RabiesRabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. RabiesvaccinerRävar: Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.Bett och stickTvättbjörnarMephitidae: Den familj av allätande däggdjur som utgör Nya världens skunkar, med svart och vit varningsmönstrad päls. Vid fara avger djuren en skvätt illaluktande sekret.Post-Exposure ProphylaxisFladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Lyssavirus: Ett släkte inom familjen Rhabdoviridae som omfattar rabiesvirus och andra, rabiesliknande virus.Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Schakaler: Medelstora, landlevande rovdjur av släktet Canis (hundar) och familjen Canidae. Tre arter kan särskiljas, varav två endast finns i Afrika och en i Afrika, Europa och Asien.Köttätare: Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).Virusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.ZoonoserNukleokapsidproteinerVaccinationNeutralisationstesterVeterinärmedicinDisease EradicationSjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.

*  Rabies - SVA

Klassisk rabies förekommer i vissa länder i Östeuropa, men övriga delar av Europa är fritt. EU har som mål att bekämpa rabies ... Information om rabies hos människa finns hos Folkhälsomyndigheten. Smittämne. Rabies orsakas av lyssavirus. Förutom det ... Klassisk rabies förekommer inte i Sverige idag men det finns en risk att det förs in med smittade vilda eller tama djur från ... Rabies kan förebyggas genom att undvika kontakt med okända varmblodiga djur samt genom förebyggande vaccinering. För att skydda ...

*  Vaccinera hund - Animalen

Rabies. Rabies är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Rabies finns i stort sett ... För att förhindra smitta till Sverige krävs vaccination mot rabies på djur som tas in till Sverige efter vistelse utomlands. ... Vaccinering sker vart tredje år med Intervet Nobivac Rabies, alternativt varje år med Mèrial Rabisin vet. Observera att vissa ...

*  Rabies - Netdoktor

I Danmark har rabies rapporterats hos fladdermöss. Rabies orsakas av ett virus, som bland annat angriper nervsystemet och ... Rabies är en zoonos (sprides via djur) med spridning över stora delar av världen, vissa länder är dock rabiesfria, som Sverige ... Rabies, eller vattuskräck, är en sjukdom som gör hundar, boskap, fladdermöss och andra djur sjuka och galna, men alla ... Hur smittar rabies?. Rabies är en klassisk zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar direkt från djur till djur och från ...

*  Sverige inte fritt från rabies - P4 Kristianstad | Sveriges Radio

Det har hittats fladdermöss med antikroppar mot rabiesvirus i Skåne och Småland. Därmed kan Sverige inte längre betecknad som ett rabiesfritt land.

*  Rabies - Folkhälsomyndigheten

Rabies Rabies klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i ... Rabies 2016. Rabies är en virussjukdom tillhörande familjen Lyssavirus som överförs från infekterade djur till människa. ... Inga humanfall av rabies har rapporterats i Sverige under 2016.. Mikrobiologi. År 2016 utfördes tre analyser på misstanke om ... Rabies i dess klassiska form orsakas av Lyssavirus genotyp 1 som påträffas hos fladdermöss och marklevande djur (exempelvis ...

*  Louis Pasteur - Wikipedia

Behandling och skydd mot rabies[redigera , redigera wikitext]. Pasteur upptäckte metoden för försvagning av smittsamma ... Efter detta tillämpade han sitt koncept på rabies. Den 6 juli 1885 testade han sin behandling för första gången. Den unge ... Han utvecklade också ett vaccin mot rabies, vilket ledde till grundandet av Pasteurinstitutet i Paris 1888. ...

*  Norge - Evira

2. Vaccination mot rabies. Från 29.12.2014 ett ungt djur som är under 12 veckor gammalt får inte vaccineras utan djuret ska ... Om djuret av en eller annan orsak har som ungt blivit vaccinerad mot rabies före 12 veckors ålder skall djuret vaccineras på ... Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som ...

*  EUR-Lex - 01992L0065-20040703 - EN - EUR-Lex

Vad gäller rabies skall - enligt förfarandet i artikel 26 sedan den utredning lagts fram som saken kräver - artikel 9 och 10 ... a) De får inte komma från eller ha varit i kontakt med djur från någon anläggning där rabies har förekommit eller misstänkts ... "för program för bekämpning av rabies: de kriterier som anges i bilaga 3." ... fladdermöss och andra djur som kan smittas av rabies och som omfattas av detta direktiv, om det inte kan styrkas att djuren är ...

