*  Pyrogallol - Wikipedia

Pyrogallol eller bensen-1,2,3-triol är ett vitt kristallint pulver och ett kraftigt reduktionsmedel. Pyrogallol framställdes ... Pyrogallol oxideras av syret i luften och ändrar då färg till grå (rena kristaller), lila (i en alkalisk vattenlösning) eller ... Även om pyrogallol var populär vid fotografisk framkallning under 1800- och början 1900-talet, kom dess bruk till del stor att ... Pyrogallol användas också i framkallningsvätskan vid svartvit fotografi, men dess användning är till stor del historisk, med ...

*  Gallussyra - Wikipedia

Bensoesyra Pyrogallol Salicylsyra. ...

*  Floroglucinol - Wikipedia

Pyrogallol Resorcinol Fenol. ...

*  Betsning - Wikipedia

Under 1930-talet förekom betsning med garvsyra och pyrogallussyra (tannin och pyrogallol) med efterföljande ytbehandling med ...