Protonkogenproteiner c-relDNA, konkatenatProtonkogenproteinerProtoonkogenproteiner A-rafProtonkogenerProtonkogenproteiner c-retrel-gener: En familj retrovirusassocierade DNA-sekvenser (v-rel) som ursprungligen isolerades från en fågelretikuloendoteliosvirusstam. Protoonkogenen rel (c-rel) kodar för en subcellulär (kärn- eller cytoplasmatisk) transkriptionsfaktor som spelar en roll vid lymfocytdifferentiering. Translokering eller överrepresentation av c-rel, eller konkurrerande v-rel, ger upphov till tumörbildning. Hos människa är relgenen belägen på plats 2p12-13 på den korta armen på kromosom 2.Protonkogenproteiner c-fesProtonkogenproteiner c-mybProtonkogenproteiner c-mycProtonkogenproteiner c-mafOnkogenproteiner v-relProtonkogenproteiner c-yesProtonkogenproteiner c-bcl-6Protonkogenproteiner c-pim-1Protonkogenproteiner c-fosProtonkogenproteiner c-vavProtonkogenproteiner c-cblProtonkogenproteiner c-bcrProtonkogenproteiner c-mosProtonkogenproteiner c-ets-2Protonkogenproteiner c-crkProtonkogenproteiner c-ets-1Protonkogenproteiner c-metProtonkogenproteiner c-hckProtonkogenproteiner c-kitProtonkogenproteiner c-etsProtonkogenproteiner p21(ras)Multipla hormonella tumörer typ 2aBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Protonkogenproteiner c-junNF-kappa BProtonkogenproteiner c-fli-1Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Karcinom, medullärt: Ett karcinom bestående huvudsakligen av epitel med lite eller inget stroma. Medullära bröstkarcinom utgör 5-7 % av alla bröstkarcinom; medullära sköldkörtelkarcinom utgör 3-10 % av alla elakartade skö ldkörteltumörer.Protonkogenproteiner pp60(c-src)Protonkogenproteiner c-ablmyc-gener: En familj retrovirusassocierade DNA-sekvenser (myc) som ursprungligen isolerades från fågelmyelocytomatosvirus. Protoonkogenen c-myc kodar för ett kärnprotein som deltar i omsättningen av nukleinsyra och i förmedlingen av cellers reaktion på tillväxtfaktorer. Trunkering (avkortning) av den första exonen, vilken tycks reglera uttryckandet av c-myc, är avgörande för dess cancerogenicitet. Hos människa är c-mycgenen belägen på plats 8q24 på den långa armen på kromosom 8.Retroviridaeproteiner, onkogenaNF-kappa B p50 underenhetRetikuloendoteliosvirusProtonkogenproteiner c-rafProtonkogenproteiner c-bcl-2Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.RNA, budbärarDNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Transkription, genetiskProtonkogenproteiner c-fynPromotorregioner, genetikReceptorprotein-tyrosinkinaserCelltransformation, neoplastisk: Cellförändringar som visar tecken på att kontrollmekanismer satts ur spel, ökad tillväxt, ändringar på cellytan, karyotypa abnormaliteter, morfologiska och biokemiska avvikelser och andra egenskaper s om medför förmåga att invadera, metastasera och döda.Multipla hormonella tumörer typ 2bOnkogenerTranskriptionsfaktorerCellinjefos-gener: Retrovirusassocierade DNA-sekvenser (fos) som ursprungligen isolerades från Finkel-Biskis-Jinkins (FBJ-MSV) och Finkel-Biskis-Reilly (FBR-MSV)-mussarkomvirus. Protoonkogenproteinet c-fos kodar för ett kärnprotein som är delaktigt i transkriptionskontrollen vid tillväxt. Tillförsel av c-fos i FBJ-MSV eller FBR-MSV framkallar benvävnadssarkom i mössen. C-fosgenen hos människa är belägen vid 14q21-31 på den långa armen på kromosom 14.Transkriptionsfaktor ReIAProtein-tyrosinkinaserras-gener: En familj retrovirusassocierade DNA-sekvenser (ras) som ursprungligen isolerades från Harveys (H-ras, Ha-ras, rasH) och Kirstens (K-ras, Ki-ras, rasK) mussarkomvirus. Rasgenerna är välbevarade bland djurarterna, och sekvenser motsvarande såväl H-ras som K-ras har påvisats i genom från människa, fåglar, möss och ryggradslösa djur. Den närbesläktade N-rasgenen har påvisats i humana neuroblastom- och sarkomcellinjer. Samtliga gener i familjen har likartad exon-intronstruktur, och var och en kodar för ett p21-protein.I-kappa B-proteiner

*  Föreläsning på EKMB- dag
Monika Scott Näslund samt Petra Adebäck skall på uppdrag av Enheten för Katastrofmedicinsk Beredskap föreläsa om de två projekt som uppdragits till Regionalt Kunskapscentrum Kris-& Katastrofpsykologi under 2017. De två projekten går under namnen: "Implementering av Regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i länet" samt "Identifiering av vilka aktörer inom SLL som kan stödja landstingets krisstöd vid allvarlig händelse". Innehåll i projekten samt deras process under året kommer att presenteras under föreläsningen. Föreläsningen riktas till 140 personer som arbetar in Stockholm läns landsting.. ...
