*  Vätecyanid - Wikipedia
Vätecyanid, HCN, även kallad cyanvätesyra eller blåsyra, är en färglös gas eller vätska med en kokpunkt 25,7 °C och med lukt av bittermandel. Ett äldre namn är cyanväte. Namnet blåsyra kommer av att det tillsammans med järnsalter bildar berlinerblått. Ämnet upptäcktes av den svenske kemisten C.W. Scheele 1782. Salter av vätecyanid kallas cyanider; vätecyanid kan bildas genom hydrolys av cyanid. Ämnet inaktiverar cellandningen genom att binda till järnet i cytokrom C. Motgift mot cyanidförgiftning är natriumtiosulfat eller hydroxikobalamin, en särskild form av vitamin B12. En del växter innehåller cyanogena glykosider som kan brytas ned till vätecyanid, exempelvis bittermandel och i bittra aprikosfrön. Vid intag av krossat linfrö kan vätecyanid bildas av ämnen i linfröet och tas upp av kroppen. Livsmedelsverket rekommenderar att inte alls förtära krossade linfrön. Vätecyanid används till utrotning av vägglöss, råttor och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4tecyanid
*  Linné on line - Vätecyanid eller cyanväte
I deckare av exempelvis Agatha Christie är det inte ovanligt att mördaren använder cyankalium, dvs kaliumcyanid, som är kaliumsaltet av vätecyanid, även kallat cyanväte. Den smak och lukt som alltid omnämns i dessa sammanhang är bittermandel. Bittermandel innehåller en glykosid som enzymatiskt bryts ner när man tuggar på den eller hackar den i vatten varpå det bildas socker, cyanväte och bensoesyra. Att äta bittermandel i större mängder är därför mycket farligt. Vad man däremot kan göra är att på våren tugga på bladknopparna av rönn. Då känner man den typiska bittermandelsmaken av vätecyanid men det är helt riskfritt. Mängden är alldeles för liten för att skada ett så stort djur som människan.. Cyanväte är ett exempel på att det som är naturligt inte nödvändigtvis är ofarligt.. Under första hälften av 1900-talet användes vätecyanid som bekämpningsmedel mot vägglöss. Det hette att man cyanväterökte. Man tejpade för alla fönster ...
  http://www2.linnaeus.uu.se/online/lakemedel/cyanid.html
*  Cyanider - Wikipedia
Cyanider är salter av den svaga syran vätecyanid och innehåller cyanidjonen, CN−. Det viktigaste saltet är natriumcyanid (NaCN), som bland annat används för att utvinna guld och silver ur mineral genom dess förmåga att bilda komplex med tungmetaller. Dock torde kaliumcyanid (KCN) vara mer känt som gift. Cyanider är mycket giftiga, då de reagerar med magens saltsyra till vätecyanid. Kaliumcyanid är ett enzymgift som blockerar cellandningen. 0,15 g räcker för att döda en människa. Cyanid användes flitigt under andra världskrigets slutskede, då många nazister tog sina liv. Vätecyanid användes - under beteckningen Zyklon B - som avrättningsgas i nazisternas förintelseläger. I dag används cyanid bland annat till avrättningar i USA. Cyanidolyckan vid Baia Mare ^ "Cyanider". NE.se. Läst 24 november 2014 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cyanider
*  Linamarin - Wikipedia
Linamarin är ett ämne som ingår i maniok (Manihot esculenta) (kassava), linfrö (Linum usitatissimum), limabönor (Phaseolus lunatus), kaffe och kaffeprodukter samt vitklöver (Trifolium repens). En nedbrytningsprodukt vid matspjälkningen, metabolismen, är det mycket giftiga ämnet vätecyanid. Upphettning oskadliggör de hälsovådliga effekterna. Besk smak. Flera isomerer förekommer. Mängd linamarin varierar inom vida gränser allt efter odlingsförhållandena och annat. För maniokrötter anges 15…1 000 mg/kg, för linfrö 360…390 mg/kg, som dock avser summan av linamarin, linustatin och neolinustatin i icke närmare specificerade proportioner. För människor anges förgiftningsgränsen ligga omkring 1 mg/kg kroppsvikt. Symtom är andnöd, sjunkande blodtryck, snabb puls, huvudvärk, dåsighet, kräkning, diarré, förvirring, slöhet, blå hud p.g.a. syrebrist (cyanosis), spasmer och kramper. Kroppen bryter ner vätecyanid till tiocyanat, vilket ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Linamarin
