*  Pentyl (sprängämne) - Wikipedia
Pentyl (pentaerytritoltetranitrat, C(CH2ONO2)4) är ett sprängämne. Det är vitt kristallint pulver som ingår i bland annat ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pentyl_(spr%C3%A4ng%C3%A4mne)