Pupillsammandragning: Mios är en pupillsammandragning som kan bero på medfödd avsaknad av pupillöppningsmuskel, defekt sympatisk nervförsörjning eller irritation av bindhinnan eller hornhinnan.PupillPupillsammandragande medel: Medel som får ögonpupillen att dra sig samman. Eftersom pupillens storlek regleras av såväl sympatiska som parasympatiska system, kan medel som påverkar någotdera orsaka mios (pupillsammandragning). Läkemedel som härmar eller förstärker den parasympatiska signalen till pupillens ringmuskel, och läkemedel som blockerar den sympatiska signalen till pupillens öppningsmuskel verkar dra samman pupillerna. I vissa källor används termen miotika endast om parasympatomimetika, men här avses alla medel som ger upphov till mios.Horners syndrome: Ett syndrom kännetecknat av defekter i det sympatiska nervsystemet i ena ansiktshalvan, inkl. ögat. Kliniska drag omfattar mios (förminskad pupill), lindrig blefaroptos (sänkt ögonlock) och halvsidig anhidros (ingen svettproduktion). Orsaker till tillståndet kan vara skada på hjärnstammen, nackryggmärgen, första bröstkorgnervens rötter, lungspetsen, halspulsådern, sinus cavernosus eller orbitalspetsen.Pupillvidgande medelSarinPupillreflexRegnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetIrissjukdomar: Sjukdomar, funktionsstörningar eller andra störningar i regnbågshinnan.Moxisylyt: En alfa-adrenerg blockerare som används vid Raynauds sjukdom. Preparatet används också i ögat för att motverka den pupillutvidgning (mydriasis) som orsakas av fenylefrin och andra sympatomimetiska medel.PilokarpinKammarvatten: Den klara vätska som fyller ögonhålan. Dess brytningsindex är lägre än linsens, som den omger, och den ingår i hornhinnans och linsens metabolism.Intraocular PressureLäkemedelstillförsel, lokalFörgiftningarOphthalmic SolutionsStarroperation: Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.

*  Användarmanual för Publish 3.5 Sida 1(1) Användarmanual för Mios Publish PDF

Användarmanual för Publish 3.5 Sida 1(1) Användarmanual för Mios Publish 3.5 Användarmanual för Publish 3.5 Sida 2(2) INNEHÅLL 1 Allmän information Hur komma igång? Uppdatering av befintliga

*  Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens - PDF

OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

*  march 2017

Igår kväll kom Pontus hem då han inte mådde särskilt bra. För min och Frejas skull sov han ute på soffan i natt, men känner sig bättre idag. Hoppas det går åt rätt håll! :) Idag vaknade jag vid halv 9 och sen tog vi en morgonsväng med Edvin. Jag har läst lite i boken jag håller på med just nu, fortsättningen på Lotus blues: Mios blues. Bra och spännande såhär långt! Jag hinner läsa lite då och då när Freja ammar eller sover och inte bara bråkar vid bröstet. Vid 12 gav vi oss ut på en långpromenad som blev på ungefär en timme och 5 km. Fantastiskt härligt väder! Sedan var vi alla trötta, både jag, barn och hund, så efter lunch tog vi oss en liten nap. Freja är den som sover mest :)) Innan hon vaknade förut hann jag göra både dagens och gårdagens övningar, eftersom jag inte riktigt fick tillfälle igår. Så nu är jag ikapp, fysjutton så skönt! ...

*  Trendenser

Ibland vet jag inte om det är en "bessing or a curse" att ha ett sådant elefantminne som mig när det kommer till inredning och design. Jag vet inte heller vart i huvudet all konstig kunskap får plats. Det är då definitivt inte på samma ställe som minnet för var jag senast lade ifrån mig bilnycklarna eller mobiltelefonen. Tyvärr. Hur som helst Jag bläddrade igenom Mios nyheter på hemsidan och hann inte ens scrolla innan den här dök upp. Är inte deras nya skohorn väldigt likt Edblads så säg? Borde de inte ha lärt sig lite om deras design efter den här artikeln i Aftonbladet? Eller vad sägs de här, är de lika som bär ...

*  Nytt nummer av Frá haug ok heiðni - Arkeologisk museum

Frá haug ok heiðni er Arkeologisk museums populærvitenskapelige tidsskrift, med utgivelser fire ganger i året. Artikler omhandler nye funn, pågående feltundersøkelser, forskningsaktivitet og utviklingsarbeid ved museet.

