*  Medicinsk informationssökning (S-nitroso-N-acetylpenicillamin • Definitionerna)

EC 1.14.13.39.EnzymhämmarePurinonerKinoxalinerKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av ...

*  Medicinsk informationssökning (Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 4 • Definitionerna)

PurinonerIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller ...

*  Medicinsk informationssökning (Metylenblått • Definitionerna)

PurinonerNitroprussidMotgifter: Medel som motverkar eller neutraliserar gifter.Arginin: En essentiell aminosyra som är ...

*  Medicinsk informationssökning (Kärlutvidgning • Definitionerna)

Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.PurinonerSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska ...