PlacentafunktionstesterModerkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.TrofoblasterPlacentationPlacentalaktogenLeverfunktionstesterPregnancy-Specific beta 1-GlycoproteinsPlacentasjukdomarModer-fosterutbyte: Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.PlacentacirkulationPlacentahormonerAndningsfunktionstesterFosterutvecklingKorionvilli: De trådlika kärlutskotten på korion (yttre fosterhinnan) som skjuter in i moderkakans struktur.PlacentainsufficiensHämmad fostertillväxt: Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.Aminosyretransportsystem ASköldkörtelfunktionstesterGraviditetsproteiner: Proteiner som produceras av den gravida kvinnans organ eller moderkaka. Sådana proteiner kan vara graviditetsspecifika (dvs att de endast förekommer under graviditeten) eller graviditetsassocierade (kan förekomma antingen under graviditeten eller i samband med t ex hormonbehandling eller vissa tumörsjukdomar).

*  Gyllene Gryningen
Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn - Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till "Stigande Gryningsljusets Sällskap". Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till "Gryende Morgonrodnadens Loge". Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till "Golden Dawn" eller "Gyllene Gryningen". Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, ...
  http://gyllenegryningen.blogspot.com
*  Gyllene Gryningen: Positio Fraternitatis Rosae Crucis
Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn - Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till "Stigande Gryningsljusets Sällskap". Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till "Gryende Morgonrodnadens Loge". Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till "Golden Dawn" eller "Gyllene Gryningen". Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, ...
  http://gyllenegryningen.blogspot.com/2008/07/positio-fraternitatis-rosae-crucis.html
*  Gyllene Gryningen: Arkitekturen - en vetenskap i det andligas tjänst
Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn - Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till "Stigande Gryningsljusets Sällskap". Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till "Gryende Morgonrodnadens Loge". Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till "Golden Dawn" eller "Gyllene Gryningen". Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, ...
  http://gyllenegryningen.blogspot.com/2008/08/arkitekturen-en-vetenskap-i-det.html
*  Gyllene Gryningen: Psi-spår, slagruta och pendel
Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn - Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till "Stigande Gryningsljusets Sällskap". Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till "Gryende Morgonrodnadens Loge". Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till "Golden Dawn" eller "Gyllene Gryningen". Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, ...
  http://gyllenegryningen.blogspot.com/2008/08/psi-spr-slagruta-och-pendel.html
*  Gyllene Gryningen: Jungfru Maria - Aima Elohim
Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn - Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till "Stigande Gryningsljusets Sällskap". Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till "Gryende Morgonrodnadens Loge". Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till "Golden Dawn" eller "Gyllene Gryningen". Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, ...
  http://gyllenegryningen.blogspot.com/2008/10/jungfru-maria-aima-elohim.html
*  Gyllene Gryningen: Skapelseberättelsen
Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn - Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till "Stigande Gryningsljusets Sällskap". Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till "Gryende Morgonrodnadens Loge". Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till "Golden Dawn" eller "Gyllene Gryningen". Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, ...
  http://gyllenegryningen.blogspot.com/2008/11/skapelseberttelsen.html
*  Gyllene Gryningen: Personlighetens kärnor och Qabalah
Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn - Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till "Stigande Gryningsljusets Sällskap". Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till "Gryende Morgonrodnadens Loge". Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till "Golden Dawn" eller "Gyllene Gryningen". Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, ...
  http://gyllenegryningen.blogspot.com/2009/08/personlighetens-karnor-och-qabalah.html
*  Gyllene Gryningen: Early Swedish Rosicrucians
Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn - Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till "Stigande Gryningsljusets Sällskap". Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till "Gryende Morgonrodnadens Loge". Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till "Golden Dawn" eller "Gyllene Gryningen". Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, ...
  http://gyllenegryningen.blogspot.com/2010/12/early-swedish-rosicrucians.html
*  Gyllene Gryningen: Frimureriets förhållande till traditionen
Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn - Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till "Stigande Gryningsljusets Sällskap". Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till "Gryende Morgonrodnadens Loge". Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till "Golden Dawn" eller "Gyllene Gryningen". Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, ...