*  1,3,5-triazin - Wikipedia
1,3,5-triazin, även kallad s-triazin, är en organisk förening med formeln C3H3N3. Den är en sex-ledad heterocyklisk aromatisk ring och en av flera isomera triaziner. S-triazin och dess derivat är användbara i ett flertal olika tillämpningar. Symmetriska 1,3,5-triaziner framställs genom trimerisering av vissa nitriler såsom cyanklorid eller cyanimid. Bensoguanamin (med en fenyl- och 2 aminosubstituenter) syntetiseras från bensonitril och dicyandiamid. I Pinners triazinsyntes (uppkallad efter Adolf Pinner) är reaktanterna en alkyl- eller arylamidin och fosgen. Insättning av en NH-grupp till hydrazid genom en kopparcarbenoid, följt av behandling med ammoniumklorid ger också en triazinkärna. Som ett reagens i organisk syntes, användes s-triazin som motsvarigheten till vätecyanid (HCN). Såsom varande ett fast ämne mot gasform för HCN, är triazin lättare att hantera i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/1,3,5-triazin
*  Favoritrecept: Häggbärslikör
Bärens kärnor är inte helt ofarliga, de innehåller vätecyanid (blåsyra). Vätecyaniden överförs till likören så man bör inte konsumera den i större mängd. Det är viktigt att man kokar utan lock, då försvinner en del av cyaniden. Längst ner i följande rapport från statens livsmedelsverk kan man läsa om cyanid i mat (kärnor och frön). SvaraRadera ...
  http://favoritrecept.blogspot.se/2006/06/hggbrslikr.html
*  Karbonylgrupp - Wikipedia
En karbonylgrupp är en funktionell grupp som ingår i många olika organiska ämnesklasser, bland annat ketoner, karboxylsyror, aldehyder och estrar. Karbonylgruppen består av en kolatom som har en dubbelbindning till en syreatom. Bindningen i karbonylgruppen är polär. Då bildas resonans och ena formen är en dubbelbindning och den andra innehåller en jonbindning.. Typiska reaktioner är addition av vätgas, vätecyanid och metallorganiska reagens samt kondensationer av aminer. [1]. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Karbonylgrupp
*  Tetracyanoeten - Wikipedia
Tetracyanoeten (TCNE) är en giftig, elektronfattig, starkt oxiderande förening som bildar ett vitt bittermandelluktande pulver med smältpunkt 199 °C. Med aromatiska föreningar ger den starkt färgade π-komplex, vilka kan utnyttjas för analytiska ändamål. TCNE hydrolyserar i fuktig luft och avger då vätecyanid och bör hanteras därefter. TCNE framställes genom bromering av malononitril i närvaro av kaliumbromid för att ge KBr-komplexet, och dehalogenering med koppar. Oxidation av TCNE med väteperoxid ger motsvarande epoxid, som har ovanliga egenskaper. TCNE används ofta som en elektronacceptor. Cyanogrupper har lågenergi π* orbitaler, och närvaron av fyra sådana grupper, med deras π-system länkade (konjugerad) till den centrala C = C-dubbelbindning, ger upphov till en utmärkt acceptor. Således ger behandling av TCNE med ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetracyanoeten
*  Bastardsvärmare - Wikipedia
