*  AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan - PDF

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt Om AP Upphandlingens omfattning Avtalets start...
docplayer.se/1137050-Ap2s-upphandling-av-serverhallstjanst-forenklad-upphandling-dnr-ap2-2012-16-anbudsforfragan.html

*  Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun - PDF

Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS
docplayer.se/1694125-Riktlinjer-for-upphandling-och-inkop-stenungsunds-kommun.html

*  Upphandling av park- och grönyteskötsel - PDF

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Upphandling av park- och grönyteskötsel Skillnader och likheter mellan
docplayer.se/3764042-Upphandling-av-park-och-gronyteskotsel.html

*  Skadeståndet vid offentlig upphandling - PDF

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Pernilla Skoglösa Skadeståndet vid offentlig upphandling Examensarbete 30 högskolepoäng Johann Mulder Skadeståndsrätt Höstterminen 2011 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING
docplayer.se/890030-Skadestandet-vid-offentlig-upphandling.html

*  Fakta « Livet som Gåva

Vi svenskar har högst donationsvilja inom Europa. Det visar en undersökning som utfördes på uppdrag av EU-kommissionen under 2010. Nästan 90 procent av svenskarna vill donera sina organ efter sin död. Det stora problemet är att vi ofta känner obehag inför att ta upp frågan med våra närstående. Många närstående vet inte vad de ska svara läkaren om de får en fråga om donation vid ett hastigt och oväntat dödsfall. Det blir därför ett nej till donation, trots att den avlidne sannolikt hade velat donera. Av omtanke om våra närmaste bör vi alla ta upp frågan om organdonation och annat som rör vår egen död.. ...
livetsomgava.nu.customer.i8t.com/fakta/

*  Upphandling över tröskelvärdena | Konkurrensverket

För upphandlingar över tröskelvärdena som görs enligt LOU kan den upphandlande myndigheten välja mellan att använda ett öppet eller ett selektivt förfarande, eller konkurrenspräglad dialog.
konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/upphandlingsprocessen/forfaranden/over-troskelvardena/

*  Mattias Lundbäck-arkiv - Ratio

Flera av Ratios forskare är på plats i Visby under Almedalsveckan. Idag pratar Mattias Lundbäck och Emilie Videnord om offentlig upphandling.. 09.30 - 10.45 Offentlig upphandling - en fråga om 700 miljarder. Den offent .... ...
ratio.se/tag/mattias-lundback/

*  Ylva Löwenborg Regionchef Sensus studieförbund Norra Norrland Viceordförande SEÖN Viceordförande Bildningsförbundet Norrbotten....

9 Vad behövs? Teckna överenskommelse: 6 principer 1. Självständighet och oberoende 2. Dialog 3.Kvalité 4. Långsiktighet 5. Öppenhet och insyn 6. Mångfald Regelbunden strukturerad dialog Gemensamma mötesplatser, föreningsfrukostar, i strategiskt arbete, i visionsdokument,. Syfte att gemensamt utveckla kommunen till en attraktiv plats. Kompetensutveckling t e x idéburet offentligt partnerskap(IOP), överenskommelseprocesser, sociala kriterier vid upphandling, sociala bokslut och generell civilsamhälleskunskap. Synliggör sektorn I gemensamma galor, i mediala sammanhang, på hemsidor, i retoriken, i visionsarbete, i strategidokument Bidra till kartläggning av sektorn i kommun, län region ...
slideplayer.se/slide/11338546/