*  Medicinsk informationssökning (Glutation • Definitionerna)

Det använts främst som lösningsmedel i tillverkningsindustri och livsmedelsteknologi.NitrosföreningarTidsfaktorerEnzyminduktion ...

*  Medicinsk informationssökning (S-nitroso-N-acetylpenicillamin • Definitionerna)

Dietylamin har obehaglig doft (som av gammal fisk).NitrosföreningarCykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som ...

*  Medicinsk informationssökning (Nitrosation • Definitionerna)

NitrosationNitrosföreningarNitrosaminerNitraterNatriumnitritS-nitrosoglutationNitriter2-naftylamin: Ett naftalenderivat med ...

*  Medicinsk informationssökning (Nitriter • Definitionerna)

EC 1.14.13.39.MethemoglobinFerredoxin-nitritreduktasNitrosföreningarAnaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Denitrification ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas • Definitionerna)

Heteroringen kan vara aromatisk eller icke-aromatisk.NitrosföreningarTarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och ...