Loading...


RabiesvaccinerRabiesRabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. Rävar: Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.Bett och stickPost-Exposure ProphylaxisVaccinerInjektioner, intradermala: Injicering av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska i huden via ihålig nål.Vacciner, avdödadeVaccinationVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Mephitidae: Den familj av allätande däggdjur som utgör Nya världens skunkar, med svart och vit varningsmönstrad päls. Vid fara avger djuren en skvätt illaluktande sekret.Injektioner, intramuskulära: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska genom en ihålig nål direkt in i muskelvävnaden.Vacciner, syntetiskaKliniska prövningar, fas IV, principer: Uppföljande studier av diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, apparater eller tekniker som godkänts för användning på marknaden. Studierna har till syfte att ge ytterligare information om en produkts säkerhet och effektivitet.Vaccines, Live, UnattenuatedVirusvaccinerImmuniseringsschema: Tidsschema för optimala tidpunkter/intervall för primär och/eller sekundär immunisering.DNA-vacciner: Antigenkodande bitar av rekombinant DNA,som ges som vaccin för förebyggande eller behandling av infektionssjukdom. Värdcellerna tar upp DNA:t, uttrycker antigenet och presenterar det för immunsystemet på ett sätt som liknar förloppet vid en naturlig infektion. Därmed framkallas ett humoralt och cellulärt immunsvar mot det producerade antigenet. Det rekombinanta DNA:t (DNA-vektorn) kallas naket DNA eftersom inga komplexa föreningar eller bärare behövs; plasmiden injiceras med saltlösning eller annan buffer.Lyssavirus: Ett släkte inom familjen Rhabdoviridae som omfattar rabiesvirus och andra, rabiesliknande virus.Vacciner, kombineradeImmunisering, sekundär: Immunisering/vaccination som ges efter en primär immunisering med samma eller närbesläktat antigen.Bakteriella vacciner: Suspensionspreparat framställda av försvagade eller avdödade bakterier för förebyggande eller behandling av bakteriella infektionssjukdomar.NeutralisationstesterMalariavacciner: Vacciner framställda av antigen från någon av de fyra arter av Plasmodium som orsakar malaria hos människor, eller från P. berghei, som ger upphov till malaria hos gnagare.Röda korsetVeterinärmedicinDjur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.AIDS-vacciner: Vacciner bestående av inaktiverat HIV eller några av dess komponentantigener, utvecklade för förebyggande av AIDS. Vacciner innehållande antigener är framställda med genetisk rekombination.PropiolaktonMatricaria: Ett växtsläkte (kamomiller) av familjen Asteraceae. Växterna liknar örter av baldersbråsläktet (Tripleurospermum), renfana (Tanacetum) och kullasläktet (Anthemis). Släktet har sju arter, varav två förekommer i Sverige, kamomill och gatkamomill.PeptidvaccinerKonjugatvacciner: Halvsyntetiska vacciner bestående av polysackaridantigener från mikroorganismer fästa vid bärarproteinmolekyler. Bärarproteinet känns igen av makrofager och T-celler och förstärker därmed immunsvaret. Konjugatvacciner framkallar antikroppsbildning hos individer som inte reagerar på enbart polysackariden, höjer antikroppsnivåerna, och ger booster-svar vid förnyad vaccination.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.TvättbjörnarAntibodies, NeutralizingHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Vero-cellerVirusodlingAntikroppsbildningPapillomvirusvaccinerVirusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Ankor: Fåglar av släktena Aix och Anas inom familjen Anatidae. Syn. änder.Meningokockvacciner: Vacciner eller kandidatvacciner för förebyggande av infektioner med Neisseria meningitidis.Fladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.Hepatit B-vacciner: Vacciner eller vaccinkandidater innehållande inaktiverat hepatit B-virus eller dess antigen och avsedda att förebygga hepatit B. Vissa vacciner framställs med rekombinantteknik.Cercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.Mässlingsvaccin: Ett levande, försvagat virusvaccin, odlat i kycklingembryon, för massimmunisering av barn och för vaccinering av ungdomar och vuxna utan antikroppsskydd mot mässling. Barn vaccineras oftast med ett trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.ThailandKikhostevaccin: En uppslamning av avdödade Bordetella pertussis-bakterier som används för immunisering mot kikhosta (helcellsvaccin). Ofta används suspensionen i blandning med difteri- och stelkrampstoxoid, s k DTP-vaccin. Det finns även ett acellulärt kikhostevaccin, framställt av renade antigena beståndsdelar av kikhostebakterien, vilket ger färre biverkningar än helcellsvaccinet; också det används i kombination med difteri- och stelkrampstoxoid.Haemophilusvacciner: Vacciner eller vaccinkandidater med antigena polysackarider från Haemophilus influenzae, framställda för att förebygga infektionssjukdom. Vaccinet kan innehålla isolerade polysackarider eller polysackarider bundna till bärarmolekyler. Det kan även ingå i kombinationsvaccin tillsammans med difteri-, stelkramp- och påssjukevaccinkomponenter.Tuberkulosvaccin: Medel för aktiv immunisering, baserat på en försvagad stam av Mycobacterium tuberculosis var. bovis, och som framkallar immunitet mot mykobakterieinfektioner. Genom sin förmåga att framkalla ospecifik immunitet har vaccinet också användning vid immunterapi av tumörsjukdomar. Kallas även BCG-vaccin.Poliovaccin, avdödatRotavirusvaccinerVacciner, försvagadeKoleravacciner: Vacciner eller kandidatvacciner för förebyggande av infektion med Vibrio cholerae. Det ursprungliga koleravaccinet bestod av avdödade bakterier, men nu finns andra vaccintyper.Tyfoid-paratyfoidvaccinerSmittkoppsvaccin