*  sally bazar: Magi på hög nivå

hei hei! Takk for hyggelig kommentar hos meg:) Koselig blogg du har:) Hilsen Drops som lager sopper om dagen, brune, rosa, grønne og selvfølgelig røde som du så ...

*  Hochdruck-Heißwassererzeuger Vitomax 300-HW M94A

Der Vitomax 200-HW (M94A) ist ein Heißwassererzeuger für Vorlauftemperaturen bis 150 °C. Betriebsdruck: 6 bis 16 bar. Wärmeleistung: 8 bis 20 MW.

*  Niederdruck-Heißwassererzeuger Vitomax 200-LW M62A

Vitomax 200-LW (M62A) - Heißwassererzeuger für Vorlauftemperaturen bis 120 °C. Betriebsdruck: 6, 10 und 16 bar. Wärmeleistung: 2,3 bis 6,0 MW.

*  Pupill - Wikipedia

Pupill är ljusöppningen i ögats regnbågshinna (iris). Den äldre termen ögonsten är numera ovanlig.. Pupillen ser ut att vara svart eftersom det mesta av ljuset som träffar pupillen absorberas av vävnader inuti ögat. Hos människan och många djur (men få fiskar) kontrolleras storleken av pupillen av reflexmässiga sammandragningar och utvidgningar av regnbågshinnan för att anpassa mängden av ljus som tränger in i ögat. Detta kallas pupillär reflex. I dagsljus har människans pupill en diameter på cirka 1,5 millimeter, i svagt ljus ökas diametern till cirka 8 millimeter. Men den kan även påverkas av drogpåverkan eller av olika känslor (vid till exempel förälskelse/kärlek så kan pupillerna hållas vidgade av glädjen/endorfinerna i blodflödet).. ...

*  Ny i svenska skolan: Förbättrad utbildning för nyanlända elever

Nyanlända elever är ingen homogen grupp. Det finns elever som har en lång skolgång i uppväxtlandet bakom sig och goda kunskaper i ämnena medan andra har bristande utbildningsbakgrund eller helt saknar tidigare skolgång. Trots detta visar utredningar att planering och genomförande av undervisning för nyanlända elever inte alltid utgår från dessa olikheter. Det är inte ovanligt med generella lösningar som inte tar hänsyn till elevers individuella förutsättningar och behov. Här föreslås därför att krav på en väl underbyggd bedömning av nyanlända elevers kunskaper ska införas. En sådan bedömning ska ge underlag för hur undervisningen bör planeras och genomföras. Vid planeringen av undervisning för nyanlända elever måste skolan beakta vilka kunskaper varje enskild elev tidigare har utvecklat, vad eleven fortsatt behöver utveckla för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samt hur undervisningen ska ge eleven möjlighet att utvecklas så långt som möjligt ...

*  Ny i svenska skolan: Förbättrad utbildning för nyanlända elever

Nyanlända elever är ingen homogen grupp. Det finns elever som har en lång skolgång i uppväxtlandet bakom sig och goda kunskaper i ämnena medan andra har bristande utbildningsbakgrund eller helt saknar tidigare skolgång. Trots detta visar utredningar att planering och genomförande av undervisning för nyanlända elever inte alltid utgår från dessa olikheter. Det är inte ovanligt med generella lösningar som inte tar hänsyn till elevers individuella förutsättningar och behov. Här föreslås därför att krav på en väl underbyggd bedömning av nyanlända elevers kunskaper ska införas. En sådan bedömning ska ge underlag för hur undervisningen bör planeras och genomföras. Vid planeringen av undervisning för nyanlända elever måste skolan beakta vilka kunskaper varje enskild elev tidigare har utvecklat, vad eleven fortsatt behöver utveckla för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samt hur undervisningen ska ge eleven möjlighet att utvecklas så långt som möjligt ...

*  Ny i svenska skolan: Förbättrad utbildning för nyanlända elever

Nyanlända elever är ingen homogen grupp. Det finns elever som har en lång skolgång i uppväxtlandet bakom sig och goda kunskaper i ämnena medan andra har bristande utbildningsbakgrund eller helt saknar tidigare skolgång. Trots detta visar utredningar att planering och genomförande av undervisning för nyanlända elever inte alltid utgår från dessa olikheter. Det är inte ovanligt med generella lösningar som inte tar hänsyn till elevers individuella förutsättningar och behov. Här föreslås därför att krav på en väl underbyggd bedömning av nyanlända elevers kunskaper ska införas. En sådan bedömning ska ge underlag för hur undervisningen bör planeras och genomföras. Vid planeringen av undervisning för nyanlända elever måste skolan beakta vilka kunskaper varje enskild elev tidigare har utvecklat, vad eleven fortsatt behöver utveckla för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samt hur undervisningen ska ge eleven möjlighet att utvecklas så långt som möjligt ...

