Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Abort, veterinär: Förtidig utdrivning av foster hos djur.Nötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.SarcocystosisToxoplasmaSarcocystisNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Aborterat foster: Foster av ett däggdjur utstött på grund av framkallad abort eller missfall.Protozoiska antigener: Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.Seroepidemiologiska studierToxoplasmos, djurCoccidia: En klass av protozoer som vanligen lever som parasiter i tarmkanalens epitelceller, men som även påträffas i lever och andra organ. Organismerna finns hos såväl lägre som högre ryggradsdjur och omfatt ar två ordningar: Eimeriida och Eucoccidiida.ProtozovaccinerKoccidiostatika: Medel för behandling av koccidios hos människor och djur.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Eimeriida: En ordning av parasitära protozoer tillhörande klassen Coccicida. Den omfattar bl a familjerna Cryptosporidiidae, Eimeriidae och Sarcocystidae.Protozo-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos protozoer.ProtozoproteinerEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Graviditetskomplikationer, parasitära: Parasitsjukdomar som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående parasitsjukdom. Några av de vanligaste parasitinfektioner i detta sammanhang är amöbiasis, malaria och toxoplasmos.OocysterParasitologiHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Immunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Hjärn- och ryggmärgsinflammation: En allmän term för att beskriva inflammation i hjärnan och ryggmärgen, ofta avseende en pågående infektion, men även vid ett antal autoimmuna tillstånd eller toxiska/metabola tillstånd. I litteraturen används termen i stor utsträckning med samma innebörd som encefalit. Syn. encefalomyelit.ToxoplasmosEnzootisk bovin leukos: En lymfoid tumörsjukdom hos nötkreatur, orsakad av bovint leukemivirus. EBL kan anta formen av lymfosarkom, malignt lymfom eller leukemi, men maligna celler är inte alltid påvisbara i blodet. Syn. EBL.Vero-cellerHästsjukdomar: Sjukdomar hos tam- eller vildhästar av arten Equus caballus.FårsjukdomarLivscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Getsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Sjukdomsöverföring, vertikalGetter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Serologiska testerAlberta: Alberta. En av Kanadas västliga provinser, belägen mellan British Columbia och Saskatchewan, med ca 2,5 miljoner invånare och en yta av 661 185 kvadratkilometer. Huvudstad är Edmonton.MejeriproduktionCercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.NeosporaHästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Hjärninflammation: Inflammation i hjärnan orsakad av infektion, autoimmuna förlopp, förgiftning eller andra tillstånd. Virusinfektion är en ganska vanlig orsak till hjärninflammation. Syn. encefalit.Svampantikroppar: Immunglobuliner framkallade av antigena substanser hos svampar.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Möss, inavlade BALB CPolymeraskedjereaktionInjektioner, subkutana: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska under huden genom en ihålig nål.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Sensitivitet och specificitetYtantigener: Antigener på ytan av celler, inklusive infektionsframkallande celler, främmande celler eller virus. De utgörs vanligtvis av proteinhaltiga grupper, och kan vara isolerade, på cellmembran eller cellväg gar.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Immunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.

*  Köp Baycox vet. Oral suspension 50 mg/ml 250 milliliter på Kronans Apotek

Förebyggande av kliniska tecken på koccidios hos spädgrisar (3-5 dagar gamla) i besättningar där koccidios orsakad av Isospora suis tidigare konstaterats

*  Utveckling av vaccin mot koccidios hos slaktkyckling - identifiering av skyddande immunfunktioner

Many horses in training show motion asymmetries, but it is not known if these are due to pain caused by training; or due to individual biological variations. The aim of this project is to initiate three cohort studies where changes in motion symmetry will be monitored over time in riding horses and …. Läs mer ...

*  Paulina Grön: :)

Själv har jag haft en bra kväll med Ida, Belli och Emppu. Först var ti till Uffes, jag och Belli delade på en pizza :) Sen ringde jag till DD och frågade om vi fick komma och kolla på deras nya hus ( deras gammla brann upp). Shiiiit vad fint säger jag bara! Jag ska så flytta in i hans garderob en vacker dag ;) Tror min kära vän Belli följer med. hehe! Eller så ska jag tvinga nån här hemma att göra en "walk in garderob" åt mig. Ååååh seriöst ...

*  Esmeralda Edenberg

Som jag skrev förut så var jag i stallet imorse. Var inte där så länge, för sen runt 14:00 stack jag ner till Duve för att kolla på cup som A-laget spelade! :) Som sällskap hade jag bland andra Linnea, Alice, Belli och Wilmah! :) ...