  http://katastrofpsykologi.se/utbildning-och-ovning/utbildningskalender/forelasning-pa-ekmb--dag/
*  Luxorparts Relämodul för Arduino 8x - Moduler | Kjell.com
Reläkort för Arduino. Drivs och styrs från Arduino med 5 V. Skruvplint med anslutning av både NO och NC. Lysdiod indikerar varje reläs status. Max. belastning relä: 250 V AC 10 A, 30 V DC 10 A.
  https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/arduino/moduler/luxorparts-relamodul-for-arduino-8x-p87880
*  Föreläsning av Fredrik Wandus | IK Akele
Vilka faktorer styr en människas uthållighet? Den frågan svarar Fredrik Wandus på under en föreläsning för Akeles medlemmar. Under föreläsningen pratar Fredrik om vår syreupptagningsförmåga, mjölksyragränsen eller laktattröskeln som det egentligen heter samt löpekonomi.
  http://akele.se/nyheter/f%C3%B6rel%C3%A4sning-av-fredrik-wandus
*  Frukostföreläsning om ekologisk hudvård
... , Röhnisch, föreläsning Röhnisch, ekologisk hudvård, farliga skönhetsprodukter, Weleda, ekologisk hudvård Weleda
  http://attlevasunt.se/frukostforelasning-om-ekologisk-hudvard
*  Kan reläskydd typ Micrologic 2.0 och 5.0 (utan display) användas till Masterpact NT/NW eller Compact NS630b när modbusnätverk...
Kan reläskydd typ Micrologic 2.0 och 5.0 (utan display) användas till Masterpact NT/NW eller Compact NS630b när modbusnätverk finns ?
  https://www.schneider-electric.se/sv/faqs/FA230069/
*  Permalänk till Föreläsning IOGT-NTO
Den 30 april anordnar vänsterpartiet Älmhult en föreläsning tillsammans med IOGT-NTO. Detta sker i samband med invigning av skateparken. Vi återkommer ...
  https://almhult.vansterpartiet.se/2011/03/22/forelasning-iogt-nto/
*  Lyssna till Jan Myrdals föreläsning 'Den intellektuelle och makten'
Ljudfilen med Myrdals föreläsning den 13 november 2014 på Université de Caen Basse-Normandie finns nu tillgänglig på nätet för lyssning och nedla...
  https://janmyrdalsallskapet.se/av-jan-myrdal/item/580-lyssna-till-jan-myrdals-forelasning-den-intellektuelle-och-makten.html
*  Föreläsn/Lectures
När det gäller släktforskning så erbjuder vi skräddarsydda "mini-kurser" för dig som vill komma igång men inte riktigt vet hur. Du får först en översiktlig föreläsning kring släktforskning i allmänhet och vilka hjälpmedel som finns att tillgå idag, därefter hjälper vi dig att komma igång med den egna släktforskningen ...
  http://lhhl.se/page1/page1.html
*  Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling - PDF
metoder Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332 Array [modifierare] String metodnamn (String parameter) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String 1 De får man
  http://docplayer.se/15063176-Forelasning-2-objektorienterad-programmering-dd1332-typomvandling.html
*  PROFESSORERNAS INSTALLATIONSFÖRELÄSNINGAR - PDF
PROFESSORERNAS INSTALLATIONSFÖRELÄSNINGAR november 2012 PROGRAM Måndagen den 12 november 13:15 Inledning av Teologiska fakultetens dekanus, professor Mikael Stenmark 13:20 Ninna Edgardh: Hon står
  http://docplayer.se/2796282-Professorernas-installationsforelasningar.html
*  Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner - PDF
Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner
  http://docplayer.se/345066-Introduktion-till-programmering-d0009e-forelasning-5-fruktbara-funktioner.html
*  Sammanfattning av föreläsningarna - PDF
Sammanfattning av föreläsningarna Jag har primärt tagit fram det här dokumentet för mig själv för att kolla vad som sagts på samtliga redovisningar utan att behöva gå tillbaka varje gång. Jag rekommenderar
  http://docplayer.se/859992-Sammanfattning-av-forelasningarna.html
*  Föreläsning-arkiv - EkoBlekinge.se
Inga matchande föreställningar listade under Föreläsning. Visa hela kalendern för att se en fullständig lista med evenemang ...
