*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
Oxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En ... Oxidoreductases Acting on CH-NH2 Group DonorsRekombinanta fusionsproteinerSekvenshomologiMembranproteiner: Proteiner i ... E. coli.Oxidoreductases Acting on Sulfur Group DonorsBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt ... Quinone ReductasesOxidoreductases Acting on Aldehyde or Oxo Group DonorsBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6