*  I det blå skåpet: Om aborter och rövhattar

Det finns massor av oönskade barn i världen. Varför envisas den kristna högern (igen - rövhattar) med att försöka tvinga kvinnor att krysta fram fler? En kvinna som gör abort vill inte ha barn. Det är inte bekvämt att göra abort. Det är inte jämförbart med en massage och en mani-pedi. Det behöver inte nödvändigtvis vara jättejobbigt och sorgligt och hjärtskärande, det kan lika gärna vara lite lätt smärtsamt och långtråkigt och inte mer med det, men aldrig bekvämt. På något vis har debatten grumlats till så att den inte längre handlar om Problem och Lösning (oönskad graviditet - abort) utan om Brott och Straff. Oavsett vad man har för åsikt om oskyddat sex, tonårsgraviditeter och en allmänt släpphänt inställning till det här med liggande kan ingen hävda att barnafödande är ett passande straff för att ha skitit i kondom. Visst är abort en mindre önskvärd preventivmedelsmetod, men det är jävligt inskränkt och osar inte så lite dubbelmoral att ...

*  AUSTRIA TREND HOTEL BRATISLAVA, BRATISLAVA ****

Det 4-stjärniga hotellet Austria Trend Hotel Bratislava är beläget i närheten av stranden. Hotellet, som ligger i Bratislavas hjärta, har varit berömt sedan …

*  Säkra aborter räddar liv - Sida

Då mensen plötsligt uteblev pratade Elisabeth ändå med sin storasyster som lovade att hjälpa henne så att hon inte skulle bli utslängd från skolan. De sökte efter mannen som våldtagit Elisabeth men då hade han flyttat. Hon ville inget hellre än att fortsätta skolan och mannen som orsakat henne detta lidande var försvunnen. Att kunna göra en abort säkert och lagligt på en klinik var räddningen. Systern hade hört talas om kliniken i Kisumu som är medlem i Family Health Options Kenya som har nio kliniker på sju platser i landet. Just detta är inget Elisabeth fäster sig vid. För henne är det viktigaste att hon slapp utsätta sig för onödiga risker och bli en av de kvinnor i världen som varje minut dör av graviditetsrelaterade orsaker.. Fram till helt nyligen var abort något i princip olagligt i Kenya. Det krävdes en komplicerad utredning för att få tillåtelse att göra en abort. Sedan nya konstitutionen trädde i kraft hösten 2010 har det blivit betydligt lättare ...

*  Hur ska jag komma över min abort? - Netdoktor

Abort är en lösning på ett svårt problem. Det betyder inte att lösningen är lätt. Många som tar abort sliter i åratals med samvetskval och ångrar det beslutet, medans andra har frid med sin abort och förstår att det var det väl man gjorde baserat på den situationen man hade då.. Att ångra grejer man gjort är mycket jobbigt. Det finns ju ingen väg ut av "tänk om"-loopen, och man fastnar i en spiral av jobbiga tankar och känslor som inte bidrar till något annat än att man mår sämre. Det du beskriver är att du dels ångrar det du gjort, men även att du är rädd för konsekvenserna ditt beslut har för framtiden.. Att fastna mitt mellan det förflutna och framtiden gör att nuet tappar sitt värde. Den enda tiden du lever är nu. Det som hänt kan du inte ändra, och framtiden har inte hänt än. Nuet är det enda du egentligen kan förhålla dig till. Så vad är viktigt för dig i nuet? Jobbet? Intressen? Vänner? Familj? Om din uppmärksamhet hela tiden styrs mot de ...

*  100 kvinnor gör abort i Sverige varje dag - nu ska Baaam #prataomabort | Aller.se

Det handlar om kvinnans rätt till sin kropp och det är vår skyldighet att motarbeta inskränkningar av den rätten. Vi vill att alla, oavsett kön och läggning, ska prata om det här, säger Baaams innehållschef Sara Grundberg.. Startskottet för Baaams kampanj blir premiären av journalisten Johanna Bladhs minidokumentär producerad för Baaam. I dokumentären tar Johanna utgångspunkt i erfarenheterna från sin egen abort. Hon har producerat den exklusivt för Baaam och utgår i dokumentären från sina egna erfarenheter av abort:. - För tre år sedan stod jag inför mitt livs tuffaste beslut. Och jag chockades jag över hur ensam jag kände mig, säger Johanna Bladh.. Med det i åtanke började hon undersöka ämnet. I genomsnitt gör 100 kvinnor abort i Sverige varje dag, ändå känner sig många just ensamma.. - Det är ingen som pratar om det. Jag fick till exempel leta ett år innan jag hittade en man som ville berätta hur han upplevde det, säger Johanna.. Samtidigt är ...