  http://gyllenegryningen.blogspot.com/2012/01/o-juri-lina-den-estniske-esoterikern.html
*  Gyllene Gryningen
Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn - Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till "Stigande Gryningsljusets Sällskap". Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till "Gryende Morgonrodnadens Loge". Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till "Golden Dawn" eller "Gyllene Gryningen". Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, ...
  http://gyllenegryningen.blogspot.fr
*  Tidig morgon……. | Husbil och resor mm
Tidig morgon, klockan ringde 06:00. Det var idag vi skulle åka med husbilen till Fiatverkstaden. Vi skulle vara där 08:30. Fick besked att vi kunde komma tillbaka vid 12-tiden. Vi plockade ut cyklarna och gav oss iväg på en tur ner mot marinan och fiskehamnen. Där vi också satte oss på en bar och beställde varsin sandwich med lite olika innehåll. Två stora baguetter med det vi hade beställt kom på bordet. Så idag fick vi brunch kanske lite tidigt på förmidagen. Vi letade rätt på en affär i gamla delen av Albufeira som säljer korkprodukter och stannade till där. Då upptäckte vi att klockan redan var över 11 så vi fick sätta fart tillbaka till verkstaden.. ...
  https://husbilochresor.com/2013/11/27/tidig-morgon/
*  En tidig morgon på väg till jobbet | MOLLES BILDER
* * An early morning on the way to work Fick jag se den här finingen så jag stannade bilen och tog en bild genom sidorutan Han stod kvar länge och tittade på mig * I saw this fine animal so I stopped the car and took a picture through the side window, he stood…
  https://mollesbilder.wordpress.com/2016/04/09/en-tidig-morgon-pa-vag-till-jobbet/
*  Dunhill Early Morning Pipe 50g | Nettotobak.com
Dunhill Early Morning Pipe är en traditionell mixture med mild och jämn smak som mättar och brinner svalt. Söta oriental tobakstyper har noggrant blandats me...
  https://www.nettotobak.com/piptobak/dunhill-early-morning-pipe-50g
*  I gryningen får dårarna ro: Snackade med min coach idag
Jag snackade med min coach idag. Hon tyckte jag skulle fråga mig vad jag gillade som ung? ( Läsa böcker, cykla och åka skidor). Jag är tillbaka där ...
  https://mickebergphoto3.blogspot.com/2015/01/snackade-med-min-coach-idag.html
*  I gryningen får dårarna ro: Sun is on my side
Jag tittar på bilden igen. !969. Jag har en snygg, dyr jacka. Jag var snobb 1969. Jag har alltid varit vänster och jag har sysslat mycket med alternativa grejer, men jag har alltid haft min egen smak, men nog var jag lite snobb 1969 ...
  https://mickebergphoto3.blogspot.com/2015/10/sun-is-on-my-side.html
*  Livet: En tidig morgon och en fundering
Så till min fundering. Dessa 2 fönster (59,5x91,5 cm) som jag vill göra ett vitrinskåp utav. Tyvärr så finns det bara plats för en där jag tänkt ha dem. Då funderar jag på om jag skall lägga dem ner i stället och ha gångjärn på som håller sig uppe. Eller om det blir ett och ha nått annat på båda sidorna i stället.. Vad tror ni? Har ni förslag?. ...
  http://corrinasvardag.blogspot.com/2009/09/en-tidig-morgon-och-en-fundering.html
*  I gryningen får dårarna ro: Den vita, fotograferande, manliga, medelklassen.