*  Att tänka på om man köper hund utomlands | Göteborgs-Posten

En grundvaccination mot rabies krävs. * Prov skall tas för att kontrollera att djuret har tillräckligt med antikroppar mot ... Revaccination mot rabies krävs sedan med ett visst intervall. Veterinärintyg om godkänt antal antikroppar skall finnas i det ... Den avgörande skillnaden mellan olika länder är vilka kontrollsystem som finns för rabies. INOM EU * Sällskapsdjurspass * Id- ... är sådana som bedöms ha fungerande kontrollsystem avseende rabies. I icke listade länder är rabiessituationen omöjlig att ...

*  Xerus - Wikipedia

Dessutom kan de överföra sjukdomar som rabies. I vissa regioner hålls de som sällskapsdjur. Den här artikeln är helt eller ...

*  Resa utomlands | Svenska Kennelklubben

Hunden ska ha en giltig vaccination mot rabies. *Hunden ska ha EU-pass för sällskapsdjur ...

*  Reseinformation Georgien | SwedenAbroad

Fall av tuberkulos, malaria och rabies har förekommit.. Det finns risk för mag- och tarminfektioner, i synnerhet under ...

*  en fis i rymden: oktober 2008

nu måste jag snart bestämma mej för om jag ska vaccinera mej mot rabies och japanska encefaliten.. jag är helt misshandlad i ...

*  Djursjukdomar A-Ö - SVA

Rabies, Andra djurslag & Hund & Häst & Katt & Vilda djur & Epizooti & Zoonos. *Rabiesövervakning fladdermus, Vilda djur ...

*  Vaccination inför rundresa i Thailand med barn - Netdoktor

Låt inte flickan klappa djur , dom kan ha rabies.. Läs mer om:. Japansk encefalit - en allvarlig sjukdom som sprids via mygg » ...

*  Edgar Allan Poes död - Wikipedia

Teorier om vad som orsakade Poes död är bland annat självmord, mord, kolera, rabies, syfilis och att Poe var ett offer för " ... Mer nyligen har trovärdiga belägg framförts för att Poes död berodde på rabies. Alla medicinska handlingar, däribland Poes ...

*  Turkiet

Polio, Stelkramp, Difteri, Hepatit A (epidemisk gulsot). Hepatit B, Kolera, Tyfoid, Rabies , Japansk encefalit och Tuberkulos. ...

*  Politik och poesi: 2010-03-21 - 2010-03-28

Jag tror jag får rabies. Människa, det är ju VÅR PARK vi talar om!. Inte har vi bett om ynnesten att få komma nära prinsessan. ...

*  Julkalenderfacit - Lotten

Jättekul ju.) Jo, i Rabies, hette Max' rollfigur Bo Stensson Svenningson. Tihi. ... Rabies (1958), Jungfrukällan (1960), Såsom i en spegel (1961), Nattvardsgästerna (1963), Vargtimmen (1968), Skammen (1968), En ...

*  Sivu - Regionförvaltningsverket

Rabies och rävens dvärgbandmask är sjukdomar som också är farliga för människan. Även om valpen ter sig frisk vid köpet, kan ... I Finland förekommer ännu inte rabies och inte heller rävens dvärgbandmask. Vi bör ta vårt ansvar för att detta ska vara fallet ... Haikka är speciellt orolig över att valpar importeras från Rumänien, eftersom förekomsten av rabies är högst där av EU-länderna ... rabies bryta ut först efteråt. Rävens dvärgbandmask å andra sidan orsakar inga symtom alls hos hundar, medan den hos människan ...

*  Kostnad | HUNDHJÄLPEN

Vaccination mot rabies, HCC (infektiös hepatit), leptospiros, parvo, valpsjuka och kennelhosta. - Blodtest mot leishmania, ...

*  Kattförbundet SVERAK » Regler & lagar » Print

Bestämmelserna om införsel av sällskapsdjur är till för att förhindra att djur för med sig rabies till Sverige. Reglerna ...

