*  Offentlig upphandling - Start

Det finns huvudsakligen två lagar som reglerar offentlig upphandling. Det är dels en lag för upphandling inom den så kallade klassiska sektorn (LOU) och dels en lag för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), det vill säga vatten, energi, transporter och posttjänster. Den klassiska lagen ska tillämpas av vid upphandling av varor och tjänster inom avfallsområdet (A-tjänst enligt bilagan). Konkurrensverket är sedan den 1 september 2007 tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. På deras hemsida, se länk till höger, kan du läsa mer om upphandlingsprocessen. Där finns även frågor och svar om upphandling. Ett syfte med LOU är att alla företag ska ges lika förutsättningar att vinna kontrakt. En fungerande konkurrens är till nytta för det allmänna, medborgare och skattebetalare ...

*  Offentlig upphandling - Start

Det finns huvudsakligen två lagar som reglerar offentlig upphandling. Det är dels en lag för upphandling inom den så kallade klassiska sektorn (LOU) och dels en lag för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), det vill säga vatten, energi, transporter och posttjänster. Den klassiska lagen ska tillämpas av vid upphandling av varor och tjänster inom avfallsområdet (A-tjänst enligt bilagan). Konkurrensverket är sedan den 1 september 2007 tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. På deras hemsida, se länk till höger, kan du läsa mer om upphandlingsprocessen. Där finns även frågor och svar om upphandling. Ett syfte med LOU är att alla företag ska ges lika förutsättningar att vinna kontrakt. En fungerande konkurrens är till nytta för det allmänna, medborgare och skattebetalare ...

*  Blodgivare donerade smittat blod - Pressen.se

En blodgivare på Sahlgrenska sjukhuset har donerat blod som var smittat av hepatit C. Testerna visade först att blodet var friskt och förmodligen har blodgivaren inte känt till att han bar på hepatit C, skriver Göteborgs-Posten..

*  7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/ - PDF

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/ Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

*  Kollektivavtal bör värnas vid upphandling | Nyhetssajten Europaportalen

Vid Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESKs, möte i april fördes en livlig debatt om sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. Bakgrunden är den pågående så kallade moderniseringen av upphandling inom EU. EESK framför i sitt yttrande att man måste höja kvaliteten på den offentliga upphandlingen och sociala och miljömässiga aspekter måste inkluderas för att främja anställningsskydd, goda arbetsvillkor samt stödja personer med funktionshinder och andra missgynnade grupper.

*  Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster - PDF

Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

*  AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan - PDF

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt Om AP Upphandlingens omfattning Avtalets start...

*  Levande donation - MOD

Det är medicinskt fullt möjligt att transplantera vissa organ, främst njurar, och vävnader utan att den levande person som är donator utsätts för några större risker. Man klarar sig till exempel med bara en njure genom att den man har kvar blir större och ökar sin funktion.I vissa fall kan man även donera en del av sin lever. Levern växer då delvis ut igen.. Risken att organen ska stötas bort minskar om mottagaren och givaren har liknande immunsystem, vilket är vanligt hos släktingar. Numera är metoderna för att klarlägga immunsystemens egenskaper så bra att man i förväg vet vilka chanserna är för att transplantationen ska lyckas.. Det förs idag en diskussion inom professionen om vilka kriterier man behöver uppfylla för att få bli en levande donator. Sjukvården vill försäkra sig om att den levande donatorn inte utsätts för någon högre risk. Däremot ändras kriterierna i takt med att man utvärderat de olika resultaten ifrån olika länder. Några av de ...

*  Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun - PDF

Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

*  Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige , PDF

1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige , Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy Ansvarsfördelning och organisation Upphandlingssamverkan...5

*  Granskning av upphandling i Finspångs kommun - PDF

Granskning av upphandling i Finspångs kommun Innehållsförteckning 1 Slutsatser Bakgrund och syfte Metod Lagregler Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...