*  Norge - Evira
Även rekombinanta rabiesvacciner godkänns.. Rabiesvaccineringen måste ges och vid behov förnyas i överensstämmelse med ...
  https://www.evira.fi/sv/djur/inforsel-och-utforsel/eu-medlemslander-norge-och-schweitz/hundar-katter-och-illrar/utforsel-till-andra-eu-lander/norge/

Negrikroppar: Negrikroppar är en typ av inklusionskropp som kan hittas i cytoplasman hos hjärnans purkinjeceller (speciella nervceller) vid rabies. Negrikroppar är 2 till 10 mikrometer i diameter.Skugga-Baldur: Skugga-Baldur är en kortroman från 2003 av den isländske författaren Sjón. Handlingen utspelar sig i Reykjavik 1883, när en gåtfull flicka med Downs syndrom anländer med båt.Vaccination: Vaccination eller vaccinering är en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin (innehållande antigen), det vill säga ett preparat som aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, virus eller parasiter.LBV 1806-20Blodplasma: Blodplasma, eller enbart plasma är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera. Blodplasma består till 90 % av vatten, och dess funktion är att transportera flera viktiga ämnen som cellerna behöver samt de restprodukter som avges från cellerna med undantag av koldioxid och syre.VeterinärKamomill: Kamomill, Matricaria recutita (synonym Matricaria chamomilla) finns både vild och odlad.MiniatyrbullterrierMrs. Todds genvägKennelklubbTadorninae: Tadorninae är en underfamilj inom andfamiljen Anatidae.Hästskonäsor: Hästskonäsor (Rhinolophidae) är en däggdjursfamilj i ordningen fladdermöss och det enda släktet, Rhinolophus, i denna familj. Vissa forskare, bland annat Kai Curry-Lindahl, vill dock räkna in 10 släkten, med totalt omkring 130 arter, i denna familj.Yingluck ShinawatraKikhostaDukoral: Dukoral är ett drickbart vaccin mot magsjuka som orsakas av kolera.Edward Jenner: Edward Jenner, född 17 maj 1749 i Berkeley, Gloucestershire, död 26 januari 1823 på samma plats, var en brittisk läkare och pionjär inom vaccinering.