*  Medicinsk informationssökning (Pentaerytritoltetranitrat • Definitionerna)

PentaerytritoltetranitratTrinitrotoluenEnterobacter cloacae: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba stavbakterier som finns ...