RabiesRabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. RabiesvaccinerRävar: Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.Bett och stickTvättbjörnarMephitidae: Den familj av allätande däggdjur som utgör Nya världens skunkar, med svart och vit varningsmönstrad päls. Vid fara avger djuren en skvätt illaluktande sekret.Post-Exposure ProphylaxisFladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Lyssavirus: Ett släkte inom familjen Rhabdoviridae som omfattar rabiesvirus och andra, rabiesliknande virus.Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Schakaler: Medelstora, landlevande rovdjur av släktet Canis (hundar) och familjen Canidae. Tre arter kan särskiljas, varav två endast finns i Afrika och en i Afrika, Europa och Asien.Köttätare: Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).Virusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.ZoonoserNukleokapsidproteinerVaccinationNeutralisationstesterVeterinärmedicinDisease EradicationSjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.

*  Vilka processer ligger bakom furiös och paralytisk form av rabies? - Epsilon Archive for Student Projects
Rabies kan delas in i två former, en paralytisk och en furiös form. Immunförsvaret spelar med största sannolikhet en roll vid ... Vilka processer ligger bakom furiös och paralytisk form av rabies?. Subtitle:. med fokus på immunförsvarets roll hos hund, mus ... Vilka processer ligger bakom furiös och paralytisk form av rabies? : med fokus på immunförsvarets roll hos hund, mus och ...
  https://stud.epsilon.slu.se/4059/
*  Rabies - SVA
Klassisk rabies förekommer i vissa länder i Östeuropa, men övriga delar av Europa är fritt. EU har som mål att bekämpa rabies ... Information om rabies hos människa finns hos Folkhälsomyndigheten. Smittämne. Rabies orsakas av lyssavirus. Förutom det ... Klassisk rabies förekommer inte i Sverige idag men det finns en risk att det förs in med smittade vilda eller tama djur från ... Rabies kan förebyggas genom att undvika kontakt med okända varmblodiga djur samt genom förebyggande vaccinering. För att skydda ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/hast/nervsjukdomar-hast/rabies1
*  Zoonoser - hur farliga är de? En samtalskväll. - Biotopia
Mjältbrand, rabies och flera andra sjukdomar kan spridas mellan människor och djur - de kallas zoonoser. Men hur stora är ...
  http://www.biotopia.nu/kalender/aktiviteter/zoonoser-hur-farliga-ar-de-en-samtalskvall/
*  Vaccinera hund - Animalen
Rabies. Rabies är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Rabies finns i stort sett ... För att förhindra smitta till Sverige krävs vaccination mot rabies på djur som tas in till Sverige efter vistelse utomlands. ... Vaccinering sker vart tredje år med Intervet Nobivac Rabies, alternativt varje år med Mèrial Rabisin vet. Observera att vissa ...
  http://animalen.se/vaccination-djur/vaccinera-hund/
*  Ryker, 6, kämpar för sitt liv - smittad av rabies | Nyheter | Expressen
Nu kämpar sexårige Ryker Roque för sitt liv - efter att han smittats av rabies. ... Rabies kan undvikas om man vaccinerar sig innan man visar någon symptom. Men har man börjat utveckla en sådan har sjukdomen ... Man kan stänga av hjärnan under en operation, och man kan också göra det när någon fått rabies, förklarar Willoughby. ... Nu kämpar sexårige Ryker Roque för sitt liv - efter att han smittats av rabies. ...
  https://www.expressen.se/nyheter/ryker-6-kampar-mot-dodliga-smittan/
*  alla dessa texter: december 2009
"Folk jag ska bita när jag får rabies", apropå sjukdom i allmänhet.) Det har liksom bara varit ett konstaterande och ganska ...
  http://alladessatexter.blogspot.com/2009/12/
*  Rabies - Netdoktor
I Danmark har rabies rapporterats hos fladdermöss. Rabies orsakas av ett virus, som bland annat angriper nervsystemet och ... Rabies är en zoonos (sprides via djur) med spridning över stora delar av världen, vissa länder är dock rabiesfria, som Sverige ... Rabies, eller vattuskräck, är en sjukdom som gör hundar, boskap, fladdermöss och andra djur sjuka och galna, men alla ... Hur smittar rabies?. Rabies är en klassisk zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar direkt från djur till djur och från ...
  https://www.netdoktor.se/neurologi/sjukdomar/rabies/
*  Aktuellt - Evira
Ändringen är baserad på jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av rabies, vilken träder i kraft 22.9.2014. ... Jord- och skogsbruksministeriets förordning (724/2014) om bekämpning av rabies Vacciner och vaccinationsrekommendationer för ...
  https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/vaccininformation/vaccin-per-djurart/vaccination-av-hundar/aktuellt/
*  Hunden med på flygresan | Biralevi.se
Om din hund ska flyga utomlands måste den vaccineras mot rabies och detta ska göras en viss tid innan avresan. Hunden måste ...
