PropanButaner: Kolväten med gemensam kemisk formel C4H10.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.Gordonia bacterium: Ett släkte grampositiva bakterier i familjen Gordoniaceae som isolerats ur jord och sputum från patienter med bröstsjukdomar. Bakterien används för bioomvandling av naturliga ämnen.RazoxanAlkaner: En allmän benämning på en grupp alifatiska kolväten (Cn-H2n+2). De betecknas med ändelsen -an.NorleucinPepstatinerUnitiolTertiär-butylalkoholFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Epoxiföreningar: En grupp polymerer framställda genom polymerisation av någon monomer med oxirangrupp(er).NitrofenolerKolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).Aceton: En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.Metylenklorid: Ett klorerat kolväte som använts för inhalationsnarkos och som har narkotisk verkan vid höga koncentrationer. Det använts främst som lösningsmedel i tillverkningsindustri och livsmedelsteknologi.PropiolaktonBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Benshydrylföreningar: Föreningar som innehåller metylradikalen med två bensenringar i substitution. Alla utbyten är tillåtna, men fusion med bensenringarna får inte förekomma.

*  Nyhetsarkiv
... öppet vid gasolfyllningen så att alla kan få en fylld flaska med propan inför helgen! Öppettider: Onsdag 5/7 kl 12-17 som ...
  http://www.nboljor.se/nyhetsarkiv/
*  Kylnorm om brandfarliga köldmedier tas fram
Eftersom propan har liknande termodynamiska egenskaper som R404A kan det vara ett bra alternativ vid utbyte och nybyggnation. ... Flera av de naturliga köldmedierna är dock brandfarliga, som exempelvis kolvätena: propan och isobutan. ...
  https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2016/maj/kylnorm-om-brandfarliga-koldmedier-tas-fram/
*  Propan 95, Gasol Utfärdat: Ersätter SDB: - PDF
Koncentration vol-% Klassificering R-fras H-fras Propan min 95 F+ Flam. Gas 1, Press. Gas H220, H280 Butan max 5 F+ Flam. Gas 1 ... Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer Gasol, LPG, kondenserad petroleumgas Ämnesnummer Indexnummer Relevanta ... Farlighetskriterier Kategori Tröskelvärde för anmälan och MAPP Tröskelvärde för säkerhetsrapport Gasol, Propan ton 200 ton 7.2 ... RID/RID-S, järnvägstransport av farligt gods: Officiell transportbenämning ADR: Propan RID: Kolvätegasblandning, kondenserad n. ...
  http://docplayer.se/167248-Propan-95-gasol-utfardat-2013-12-16-ersatter-sdb-2013-09-03.html
*  Propan - Wikipedia
Propan finns i naturgas och bildas vid krackning av petroleum. Propan ingår i de båda handelsvarorna gasol och motorgasoch ... "propan". NE.se. Läst 28 januari 2015. ^ Bra Böckers lexikon, 1979. ^ "E 944 - Propan (övriga tillsatser)". Aktavara.org. Läst ... Det finns endast en isomer av propan. Propan brinner med syre under bildande koldioxid och vatten. Är syretillförseln låg ... Propan används bland annat som drivgas i livsmedel och har E-nummer E 944. Den används även som energibärare i värmepumpar, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Propan
*  Propanguide. Fylt og kontrollert av AGA. Propan sikkert, raskt og rent - PDF
03 Hva er propan? 04 Fordeler ved grilling med propan 07 Flasketyper Propanbrukerens ABC 08 1. ... Fylt og kontrollert av AGA Propan sikkert, raskt og rent 02 Propanguide. Innholdsfortegnelse. ... VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan ... Sørg derfor alltid for god utluftning ved bruk av propan. Propan er ca. 1,5 gang tyngre enn luft. Propan er også miljøvennlig, ...
  http://docplayer.me/4226139-Propanguide-fylt-og-kontrollert-av-aga-propan-sikkert-raskt-og-rent.html
*  SÄKERHETSDATABLAD PROPAN-2-OL - PDF
SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer 461 Synonymer; handelsnamn IPA,IPS,SEC PROPYL ALCOHOL,ISOPROPYL ALCOHOL,CAFSOL
  http://docplayer.se/12479832-Sakerhetsdatablad-propan-2-ol.html
*  Stockholms universitet Stockholm
Kolvätena etan och propan produceras biologiskt i marina sediment Pressmeddelanden • Sep 25, 2006 11:10 CEST I en nyligen ... beskrivs hur kolväten i form av etan och propan kan bildas biologiskt i kalla djuphavssediment. ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/su/regions/stockholm
*  Kolväte - Wikipedia
Propan och butan (tre respektive fyra kolatomer) används som bränsle i brännare, såsom bunsenbrännare, och i cigarettändare. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolv%C3%A4te
*  Värmevärde - Wikipedia
Propan. 50.35. 46.35. Butan. 49.5. 45.75. Pentan. 45.35. Bensin. 47.3. 44.4. Paraffin. 46. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rbr%C3%A4nningsv%C3%A4rme
*  Rådgivning Gasolanläggning - Preem.se
Propan. Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. ... Propan. Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. ... Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. ... Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. ...
