*  Medicinsk informationssökning (Fenylefrin • Definitionerna)

Ophthalmic SolutionsOmega-N-metylargininMoxisylyt: En alfa-adrenerg blockerare som används vid Raynauds sjukdom. Preparatet ...

*  Medicinsk informationssökning (S-nitroso-N-acetylpenicillamin • Definitionerna)

EC 1.14.13.39.Omega-N-metylargininKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta ... S-nitroso-N-acetylpenicillaminPenicillaminKväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och ... cGMP.NitroprussidS-nitrosoglutationOxadiazolerDietylaminer: N-etyl-etanaminer. Generell kemisk formel: C4H11N. Dietylamin har ... S-nitroso-N-acetylpenicillamin. Definitionerna. Medicinsk informationssökning ...

*  Medicinsk informationssökning (Acetylkolin • Definitionerna)

Sammandragning av mellangärdet ökar bröstkorgens volym och underlättar inandning.Omega-N-metylargininRåttor, WistarTidsfaktorer ... Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.N-metylskopolamin ... Tre typer av konotoxiner finns: omega-, alfa- och my-. Omegakonotoxiner hämmar spänningsaktiverat kalciumupptag i det ...

*  Medicinsk informationssökning (Kärlmotstånd • Definitionerna)

epinefrin.Omega-N-metylargininHjärt-kärlfysiologi: Funktioner och aktiviteter i hjärt-kärlsystemet som helhet eller i någon del ...

*  Medicinsk informationssökning (Tarmkäxartärer • Definitionerna)

Omega-N-metylargininKateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla ...

*  Medicinsk informationssökning (Kärlutvidgning • Definitionerna)

Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Omega-N-metylargininHyperemiNitroglycerin ... S-nitroso-N-acetylpenicillaminAngiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas type III • Definitionerna)

Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.EnzymhämmareNitriterOmega-N-metylargininKärlendotel: Ett ... Den har fått sitt namn från Citrullus vulgaris (vattenmelon).S-nitroso-N-acetylpenicillaminBiopterin: Ett naturligt ämne som ... Två C-N-bindningar hydrolyseras, och pentasenheten isomeriseras. Detta är första steget i syntesen av folsyra från GTP. EC 3.5. ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas typ I • Definitionerna)

Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.EnzymhämmareNitriterOmega-N-metylargininKärlendotel: Ett ... Två C-N-bindningar hydrolyseras, och pentasenheten isomeriseras. Detta är första steget i syntesen av folsyra från GTP. EC 3.5. ... NitroprussidS-nitroso-N-acetylpenicillaminCitrullin: En aminosyra som ingår i ureacykeln. Den har fått sitt namn från Citrullus ...

*  Medicinsk informationssökning (Nitriter • Definitionerna)

Bland dem finns patogena arter.Omega-N-metylargininAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation- ... Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen ...