*  Litiumaluminiumhydrid - Wikipedia
Alifatiska nitroföreningar reduceras med viss svårighet till aminer. Aromatiska nitroföreningar reduceras med viss svårighet ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Litiumaluminiumhydrid
*  Natriumditionit - Wikipedia
Alla hydrosulfiter är utpräglade reduktionsmedel för färgämnen och nitroföreningar. Vid textilfärgning används de vid ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumditionit
*  Nitroförening - Wikipedia
Nitroföreningar har sura α-väten, nitrometan har pKa = 17,2. ^ Michael B. Smith och Jerry March, March's Advanced Organic ... Nitroföreningar är organiska föreningar innehållande nitrogruppen R-NO2. Nitrogruppen är energiinnehållande och flera ... Aromatiska nitroföreningar framställs ofta genom elektrofil aromatisk substitution, nitrering, med hjälp av salpetersyra och ... Både alifatiska och aromatiska nitroföreningar kan reduceras med zink, tenn eller järn och syra eller genom katalytisk ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrof%C3%B6rening
*  Nitrosylfluorid - Wikipedia
Den kan bland annat konvertera alkoholer till nitroföreningar. R O H + F N O → R N O 2 + H F {\displaystyle {\rm {{\mathit {R}} ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosylfluorid
*  Victor Meyer - Wikipedia
Bland hans tidigare arbeten kan nämnas syntesen av alifatiska nitroföreningar (1872) och av oximerna (1882). Studiet av 2 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Victor_Meyer
*  Nitrit - Wikipedia
Organiska föreningar på formen R-NO2, där alkyl- eller arylgruppen binder till kväveatomen, kallas nitroföreningar, och gruppen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrit
*  Köpa Procuta (isotretinoin) 40mg, 20mg, 10mg, 5mg, 30mg utan recept | Procuta Online Apotek Sverige
Företag - Aminer, inklusive salter, amider och andra organiska nitroföreningar - Sverige, procuta sälja recept. På bilden får ...
  http://www.drainclearancecrawley.co.uk/wp-includes/certificates/apotek/procuta.html
*  Akvaponik - Wikipedia
Ammoniak kan även omvandlas till andra nitroföreningar genom goda populationer av: Nitrosomonas: bakterier som omvandlar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Akvaponik
*  Teknik & Utveckling
... vissa aromatiska estrar eller aminer och nitroföreningar ...
  http://www.plastex.se/teknik-utveckling/