Bastardsvärmare (Zygaenidae) är en familj i insektsordningen fjärilar som innehåller omkring 1 000 arter. De är dagflygande och har färgstark metallglänsande teckning, ofta i blått och rött men även andra färger förekommer. Både larv, puppa och den fullvuxna fjärilen är giftiga. Giftet, vätecyanid, kommer från växterna som larven äter. Värdväxt för larverna är bland annat käringtand och ängssyra. De vuxna fjärilarna kan ofta ses på väddväxter. Bastardsvärmare tillhör överfamiljen Zygaenoidea. Denna överfamilj tillhör tillsammans med överfamiljerna Cossoidea (glasvingar och träfjärilar) och Choreutoidea (gnidmalar) gruppen Sesiina. Bastardsvärmare delas in i 5 underfamiljer: Callizygaeninae (ej representerad i Sverige) Chalcosiinae (ej representerad i Sverige) Phaudinae (ej representerad i Sverige) Procridinae Zygaeninae I Sverige finns 7 arter i två släkten. Samtliga utom ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bastardsv%C3%A4rmare
*  Nikotin- kroppen och livsstil
... Nikotin ("Nicotiana Tabacum, rustica") finns i tobaksplantan, potatis, tomat och kokabusken. Det är en drog som är berondeframkallande, den är giftig och dödlig för kroppen speciellt på lång sikt som med cigaretter, nikotintuggumin och snusdosor. Nikotinet når hjärnan inom 10-20 sekunder när man röker. 1 Nikotinet stannar längre i blodet när man snusar gemfört med rökning, och snusarna har oftast en högre dos av det. Av bara ett bloss andas man in 8000 skadliga ämnen. 2 Man blir illamående första gången man andas in röken och uppfattar den som ett gift. Kroppen skapar fler recepteror efter ett par gånger och man blir lugnare Cigarettten innehåller tungmetaller, arsenik, vätecyanid, kolmonixid och andra giftiga ämnen. Tungmetallerna som finns i cigaretten har kroppen svårigheter med att bryta ner och den lagras då i kroppen. Varje år dör ...
  http://mimersbrunn.se/article?id=60183
*  Mandelolja kallpressad ekologisk - Organic Makers
Mandelolja är en skonsam och effektiv skönhetsolja som kan användas både på hud och i hår. Mandelolja används oftast som en hudolja eftersom den har en förmåga att göra huden mjuk och jämn. Om du har känslig hy som lätt blir irriterad av vanliga hudprodukter kan mandelolja vara ett bra alternativ att testa. Mjukgör. Ekologisk kallpressad mandelolja. Mandelolja passar alla hudtyper, även till babyvård. Mandelolja är som dess namn avslöjar olja som pressats ur mandeln. Det finns två typer av mandelolja: Bittermandelolja, kommer från bittermandeln, denna innehåller ämnet amygdalin som kan utveckla vätecyanid efter förtäring. Detta är ett giftigt ämne som kan vara dödligt, om än i mycket stora mängder. Sötmandelolja. Dela med dina vänner Facebook Twitter Kopiera länk. Mandelolja är en omättad olja som lämpar sig till mjukgörande av huden då man t. Kvalitén når enligt ed sheeran stockholm inte riktigt upp till de bästa ...
  http://atfilms.info/svt-se-nyheter/mandelolja.php
*  Henrik Johansson: juli 2014
Köttmonstret… är ingen bok för äckelmagade. Ibland lägger jag ifrån mig boken för en paus och tänker flera gånger att "nu kan det inte bli mer bisarrt". Naturligtvis har jag fel varenda gång. En nackdel är att det ibland känns som två böcker: dels historien som utspelar sig kring stugan, dels den om en omvärld där judehat och nazism håller på att växa starkare. De knyts ihop, men det känns bitvis som en efterkonstruktion: som att författaren först skrivit om Jakub (antagligen i jag-form skvallrar en del korrekturmissar om) och sedan lagt in referenser till Adolf Hitler, vätecyanid och judeutrotningen. Hitler kommer in relativt sent (inte som karaktär, men som referens till omvärlden) men sedan pratas det väldigt mycket om Tredje Riket. Ibland känns det konstlat, men det tillför också en del intressanta aspekter. Ett tag funderar jag på om de karaktärer som dör motsvarar ...
