*  Analytisk kemi - Wikipedia
Potentiometri[redigera , redigera wikitext]. Potentiometri är en kemisk analysmetod som använder sig av jonselektiva elektroder ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Analytisk_kemi
*  Näringsförhållanden i anlagda våtmarker - PDF
Kemisk analys Alkalinitet Methods of Seawater Analysis, Grasshoff et al, 3:e upplagan, 1999, Potentiometri 1:3 1,0 2,5 mmol/l ...
  http://docplayer.se/3373021-Naringsforhallanden-i-anlagda-vatmarker.html
*  Gotland nytt område i övervakningen - PDF
Kemisk analys Alkalinitet Methods of Seawater Analysis, Grasshoff et al, 3:e upplagan, 1999, Potentiometri 1:3 1,0 2,5 mmol/l ...
  http://docplayer.se/5112943-Gotland-nytt-omrade-i-overvakningen.html
*  Ackrediteringens omfattning - PDF
... ph Blod Potentiometri i-stat F M NUS Vätejonaktivitet, ph Blod Jonselektiv elektrod AB 90 BUS,US Vätejonaktivitet, ph Blod ... Blod Potentiometri i-stat kpa F M NUS 30(40) ...
  http://docplayer.se/44329548-Ackrediteringens-omfattning.html