*  Förslag till helhetslösning för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning - Logopedforum

I dag den 30 juni överlämnades betänkandet "Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar" (SOU 2016:46) till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen föreslår en helhetslösning av hur stödet till elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning får organiseras och hur insatserna till dessa grupper ska samordnas mellan staten, kommunerna och landstingen.. Ur pressmeddelande på regeringen.se:. - Förslaget syftar till att garantera rätten till utbildning och öka måluppfyllelsen för elever med dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning, liksom deras möjlighet att välja skola, säger den särskilda utredaren och nationella samordnaren Jan Sydhoff.. Utredningen konstaterar att dessa elever har en svår skolsituation och når målen i lägre utsträckning än genomsnittet. Utredningen konstaterar också att det finns stora skillnader mellan olika skolor i landet, dels i ...

*  Svensk utlandsskola-att ta sig an elever i behov av särskilt stöd "så långt det är möjligt", Swedish school organization in...

Sammanfattning Wahlén, Boel (2016), Svensk utlandsskola med statsbidrag - att ta sig an elever i behov av särskilt stöd "så långt det är möjligt". Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Då kunskapen om vilka förutsättningar och hinder de statsbidragsberättigade svenska utlandsskolorna står inför i arbetet med elever i behov av särskilt stöd idag är liten och begränsad, samt att de i nuläget finns få studier med fokus på detta, vill vi med vår studie bidra med en ökad kunskap inom detta område. Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att analysera de förutsättningar och utmaningar som de svenska utlandsskolorna står inför i relation till elever i behov av särskilt stöd, med fokus på tvetydigheten i regelverket gällande utlandsskolornas ansvar för dessa elever. Frågeställningar: 1. Vilken bild har svenska skolmyndigheter och svenska utlandsskolors ...

*  Ökande andel elever på Norrköpings yrkesförberedande program når examen efter tre år - Norrkoping

Gällande de yrkesförberedande programmen har andelen elever som når examen inom tre år ökat svagt men stadigt under flera års tid. Det är vi jätteglada över, säger Claes Göransson, gymnasiechef. Samtidigt ser vi självklart på helheten i jämförelsen att vi inte på något vis kan slå oss till ro; vårt mål är ju att alla elever inom Norrköpings gymnasieskolor ska få möjligheten att kunna nå sin examen inom tre år.. De insatser som gjorts, och som bidragit till de förbättrade resultaten inom de yrkesförberedande programmen är bland annat utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet samt satsningen på strukturpengar kopplat till låga meritvärden. En annan positiv effekt av det arbetet är att det nu är en något större andel av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieskola.. Vad gäller de högskoleförberedande programmen ser man flera möjliga skäl till att andelen elever som tar examen inom tre år har ...

*  Elever vill ha godis till skollunch. GP juni -08 | Eva-Lotta Hultén

Elever vill ha godis till skollunch!" Se där en rubrik med vidhängande okritisk artikel som vi aldrig lär få se. Av flera skäl, får man gissa, men framför allt skulle ingen vettig journalist komma på ett sådant upplägg utan att åtminstone stoppa in en kritisk forskare eller tandläkare i artikeln också. När det gäller betyg är det emellertid annorlunda. Då går det alldeles utmärkt att prata med några elever och sedan basunera ut att betyg är något som elever vill ha, utan att vidare kommentera det.. Men hallå, det är ju ändå skillnad på godis och betyg kanske en eller annan tänker nu, och det är det ju men en sak har de gemensamt - de är onyttiga. Det finns nämligen en hel massa forskning som visar att betyg motverkar flera av sina syften. Till exempel skadar betyg elevernas inre motivation och gör att de får svårare att lära sig saker, eftersom deras ambitioner går från att utvecklas och lära sig till att få bra betyg (vilket faktiskt inte är samma sak). ...

*  cash2you uc

Student utlåningarna utan kredit historia undersökningar erbjuds i två typer av skyddad och oskyddad elev utlåningarna. Du kan välja någon av dem enligt din ekonomiska status. Om du har användbara egenskaper att upprätthålla som säkerhet mot den lånade kvantiteten, vore genomförda elev utlåning säkert mycket bättre val för dig. Du kan utnyttja det till nedsatt intresse för längre tid i stället för osäker elev finansiering. Välj bästa långivaren som cash2you samt få finansieringarna godkänd lätt när det finns ett ekonomiskt problem.. Men är de eleverna dessutom välkomna att ha tillgång till eleven lån som inte kan placera någonting som säkerhet. Osäker elev finansiering är här att hjälpa dem att få monetär hjälp. För närvarande kan alla komplett utbildning och lärande med ingen störning med elev finansiering utan kreditbetyg undersökningar. Den elev lån utan kreditkontroller historia tillåter studenter att tillfredsställa deras olika ...