  http://biralevi.se/hunden-med-pa-flygresan/
*  Flygspridningen av beten med rabiesvaccin intill den sydöstra gränsen inleds - Evira
Förekomsten av rabies följs fortlöpande upp med hjälp av undersökningar av prover från vilda djur. Om man i naturen stöter på ... Samtliga prover var negativa i fråga om rabies.. Mer information om hur små rovdjur sänds in: www.evira.fi , Djur , Djurhälsa ... Mer information om rabies: www.evira.fi , Djur , Djurhälsa och sjukdomar , Djursjukdomar , Gemensamma sjukdomar för flera arter ... Med hjälp av djurprover följer man upp hur täckande vaccinskyddet är och också en eventuell förekomst av rabies. Proverna sänds ...
  https://www.evira.fi/sv/gemensamma/aktuellt/flygspridningen-av-beten-med-rabiesvaccin-intill-den-sydostra-gransen-inleds/
*  Vaccinera katt - Animalen
Rabies. Rabies är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Rabies finns i stort sett ... Vaccination sker från 3 månaders ålder och därefter skall katten vaccineras vart tredje år om Nobivac Rabies använts men varje ... För att förhindra smitta till Sverige krävs vaccination mot rabies på djur som reser utomlands. ...
  http://animalen.se/vaccination-djur/vaccinera-katt/
*  Rabies - Wikipedia
Rabies överförs till människor från andra djur. Rabies kan överföras när ett infekterat djur river eller biter ett annat djur ... I större delen av Europa och Australien finns endast rabies hos fladdermöss. I många mindre önationer finns inte rabies ... Rabies finns i över 150 länder och på alla kontinenter utom Antarktis. Över 3 miljarder människor lever i regioner av världen ... Över 99 % av rabiesfall i länder där hundar och katter vanligen bär på rabies är orsakade av bett från dessa. I Nord- och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Rabies
*  mzahra - livefastdieyoung - Göteborg - mzahra@live.se
Nu har jag säkert rabies dock.. Orkar inte skriva mer, är faktiskt bakis. Snart åker jag till Göteborg. Jag ska bli Madonnas ...
  http://mzahra.blogg.se/2009/august/utkast-igar-var.html
*  Vaccination mot rabies - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Rabies överförs med saliven från ett sjukt däggdjur, oftast hundar, och smittar om du får ett bett eller blir slickad på ett ... Vaccination mot rabies rekommenderas sällan eftersom sjukdomen är sällsynt. Men om du får ett bett eller blir slickad på ett ... Eftersom rabies är så ovanligt brukar vaccination bara rekommenderas till resenärer som av olika skäl ska ha nära kontakt med ... Efter den tredje dosen har du ett grundskydd mot rabies. Men om du har blivit slickad eller biten och det finns minsta risk att ...
  https://www.1177.se/Sormland/Tema/Vaccinationer/Vaccinationer/Vaccination-mot-rabies/?expandshare=1
*  Vargen en potentiell rabiesbomb! | Jaktjournalen
... är stränga och från länder med rabies kan ett smuggelförsök bli mycket dyrbart. Både med höga kostnader, avlivning av hunden ... Importreglerna för hundar är stränga och från länder med rabies kan ett smuggelförsök bli mycket dyrbart. Både med höga ... Vaccination mot rabies ska utföras enligt vaccintillverkarens rekommendationer.. Tidigast tre månader efter rabiesvaccinationen ... För att minska riskerna med att få in oönskade sjukdomar, till exempel rabies, har Jordbruksverket startat flera övervaknings- ...
  http://www.jaktjournalen.se/vargen-en-potentiell-rabiesbomb/
*  Sverige inte fritt från rabies - P4 Kristianstad | Sveriges Radio
Det har hittats fladdermöss med antikroppar mot rabiesvirus i Skåne och Småland. Därmed kan Sverige inte längre betecknad som ett rabiesfritt land.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6587376
*  Rabies har hittats i Sverige | forskning.se
Sverige har varit fritt från rabies sedan slutet av 1800-talet, men nu är det fruktade viruset tillbaka. Forskare vid ... Alla fladdermöss med rabies-specifika antikroppar tillhörde arten vattenfladdermöss och hade infångats antingen i Skåne eller i ... Sverige har varit fritt från rabies sedan slutet av 1800-talet, men nu är det fruktade viruset tillbaka. Forskare vid ... 1985 avled en fladdermusforskare i rabies, sannolikt smittad av EBLV-2, via ett bett av en fladdermus i Finland, och 2003 avled ...
  https://www.forskning.se/2016/12/13/rabies-har-hittats-i-sverige/
*  Rabies - Folkhälsomyndigheten
Rabies Rabies klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i ... Rabies 2016. Rabies är en virussjukdom tillhörande familjen Lyssavirus som överförs från infekterade djur till människa. ... Inga humanfall av rabies har rapporterats i Sverige under 2016.. Mikrobiologi. År 2016 utfördes tre analyser på misstanke om ... Rabies i dess klassiska form orsakas av Lyssavirus genotyp 1 som påträffas hos fladdermöss och marklevande djur (exempelvis ...
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/rabies/
*  Utspridningsområdet för vaccinbeten mot rabies breddas - Evira
Evira har inlett utredningar för att få extra partier av vaccinerna som används vid vaccinering av små rovdjur mot rabies till ... Målet är att hålla rabies borta från landet. Information om nya rabiesfall i ryska Karelen har inte inkommit efter fallet sista ... Utöver vaccineringen av rovdjur som myndigheterna utför är det vid förebyggande av att rabies sprider sig och vid skydd av ... Bekämpningen av rabies bekostas delvis med finansiering från Europeiska unionen. Finland försöker få tilläggsfinansiering från ...
  https://www.evira.fi/sv/gemensamma/aktuellt/utspridningsomradet-for-vaccinbeten-mot-rabies-breddas/
*  Rabies vaccin - Kattforum
Rabies vaccin. Här pratar vi om allt som har med katter att göra. Ordet är fritt!. ... Om jag ska till Finland med min katt, så måste hon rabies vaccineras. Men finns det nån karens på när hon får resa efter ...
  http://kattforum.se/viewtopic.php?f=1&t=227887


 • sjukdomen
 • Rabies är med rätta en fruktad sjukdom, för när symptomen visar sig efter en tid, så kan sjukdomen inte botas och slutar alltid med döden. (netdoktor.se)
 • Om man får rabies, och inte hinner bli vaccinerad i tid, utvecklas sjukdomen i två faser: - Prodromal fas (upptakten): Under den här perioden kan det förekomma feber, uppkastningar och aptitlöshet, huvudvärk och domning och smärtor vid det ursprungliga bettet. (netdoktor.se)
 • Vaccination mot rabies rekommenderas sällan eftersom sjukdomen är sällsynt. (1177.se)
 • Det viktigaste sättet att förebygga rabies är att vaccinera husdjur och små rovdjur mot sjukdomen. (evira.fi)
 • ryska
 • Rabies har efter årtionden åter påträffats i ryska Karelen alldeles i närheten av det finländska territoriet. (evira.fi)
 • I Finlands närområde, ryska Karelen har för första gången på årtionden konstaterats rabies. (evira.fi)
 • Kontakta
 • Kontakta hälsocentralen i hemkommunen, företagshälsovården eller en privat läkarstation innan du reser till ett område där rabies förekommer. (evira.fi)
 • Finland
 • Om jag ska till Finland med min katt, så måste hon rabies vaccineras. (kattforum.se)
 • För att kunna följa upp sjukdomsläget bland små rovdjur hoppas Livsmedelssäkerhetsverket Evira att prover av små rovdjur i östra Finland sänds in i rikliga mängder för undersökning med tanke på rabies. (evira.fi)
 • Nu vore det särskilt viktigt att få in prover från Norra Karelen och andra områden i östra Finland för undersökning i Evira med tanke på rabies. (evira.fi)
 • virus
 • Peter L. Stricks föredrag har titeln Using Rabies Virus to Investigate the Mind-Body Problem - vad handlar det om? (uu.se)
 • antikroppar
 • Alla fladdermöss med rabies-specifika antikroppar tillhörde arten vattenfladdermöss och hade infångats antingen i Skåne eller i Småland. (forskning.se)
 • vaccinera
 • All erfarenhet visar att du kan vaccinera dig mot rabies när du är gravid och när du ammar. (1177.se)
 • vanligen
 • Efter att symptomen uppstått leder rabies nästan alltid till döden.Tiden mellan exponering och symptomdebut är vanligen mellan en och tre månader. (wikipedia.org)
 • Karelen
 • Livsmedelssäkerhetsverket Evira planerar i samarbete med jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa utsträcka området där vaccinbeten mot rabies sprids ut till frilevande rovdjur i Norra Karelen och bredda den nuvarande vaccinationszonen. (evira.fi)
 • bland
 • Högriskgrupper inkluderar bland annat de som arbetar med fladdermöss eller de som tillbringar längre tid i ett område av världen där rabies är vanligt förekommande. (wikipedia.org)
 • fall
 • Hos människor som har utsatts för rabies kan rabiesvaccin och i vissa fall rabiesimmunoglobuliner vara effektivt skydd om individen genomgår behandling innan symptomdebut. (wikipedia.org)
 • stor
 • Risken för rabies är stor, om hunden eller katten införs till landet i strid mot bestämmelserna från ett sådant land, där rabies förekommer. (evira.fi)
 • Evira
 • Evira har inlett utredningar för att få extra partier av vaccinerna som används vid vaccinering av små rovdjur mot rabies till landet ännu denna höst. (evira.fi)
 • Evira undersöker också självdöda fladdermöss och sådana fladdermöss som beter sig konstrigt med tanke på rabies. (evira.fi)
 • form
 • Vilka processer ligger bakom furiös och paralytisk form av rabies? (slu.se)
 • Rabies kan delas in i två former, en paralytisk och en furiös form. (slu.se)