*  Medicinsk informationssökning (NADPH-dehydrogenas • Definitionerna)

NADPH-dehydrogenasNADPH-oxidasL-laktatdehydrogenasAlkoholdehydrogenas: Ett enzym som reversibelt katalyserar slutsteget i ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas type III • Definitionerna)

cGMP.NADPH-dehydrogenasKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur. ... EC 1.14.13.39.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas • Definitionerna)

cGMP.NADPH-dehydrogenasKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur. ... NADPH-oxidasHeterocycliska föreningar, 2-ring: En klass organiska föreningar med två ringstrukturer, av vilka en består av mer ... Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och ... Ett enzym som katalyserar bildandet av två glutamatmolekyler från glutamin och alfaketoglutarat i närvaro av NADPH. EC 1.4.1.13 ...

*  Arne Söderback, utgivare på Naturalternativet

inhibition av alfaketoaldehyd dehydrogenas, vilket medförde en ansamling av toxiska alfaketoaldehyder. (Douglas 82).. Många ... ämnen saknar verkan på microsom-katalyserad NADPH men avbryter inte elektronflödet.. Man tror också att lapachols ... pyrmidina biosyntes som uppkommer genom hämning av diohydrorotisk dehydrogenas som. primär cytotoxicitet i L 1210-celler. ( ...

*  Medicinsk informationssökning (Glutation • Definitionerna)

BHA.SelencysteinGlukosfosfatdehydrogenas: Ett NADP-enzym (glukos-6-fosfat-1-dehydrogenas) som katalyserar följande reaktion: D- ... EC 1.11.1.9.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC ... H-dehydrogenas (Kinon)Aflatoxin B1: 6aR-cis-2,3,6aalfatetrahydro-4-metoxycycklopenta(c)furo(3´,2´:4,5)furo(2,3-h)(1)benzopyran- ... glukos-6-fosfat + NADP+ = D-glukono-1,5-lakton-6-fosfat + NADPH + H+. Brist på enzymet leder till svår hemolytisk anemi. EC 1.1 ...

*  Medicinsk informationssökning (Oxidanter • Definitionerna)

askorbinsyra.SyrgasNADPH-oxidasVitamin K3Isoprostaner: En serie prostaglandinliknande föreningar som produceras genom attacker ... glukos-6-fosfat-1-dehydrogenas) som katalyserar följande reaktion: D-glukos-6-fosfat + NADP+ = D-glukono-1,5-lakton-6-fosfat + ... erytrocyter.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin ... NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Deoxiguanosin: En nukleosid bestående av basen guanin och sockret deoxiribos.NADPMöss, knockout: ...