  http://hjohansson.blogspot.com/2014/07/
*  Fritz Bracht - Wikipedia
Bracht blev 1935 ställföreträdande Gauleiter för Schlesien. I januari 1941 delades Schlesien i två Gaue och Bracht utsågs då till Gauleiter för Oberschlesien. Han blev därjämte Oberpräsident i Provinsen Oberschlesien. Koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau var beläget inom Brachts jurisdiktion. Tillsammans med Heinrich Himmler, Hans Kammler och Ernst-Heinrich Schmauser besökte Bracht i juli 1942 Auschwitz för att bevittna gasning av judar.[1] Bracht begick självmord tillsammans med sin hustru i maj 1945 genom att inta vätecyanid.[2] ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fritz_Bracht
*  Knallsyra - Wikipedia
Knallsyra eller vätefulminat (kemiska formel HCNO) är en oxid av vätecyanid och en isomer till cyansyra och isocyansyra. Knallsyrans salter kallas fulminater. Knallsyra är stabil endast vid låga temperaturer och protolyseras lätt till diisocyansyra. Fulminat ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Knallsyra
*  Tetrazol - Wikipedia
Tetrazol är en kväveheterocyklisk förening med summaformeln CN4H2. Tetrazoler har ej påträffats i naturen. Tetrazol syntetiserades för första gången genom att låta vattenfri kvävevätesyra reagera med vätecyanid. Tetrazol och dess derivat har undersökts i hopp om att de kan ersätta trinitrotoluen eller användas som raketbränsle. Tetrazol och 5-aminotetrazol används ibland i krockkuddar. Tetrazolbaserade sprängämnen bildar ogiftiga produkter som vatten och kvävgas vid förbränning, vilket ses som fördelaktigt. En del läkemedel innehåller tetrazolgrupper, men de är i allmänhet oönskade eftersom tetrazoler vanligtvis är explosiva. Angiotensin II-receptorantagonister innehåller ofta tetrazolgrupper, såsom losartan och valsartan. Pyrrol har en kväveatom. Imidazol har två icke-intilliggande kväveatomer. Pyrazol har två intilliggande kväveatomer. Triazol har tre kväveatomer. Den här artikeln är helt eller delvis ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetrazol
*  Gifter i vardagen | Sencha
Vi kommer i kontakt med gifter och kemikalier hela tiden. Som tur är, är många av gifterna ofarliga i den lilla mängd vi blir utsatta för. Men det betyder inte att man inte ska undersöka vilka gifter som finns och hur man slipper vara runt dem. Det första är så klart cigaretter. En cigarett förkortar livet med några minuter och för varje dra får kroppen i sig massvis med gifter som den måste göra sig av med. Cigaretter innehåller ammoniak som irriterar luftvägarna, vätecyanid som tillkommer genom bekämpningsmedlen från tobaksodlingen, kolmonoxid som hindrar syretillförsel och är extremt giftig och formaldehyd som är cancerframkallande. Det bästa man kan göra är att fimpa direkt. Så klart finns det substitut man kan använda sig av så att övergången till rökfri blir mildare, såsom plåster och e-cigaretter. Kemikalieinspektionen har gjort en ...
  http://sencha.se/gifter-i-vardagen/
*  Hela linfrön och krossade linfrön | Saltå Kvarn
Vi har fått många frågor, både från media och från konsumenter, om hela linfrön och krossade linfrön. Anledningen till frågorna är att linfrö innehåller ett naturligt växtgift, linamarin, som i kroppen kan ombildas till blåsyra (som också kallas vätecyanid). Sedan cirka ett år tillbaka avråder livsmedelsverket konsumenter från att äta krossade linfrön. Nu (2016-11-08) har Livsmedelsverket gått ut för att tona ned riskerna. Läs gärna vad Livsmedelsverkets toxikolog Ulla Beckman Sundh säger i Svenska Dagbladet:. http://www.svd.se/ica-tar-bort-krossat-linfro. När Livsmedelsverket ändrade sina råd kring krossade linfrön (i november 2015) kontaktade vi Livsmedelsverket för att få råd kring hur vi som leverantör ska märka produkten. Det svar som vi fick var att det inte finns några råd för hur vi ska märka produkterna. Så här skriver Livsmedelsverket: "Vi har inte någon ...