*  Schyst offentlig upphandling - PDF

oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

*  blodgivare | @ Spotlife

Han var även barnvakt åt självaste 1-åringen medan mamman infriade sitt nyårslöfte! Och vad är det för nyårslöfte kanske ni nu undrar? Jo det är så att jag har velat bli blodgivare sedan ett tag tillbaka, men jag har varit tvungen att vänta då jag först var gravid, och sedan måste man vänta ytterligare minst 9 månader efter förlossningen. Men nu så!. Så igår när blodbussen var uppe på byn skrev jag in mig där och fick ta blodprov för att se om jag får bli blodgivare eller inte (håller tummarna!). Om ca en månad får jag veta, så om det går vägen så kan jag ge blod nästa gång som bussen kommer hit, vilket är i april-maj någon gång ...

*  2017 - MOD

FRÅGA: Objections from relatives have stopped more than 100 organ donations from taking place each year, it is reported. Figures from NHS Blood and Transplant Service (NHSBT) have shown that 505 families have blocked donations from taking place in the last five years - despite the deceased being a registered donor. The data was obtained by the BBC, with one would-be donor telling the broadcaster she was worried her family may not support her wishes. The 17-year-old, referred to as Rachel, told BBC Radio 5 Live: "I wasn't aware when I signed up that your family had to be supportive of …. ...

*  HBVs stora upphandling av elmaterial slutförd - Husbyggnadsvaror HBV Förening

HBVs upphandling av elmaterial, ljuskällor och belysningsarmaturer för de kommunala bostadsbolagen i Sverige har avslutats. Omsättningen på avtalen beräknas...

*  Upphandlingspolicy för Landskrona kommun - PDF

Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige , 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

*  Upphandling av park- och grönyteskötsel - PDF

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Upphandling av park- och grönyteskötsel Skillnader och likheter mellan

*  Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster - PDF

Diarienummer Datum Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box Stockholm

*  Skadeståndet vid offentlig upphandling - PDF

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Pernilla Skoglösa Skadeståndet vid offentlig upphandling Examensarbete 30 högskolepoäng Johann Mulder Skadeståndsrätt Höstterminen 2011 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING

*  Upphandling vid landskapsregeringen | Ålands landskapsregering

Landskapsförvaltningen köper in varor, tjänster och byggentreprenader för ungefär 70 miljoner euro per år. Olika förvaltningsenheter gör egna upphandlingar och beställningar, förvaltar avtal och har leverantörskontakter.

*  Upphandling Passbokningen - PDF

Bilaga 4 Miljöbilaga 1 (5) Datum Diarienr (åberopas) Saknr A / Polismyndigheten Upphandling Passbokningen 1 Bakgrund Syftet med dessa krav sker med avstamp i Polismyndighetens

*  Kreation Reklambyrå vann upphandlingen av reklambyråtjänster för... - Kreation Reklambyrå

Kreation vinner upphandlingen av reklambyråtjänster för Regionförbundet Södra Småland. Samarbetsavtalet sträcker sig över 18 månader, så nu har vi många nya...

*  Kristin fick träffa sin okända donator | Allers

Genom sjukhuset fick Kristin hjälp att skicka ett brev till sin anonyma donator, signerat utan foto och utan namn. Efter två års brevväxling hävdes… Läs mer

*  Mattias Lundbäck-arkiv - Ratio

Flera av Ratios forskare är på plats i Visby under Almedalsveckan. Idag pratar Mattias Lundbäck och Emilie Videnord om offentlig upphandling.. 09.30 - 10.45 Offentlig upphandling - en fråga om 700 miljarder. Den offent .... ...

*  IBR - Messtechnik B200

Det digitala mätdonet B200 är ett elektroniskt mätdon för anslutning av 1…8 induktiva eller inkrementala givare, pneumatiska mäthuvuden, givare med analoga ström- och spänningsutgångar och mätdon med digitala gränssnitt.