*  Prislista Hund

Rabies. 460 kr. Herpesvirus. 920 kr. Leptospiros. 700 kr. Observera vi ger 20 % rabatt på vaccination respektive id-märkning ...


djur

 • Klassisk rabies förekommer inte i Sverige idag men det finns en risk att det förs in med smittade vilda eller tama djur från andra länder. (sva.se)
 • EU har som mål att bekämpa rabies hos djur senast 2020. (sva.se)
 • Rabies kan förebyggas genom att undvika kontakt med okända varmblodiga djur samt genom förebyggande vaccinering. (sva.se)
 • Rabies är anmälningspliktig både enligt epizootilagen (djur) och smittskyddslagen (människor). (sva.se)
 • Rabies, eller vattuskräck, är en sjukdom som gör hundar, boskap, fladdermöss och andra djur sjuka och galna, men alla varmblodiga djur kan drabbas, även människor. (netdoktor.se)
 • Rabies är en zoonos (sprides via djur) med spridning över stora delar av världen, vissa länder är dock rabiesfria, som Sverige och Norge. (netdoktor.se)
 • Rabies är en klassisk zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar direkt från djur till djur och från djur till människor. (netdoktor.se)
 • Även om man blir biten av ett djur med rabies är det inte säkert att man blir smittad. (netdoktor.se)
 • Rabies är en virussjukdom tillhörande familjen Lyssavirus som överförs från infekterade djur till människa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som innehåller minst en antigenenhet per dos. (evira.fi)
 • Rabies är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. (animalen.se)
 • För att förhindra smitta till Sverige krävs vaccination mot rabiesdjur som tas in till Sverige efter vistelse utomlands. (animalen.se)
 • Låt inte flickan klappa djur , dom kan ha rabies. (netdoktor.se)

finns

 • Information om rabies hos människa finns hos Folkhälsomyndigheten . (sva.se)
 • Lyckligtvis kan rabies förebyggas med vaccin, och om man har blivit biten finns det alltid goda möjligheter till behandling innan symptomen utvecklas. (netdoktor.se)
 • Var finns rabies? (netdoktor.se)
 • Rabies finns spritt över alla fastlandsområden i Asien, Amerika och Afrika. (netdoktor.se)
 • Även på Grönland och i många europeiska länder finns rabies i djurpopulationerna utbredningen når upp till Sönderjylland i Danmark, medan Sverige, Norge, Island och Storbritannien är fria från rabies. (netdoktor.se)
 • Den avgörande skillnaden mellan olika länder är vilka kontrollsystem som finns för rabies. (gp.se)
 • Rabies finns i stort sett över hela världen men Sverige har varit rabiesfritt sedan 1886. (animalen.se)

orsakas

 • Rabies orsakas av lyssavirus. (sva.se)
 • Rabies orsakas av ett virus, som bland annat angriper nervsystemet och senare utsöndras i saliven. (netdoktor.se)

Sverige

vaccin

 • Han utvecklade också ett vaccin mot rabies , vilket ledde till grundandet av Pasteurinstitutet i Paris 1888 . (wikipedia.org)

rapporterats

 • I Danmark har rabies rapporterats hos fladdermöss. (netdoktor.se)

skall

 • Om djuret av en eller annan orsak har som ungt blivit vaccinerad mot rabies före 12 veckors ålder skall djuret vaccineras på nytt före resan. (evira.fi)
 • Prov skall tas för att kontrollera att djuret har tillräckligt med antikroppar mot rabies. (gp.se)

enligt

 • Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör mellan 30 000 och 70 000 människor årligen i rabies världen över. (sva.se)
 • Rabies klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. (folkhalsomyndigheten.se)

Sjukdomar

tuberkulos

vaccinerad

 • Om man får rabies, och inte hinner bli vaccinerad i tid, utvecklas sjukdomen i två faser: - Prodromal fas (upptakten): Under den här perioden kan det förekomma feber, uppkastningar och aptitlöshet, huvudvärk och domning och smärtor vid det ursprungliga bettet. (netdoktor.se)

andra

 • WHO har tillsammans med andra organisationer en noll-vision om hund-medierad rabies hos människa till år 2013. (sva.se)

sjukdomen

 • Rabies är med rätta en fruktad sjukdom, för när symptomen visar sig efter en tid, så kan sjukdomen inte botas och slutar alltid med döden. (netdoktor.se)

Klassisk

 • Klassisk rabies förekommer i vissa länder i Östeuropa, men övriga delar av Europa är fritt. (sva.se)

bland annat

 • Teorier om vad som orsakade Poes död är bland annat självmord, mord, kolera, rabies, syfilis och att Poe var ett offer för "cooping", en hänsynslös form av valfusk. (wikipedia.org)

smittats

 • Människor som misstänks ha smittats av rabies bör snabbt uppsöka läkare. (sva.se)

vaccineras

 • I länder där rabies förekommer vaccineras husdjur och man försöker även kontrollera rävbeståndet. (netdoktor.se)