*  Pentyl (sprängämne) - Wikipedia

Pentyl (pentaerytritoltetranitrat, C(CH2ONO2)4) är ett sprängämne. Det är vitt kristallint pulver som ingår i bland annat ...