*  För elever - Umeå universitet

Umeå universitets lärare och forskare vill gärna göra sin kunskap tillgänglig för lärare och elever i skolan. Här har vi samlat de arrangemang som riktar sig till elever.

*  Åbyskolan - Klippans kommun

Upprättas för varje elev utifrån den utbildning som eleven valt, samt de möjliga val av inriktning, i förekommande fall valbara kurser som ingår i programmet och individuella val.. Skolan arbetar för att tidigt identifiera de elever som ligger i riskzonen för att på ett eller annat sätt inte klara sina studier. Elevhälsoteamen träffar varje mentor i fyraveckorscykler till exempel för att följa upp studieresultat och beslut om eventuella åtgärder fattas.. Uppföljning av studieresultat kan även ske genom dialog mellan elev - mentor, elev - studie- och yrkesvägledare eller elev - rektor. ...

*  Ny rapport: Bra ljudmiljö är avgörande för elever med blindhet - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ljudmiljön påverkar i stor utsträckning förutsättningarna för lärande och delaktighet för elever med blindhet. I svåra ljudmiljöer påverkas deras...

*  Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre? - PDF

Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre? Visuell perception Tips på vad man kan göra i klassen. Mona-Lisa Möller Andra reviderade versionen Tack: Blinda barns stödförening r.f. De Blindas Vänner r.f.

*  Elevers rätt till kunskap extra anpassningar och särskilt stöd

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det behövs inget formellt beslut för att göra extra anpassningar för en elev.. Det är viktigt att de extra anpassningarna genomförs skyndsamt om det uppmärksammas att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska detta dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, i de årskurser där sådana finns.. Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera sina studier, till exempel med hjälp av ett särskilt schema över skoldagen eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt ...

*  Afasiförbundet i Sverige » Åtgärdsprogram för elever

9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.. Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.. Skolverket har gett ut allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram. Den finns i pdf-format på Skolverkets webbplats ...

*  Nyfikna elever får de vara nyfikna? | Anne-Marie Körling

Astrid Lindgren skriver redan i inledningen av "Än lever Emil i Lönneberga" att barn som betraktas som värsta har en framtid:. "Tänk, där ser man att de allra värsta små barn kan växa opp och bli riktigt bra med tiden, det tycker jag är skönt att tänka på. ". I meningen därefter vänder hon sig direkt till sin unga lyssnande medläsare eller den självständige unge läsaren med orden:. "Tycker inte du det med, jo, för du har väl också gjort en del hyss du också, kan jag tro? Jaså, inte det? Kunde jag ta så fel?. Jag undrar så hur vi behandlar barn idag. Får de göra sina hyss, får de misslyckas, får de göra bus och pröva gränser, får de vara barn. Och jag tänker att mycket av det Emil gör drivs på av nyfikenhet och problemlösning. Han löser dilemman för sig själv och för andra. Och ibland går det på tok. Jag tänker på eleverna i klassrummen:. Och jag tänker på små elever som i klassrum nyfiket råkar säga något högt och för ivrigt fort, som inte kan ...

*  "Bryt utanförskap med bättre mentorer" |...

Kunskapsresultaten i svensk skola måste lyftas, särskilt i utsatta områden. Idag finns en uppenbar skillnad i livschanser som beror på elevernas bakgrund och bostadsort. De elever vars familjeförhållanden är svåra eller som kommer från en tuffare social miljö är i ännu större behov av en skola med professionell elevhälsa och undervisning i toppklass för att nå kunskapsmålen. Därför vill vi flytta dagens mentorsansvar från lärarna, för att elever ska få ett bra stöd och lärare ska få vara lärare.. Ett skäl till att alla elever inte når kunskapsmålen är att lärarna inte får möjlighet att fokusera på undervisningen och arbetet i klassrummet. Detta drabbar särskilt de elever vars föräldrar saknar högskoleutbildning eller av andra skäl har svårt att hjälpa sina barn med studierna. Lärare ägnar i dag orimligt mycket tid åt andra uppgifter än lärarnas kärnuppgift, det pedagogiska arbetet i klassrummet. En sådan sak, som ligger utanför undervisningen, ...