*  Austria Trend Hotel Bratislava - Bästa hotellet, bra hotell, bra pris

Boka förmånliga Austria Trend Hotel Bratislava - Bra hotell, med bra bra pris centralt belägen i historiska centrum. Perfekt för prisvärd semester i Bratislava.

*  Abort?! | ☆ VideHexan ☆

Sitter just nu och tittar på en dokumentär som heter '12th and Delaware'... En abort är ingeting som skrämmer mig, dessa människor som hjärntvättar dessa stackars flickor till att inte genomföra sina aborter.... skrämmer mig mer... En graviditet må hända, preventivmedel är inte 100%, jag vet... men att låta en 14-åring begränsa sitt liv bara…

*  Josefin: november 2014

Håller egentligen på med en skoluppgift nu men lyssnar med ett öra på aktuellt från SVT2 och de pratar om den är abort-samvets vågen som går nu. Flera av mina facebookvänner delar listan man ska skriva på för att de som jobbar inom sjukvården ska få välja om de vill utföra aborter eller inte. Jag förstår er som skriver på. Jag skulle själv inte vilja jobba med det. Och jag skulle inte heller vilja vara med om att göra en abort själv. Men nu är det så att allt inte är svart och vitt. Vi har en lag om fri abort, därmed måste den fria aborten tryggas. Om det skapas en lag om att vårdpersonal får välja om de vill utföra aborter eller inte, tänk om alla säger nej? Tänk om man står där, gravid i vecka 18 med ett barn som garanterat inte kommer att överleva fram till förlossningen pga. exempelvis en kromosomavvikelse och all vårdpersonal säger "nej, vi vill inte göra aborter". Hur gör man då? Det blir en fråga om patientsäkerhet genast. ...

*  Att finnat förlåtelset efert ent abort - PDF

Att finnat förlåtelset efert ent abort Utdragt urt boken:t Randyt Alcorn TILLt DEt OFÖDDASt FÖRSVAR Argumentt ocht motargumentt it abortdebatten Bilaga A: Att finna förlåtelse efter en abort. Bilaga K:

*  Abort - för eller emot? - Kyrkan - Jesus iFokus

Abort - för eller emot? - Är lite nyfiken på det här... Tycker du att abort är helt okej eller tycker du att det är fel? Oc...

*  Mammors rätt till abort eller barns rätt till liv? - Vård och omsorg - Lika villkor iFokus

Mammors rätt till abort eller barns rätt till liv? - Det här var riktigt obehagligt att läsa. Jag visste inte att så sena aborter utförs. Det borde in...

*  SD och deras "kvinnovänlighet" - tankar av tuss

Det är inte bara invandrarpolitiken SD vill ändra på. Dom vill även ändra abortlagen. Dvs reducera kvinnans rätt till sin egen kropp. SD är det enda parti i riksdagen som vill sänka gränsen.. Som det är nu kan vi kvinnor göra abort till v. 18, därefter behöver vi tillåtelse från Socialstyrelsen. Den abortlag vi har idag har vi haft sen 1975 och den gäller alla kvinnor. Svensk som utländsk, du behöver inte ens bo i Sverige för att få göra abort här. Detta är (naturligtvis) SD mot, dom säger nej till subventionerade aborter för utländska kvinnor.. Den rätten vill dom nu sänka till v.12.. Detta för att dom "ser med stor oro på de höga aborttalen". Detta trots att siffran på aborter har legat ganska jämt i nästa 40 år och att tonårsaborterna minskat. Nu görs dom flesta aborter innan v.12, ca 80% görs innan slutet av v.9. Detta är ändå en viktig principfråga för SD som menar att svensk abortlagstiftning är extrem. Åkessons argument för att inskränka ...

*  Abort - Netdoktor

Jag gjorde en abort för ca 1 och en halv vecka sen och nu har jag brunaktiga flytningar som luktar väldigt illa. Jag har slutat blöda efter aborten men när jag går på toa kan det komma lite blod men det är bara på toa. Jag brukar få smärtor i magen men de är väldigt svaga. Vad tror du det kan vara för jag mår allmänt dåligt för att det luktar så illa?. ...

