*  Medicinsk informationssökning (Placentacirkulation • Definitionerna)

PlacentacirkulationPlacentafunktionstesterNavelartärerModerkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för ...

*  Medicinsk informationssökning (Placentafunktionstester • Definitionerna)

Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.PlacentacirkulationPlacentahormonerAndningsfunktionstester ...

*  Medicinsk informationssökning (Spiraltomografi • Definitionerna)

OrganoteknetiumföreningarTalliumradioisotoperSynskärpaPlacentacirkulationRotationHörselnedsättning, sensorisk: Hörselförlust ...

*  Medicinsk informationssökning (Kärlmotstånd • Definitionerna)

Milrinon är ett derivat av amrinon och har 20-30 gånger så hög jonotropisk kraft som amrinon.Placentacirkulation ...

*  Medicinsk informationssökning (Blodflödeshastighet • Definitionerna)

PlacentacirkulationProspektiva studierKollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det ...