*  Galaktosemi - Wikipedia
Testet använder sig av enzymet galaktos dehydrogenas (GAL-DH) som katalyserar oxidation av galaktos, vilket också ger reduktion ... till bloddropparna vilket resulterar i reduktion av NADP+ till NADPH, vars fluorescens detekteras i ultraviolett ljus. En ... Vid testet tillsätts enzymerna fosfoglukomutas och glukos-6-fosfat dehydrogenas (G6PD) ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Galaktosemi
*  NAD+ - Wikipedia
Eftersom NADPH behövs för att driva redoxreaktioner som ett starkt reduktionsmedel hålls NADP+/NADPH-kvoten väldigt låg. NADP ... NADH-ubiquinonoxidoreduktas blir oftast refererad till som NADH dehydrogenas eller ibland koenzym Q-reduktas. När NAD+ ... Detta är ungefär 10 gånger så höga värden som koncentrationen av NADP+ och NADPH i samma celler. Den faktiska koncentrationen ... I kontrast till detta är den huvudsakliga funktionen hos NADPH att fungera som reduktionsmedel inom anabolismen. Detta koenzym ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/NAD+
*  Arne Söderback, utgivare på Naturalternativet
inhibition av alfaketoaldehyd dehydrogenas, vilket medförde en ansamling av toxiska alfaketoaldehyder. (Douglas 82).. Många ... ämnen saknar verkan på microsom-katalyserad NADPH men avbryter inte elektronflödet.. Man tror också att lapachols ... pyrmidina biosyntes som uppkommer genom hämning av diohydrorotisk dehydrogenas som. primär cytotoxicitet i L 1210-celler. ( ...
  http://naturalternativet.se/author/arne/
*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.PyruvatsyntasNADH, NADPH- ... H-dehydrogenas (Kinon)PlasmiderKoenzymerProteinveckningPleurotus15-oxoprostaglandin 13-reduktas: (5Z)-(15S)-11-alfahydroxy-9,15 ... Det katalyserar reduktionen av dubbelbindningen i positi on 13-14 hos 15-ketoprostaglandiner och använder NADPH som kofaktor. ... NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Arkeer: Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6