*  Låt inga fler barn offras på själviskhetens altare - Förbjud aborter! | newtonbloggen

På senare tid har jag alltmer börjat inse hur fruktansvärt fel och hemskt det är med aborter. Jag begriper inte hur jag tidigare har kunnat köpa så många av de argument som använts för att rättfärdiga dödandet av ofödda barn. Jag tänkte som många andra att 'det är en svår fråga' utan några klara och…

*  DN Debatt: 'Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten' - Vårdförbundet

Med anledning av KD:s nyvalda partiledare Ebba Busch Thors utspel om samvetsklausuler dvs att barnmorskor och läkare ska kunna välja att inte utföra aborter vill vi påminna om Vårdförbundets, Läkarförbundets och RFSU:s debattartikel på DN Debatt och Sineva Ribeiros debatt i SVT Aktuellt. Här finns också en nyskriven blogg av en barnmorska.

*  T OR B A OM Text Redaktörer Grafisk form och illustration Tryck FSU ISBN R - PDF

RFSU OM ABORT Abortfrågan har varit en av RFSU:s kärnfrågor sedan starten 1933, då abort var olagligt i Sverige. Sedan 1975 har vi en abortlag som ger kvinnan rätt till fri abort till vecka 18. Men abort

*  Vår resa med IVF som sällskap: Fina fina Cilla

Nu har jag läst den senaste debatten och håller också med om orättvisan i att aborter bekostas gränslöst, medan IVF knappt bekostas alls. Och ingenstans har du ju skrivit att du vill förbjuda aborter, vilket somliga tycks tolka in. Kanske kunde antalet gratis aborter vara samma till antal som gratis IVF- försök? Sen får alla bekosta själva. Finns det inte pengar, så skall de i alla fall fördelas rättvist? /Annika ...

*  Be ditt ligg att swisha dig! - Kissies blogg

Jag har ju själv gjort abort (2 gånger) och båda gångerna har det gått bra som tur är. Både gångerna var med en fast partner så jag fick den hjälpen jag behövde, dvs skjus dit och någon som köper mig god mat när det är klart. För jag hade inga psykiska besvär som tur är, men man känner sig lite öm i kroppen och behöver ligga och ta det lugnt. För er som undrar så gjorde det inte heller ont, jag blödde men det var allt. Alla upplever ju en så händelse olika men jag tyckte inte alls det var jobbigt. Okej det var ju absolut inte roligt att behöva göra mig för mig var det ett självklart val och en självklarhet att få göra. Ingenting kunde få mig att ändra mig och jag hade gjort om det ifall jag av någon anledning hade blivit gravid idag. Jag har bestämt hur det ska gå till och jag har rätt att välja hur min framtid ska se ut. Inga konstigheter med alls, eller hur?. För mig att få kunna göra abort är en självklarhet och det är en del av att kunna ...

*  Moteld: Samvetsklausul leder till sluttande plan

Att tillåta en samvetsklausul i ett landsting kan lätt leda ut på ett sluttande plan. Varför ska just anställda i detta landsting få vägra utföra aborter, det kanske finns fler som känner så, som gärna vill bli barnmorskor, men som avstått pga av just dessa arbetsuppgifter. Då bör det väl gälla överallt? Och så står kvinnorna där igen, i köer som gör att man kanske inte hinner få abort före 12:e veckan som de flesta får idag. Istället skjuts aborterna fram i tid, vilket gör ingreppen svårare ...

*  Gränsen för abort sänks inte | Aftonbladet

Abortgränsen sänks inte till vecka 21 som det var tänkt. Anledningen är att de åtta barn som skulle ha räddats i livet före den nuvarande gränsen, vecka 23, inte har hittats.

*  De sena aborterna fortsätter att öka och når nya rekordnivåer - Ja till Livet

Varje vår presenterar Socialstyrelsen helårsstatistiken för fjolårets aborter. De senaste tio åren har myndigheten tvingats redovisa höjda aborttal åtta...

Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.MiniatyrbullterrierEva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.KennelklubbQuarterpony: Quarter Pony är olika typer av ponnyer som registreras i den amerikanska föreningen "American Quarter Pony Association". Detta var för att ponnyer utan känd härstamning skulle kunna få vara med i shower precis som renrasiga ponnyer.Tamget: Tamget (Capra aegagrus hircus) är ett däggdjur som ingår i släktet Capra, och familjen slidhornsdjur. Den beskrevs av Linné 1758 som arten Capra hircus.Caribou MountainsJuver: Juver kallas mjölkkörteln hos däggdjurshonan (med undantag av människan).State University of CampinasGaloppsport: miniatyr|Engelska fullblodTermocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.