  http://preem.se/foretag/produkt-och-tjanster/Produktkatalog/tjanster/ovrigt/radgivning-gasolanlaggning/
*  Propantriol - Wikipedia
Propan-1,2,3-triol. Övriga namn. Propantriol, glycerol, glycerin. Kemisk formel. C3H5(OH)3. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Propantriol
*  GASOL (EXKL FLASKA) TILL PRIMAGAZ PA6 ALUMINIUM - Gasol - Grillar - Utemiljö
Gasoltyp: Propan. Volym (kg): 6. Se tomflaska för mer info. Namn. GASOL (EXKL FLASKA) TILL PRIMAGAZ PA6 ALUMINIUM. ...
  https://www.bauhaus.se/primagaz-pa6-gasol.html
*  Alkylatbensin - Wikipedia
Den framställs genom alkylering av lätta olefiner med lätta paraffiner; till exempel iso-buten med isobutan, butan och propan. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkylatbensin
*  Tablå - UR
UR gör radio- och tv-program för dig som vill förstå världen. På ur.se kan du söka lediga jobb, kontakta oss för samarbeten och få veta mer om vad UR gör och varför.
  http://www.ur.se/tabla?date=2017-09-10&filter=
*  GN95 luftvärmare - Produkter - Munters
Bränslealternativ: naturgas (metan) eller propan (LPG). *Elektrisk box med uttag för fjärrstyrning via en extern kontroller ( ...
  https://www.munters.com/sv/munters/products/heaters/gn95-air-heater/
*  NO-land: Kolväte - UR Play
Tre andra kolväten är: etan, propan och butan. ... Tre andra kolväten är: etan, propan och butan.. * Produktionsår ...
  http://urplay.se/program/202104-no-land-kolvate
*  ALOCS CW-S04 händig Transportabel utomhus Cooker Pot Set med handtag för Camping - grå (1450mL) Gratis Frakt-DealExtreme
portabel propan gas spis brännare, personliga matlagningssystem för utomhus vandring camping - orange ... bärbar propan gas spis brännare, personliga matlagningssystem för utomhus vandring camping - grön ... utomhus camping vattenkokare adapter propan refill adapter lp gasugn anslutning cylindertank kopplingsvärmare camping jaga blå ...
  http://www.dx.com/sv/p/alocs-cw-s04-handy-portable-outdoor-cooker-pot-set-w-handle-for-camping-grey-1450ml-335687
*  Trivialnamn - Wikipedia
Propan-1,2,3-triol, C3H5(OH)3. Gult blodlutsalt. Kaliumferrocyanid, ferrocyankalium, K4Fe(CN)6 · 3H2O. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Trivialnamn
*  Motorgas - Wikipedia
Gasen består till stor del av propan (C3H8) och butan (C4H10). I Nederländerna är fördelningen mellan propan och butan på ... En hög andel propan är bra i kallare trakter, medan det i varmare områden är en hög halt av butan som rekommenderas. I Grekland ... I både ottomotorer och dieselmotorer kan biopropan användas som är propan framställt ur biologiska råvaror. Vid framställandet ... vid en sammansättning av lika delar propan och butan (50/50). Ett annat kännetecken är motorgasens förlust av effekt på några ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Motorgas
*  Borealis och Förbundet Unga Forskare sta...
Borealis beauftragt Machbarkeitsstudie für Propan-Dehydrierungsanlage in Belgien. Read more. Media Release - 09/09/2016. ...
  https://www.borealisgroup.com/news/borealis-och-f%C3%B6rbundet-unga-forskare-startar-sommarforskarskola
*  Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion - PDF
Propan lönar sig! Dags att ersätta oljan! Propan lönar sig! Dags att ersätta oljan! www.flogas.se Ett lönsamt skifte Kort ... återbetalningstid Propan (gasol) är nu långt mer gynnsamt än eldningsolja. Många av våra kunder upplever därför att ...
  http://docplayer.se/3413681-Flytande-biobranslen-for-el-och-varmeproduktion.html


  • Gasol
  • Propan ingår i de båda handelsvarorna gasol och motorgasoch används som utgångsmaterial för framställning av eten och propen. (wikipedia.org)