  http://www.saltakvarn.se/aktuellt/hela-linfron-och-krossade-linfron/
*  LIBRIS - Žanr
LIBRIS titelinformation: Žanr : (ėvoljucija i specifika) : voprosy russkogo jazyka i literatury : mežvuzovskij sbornik / [red.koll.: V.N. Migirin ...]
  http://libris.kb.se/bib/254212
*  Gaca Fit Hotel (Kazimierz Dolny, Polen) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Gaca Fit Hotel, Kazimierz Dolny: Se recensioner, 37 bilder och bra erbjudanden på Gaca Fit Hotel, rankat #5 av 8 hotell i Kazimierz Dolny och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g285709-d2483012-Reviews-Gaca_Fit_Hotel-Kazimierz_Dolny_Lublin_Province_Eastern_Poland.html
*  8:57 e m
De geometriska jordeböckerna innehåller de äldsta storskaliga kartorna vi har i vårt land. En huvuduppgift för Lantmäteriet efter bildandet 1628 var kartläggning av byar och hemman och deras ägor. Det var framförallt krono- och skattehemman som var intressanta.". Källa: http://jordebok.ra.se/browse/index.php?anr=R3:Framsida ...
  http://historiebloggen.rackstadkvarnforening.se/wp/2013/09/20/staten-kartlagger-holm-och-stalsberga-1641/
*  Konserten var som en frisk fläkt från ovan… - Jazzklubben Sundsvall
Måndagsjazz 26/3 Dölerud Johansson Kvintett 'Här levererades jazz på riktigt! Med rötter i 50-talets postboptradition levererar man jazz på riktigt; genuint modernt sväng, fräscha egna kompositioner, juste samspel mellan saxen och trumpeten i ensemblerna och lyhörd interaktion inom hela gruppen. Och med tyngdpunkt på de improviserade solona fick anrättningen precis den kryddning som man…
  https://jazzklubbensundsvall.se/2018/03/27/konserten-var-som-en-frisk-flakt-fran-ovan/
*  Kackerlacka - Butterick's
Detta motbjudande kryp kan ge den pedantiske städaren ett mindre nervsammanbrott. Placeras med fördel vid någon delikat anrättning. Kackerlackan är ca 4 cm.
  https://www.buttericks.se/kackerlacka
*  Majjas sida: Vad ska man säga
Till middag åt vi resterna av kycklingfiléerna. Idag skar jag ner dem tillsammans med champinjoner och tomater. Det är gott och vi äter det ganska ofta så för att lyxa till det lite idag så slog jag en skvätt grädde över anrättningen...det kan vi lätt äta igen ...
  http://majjassida.blogspot.com/2013/02/vad-ska-man-saga.html
*  Strävsopp - Skogsskafferiet.se
Unga och fastare strävsoppar är utmärkt blandsvamp i diverse anrättningar, i synnerhet tillsammans med exempelvis kantarell, karljohan, trumpetsvamp eller taggsvamp. Strävsopparna har en något s
  http://www.skogsskafferiet.se/stravsopp/
*  Wilhelmina bjuder p grisfest
rets Wilhelminat vling, kvinnliga kockars eget SM, har g tt av stapeln f r ttonde g ngen. terigen visade sig grisk ttet p styva linan tillsammans med de t vlande kockornas excellenta skicklighet. B de f rr tt och varmr tt skulle inneh lla grisk tt och det blev delikata anr ttningar utan tillstymmelse till enformighet trots samma k ttslag ...
  http://www.sverigesgrisforetagare.se/?p=13112&m=3322