Fotografi påminner lite om NHLishockey. Nästan alla vita, någon svart spelare. Mycket intressant? Ännu intressantare blir det ju då dessa vita medel eller överklassmän ger sig på att skildra eländet i världen. Det är tänkvärt. Vad är det som ger dessa vita män makten att härja runt med kameran bland folk som har det taskigt, speciellt då syftet ofta bara är att marknadsföra sig själva. Hjälper man de andra? Nej, det vet vi ju att ofta så är det inte så. Det finns undantag, men vad är då syftet med det hela ...
  https://mickebergphoto3.blogspot.com/2014/11/den-vita-fotograferande-manliga.html
*  I gryningen får dårarna ro: januari 2013
Alex Webb , är en väldigt duktig gatufotograf. Personligen tycker väl jag att han är lite för duktig, lite för perfekt, men den som vill lära sig komponera på gatan har mycket att hämta hos honom. Kolla in hur han ofta delar upp bilden i två delar med en linje i mitten och sedan gör han två bilder, en i varje del av bilden och därefter får han det hela att smälta ihop till en stor bild. Mycket skickligt, och en sak som de flesta INTE klarar av. Att se flera bilder i en bild, SAMTIDIGT ...
  https://mickebergphoto3.blogspot.se/2013/01/
*  Tidig morgon | Minendie
Dagen började vid 05.30 idag så jag är glad att jag somnade tidigare än vanligt igår. Dottern somnade om vid 8 och jag har passat på att dricka te och ha en lugn stund i ensamhet. Solen skiner och jag planerar en promenad när dottern vaknat och ätit. Efter en period av vagnvägran då det bara…
  https://minendie.wordpress.com/2015/02/25/tidig-morgon-4/
*  Patriks poesi: 2015
Under den partiella solförmörkelsen i slutet av maj 2003 var det inte molnigt. Jag gick upp tidigt på morgonen - den var som störst någon gång runt fem - halv sex på morgonen har jag för mig - och avnjöt det spektakulära himmelska skådespelet - efteråt gjorde jag ett tappert försök att beskriva upplevelsen i den här lilla dikten. ...
  http://patrikspoesi.blogspot.com/2015/
*  Dag 209 - Hwange nationalpark och djur på ännu närmare håll | Familjen Markens Äventyr
Den 14 Maj ringde väckarklockan kl 5, vi ville köra innan gryningen för att optimera chanserna att få se rovdjur i parken. Det blev en flopp. Vi trodde nämligen att vi övernattat precis i utkanten av nationalparken. Men icke, vi hade sovit i utkanten av en
  https://familjpaaventyr.com/2017/05/19/dag-209-hwange-nationalpark-och-djur-pa-annu-narmare-hall/
*  Jag var ute på nätet |br /|14 15 timmar om dagen | Aftonbladet
När Maria fick bredband gick hennes chattande på nätet helt överstyr. Datorn var uppkopplad från tidig morgon till mitt i natten och styrde fullständigt hennes liv.
  https://www.aftonbladet.se/wendela/familj/article10386305.ab
*  Tänk om han inte hör av sig för att hon gjorde bort sig? - Norran, Skellefteå
Jag traskar till jobbet en tidig morgon och passerar en park där fyra ungdomar sitter, två är tjejer och två är killar. De ser inte ut att vara äldre än 16 år.Tjejernas smink är utsmetat …
  http://norran.se/plus/livsstil/kronikor-livstil/tank-om-han-inte-hor-av-sig-for-att-hon-gjorde-bort-sig-861034
*  Aktivist pratar med polis i Ojnareskogen på Gotland | Greenpeace - oberoende, global miljöorganisation
Tidigt på morgonen idag begav sig aktivister från Greenpeace in i Ojnareskogen för att stötta alla de som länge kämpat för att stoppa Nordkalks skövling av det unika naturområdet.
  http://www.greenpeace.org/sweden/se/bilder-och-video/bilder-och-video/Aktivister-o-Ojnareskogen-pa-Gotland1/?page=7
*  Lättare att ta del av konsten - sla.se - Skaraborgs Allehanda
En ny app ska ge information om den offentliga konsten. |br/|- Kommunens konst tillhör alla, och då borde alla få tillgång till den, säger konstchef Thomas Oldrell.
  https://sla.se/skovde/2014/07/24/lattare-att-ta-del-av-konsten