NitroglycerinKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Läkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Läkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Läkemedelstillförsel under tungan: Tillförsel av lösligt läkemedel genom placering under tungan.NikorandilKranskärl: Hjärtats vener och artärer.PentaerytritoltetranitratHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Aldehyddehydrogenas: Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.TippbrädetestKramp: Ofrivillig sammandragning av en muskel eller en muskelgrupp. Kramper kan drabba såväl skelettmuskler som glatt muskulatur.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Perifera nervsystemet, medel verkande påKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.SalvorFerricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Kranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Diltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.NitraterCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Svimning, vasovagalNitroprussidPapaverinMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Injektioner, intraarteriellaRegionalt blodflödeDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Scorpion StingsKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Analfissur: Smärtsam sårspricka i ändtarmsöppningen. Den uppträder som en rak spricka eller reva i ändtarmsöppningens slemhinna och kan ge svår smärta och är svårläkt.Cyanamid: H2NCN. En cyanidförening som används som gödningsmedel, avlövningsmedel och i många tillverkingsprocesser. Ofta används ämnet i form av kaciumsalt, som också benämns cyanamid. Citronsyrat kalciumsalt används i behandlingen av alkoholism.StrålbensartärHydralazin: Ett direktverkande, kärlvidgande medel som används för behandling av högt blodtryck.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.S-nitrosotiolerKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.

*  Doc Johnson Äldre Kvinna Söker Yngre Man

... äldre kvinna söker jobb nitroglycerin spray expiration kostar - chatta . r der søger yngre mænd kendte danske r i læderbukser ... äldre kvinna söker jobb nitroglycerin spray expiration kostar - chatta . r der søger yngre mænd kendte danske r i læderbukser ...

*  Hästar vi minns - N. Nitrolglycerin

Nitroglycerin. Oktober 2005, ett och ett halvt år gammal och sorgligt nog inte många dagar kvar att leva. Vi saknar dig. ... Nitroglycerin, ridponnyhingst, född 29 maj 2004, e. Veronas Gerswin RP136 u. Dagolina RNF 169-S. Klass1 belönad på ... Hästar vi minns - N. Nitroglycerin. HemVåra hästarHästar vi minnsNitro ...

*  Nitroglycerin Aktiebolaget - Wikipedia

Nitroglycerin Aktiebolaget (även Nitroglycerin AB), namnändrat till Nitro Nobel AB 1965, var en svensk tillverkare av ... Nitroglycerin AB var både Nobels första företag och världens första tillverkare av nitroglycerin i kommersiella kvantiteter. ... 1915 köpte Nitroglycerin AB sin konkurrent Gyttorps Sprängämnes AB, som hade inlett nitroglycerintillverkning i Gyttorp 1886.[4 ... 1965 bytte Nitroglycerin AB namn till Nitro Nobel AB. 1978 köpte Kema Nord bolaget och bildade KemaNobel. ...

*  Movits - ( Nitroglycerin chords )

Nitroglycerin tab (version 1) by Movits at GuitareTab.com ... nitroglycerin, f r mycket nikotin F# G#m Som jag ligger bunden ... nitroglycerin, f r mycket nikotin F# G#m Som jag ligger bunden under b ldens guillotine? G#m B F# koppar koffein, alltf r kort ...

*  Emil Oscar Nobel - Wikipedia

Olyckan orsakades av att Emil Nobel experimenterade med nitroglycerin i fabrikens laboratorium. Vid tillfället var Nobel ...

*  Enalapril Actavis tablett 20 mg - Beställ på Apoteket.se

Nitroglycerin eller andra nitrater (mot kärlkramp).. *. Litium (mot manodepressivitet).. *. Tricykliska antidepressiva ...

*  lights will guide you home - october 2016

Nitroglycerin. Kategori: Vardag Ligger i ett skållhett badkar och lyssnar på Mumford & sons - there will be time. Har precis ...

*  Våra föl

N. Nitroglycerin. Ett halvt dygn gammal med sitt karakteristiska ridponnyhuvud.. N. Nice Design. Nice ett halvt dygn gammal. ...

*  Sprängämne - Wikipedia

Nitroglycerin introducerades 1847 av den italienske kemisten Ascanio Sobrero. Nitroglycerin är mycket lättinitierat, och många ... Exempel på ämnen som används i sprängämnen är nitroglycerin, trotyl och pentyl. När syret bildar kol- och väteoxider i dessa ... 1875 introducerade Nobel spränggelatin, ett gelformigt sprängämne som även detta är baserat på nitroglycerin, men med en ... 1866 blandade Alfred Nobel nitroglycerin med kiselgur, resultatet blev dynamit, ett mycket säkrare sprängämne. ...

*  Hortons huvudvärk - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Stress kan också utlösa anfall liksom vissa läkemedel som utvidgar blodkärlen, exempelvis nitroglycerin. ...

*  Enalapril Sandoz - FASS Allmänhet

andra läkemedel som sänker blodtrycket, som nitroglycerin, nitrater och kärlvidgande medel ...

*  aktiebrev utst llda p olika personer

Nitroglycerin AB 100-1.000 kr, 1915-1964, Gyttorp, ak248. KE. T. 300:- - 600:-. ...

