PropanButaner: Kolväten med gemensam kemisk formel C4H10.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.Gordonia bacterium: Ett släkte grampositiva bakterier i familjen Gordoniaceae som isolerats ur jord och sputum från patienter med bröstsjukdomar. Bakterien används för bioomvandling av naturliga ämnen.RazoxanAlkaner: En allmän benämning på en grupp alifatiska kolväten (Cn-H2n+2). De betecknas med ändelsen -an.NorleucinPepstatinerUnitiolTertiär-butylalkoholFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Epoxiföreningar: En grupp polymerer framställda genom polymerisation av någon monomer med oxirangrupp(er).NitrofenolerKolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).Aceton: En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.Metylenklorid: Ett klorerat kolväte som använts för inhalationsnarkos och som har narkotisk verkan vid höga koncentrationer. Det använts främst som lösningsmedel i tillverkningsindustri och livsmedelsteknologi.PropiolaktonBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Benshydrylföreningar: Föreningar som innehåller metylradikalen med två bensenringar i substitution. Alla utbyten är tillåtna, men fusion med bensenringarna får inte förekomma.

*  Föreståndarutbildning - Preem.se

Propan 95. Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. ... Propan 95. Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. ... Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. ... Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. ...
preem.se/foretag/produkt-och-tjanster/Produktkatalog/tjanster/ovrigt/forestandarutbildning/

*  Eons bränsleaffär ger nya jobb till Karlshamn - P4 Blekinge | Sveriges Radio

Energiföretaget Eon fördubblar sin frakt av den kemiska föreningen propan via hamnen i Karlshamn. Det innebär fler jobb, säger ... Energiföretaget Eon fördubblar sin frakt av den kemiska föreningen propan via hamnen i Karlshamn. Det innebär fler jobb, säger ...
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6580936

*  Naturgas (fossilgas) | Gasföreningen

Etan, propan, butan och nafta är alla naturgaskondensat.. I Sverige står naturgas för mindre än 4% av energiförsörjningen, men ... Som biprodukt av denna bearbetning kan man få etan, propan, butan, pentan, svavelväte, tyngre kolväten, koldioxid, helium, ... Naturgas som säljs i Sverige innehåller normalt 90% metan, 6% etan och 2% propan. ...
gasforeningen.se/naturgas-fossilgas/

*  byta v tska fr n r417 till r410a? - V rmepump - V rmepumpsforum

Skall du experimentera med gammal R22/R407C/R417 anl ggning p egen hand s r R290 och R1270 (propan resp. propylen) i stort sett ...
varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38305.0

*  Industriella basgaser | Woikoski

Gasol (propan). *Användning: estgas, laboratoriegas, kalibreringsgas. Uppvärmning av båtar och husvagnar.. *Egenskaper: färglös ...
woikoski.fi/sv/node/941

*  Gasol i Europa | Husbilspraktikan

Propan eller butan. Gasol man köper kan vara både propangas och butangas. I Sverige är den propangas eftersom den fungerar ... I Sydeuropa är gasol ofta den lite billigare butangasen eller en blandning av propan och butan. En nackdel med butangas är att ... den sotar mera än propan, så ibland kan det hända att man måste rengöra gasolmunstycken till spis och kyl. ...
https://husbilspraktikan.se/gasol-i-europa/

*  Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 - PDF

... propan F+; R % EINEC: CA: butylacetat R % EINEC: CA: metoxi-1-metyletylacetat Xi; R ,5-5% EINEC: Ytterligare hänvisningar: De ...
docplayer.se/17747132-Sakerhetsdatablad-enligt-1907-2006-eg-artikel-31.html

*  Optimus Crux Lite + Piezo - Köp stormkök online | Active Outfit

Köp Optimus Crux Lite stormkök inkl piezotändare online hos Active Outfit. Vi garanterar bra pris, personlig service och snabb leverans. Beställ idag!
activeoutfit.se/sv/stormkok/2556-optimus-crux-lite-piezo-7612013189141.html

*  Atlanten i sikte - Praktiskt Båtägande

I Sverige används propan och i Europa butan. I Västindien används propan fast med andra munstycken och flaskor. Däremot kan ... långseglare ibland fylla på propan i svenska flaskor. För säkerhets skull har vi olika kopplingar med oss, säger Maria Ingerup ...
livetombord.se/praktisktbatagande/artiklar/artiklar/20091204/atlanten-i-sikte/?page=1

*  NX-5 Bruks och installations anvisning Rev /jt Svensk Innehållsförteckning: - PDF

Externt golvmonterad Propan/CO2 sensor (NX-pco5 modul) Propan sensor: CO2 sensor: Propan/butan CO2 (kolsyra) Hydrogen Etanol ... Propan alarm 1 Grön lampa blinkar: Propan alarm 2 Grön lampa blinkar r: Narkosgas larm Grön lampa blinkar: Rök larm Grön lampa ... KAMA Art.nr Extra propan sensorer för fordon med tex. Propan sensor med kabel NX-p T30-44 dubbelt golv (en sensor) Alarm för ... Alarmindikering när larmet går: Propan alarm 1 Grön Gas/smoke detectors lampan blinkar: Pulserande pipton invändigt Propan ...
docplayer.se/878514-Nx-5-bruks-och-installations-anvisning-rev2006-01-16-jt-svensk-innehallsforteckning.html


butan


  • Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. (preem.se)
  • Etan, propan, butan och nafta är alla naturgaskondensat. (gasforeningen.se)
  • I Sydeuropa är gasol ofta den lite billigare butangasen eller en blandning av propan och butan. (husbilspraktikan.se)
  • I Sverige används propan och i Europa butan. (livetombord.se)
  • 133 DE HAGEN, Tyskland Telefon för nödsituationer: Giftinformationscentralen , i nödfall FARLIGA EGENSKAPER Hälso- och brandrisker: Övriga risker: R-Fras: Extremt brandfarlig (propan/butan). (docplayer.se)

etan


  • Naturgas som säljs i Sverige innehåller normalt 90% metan, 6% etan och 2% propan. (gasforeningen.se)

R290


  • Skall du experimentera med gammal R22/R407C/R417 anl ggning p egen hand s r R290 och R1270 (propan resp. (varmepumpsforum.com)

ibland


  • En nackdel med butangas är att den sotar mera än propan, så ibland kan det hända att man måste rengöra gasolmunstycken till spis och kyl. (husbilspraktikan.se)
  • Däremot kan långseglare ibland fylla på propan i svenska flaskor. (livetombord.se)

Andra


  • I Västindien används propan fast med andra munstycken och flaskor. (livetombord.se)