.org)
 • En storsamling i centrumhusets sessionssal ägde rum, där närradioföreningen Radio Götene bildades samt beslut togs att starta närradiosändningar den 1 december 1982. (wikipedia.org)
 • fram
 • Ross blev efter detta Storbritanniens bäst betalda programledare och personlighet i tv och radio med ett kontrakt som sträcker sig fram till 2010, värt £18 miljoner (£6 miljoner/år). (wikipedia.org)
 • tidigare
 • Den internationella verksamheten Radio Sweden har tidigare kallats bland annat Kortvågen, Utlandsprogrammet (UTP) och Radio Sweden International (RSI). (wikipedia.org)
 • Denna typ av radiosändningar skulle senare bli kända som närradio och gav icke-professionella människor möjlighet att sända radio, vilket tidigare endast varit förunnat staten. (wikipedia.org)
 • startade
 • Den 1 december klockan 08.00 startade Radio Götene som första närradiostationen i länet sina radiosändningar på 90,2 MHz från en studio i källaren på en privat villa belägen på Linnégatan i Götene. (wikipedia.org)
 • Radio Nova var då tyst i knappt två dygn men startade därefter åter med egen och inlånad utrustning. (wikipedia.org)
 • Ruda
 • Ruda radio även var reservstation för marinens kustradio, så installerades även 4 st kortvågssändare med tillhörande antenner. (wikipedia.org)
 • Som ett led i att koncentrera Marinens kustradioresurser till färre ställen, så bildades Marinens radio (MaRa) som gemensam resurs den 15 april 2002 där bl.a Ruda radio ingår. (wikipedia.org)
 • Testerna påverkade också valet av stationsplats för marinens kommande ubåtssändare Ruda radio. (wikipedia.org)
 • Även sedan Ruda radio byggts önskade Marinen ha stationerna som reservkapacitet i händelse av sändarhaveri, och så sent som 1981 tecknades sista avtalet mot Karlsborg. (wikipedia.org)
 • kallas
 • Radio mellan två stationer som båda är både sändare och mottagare kallas trafikradio, radiotelefoni eller kommunikationsradio. (wikipedia.org)
 • En del låtar som inte innehåller svordomar men ändå kallas "radio edit" kan innebära att deras längd har förkortats eller att ändringar gjorts i texten för juridiska ändamål. (wikipedia.org)
 • enligt
 • Den koncessionsavgift som Radio Nova enligt den nya lagen skulle betala till staten för rätten att sända, blev efter auktion på frekvensen 92,9 MHz 400 000 kr, en summa som årligen indexuppräknades. (wikipedia.org)
 • engelska
 • Mjukvarudefinierad radio (engelska: Software-defined radio, förkortat SDR) är en teknik inom radiokommunikation där komponenter som typiskt är implementerade i hårdvara (t.ex. (wikipedia.org)
 • live
 • 2007 - 2011 Radio Live genomförde sommarprojekt tillsammans med ungradio och Jönköpings kommun 2007 etablerades en studio på Sockerbruket i Lidköpings som just nu har sändningsuppehåll. (wikipedia.org)
 • 2013 Musikhjälpen Gislaved sändes i Radio Live 2014 Radio Live Gislaved flyttade till ny studio i Kulturplatån Glashuset Gislaved. (wikipedia.org)
 • 2014 Ett sommarprojekt genomfördes i Gislaved 2014 Musikhjälpen Gislaved sändes i Radio Live Under åren 2007-2011 genomförde Radio Live sommarprojekt i Jönköping där ca 30 feriepraktikanter under ett antal veckor får lära sig att producera och sända radio. (wikipedia.org)
 • Under dessa veckor Radio Live sänts ut i Jönköpings närradio. (wikipedia.org)
 • Musikhjälpen Gislaved sänds i Radio Live och TV finnveden. (wikipedia.org)
 • Under många år har Radio Live deltagit på Jönköpingsfesten. (wikipedia.org)
 • https://archive.is/20150226190656/http://www.jnytt.se/nause-klara-for-jonkopingsfesten-i-samarbete-med-radio-live. (wikipedia.org)
 • frekvenser
 • Radio är trådlös överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än det synliga ljusets. (wikipedia.org)
 • egen
 • Radio Active drivs av stationschef Annette Claren Jönsson och har ca 11st anställda och med egen produktionsenhet av reklamjinglar för radio, tv och film. (wikipedia.org)
 • Radio Kinnekulle skaffar egen sändarutrustning tack vare ett bidrag från kommunen för att säkerställa möjligheten till kommunal information. (wikipedia.org)
 • verksamheten
 • Den del av verksamheten som är riktad till en publik utomlands, Radio Sweden, har en historia som går tillbaka till 1938. (wikipedia.org)
 • radioprogram
 • [ 2 ] Det påstods då av en person anställd av BBC att Ross tjänade £530 000 (motsvarande £10 000 per show) varje år för att leda sitt radioprogram på BBC Radio 2 . (wikipedia.org)
 • endast
 • Vid mätning öster om Bjuröklubb i Bottenviken noterades läsbarhet 5 vid 19 meters antenndjup och endast 10 kW uteffekt från Karlsborg radio på 420 distansminuters avstånd, på grund av låg salthalt. (wikipedia.org)
 • flyttade
 • Då den 1916 driftsatta Härnösand radio hade bättre täckning för fartyg i Bottenviken, fartygstelegrammen uppgick bara till något hundratal per år, och rundradion flyttade till Luleå 1938, minskade Boden radios betydelse. (wikipedia.org)
 • frekvens
 • Kinnekulle: 102,6 MHz Kinnekulle: 90,2 MHz Götene: 90,2 MHz Frekvens: 102,6 MHz Polarisation: Vertikal Effekt: 150 W (erp) riktat mellan 30°-220°(in över land), 15 W (erp) mellan 220°-30° (ut över Vänern) Sändarplacering: Toppen av Kinnekulle Stereo: Ja Radio Data System (RDS): Ja RDS-identifikation: RK-KULLE Den 21 maj 1981 hölls den första närradioinformationen i Götene. (wikipedia.org)
 • 1938
 • Då Flygvapnet från 1938 ansvarade för ett Röda kors-plan som var förlagt till Bodens garnison, följde även telegrafister från Boden radio med på sjuktransporterna i övre Norrland, och hade kommunikation med Boden via kortvåg. (wikipedia.org)
 • sker
 • Utsändning av radio sker vanligtvis från en sändare som sprider signalerna jämnt åt alla håll och där mottagning kan ske inom det område som täcks av radiovågorna. (wikipedia.org)
 • 2002
 • Programmets grundare Isa Edholm mottog 1992 Stora journalistpriset för sina insatser, framför allt för arbetet med Radio Ellen, och utsågs 2002 även till hedersdoktor vid Umeå universitet. (wikipedia.org)