*  18 Jun 2017 kl. 18:10

Så synd att fina Anna ställde upp på det, att hon låter sig utnyttjas för att My o Åza vill bli kända och tjäna pengar.. där sjönk vackra Anna lite, hoppas hon iaf tog betalt.. Nu lär de ju få fler poddlyssnare iaf både fått reklam här och att Anna ska vara med. De påstod ju för ett tag sedan att deras podd fördubblade sina lyssnare vecka för vecka (ojdå måste vara rekord) och samtidigt bönade och bad de folk att sprida deras podd. De verkar inte ha sponsorer heller förutom att de gjorde reklam för en restaurang när Myggan låtsades vara spontan hehe.. men nu lär de få upp lyssnarsiffrorna iaf och kanske fler sponsorer.. ...

*  Kinnas blogg - mormors mat: december 2016

... i synnerhet nitroglycerin. ...

*  Blodtryck efter kranskärlsoperation - Netdoktor

... här tänker jag på nitroglycerin preparat, så vänt till efter operationen. Slutligen, ditt blodtryck är för högt och du bör få ...

*  Minus för dig: april 2011

min kropp pulserar med nitroglycerin på högvarv.. spränglycka.. ska falla in i en förtjänad sömn, stress, snack och kamp. mys. ...

*  Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter | Läkemedelsboken

I sluten vård kan nitroglycerin med fördel ges som intravenös infusion (se kapitlet Hjärtsvikt, Terapirekommendationerna ). ...

*  Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt - PDF

Kärlvidgande nitroglycerin minskar smärtan och underlättar hjärtats arbete. De allra flesta behandlas också med betablockerare ...

*  Ett djefla lif

Men jag hanterar min rörelseapparat som en flaska nitroglycerin. den 25 augusti 2009 in Ett djefla lif , Permalink , Comments ( ...

*  Gluten och mjölk är källan till moderna sjukdomar: Dåliga kostvanor och brister på B-vitaminer - Celiaki - glutenintolerans -...

Kontrollgruppen fick de vanliga medicinerna, nitroglycerin, digitalis och så vidare. De hade en mycket högre procent av nya ...

*  Principer för infarktdiagnostik - EKG.nu

Smärtan föreligger även i vila och svarar dåligt på nitroglycerin.. Differentialdiagnoser vid bröstsmärta:. *Kardiella: Stabil ...

*  Hortons huvudvärk | Linde Healthcare

Läkemedel som utvidgar blodkärlen, exempelvis nitroglycerin, kan också utlösa sjukdomen.. Behandling med syrgas Genom ...

NitroglycerinVasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Hydrofil: Hydrofil betyder ungefär "vattenälskande", och är till exempel en molekyl eller ett protein som gärna löser sig i vatten. Exempel på hydrofiler är de kemiska alkoholerna.ATC-kod C01: Medel vid hjärtsjukdomar: ==C01A Hjärtglykosider==KennelklubbSpasmFerrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.Papaverin: Papaverin är en kemisk förening med en kramplösande effekt (spasmolytikum) som ger avslappningseffekter på den glatta muskulaturen i till exempel blåsa och tarm.Orvietan: Orvietan, även kallad venetiansk teriak, var ett universalmedel som användes som antidot mot gifter eller svåra sjukdomar i största allmänhet. Namnet kommer från den italienska staden Orvieto där charlatanen Jeronimo Ferranti sägs vara dess skapare.AnalfissurCyanamid


Nobel

  • Nitroglycerin Aktiebolaget (även Nitroglycerin AB ), namnändrat till Nitro Nobel AB 1965, var en svensk tillverkare av nitroglycerin och andra explosivämnen som grundades 1864 av Alfred Nobel . (wikipedia.org)
  • Vid Heleneborg hade brodern Emil Nobel och fem andra personer 3 september 1864 omkommit i en sprängolycka, som ledde till att all framställning av nitroglycerin förbjöds inom Stockholms stadsgräns. (wikipedia.org)
  • Flera sprängolyckor vid fabriken under 1866 i samband med lagring och transport av nitroglycerin fick Nobel att börja experimentera med att blanda nitroglycerinet med ett absorberande material för att få en mer lätthanterlig produkt. (wikipedia.org)
  • Olyckan orsakades av att Emil Nobel experimenterade med nitroglycerin i fabrikens laboratorium. (wikipedia.org)
  • 1866 blandade Alfred Nobel nitroglycerin med kiselgur , resultatet blev dynamit, ett mycket säkrare sprängämne. (wikipedia.org)
  • 1875 introducerade Nobel spränggelatin, ett gelformigt sprängämne som även detta är baserat på nitroglycerin, men med en inblandning av 7-8 % nitrocellulosa . (wikipedia.org)

nitrocellulosa

  • Krutet kallades Ballistit eller "Nobelkrut", var ett dubbelbaskrut baserat på nitrocellulosa och nitroglycerin , och framställdes från 1890 i en särskild fabriksbyggnad uppförd 1889 vid Vinterviken. (wikipedia.org)

resultatet

  • Han tog kontakt med Johan Wilhelm Smitt för att få kapital för att bilda ett företag, och resultatet blev Nitroglycerin Aktiebolaget, som bildades 28 november 1864. (wikipedia.org)