  http://ekoblekinge.se/evenemang/kategori/forelasning
*  Elisabet Skoglund - Pedagog
reläsningarna anpassas till de åldrar ni arbetar med. Jag har under mina 45 år som pedagog arbetat med alla åldrar. Det går bra att plocka ihop en egen föreläsning med delar från de olika föreläsningarna. Jag föreläser för obegränsat antal deltagare hos er. "Jag har i hela mitt liv försökt lära mig måla som ett barn" Pablo Picasso. ...
  http://elisabet-skoglund.se/forelasningar-for-pedagoger
*  april 2016 - NOC
Tusen tack för en väldigt intressant och givande föreläsning som även berörde. Hade kunnat lyssna flera timmar till!". "Bra föreläsning rakt igenom, bra genomgång av genetikern och föräldrarna från NOC kompletterade varandra bra och berörde!". "Tack för en strålande information om NOC och era barn. Jättebra föreläsning". "Tack! Ni gjorde en strålande presentation!". "Helt klart en föreläsning värd att gå på tycker jag! Bara att få höra och se att man inte är ensam, tyckte ni gjorde det bra". ...
  http://nocsverige.se/2016/04/
*  Fordringsägare ansöker om betalningsföreläggande
Fordringsägaren kan ansöka hos Kronofogden om ett betalningsföreläggande. Fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig att betala din skuld.
  http://redovisningshjalp.se/betalningsforelaggande/
*  Föreläsningsserie för dig som vill bli guide | Vadstena Guideförening
reläsningsserien är första delen av två för dig som är intresserad av att bli ny guide. I samarbete med Vadstena Guideförening, Medborgarskolan och Vadstena Folkhögskola.
  http://vadstenaguide.hemsida24.se/tidigare-arrangemang/program-och-guidningar/f%C3%B6rel%C3%A4sningsserie-f%C3%B6r-dig-som-vill-bli-guide-20133015
*  Trendexperten Lotta Ahlvar föreläser på näringslivsveckan Bizbuz - Region Västerbotten
​Design som kraft för en region i utveckling: Det är ämnet när träffsäkra trendexperten och modegurun Lotta Ahlvar, håller en inspirerande föreläsning på...
  http://www.mynewsdesk.com/se/region-vasterbotten/pressreleases/trendexperten-lotta-ahlvar-foerelaeser-paa-naeringslivsveckan-bizbuz-1742179
*  Tid för forntid - Arkeologen som äventyrare - Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Torsdagen den 7 maj föreläser Ingrid Berg, doktorand i arkeologi om:. Arkeologen som äventyrare. Föreläsningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, i föreläsningssalen på plan 4 ...
  https://www.archaeology.su.se/om-oss/evenemang/tid-f%C3%B6r-forntid-arkeologen-som-%C3%A4ventyrare-1.224984
*  Frukostföreläsning med Christer Gustafsson - Stenungsbaden
Christer Gustafsson, projektledare för 'Kreativa Kraftfält': ett arbete som visar vägen in i framtiden. Christer presentera kulturens nya roll bl.a. med frågan: Hur kan kultur bidra till att skapa nya jobb? Fri entré. Boka biljett. Läs mer ||
  https://www.stenungsbaden.se/kalender-input/forelasning-christer-gustafsson
*  Internets kapacitet
När jag börjar förbereda mig för en föreläsning, eller rättare sagt för att göra min föreläsning, använder jag mig av den källa jag anser vara
  http://www.salamanderpm.se/2008/09/11/internets-kapacitet/
*  Vårens ordförandekonferens - Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund
Den 14 april genomförs vårens ordförandekonferens. Till denna i år så har vi gjort en förändring. Johanna Ojala föreläsning
  http://www.swehockey.se/Distrikt/jamtland-harjedalensishockeyforbund/Nyheter/Egnanyheter/varensordforandekonferens